archive-be.com » BE » G » GROENBEERNEM.BE

Total: 343

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Groen! blijft gekant tegen komst industriële varkenskwekerij | Beernem
  van runderen naar varkens Veelal gaat het om familiale bedrijven Industriële complexen horen volgens ons niet echt thuis in waardevol agrarisch gebied Ook na de informatievergadering op het gemeentehuis van donderdag 5 januari blijven wij van Groen Beernem gekant tegen de komst van een grootschalig varkensbedrijf in de Legeweg te Beernem Wij appreciëren de openhartigheid van de zaakvoerder Ivan Tolpe over zijn toekomstplannen en de beloftes dat hij de varkenskwekerij zo milieuvriendelijk mogelijk zal uitbaten maar we hebben zeker niet met een goed gevoel de vergadering verlaten zoals hij alle aanwezigen bij aanvang beloofde Al een eerste niet ingeloste belofte Uit de informatie bleek dat de illegale stallen blijkbaar zonder meer kunnen geregulariseerd worden en dat zelfs het zwaar vervuilde terrein probleemloos kan gesaneerd worden Volgens de uitbater is hij in die zin dan ook een weldoener gezien de site anders door de tand des tijds en de weerselementen een nog ergere vervuiling in de wijde omgeving zou veroorzaken We vragen ons dan ook hardop af wat de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur in deze hele zaak is Heeft het schepencollege wel voldoende initiatieven genomen om deze stinkende stal uit te mesten Hoe dan ook is het voor ons duidelijk dat een varkensfokkerij van dergelijke industriële omvang 8 000 varkens zeker een negatieve impact zal hebben op de hele buurt en niet thuishoort in de Legeweg noch op enige andere plaats in het waardevol agrarisch gebied van Beernem en omstreken Het is ook erg spijtig dat de versoepelingen in de Vlarem II wetgeving op vraag van de landbouwsector zelf nu misbruikt worden door kapitaalkrachtige bedrijfsleiders om gezinsgebonden varkensbedrijven te gaan beconcurreren Niet iedereen kan zich permitteren om een studiebureau met beslagen juristen in te schakelen zoals de hr Ivan Tolpe doet We steunen dan ook voluit het actiecomité dat opgericht werd

  Original URL path: http://www.groenbeernem.be/groen_blijft_gekant_tegen_komst_industri%C3%ABle_varkenskwekerij (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Groen! is ongerust over milieuaanvraag varkenshouderij in Legeweg | Beernem
  door de toenmalige Vlaamse minister van Ruimtelijke Ordening Theo Kelchtermans Uit de motivering van de schorsing blijkt dat de varkensstallen o a systematisch groter werden gebouwd dan toegestaan en dat de daardoor ontstane omvang de overheid deed besluiten dat het hier om een uitgesproken industrieel bedrijf ging dat niet meer thuishoort in een landschappelijk waardevol gebied De ruimtelijke draagkracht van dit gebied wordt overstegen aldus de motivering van de schorsing van de vergunning en de landschappelijke waarden komen in het gedrang Hoewel de gebouwen van de voormalige varkenskwekerij dus illegaal zijn opgetrokken en de site ernstig vervuild vormen ze blijkbaar toch opnieuw een aantrekkelijk doelwit voor potentiële nieuwe uitbaters die op industriële schaal varkens willen kweken Dit heeft alles te maken met de versoepeling van het Mestactieplan door de Vlaamse regering Daardoor werd het mogelijk dat kwekers extra varkens kunnen houden door de productierechten van stopgezette varkensbedrijven op te kopen Het perverse effect van deze maatregel is intussen bekend grote West Vlaamse veevoederbedrijven kopen massaal vergunningen op uit andere provincies om hier in onze provincie uit te breiden De cijfers spreken boekdelen in 2004 werden in totaal 538 milieuvergunningen voor klasse 1 varkenshouderijen aangevraagd bij de West Vlaamse provinciale dienst Vergunningen Uit de gegevens van deze dienst blijkt dat dit voor een bijkomende mestproductie van 77 120 kg fosfaat in West Vlaanderen zorgt wat overeenkomt met 14 469 mestvarkens En volgens de dienst Vergunningen zullen het er dit jaar nog veel meer zijn Deze stijgende trend wordt ook bevestigd door de Mestbank Naar wij vernemen is de toekomstige uitbater achter de particuliere aanvrager zou een veevoederbedrijf schuilgaan van plan om het bedrijf langs de Legeweg in verschillende fasen opnieuw op te starten om er uiteindelijk ongeveer 9 000 à 10 000 varkens te houden Dit betekent dat de nieuwe uitbating met mestverwerkinginstallatie in zeer grote mate voor extra overlast zal zorgen door het aan en afrijden van vrachtwagens Het gaat hierbij voornamelijk over het vervoer van varkens maar daarnaast zal ook het mesttransport een belangrijke factor in de overlast zijn volledige mestverwerking bestaat immers niet en de dikke fractie zal hoe dan ook op geregelde tijdstippen moeten weggevoerd worden Dit zwaar vervoer zal leiden tot een aantasting van de leefkwaliteit van de omwonenden en een navenante druk leggen op de wijdere omgeving Niet enkel zijn de smalle landwegen die van en naar het bedrijf leiden niet geschikt voor dergelijk intensief zwaar vervoer maar het vrachtverkeer zal ook een negatieve impact hebben op de bijzondere waarden van de omgeving en op het gebruik van deze weg als fietsroute wandelroute enz Bovendien is er een dagcentrum voor andersvalide meerderjarigen t Veldzicht in de nabije omgeving Kasteelhoek 9 en mag men aannemen dat dit soort verkeer een inperking zal betekenen voor de bewegingsvrijheid van de bewoners De nieuwe uitbating zal ook plaatsvinden in de onmiddellijke omgeving van bestaande familiale varkenshouderijen De toename van het aantal varkens op deze locatie zal de kans op ziektes van de varkensstapel doen toenemen Dit zal deze gezinsgebonden

  Original URL path: http://www.groenbeernem.be/groen_ongerust_over_milieuaanvraag_varkenshouderij_legeweg (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Actueel | Beernem
  ondernemingen of instanties die zich inzetten voor het groene gedachtegoed Vorige keer in 2003 viel deze eer te beurt aan het Oedelemse biologisch land en tuinbouwbedrijf De Hogen Akker van Rolle en Denise De Bruyne Hudders Groen Beernem wil niet enkel een milieupartij zijn maar focust op alle Minister vernietigt bouwvergunning van bvba Poldermeat voor varkensbedrijf in Legeweg Ook Groen Beernem haalt opgelucht adem nu Vlaams minister Van Mechelen de bouwvergunning voor de industriële varkenshouderij in de Legeweg te Beernem geschorst heeft Het is nu nog wachten op de beslissing van Vlaams Minister van Leefmilieu Peeters over de milieuvergunning Beide vergunningen zijn evenwel aan mekaar gekoppeld de aanvrager moet zowel een bouwvergunning als een Busje komt zo Aan de bushalte in de Bruggestraat ter hoogte van de Zandgrachtstraat zijn er degelijke fietsenstalplaatsen Een goede zaak dus Groen wil al lang de goedkope fietsenrekken die aan de meeste andere bushaltes staan vervangen zien door degelijke aanbindsystemen zoals de gemeente het ook in haar mobiliteitsplan heeft neergeschreven Probleem is evenwel dat er maar plaats is voor 4 fietsen wat Danegemstraat komt er dan nooit een einde aan Stopt het dan nooit Na het dossier van de Legeweg en dat van de Rogierveldstraat waar industriële varkenskwekers ook een klasse 1 varkensbedrijf in gaaf landschappelijk gebied willen optrekken duikt nu een ander gevaar op De BVBA Wimieko voorlopig gevestigd in de Sijselestraat wil iets verderop in de Danegemstraat een mastodont van een stal meer dan 60 meter lang en 31 meter breed Groen gemeenteraadslid Sonia Hoedt drukt bezorgdheid uit over Beernemse fuif en feestzalen na sluiting Berenheem De inwoners van Beernem kunnen momenteel aan een zeer laag tarief één van de zalen van het Ontmoetingscentrum De Kleine Beer afhuren voor een feest of receptie Intussen staat o a zaal Sinjo in Sint Joris er

  Original URL path: http://www.groenbeernem.be/actueel?page=25 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Actueel | Beernem
  Luckas Vander Taelen en Bart Staes die opnieuw onze kleur mag gaan verdedigen in het Europees parlement Het zag er even niet goed uit maar in vergelijking met 2004 heeft Groen zelfs een zetel gewonnen Groen haalt voor de Vlaamse verkiezingen 6 Opnieuw discussie rond openbaar domein en onderhoudsplicht gemeente Beernem Bewoners van een deel van de Hooiestraat klagen al jaren steen en been over de slechte toestand van het wegdek Waar ze wonen is de weg niet geasfalteerd maar verhard Tot hun groot ongenoegen zit de weg vol diepe putten soms 30cm diep waardoor ze nagenoeg onberijdbaar geworden is De landbouwvoertuigen die er moeten passeren zorgen er bovendien voor dat de weg in nog slechtere staat Minister van Ruimtelijke Ordening heft bescherming Huis Maes te Oedelem niet op De kogel is door de kerk Vlaams Minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen Open Vld weigert het historische pand Huis Maes in de Bruggestraat te Oedelem te declasseren zoals het gemeentebestuur op aangeven van de Sociale Huisvestingmaatschappij Vivendo ACV en het plaatselijke SAK Studie en Aktiecomité ACV gevraagd had Dit blijkt uit het antwoord dat de minister gaf op een We doen nogmaals een oproep om Open Blad los te koppelen van Vrije Tijd De commotie rond het gemeentelijk informatieblad Open Blad dat als katern in het lokaal magazine Vrije Tijd zit blijft duren en zelfs verder uitdeinen Nu ook een plaatselijke drukker die de offerte misgelopen is stelt dat het gemeentebestuur de uitgevers van Vrije Tijd de hand boven het hoofd houdt is het voor ons duidelijk dat het zo niet verder kan We herhalen daarom onze Politie telt geparkeerde vrachtwagens Het Nieuwsblad De politie Het Houtsche zal in januari en februari volgend jaar een inventaris opmaken van alle geparkeerde vrachtwagens in de gemeente Zo hoopt mobiliteitsschepen Jos Sypré

  Original URL path: http://www.groenbeernem.be/actueel?page=18 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Actueel | Beernem
  op Bouwpromotoren doen gouden zaken De gemeente kijkt passief toe Betaalbare woningen zijn schaars In de nieuwe verkavelingen is zelfs geen plaats voor een speelterrein Groen wil een ander beleid Een voorbeeld in één van de meest recente verkavelingen in het centrum van Beernem langsheen Gemeenteraad 16 september 2008 Vragen en suggesties door de Groen gemeenteraadsleden Tussenkomst door Rolle De Bruyne Een tweetal jaren geleden dacht ik toen nog maar een aantal appartementsgebouwen afgewerkt waren heb ik al eens de vraag gesteld of we met de gemeenteraad daarover een evaluatiegesprek konden hebben Men heeft daarop toen welwillend ja gezegd Ondertussen zijn wel af en toe opmerkingen Verkeer is grootste bezorgdheid van ouders De Standaard BRUSSEL Ouders liggen het meest wakker van het verkeer Die bekommernis steekt met kop en schouders boven alle andere uit Vrienden schooldruk huiswerk of de latere beroepskansen ze scoren allemaal lager dan het verkeer wanneer ouders vertellen over hun bekommernissen Dat blijkt uit een bevraging van TNS media in opdracht van De Standaard bij een duizendtal gezinnen Op de Onaanvaardbare toestanden door werken in de dorpskern van Oedelem Nauwelijks enkele dagen voor het begin van het nieuwe schooljaar zijn een deel van de voetpaden langs beide kanten van de Bruggestraat in de dorpskern van Oedelem onbegaanbaar en dit door allerlei werken Voetgangers worden via een bord aangemaand om de straat over te steken maar aan de overkant is de toestand ook niet veel beter Want dat voetpad is ok opengebroken Oversteken is in dit Groen is verheugd over oprichting adviesraad voor personen met een handicap We zijn blij dat het gemeentebestuur ingegaan is op ons voorstel om een adviesraad voor personen met een handicap in het leven te roepen Zo n adviesraad bestaat al in verschillende gemeenten en steden en het werd hoog tijd dat er

  Original URL path: http://www.groenbeernem.be/actueel?page=19 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Actueel | Beernem
  fietsers en voetgangersbrug over het Kanaal Gent Ook in andere plattelandsgemeenten wordt het mooie landschap bedreigd door de komst van varkensstallen Niet enkel in Beernem maar ook in andere gemeenten in Vlaanderen zijn veevoederbedrijven actief op zoek naar locaties om megavarkensstallen neer te poten Doorgaans hebben deze vrij spel vermits deze industriële varkensbedrijven wettelijk gezien in agrarisch gebied kunnen gebouwd worden mits ze aan een aantal voorwaarden voldoen Een schrijnend voorbeeld van de aantasting van een waardevol Groen steunt t Groot Gedelf Zoals geweten zijn er plannen om het Schipdonkkanaal De Stinker en De Blinker om te bouwen tot een industrieel kanaal voor de duwvaart om zo het transport over water naar de haven van Zeebrugge te verbeteren Het hele project wordt het Seine Schelde West project genoemd en wil dus Zeebrugge via de binnenvaart ontsluiten met het Europese hoofdwaterwegennet Uiteraard wordt er door de Groen wil een verkeersveiliger en fietsvriendelijker markt van Oedelem De markt van Oedelem en omgeving worden in 2010 heraangelegd De gemeente zal hiervoor al dit jaar een studiebureau aanstellen Vorig jaar riep de gemeente via de gemeentelijke katern Open Blad in Vrije Tijd alle inwoners op om hun voorstellen en suggesties hierover tegen eind oktober 2007 schriftelijk aan het gemeentebestuur te bezorgen Ook Groen ging gretig op deze uitnodiging in en heeft Busreizigers in de modder Reizigers van De Lijn die willen opstappen aan de bushalte Zuiddamme nemen best een paar laarzen mee Klik op de figuur voor het volledig artikel Protest actie Neen aan declassering beschermde herenwoning Huis Maes Zoals geweten zet het gemeentebestuur al jaren alles in het werk om de afbraak te bewerkstelligen van de beschermde burgerwoning Huis Maes gelegen in de Bruggestraat te Oedelem De gevel van het historische pand dat waardevolle elementen uit de 18de eeuw bevat werd in 2002

  Original URL path: http://www.groenbeernem.be/actueel?page=20 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Actueel | Beernem
  wijk Vliegend Paard te Oedelem De gemeente hield op donderdag 6 september in O C De Kleine Beer een informatievergadering over de plannen voor de herinrichting van de wijk Vliegend Paard Volgens deze plannen die nog in een heel pril stadium verkeren zouden beide landelijke wegen Vliegend Paard die nu in de Bruggestraat uitmonden afgesloten worden zodat nog enkel fietsers er via de Bruggestraat toegang zouden krijgen Dossier Huis Maes leugens bedrog en belangenvermenging door het Schepencollege Het moge duidelijk zijn dat er momenteel één dossier stinkt als nooit tevoren De stank van belangenvermenging misleiding van de publieke opinie en flagrante leugens walmt uit het dossier van Huis Maes Oedelem op Het SAK Studie en Actiecomité van het ACV en het schepencollege spelen hier onder één hoedje om de financiële belangen van huisvestingsmaatschappij Vivendo voorheen Interbrugse Gemeenteraad 4 september 2007 Selectieve ophaling van wegwerpluiers Vragen en suggesties door de Groen gemeenteraadsleden Deze vragen werden gesteld op de gemeenteraad van 4 september 2007 Herbruikbare luiers en recyclage van wegwerpluiers Sonia Hoedt wil weten of de gemeente al nagedacht heeft over de selectieve ophaling van wegwerpluiers Ook vraagt ze of het gemeentebestuur het gebruik van herbruikbare luiers wil Gemeenteraad 4 september 2007 Vragen en suggesties door de Groen gemeenteraadsleden Deze vragen werden gesteld op de gemeenteraad van 4 september 2007 IBA s Rolle De Bruyne vraagt waarom het gemeentebestuur enkel aandacht heeft voor betonnen constructies als systeem voor Individuele Behandeling van Afvalwater IBA in landelijke gebieden zonder aansluiting op riolering en niet Federale verkiezingen een succes voor Groen Groen heeft bij de federale verkiezingen 4 zetels in de Kamer verworven en 1 in de Senaat Dus Groen zit hiermee opnieuw in het parlement en kan de kater van de vorige federale verkiezingen wegspoelen Een goede zaak want zo worden de milieuthema s

  Original URL path: http://www.groenbeernem.be/actueel?page=21 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Actueel | Beernem
  de hele biosector nodigen jong en oud uit om te genieten van de natuurlijke smaak en de authentieke geuren en kleuren van de biologische landbouw Meer weten Surf naar http www bioweek be In Oedelem viert het biotuinbouwbedrijf Den Hogen Akker van Groen gemeenteraadslid Rolle De Bruyne Speelstraat in de Praetbaliestraat in Oedelem wijk Vliegend Paard werd een succes Roos Lambrecht initiatiefneemster van de speelstraat in de Praetbaliestraat mag samen met de meehelpende ouders fier zijn op het succes Op zaterdag 30 juni werd de Praetbaliestraat in een gezellige straat omgetoverd tot groot jolijt van zowel klein als groot De volgende editie van deze speelstraat valt op zaterdag 28 juli En dan nog telkens op de laatste zaterdag van Groen deelt de bezorgdheid over de uitbreiding van het slibstort in Sint Joris Sint Joris is het kleinere broertje of zusje binnen Groot Beernem maar deze kleine gemeenschap wordt uit diverse hoeken bedreigd door onverantwoorde bouwprojecten die helemaal niet passen in deze landelijke gemeente N aast deze bouwplannen vormt ook het aanwezige slibstort een permanente bron van ongenoegen Uit het slib wordt zand gewonnen en dat zand kan dan opgekocht worden en Landelijke rust in gevaar Protest tegen uitbreiding zandwinning Het Nieuwsblad SINT JORIS De geplande uitbreiding van het zandwinningsgebied op het kanaaleiland in Sint Joris doet inwoner Roger De Rycker de wenkbrauwen fronsen Een slibstort vlakbij het centrum van een landelijk dorp kan voor het oud gemeenteraadslid niet door de beugel Ons dorp is hier niet op voorzien Sinds enkele weken prijkt hier en daar in Beernem de bekendmaking dat het monostort Gemeenteraad 19 juni 2007 Vragen en suggesties door de Groen gemeenteraadsleden Rolle De Bruyne en Sonia Hoedt Speelstraten Er werd een aanvraag gedaan voor het inrichten van een speelstraat in de wijk het Vliegend Paard Recentelijk zijn daar

  Original URL path: http://www.groenbeernem.be/actueel?page=22 (2016-05-01)
  Open archived version from archive