archive-be.com » BE » G » GROENBEERNEM.BE

Total: 343

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Uitreiking Groene Pluim 2006 | Beernem
  Het Houtsche er effectief iets aan Reeds als piepjonge politieagent in dienst in Ingelmunster timmerde Herman al een verkeerstafel uit multiplex in mekaar inclusief slagbomen en verkeerslichten Daarmee trok hij naar de plaatselijke scholen om aan verkeersopvoeding te doen Later werd hij lesgever aan de politieschool en leidde er in zijn lange carrière heel wat mensen op tot gemachtigd opzichter tot signaalgever bij wielerwedstrijden of zelfs tot dorpswacht Een lange carrière zei ik want dit jaar viert Herman zijn 40 jarig jubileum Hij is in al die jaren mede organisator en mede inspirator geweest van ontelbare initiatieven waarbij we o a de jaarlijkse Verkeershappening en de uitgave van de politiekrant Het Houtsche tot enkele van de hoogtepunten mogen rekenen Naast hoofdinspecteur is hij ook aangesteld als slachtofferbejegenaar een delicate moeilijke taak die inhoudt dat hij ouders of familieleden het slechte nieuws moet overbrengen dat hun kind of familielid omgekomen is bij een verkeersongeval Maar we mogen toch wel zeggen dat zijn hart vooral bij de kinderen en ouderen ligt Door een onverklaarbare drang gedreven trekt hij onvermoeibaar naar scholen en verenigingen Vanuit een originele invalshoek en op een vaak ludieke manier weet hij zijn jonge en minder jonge toehoorders wegwijs te maken in de wetten van de verkeersjungle Het bloed kruipt waar het niet gaan kan Dit is zeker van toepassing op Herman Is er naast een missionaris ook een onderwijzer in hem verloren gegaan We weten het niet Maar feit is dat hij zijn functie bij de politie in elk geval uitstekend weet te combineren met het onderrichten van kinderen en jongeren over het verkeer Daarbij is zijn boodschap steeds weer Geef respect en je krijgt respect terug Zelf geeft hij aan dat verkeersdeskundige Romain Poté hierbij zijn lichtend voorbeeld is Wat Herman doet overstijgt het louter professionele alles

  Original URL path: http://www.groenbeernem.be/uitreiking_groene_pluim_2006 (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Groene Pluim 2006 voor hoofdinspecteur Herman Vanhaelemeesch | Beernem
  wil niet enkel een milieupartij zijn maar focust op alle facetten van het samenleven in onze gemeente Eén van de nagels waarop Groen Beernem op gemeentelijk vlak blijft kloppen is de veiligheid van de zachte weggebruikers in het verkeer In het licht daarvan bekronen we dit jaar het engagement van hoofdinspecteur Herman Vanhaelemeesch van politiezone Het Houtsche Zijn jarenlange persoonlijke kruistocht om zowel de jonge fietsertjes als de senioren te informeren over de gevaren van het verkeer en om hen de nodige rijvaardigheden bij te brengen is uniek te noemen Op een luchtige manier en vaak vanuit een originele invalshoek slaagt hij er keer voor keer in om zijn toehoorders zij het jong of oud te boeien De kinderen kennen hem intussen al als Opa politiechef en veel inwoners noemen hem de Beernemse Flor Koninckx Samen met Herman zetten we ook zijn collega s van de politiezone Het Houtsche in de bloemetjes Enkel dankzij hun steun en inzet kan Herman zijn engagement voor de zwakke weggebruikers ten volle ontplooien De uitreiking van de Groene Pluim 2006 vindt plaats in het Schepenhuys het vroegere gemeentehuis van Oedelem op zaterdag 13 januari 2007 tussen 17u en 18u 30 Lees ook volgende berichten

  Original URL path: http://www.groenbeernem.be/groene_pluim_2006_voor_hoofdinspecteur_herman_vanhaelemeesch (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Minister vernietigt bouwvergunning van bvba Poldermeat voor varkensbedrijf in Legeweg | Beernem
  rol gespeeld heeft Op vraag van de buurtbewoners hebben we de handen in mekaar geslagen en hebben talloze acties gevoerd niet enkel in Beernem zelf maar ook aan het Provinciehuis in Brugge waar de Bestendige Deputatie zetelt die over het dossier moest beslissen Onder druk van het buurtcomité en van Groen heeft ook het gemeentebestuur zich verzet tegen de mogelijke komst van deze industriële varkenshouderij Toch is er weinig reden tot gejuich Door de hoge varkensprijzen wordt er in de sector weer stevig geld verdiend en zijn industriële varkenskwekers koortsachtig op zoek naar gronden om grootschalige varkenskwekerijen neer te poten Daarbij wordt Beernem blijkbaar als ideale bestemming gezien vermits er op het gemeentehuis geregeld aanvragen voor klasse 1 bedrijven bedrijven met meer dan 1 000 varkens binnenkomen In het dossier van de Legeweg gaat het nog om bestaande maar illegaal gebouwde stallen maar intussen zijn er opnieuw 2 aanvragen lopende voor nieuwe industriële varkenshouderijen waarbij open ruimte zeg maar kostbare landbouwgrond ingenomen dreigt te worden Dit is het geval in de Rogierveldstraat en in de Danegemstraat Telkens heeft Groen met de buurtbewoners bezwaar ingediend tegen dergelijke mastodontbedrijven Voor Groen heeft de uitbating van zulke industriële varkensbedrijven niets meer te zien met landbouw en horen deze bedrijven niet thuis in agrarisch gebied maar in een industriezone De negatieve impact op de leefomgeving en op de leefkwaliteit van de omwonenden is immers niet te onderschatten er is de voortdurende stank het lawaai de uitstoot van ammoniak de kans op ziekten de inname van open landschap de toename van het vrachtverkeer en niet in het minst de mestproblematiek Het is bovendien bekend dat heel wat varkensbedrijven s nachts illegaal de mest in de beken en grachten lozen En dan hebben we het nog niet gehad over het aspect van dierenwelzijn In de gemeenteraad

  Original URL path: http://www.groenbeernem.be/minister_vernietigt_bouwvergunning_van_bvba_poldermeat_voor_varkensbedrijf_legeweg (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Busje komt zo? | Beernem
  de oprit van de bewoner vrij moest blijven Hij zou nakijken wat er kon gebeuren Wie de bus wil nemen aan halte Zuiddamme langs de Beernemstraat kijkt best goed uit zijn doppen Wachtenden moeten immers op het fietspad staan en dreigen zo omvergeknald te worden door fietsers en bromfietsers Gemeenteraadslid Sonia Hoedt kaartte dit probleem aan in de gemeenteraad van 8 december 06 Gewoon de halte enkele tientallen meters opschuiven tot waar een verharde berm is aldus Sonia En daar kunnen busreizigers in alle veiligheid staan wachten De bevoegde schepen beloofde om dit na te kijken We zijn benieuwd En jawel dit is intussen gebeurd er kwam zelfs een fietstenstalling bij Probleem opgelost dus met dank aan de schepen van Openbare Werken Waerniers De lijnbussen zitten s morgens overvol zeker in deze winterperiode Wil je de bus rond 7u30 nemen richting Brugge dan geraak je er soms gewoon niet meer op De volgeladen bus stopt zelfs niet meer aan de halte en rijdt gewoon door Soms is het zo dat 2 bussen de lijnbus de extra schoolbus om 7u30 s morgens overvol zitten en niemand meer aan de haltes oppikken Dit is een heel slechte zaak voor de schoolgaande jongeren

  Original URL path: http://www.groenbeernem.be/busje_komt_zo (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Danegemstraat: komt er dan nooit een einde aan? | Beernem
  bij grote snelheid is er gedaver in de huizen Verkeershinder lawaaihinder transport van mest varkens veevoeder geurhinder visuele hinder van de 60 m lange stal Op de fietsroute mountainbikeroute en het ruiterpad Ryckevelde Veel veebedrijven zijn al in deze hoek gesitueerd dit levert gevaar op voor de volksgezondheid Een studie van het Nederlands Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu van maart 2006 toont aan dat 40 van de varkens drager zijn van de ziekenhuisbacterie en personen die veel in contact komen met varkens hebben een verhoogd risico Er is geopteerd voor aangepaste staluitvoering waardoor slechts 40 tot 50 van de ammoniakuitstoot wordt geneutraliseerd Indien gekozen voor luchtwassing rond de lichamen van de varkens is er een reductie van 70 tot 90 Nu zal de geur hinderlijk blijven Ammoniak is één vorm van stikstofuitstoot Er zijn evenwel nog andere emissies emissie van CO² koolstofdioxide N²O stikstoperoxide en methaan CH4 broeikasgassen De aanwezigheid van deze gassen in de atmosfeer verhoogt de capaciteit van die atmosfeer om infraroodstraling uitgezonden door de aarde tengevolge van de opwarming van het aardoppervlak door de zon te absorberen en voor de opwarming van de aarde te zorgen Groenscherm het zou goed zijn om eens alle groenschermen van de laatste jaren die geplaatst moesten worden te controleren Terwijl men toch rondgaat willen wij vragen om ook de bomen of tronken die moesten vervangen worden bij de controle er bij te nemen Tussen het bestaand bedrijf en de nieuwe stallen is er 35 meter afstand goede ruimtelijke ordening Breder Perspectief Na deze concrete situatie wil ik de problematiek in een ruim maatschappelijk perspectief plaatsen Voorheen was zowel het kapitaal als de uitbating in dezelfde familiale handen Nu is dit niet meer het geval Het is niet meer uit te vissen wie er achter de constructies zit De uitbaters zijn meer en meer tussenpersonen als het ware die zowel de milieu als de bouwvergunning aanvragen maar niet de uiteindelijke financiers zijn Op lange termijn is deze vorm van landbouw onhoudbaar Familiale landbouwbedrijven zullen immers problemen krijgen om hun mest kwijt te raken door de toename van grote bedrijven Vlaanderen is kwetsbaar gebied Dat betekent dat slechts 170 kg of eenheden stikstof per ha mogen uitgereden worden behalve de kunstmest Tot nu toe konden al dan niet nog gemengde familiale bedrijven voor hun mestafzet terecht bij de buren die geen mestoverschot hebben bij akkerbouwbedrijven of melkveebedrijven met voldoende grond of uitdovende bedrijven met minder dieren Deze familiale bedrijven zullen daar niet meer terecht kunnen want de industriële varkenskwekers met heel veel varkens betalen tot 175 per ha om de mest kwijt te geraken De meeste van deze varkens zijn bestemd voor export naar Duitsland Men eet daar meer vlees en zolang het goedkoop kan ingevoerd worden zal dit doorgaan Moeten we daarvoor onze leefkwaliteit en de grond van familiale bedrijven opofferen en slachtofferen Men spreekt over duurzaamheid in de landbouw maar de grond waarop deze stallen komen is voorgoed voor de landbouw verloren Hoeveel stallen met kelders staan er niet leeg wegens

  Original URL path: http://www.groenbeernem.be/danegemstraat_komt_er_dan_nooit_een_einde_aan (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Groen!-gemeenteraadslid Sonia Hoedt drukt bezorgdheid uit over Beernemse fuif-en feestzalen na sluiting Berenheem | Beernem
  plaatselijke parochiezalen was dan ook de vraag die wij van Groen Beernem ons stelden Sonia stelde de vraag op de gemeenteraad van 20 november 06 Het succes van het gebruik van de zalen van de Kleine Beer toont duidelijk aan dat er grote nood is betaalbare accommodaties voor een multifunctioneel gebruik Dat succes legt ook andere pijnpunten bloot nl de andere zalen in onze gemeenten In Oedelem hebben we de parochiezaal in een redelijk goede staat in het Oostveld de onlangs vernieuwde parochiezaal maar in St Joris staat zaal Sinjo er verkommerd bij hetzelfde geldt voor zaal Reigerlo in Beernem ook niet de mooiste zaal om er een feestje te geven Er is de verouderde inrichting en geen aangepaste keuken Vandaar dat de gebruikers uitwijken naar de zalen in de Kleine Beer een mooi ingerichte zaal alle materiaal voorhanden en een degelijke keukeninrichting Indien er werk zou gemaakt worden van het opfrissen en aanpassen van die 2 zalen zou dat zeker ook z n invloed hebben op de verhuur Wat betreft de concurrentie met de Beernemse middenstand niet iedereen heeft het budget om een feestje in een horeca gelegenheid te geven We moeten ook die mensen de kans geven om

  Original URL path: http://www.groenbeernem.be/groen-gemeenteraadslid_sonia_hoedt_drukt_bezorgdheid_uit_over_beernemse_fuif-en_feestzalen_na (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Bescherming van huis Maes in Oedelem is en blijft een goede zaak! | Beernem
  de plaatselijke Monumentenvereniging vzw Dorpszicht Het Ministerieel Besluit terzake spreekt trouwens van een imposante herenwoning die beeld en structuurbepalend is in de Oedelemse dorpskom Toen zo n 4 jaar geleden hebben wij deze bescherming gesteund en we blijven nog steeds pal achter onze beslissing staan Toen wij indertijd een enquête bij de omwonenden in de Bruggestraat uitvoerden bleek trouwens bijna iedereen gewonnen voor het behoud van deze typische woning Dat heel wat Oedelemnaars het historische gebouw gesloopt willen zien is dus wel een ferm loopje nemen met de waarheid Tegenwoordig is iedereen overtuigd van de onschatbare waarde van het bouwkundig erfgoed in een stad of gemeente Veel oude waardevolle gebouwen zijn getuigen van een rijk verleden en bieden ook een toeristische meerwaarde Dikwijls worden ze na deskundige restauratie of renovatie opnieuw als woning ingericht of krijgen ze een nieuwe bestemming als tentoonstellingsruimte vergaderruimte museum enz Heel wat gemeentebesturen hebben dit maar al te goed begrepen en doen grote inspanningen om interessante huizen van de sloophamer te redden Grote buur Brugge is hiervan uiteraard het grote voorbeeld De uitspraken van beide mandatarissen zijn dan ook kortzichtig te noemen en niet meer van deze tijd Blijkbaar willen sommigen dat alle sporen die naar het verleden van Oedelem wijzen vakkundig gewist worden Wat blijft er b v vandaag nog over van de eertijds befaamde steenbakkerij behalve een machine die weliswaar beschermd is maar staat te verkommeren onder een armoedig afdak Dat het argument van de verkeersveiligheid er nog eens bijgesleurd wordt vinden we ten zeerste ongepast zeker als het over de situatie in de Bruggestraat gaat Al jarenlang vragen we dat deze straat in de dorpskern verkeersveiliger zou gemaakt worden zeker voor de jonge fietsers die dagelijks van en naar de gemeenteschool of basisschool Ter Bunen moeten rijden en daarbij het drukke verkeer moeten trotseren Tot op vandaag is daar nooit een bevredigend antwoord op gekomen We herinneren ons trouwens nog zeer goed dat het gemeentebestuur weigerde om de markt van Oedelem en de schoolroutes tussen Ter Bunen en de gemeenteschool volledig mee te nemen in de zone 30 zoals nochtans in de gemeenteraad van 20 juni 2005 beslist was Om nog maar te zwijgen over het totaal ontbreken van een veilige schoolomgeving geen Octopuspaal geen gekleurd asfalt aan de gemeenteschool zelf De bezorgdheid om de verkeersveiligheid is dus blijkbaar erg selectief Trouwens verkeersveiligheid begint en eindigt niet aan de dorpel van huis Maes Het smalle voetpad ter hoogte van de woning is weliswaar een knelpunt maar zonder al te veel moeite is voor dit probleem via de creatie van een aparte doorgang inmiddels een oplossing gevonden Wat er met slechts een beetje goede wil kan bereikt worden Trouwens de onoordeelkundige inplanting van de groen witte paaltjes zogenaamde olifantenpoten op het voetpad langs de Bruggestraat ter hoogte van de dorpskern zorgt er al jarenlang voor dat op sommige plaatsen de doorgang te smal is voor wie met een kinderwagen wil passeren We hebben dit al jaren geleden aangekaart nog steeds zonder gevolg De

  Original URL path: http://www.groenbeernem.be/bescherming_van_huis_maes_oedelem_en_blijft_een_goede_zaak (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Groen!-Beernem stelt oprichting academie voor woord, muziek en dans voor | Beernem
  8 jaar terecht om in het 1ste jaar algemene muziekleer te volgen en vanaf het 2de jaar kan men een instrument leren bespelen Wat het onderdeel Woord betreft kinderen kunnen er vanaf 8 jaar cursussen verbale vorming volgen en later ook voordracht dramatische expressie toneel en welsprekendheid enz Wat het onderdeel Dans betreft vanaf 6 jaar kunnen kinderen er ritmisch leren bewegen in dansexpressie moderne dans folkloredans jazzdans en ballet Dergelijke academie heeft gewoonlijk ook een aanbod aangepaste cursussen muziek woord en dans dat zich richt tot volwassenen We willen toch verduidelijken dat er een zeer groot verschil is tussen een muziekatelier en een muziekacademie muziekonderwijs moet o i georganiseerd worden door de overheid niet door een groepje ouders dergelijke ateliers leveren geen diploma af wat is de finaliteit dan muziekateliers werken weliswaar zogenaamd met mensen met een pedagogisch diploma In de praktijk betekent dit in vele van dergelijke muziekateliers dat iemand die ooit eens enkele jaren cello speelde zelfs nog niet ééns een einddiploma in de academie heeft gehaald maar bijv in het onderwijs staat als biologieleerkracht om maar wat te zeggen en dus pedagogisch geschoold is dat die dan even cello of notenleer gaat geven Dat is in vele muziekateliers een feitelijk gegeven Vaak leidt dat tot niets Officieel muziekonderwijs daarentegen werkt met enkel met gediplomeerde leerkrachten die leerplannen moeten volgen Een muziekatelier daarentegen dient niet voor basisvorming van notenleer instrumentopleiding e d De opstart van dergelijke muziekschool zou als volgt kunnen gebeuren de gemeente gaat eerst na hoeveel leerlingen uit Beernem er in de aangrenzende gemeenten ingeschreven waren in de voorbije jaren zo kan men het potentieel berekenen en dit vergelijken met de situatie in andere kleine steden waar vaak zeer succesrijke academies bestaan de gemeente kan dan op zoek gaan naar partners op gemeentelijk niveau een

  Original URL path: http://www.groenbeernem.be/groen-beernem_stelt_oprichting_academie_voor_woord_muziek_en_dans_voor (2016-05-01)
  Open archived version from archive