archive-be.com » BE » G » GROENBEERNEM.BE

Total: 343

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Nieuwe tarieven containerpark | Beernem
  dit beter per kilogram uitgedrukt worden i p v per liter Per kg uitdrukken betekent eigenlijk ook wege n Indien de gemeente de werking van het park na de invoering van het nieuwe systeem evalueert moet ze ook eens nadenken of een weegbrug hiervoor geen betere oplossing is Deze wegen tot op vijf kg nauwkeurig Ieder gewogen gewicht wordt dus afgerond tot op het dichtstbijzijnde veelvoud van vijf kg 12kg 10kg en 13kg 15kg Zeker met de bedenking dat de tarieven in de toekomst wellicht nog zullen stijgen en de discussies misschien feller zullen worden Onze kritiek Het containerpark zal duurder worden De inwoners zullen minder afval op het containerpark kunnen brengen Ze zullen dus meer in de bruine zak moeten stoppen wat hen ook meer zal kosten Er wordt geen enkele inspanning gedaan om bedrijven en burgers aan te moedigen om afval te voorkomen Ondanks onze herhaalde vraag wordt er niet geïnvesteerd in het containerpark geen weegbrug geen kluizen voor Klein Gevaarlijk Afval zoals in Damme bv Onze conclusie het gaat dus enkel over een kostenverhoging zonder verder engagement vanuit de gemeente is dus in se een nieuwe belastingverhoging Dit zet ook de deur open naar sluikstorten 2 Afvalpreventie De nadruk in de communicatie moet meer liggen op afvalpreventie het voorkomen van afval Dat moet het uitgangspunt zijn in het afvalbeleid van de gemeente en dat vinden we te weinig terug in de uitleg van de schepen Dat betekent dat ook de gemeente initiatieven ter zake aanmoedigt door bv het thuiscomposteren verder aan te moedigen maar vooral ook zelf het goede voorbeeld geeft dat gaat van het promoten van afvalarm winkelen tot het gebruiken van herbruikbare of afbreekbare bekers op haar nieuwjaarsreceptie Sensibilisatie is niet makkelijk en is een werk van lange adem uit studies blijkt dat de consument zich wel betrokken voelt maar dat hij niet bereid om daar veel voor te doen Hij wil niet meer betalen niet minder consumeren en niet inleveren qua kwaliteit comfort en luxe 3 Communicatie Duidelijke informatie en communicatie is zeer belangrijk In eerste instantie over de werking van het containerpark Het huidig containerpark wordt meer een meer een negatieve ervaring omdat heel wat inwoners door gebrek aan de juiste informatie en een laks beleid in het verleden dat men nu wil verstrengen met heel wat afgekeurde zaken terug naar huis worden gestuurd We moeten vermijden dat we mensen ontmoedigen om naar het recyclagepark te komen en dat ze zo hun afval op een ontoelaatbare manier dumpen Het moet duidelijk zijn wat mag en niet mag Dat kan door elke bezoeker het reglement met de tarieven te geven door duidelijke infoborden te plaatsen aan de ingang en aan de containers en door nog duidelijker te communiceren via andere kanalen 4 Situering van de ingang We blijven pleiten om de ingang van het containerpark dichter bij de kringwinkel te brengen De Vlarema wetgeving heeft volgens de Vlaamse overheid OVAM duidelijk de bedoeling om zie OVAM website door de burger te verplichten te betalen

  Original URL path: http://www.groenbeernem.be/nieuwe_tarieven_containerpark (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Gemeenteraad 2 juli 2013 | Beernem
  maatregelen binnenrijden bebouwde kom Oedelem Rolle De Bruyne Extra maatregelen na aanleg nieuwe asfaltlaag in de Knesselarestraat Poort kan binnenrijdend verkeerd afremmen lees meer Gelijke behandeling voor iedereen wat betreft de onderhoud van privéweg Roos Lambrecht Ondanks verbod uit het gemeentedecreet 2008 onderhoudt gemeente verder de privéweg naar lokaal duivenmaatschappij Nu of Nooit in Sint Joris Bewoners hooiestraat kregen nochtans al in 2009 te horen dat de gemeente hun straat

  Original URL path: http://www.groenbeernem.be/gemeenteraad_2_juli_2013_0 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Onderhoud privéweg | Beernem
  uit het gemeentedecreet van 2008 onderhoudt de gemeente verder de privéweg naar lokaal Duivenmaatschappij Nu of Nooit in Sint Joris De bewoners uit de Hooiestraat kregen nochtans al in 2009 te horen dat de gemeente hun straat niet meer zal onderhouden Sinds maart 2008 dus intussen al vijf jaar lang onderhoudt de gemeente de privéweg naar het lokaal van de Duivenmaatschappij Nu of Nooit in Sint Joris dat gelegen is op een privédomein Dit houdt in dat de technische dienst van de gemeente elk jaar steenslag levert om de putten op te vullen in deze verharde weg Terwijl de gemeente in 2009 weigerde op een gelijkaardige vraag van bewoners van een zijstraat van de Hooiestraat in te gaan Die mensen stapten naar de rechtbank De gemeente argumenteerde haar weigering door te stellen dat het een privéweg was en dat ze privéwegen niet meer mag onderhouden omwille van het nieuwe gemeentedecreet van 2008 We vragen bijgevolg dat het schepencollege alle burgers van de gemeente gelijk behandelt de wetgeving naleeft en dus geen privéwegen meer onderhoudt op kosten van de belastingbetaler Foto Beernem Blog Tags Democratie en overheid Google Plus One Share on Facebook Tweet Widget Linkedin Share Button Login om te

  Original URL path: http://www.groenbeernem.be/onderhoud_priv%C3%A9weg_0 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Actueel | Beernem
  plek te vinden Groen wil een jeugdvriendelijk beleid dat voldoende middelen voorziet om jongeren hun ding te laten doen Zoals een fuifzaal die niet in een woonwijk ligt bv En een jeugdhuis dat eigendom is van de gemeente zodat het gebouw volledig aan de wensen van jongeren kan aangepast worden Ook het cultuuraanbod moet zich meer richten op Enkele Pauwenveren Mag ik even trots zijn De voorbije 6 jaar hebben Rolle De Bruyne en ik niet stilgezeten We kwamen ontelbare keren tussen op de gemeenteraad en brachten vele suggesties aan met als 1 doel van Beernem een gemeente maken waar het voor iedereen goed is om te wonen en te werken Ons werk is niet voor niks geweest Zo kreeg Beernem een Lokaal Klimaatplan Hiermee beloofde het bestuur om The Octopusblues Elke schooldag gaan 2 000 leerlingen naar 1 van de 10 scholen in Beernem Groen wil dat kinderen en ouders veilig naar school kunnen fietsen en stappen Al jarenlang voert Groen actie om van de gemeente gepaste maatregelen af te dwingen Aan de schoolpoort en langs de schoolroutes is het niet veilig voor de kinderen en hun ouders Dat komt door het uitblijven van échte maatregelen Aïsha Bart Aram en Lies Voor Groen maakt iedereen die hier woont deel uit van de samenleving Een verdraagzaam Beernem komt er echter niet zomaar Daarvoor moet de gemeente uit haar zetel komen Groen heeft alvast een plan klaar Jong oud blank of zwart hetero of holebi valide of invalide in een verdraagzame gemeente is iedereen evenwaardig Ook in Beernem wordt de verscheidenheid steeds groter Die Jong en al out Jongeren hebben het vandaag lastig om hun eigen plek te vinden Groen wil een jeugdvriendelijk beleid dat voldoende middelen voorziet om jongeren hun ding te laten doen Zoals een fuifzaal die niet in

  Original URL path: http://www.groenbeernem.be/actueel?page=9 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Nieuwe tarieven containerpark | Beernem
  dit beter per kilogram uitgedrukt worden i p v per liter Per kg uitdrukken betekent eigenlijk ook wege n Indien de gemeente de werking van het park na de invoering van het nieuwe systeem evalueert moet ze ook eens nadenken of een weegbrug hiervoor geen betere oplossing is Deze wegen tot op vijf kg nauwkeurig Ieder gewogen gewicht wordt dus afgerond tot op het dichtstbijzijnde veelvoud van vijf kg 12kg 10kg en 13kg 15kg Zeker met de bedenking dat de tarieven in de toekomst wellicht nog zullen stijgen en de discussies misschien feller zullen worden Onze kritiek Het containerpark zal duurder worden De inwoners zullen minder afval op het containerpark kunnen brengen Ze zullen dus meer in de bruine zak moeten stoppen wat hen ook meer zal kosten Er wordt geen enkele inspanning gedaan om bedrijven en burgers aan te moedigen om afval te voorkomen Ondanks onze herhaalde vraag wordt er niet geïnvesteerd in het containerpark geen weegbrug geen kluizen voor Klein Gevaarlijk Afval zoals in Damme bv Onze conclusie het gaat dus enkel over een kostenverhoging zonder verder engagement vanuit de gemeente is dus in se een nieuwe belastingverhoging Dit zet ook de deur open naar sluikstorten 2 Afvalpreventie De nadruk in de communicatie moet meer liggen op afvalpreventie het voorkomen van afval Dat moet het uitgangspunt zijn in het afvalbeleid van de gemeente en dat vinden we te weinig terug in de uitleg van de schepen Dat betekent dat ook de gemeente initiatieven ter zake aanmoedigt door bv het thuiscomposteren verder aan te moedigen maar vooral ook zelf het goede voorbeeld geeft dat gaat van het promoten van afvalarm winkelen tot het gebruiken van herbruikbare of afbreekbare bekers op haar nieuwjaarsreceptie Sensibilisatie is niet makkelijk en is een werk van lange adem uit studies blijkt dat de consument zich wel betrokken voelt maar dat hij niet bereid om daar veel voor te doen Hij wil niet meer betalen niet minder consumeren en niet inleveren qua kwaliteit comfort en luxe 3 Communicatie Duidelijke informatie en communicatie is zeer belangrijk In eerste instantie over de werking van het containerpark Het huidig containerpark wordt meer een meer een negatieve ervaring omdat heel wat inwoners door gebrek aan de juiste informatie en een laks beleid in het verleden dat men nu wil verstrengen met heel wat afgekeurde zaken terug naar huis worden gestuurd We moeten vermijden dat we mensen ontmoedigen om naar het recyclagepark te komen en dat ze zo hun afval op een ontoelaatbare manier dumpen Het moet duidelijk zijn wat mag en niet mag Dat kan door elke bezoeker het reglement met de tarieven te geven door duidelijke infoborden te plaatsen aan de ingang en aan de containers en door nog duidelijker te communiceren via andere kanalen 4 Situering van de ingang We blijven pleiten om de ingang van het containerpark dichter bij de kringwinkel te brengen De Vlarema wetgeving heeft volgens de Vlaamse overheid OVAM duidelijk de bedoeling om zie OVAM website door de burger te verplichten te betalen

  Original URL path: http://www.groenbeernem.be/nieuwe_tarieven_containerpark_0 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • College sloopt smederij en herberg 'De Nachtegael' | Beernem
  de plaats architecturale eenheidsworst komt die het karakteristieke dorpszicht verder ondermijnt Geschiedenis De voormalige brouwerij herberg en smederij De Nachtegael is een gebouw met een lange en rijke geschiedenis Reeds in 1630 wordt melding gemaakt van deze brouwerij toen nog De Achtergaele genoemd Vanaf 1813 wordt ze ook een smidse bewoond door een meester hoefsmid die daarnaast ook nog herbergier en landbouwer was Onroerend Erfgoed spreekt van een imposant 18de eeuws dubbelhuis met opkamer en rijkelijke geveluitwerking kroonlijst op klossen en met tandrij afwerkingslaag met imitatievoegen en diamantkoppen en een grote authenticiteit De sloop aldus Onroerend Erfgoed zou een groot verlies betekenen voor de oorspronkelijke typologie van de dorpskern in Oedelem In haar negatief advies dat evenwel niet bindend is wijst de dienst bovendien op de goede staat van het gebouw en de grote erfgoedwaarde en pleit ze onomwonden voor renovatie en behoud in plaats van afbraak Maar zoals in alle voorgaande erfgoeddossiers legde het schepencollege dit advies naast zich neer Erger nog de gemeente laat zonder scrupules een waardevol historisch pand slopen hoewel ze beseft dat het een grote erfgoedwaarde bezit Precies omwille van de erfgoedwaarde wil ze dat de architect op de plaats van het delict een verwijzing naar de tegen dan verdwenen smederij voorziet en stelt ze voor om bv de buitenbalustrades in aangepast smeedwerk te ontwerpen een wel erg wansmakelijk idee Ook in nieuwe legislatuur geen plaats voor erfgoed Gedurende de vorige legislaturen was het CD V schepencollege de motor achter het verdwijnen van verscheidene karakteristieke historische gebouwen in Beernem Ook onder de nieuwe coalitie CD V en NV A gaat de kaalslag onverminderd voort Straks blijft er zo goed als niks meer over van de rijke geschiedenis van de gemeente Groen wil dat de gemeente een erfgoedbeleidsplan opmaakt in samenspraak met de lokale heemkundige kringen

  Original URL path: http://www.groenbeernem.be/college_sloopt_smederij_en_herberg_de_nachtegael (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • College sloopt smederij en herberg 'De Nachtegael' | Beernem
  de plaats architecturale eenheidsworst komt die het karakteristieke dorpszicht verder ondermijnt Geschiedenis De voormalige brouwerij herberg en smederij De Nachtegael is een gebouw met een lange en rijke geschiedenis Reeds in 1630 wordt melding gemaakt van deze brouwerij toen nog De Achtergaele genoemd Vanaf 1813 wordt ze ook een smidse bewoond door een meester hoefsmid die daarnaast ook nog herbergier en landbouwer was Onroerend Erfgoed spreekt van een imposant 18de eeuws dubbelhuis met opkamer en rijkelijke geveluitwerking kroonlijst op klossen en met tandrij afwerkingslaag met imitatievoegen en diamantkoppen en een grote authenticiteit De sloop aldus Onroerend Erfgoed zou een groot verlies betekenen voor de oorspronkelijke typologie van de dorpskern in Oedelem In haar negatief advies dat evenwel niet bindend is wijst de dienst bovendien op de goede staat van het gebouw en de grote erfgoedwaarde en pleit ze onomwonden voor renovatie en behoud in plaats van afbraak Maar zoals in alle voorgaande erfgoeddossiers legde het schepencollege dit advies naast zich neer Erger nog de gemeente laat zonder scrupules een waardevol historisch pand slopen hoewel ze beseft dat het een grote erfgoedwaarde bezit Precies omwille van de erfgoedwaarde wil ze dat de architect op de plaats van het delict een verwijzing naar de tegen dan verdwenen smederij voorziet en stelt ze voor om bv de buitenbalustrades in aangepast smeedwerk te ontwerpen een wel erg wansmakelijk idee Ook in nieuwe legislatuur geen plaats voor erfgoed Gedurende de vorige legislaturen was het CD V schepencollege de motor achter het verdwijnen van verscheidene karakteristieke historische gebouwen in Beernem Ook onder de nieuwe coalitie CD V en NV A gaat de kaalslag onverminderd voort Straks blijft er zo goed als niks meer over van de rijke geschiedenis van de gemeente Groen wil dat de gemeente een erfgoedbeleidsplan opmaakt in samenspraak met de lokale heemkundige kringen

  Original URL path: http://www.groenbeernem.be/college_sloopt_smederij_en_herberg_de_nachtegael_0 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Toekomstige bestemming leeglopende kerken | Beernem
  We moeten aan deze grote gebouwen een nieuwe waardevolle invulling geven Kerkgebouwen horen bij het cultuurhistorische erfgoed en zijn eigenlijk van iedereen Niet een herbestemming maar een bredere bestemming van de kerkgebouwen kan een oplossing zijn Met bredere bestemming bedoelen we dan het kerkgebouw laten gebruiken door buitenkerkelijken m a w door bv culturele organisaties lokale verenigingen enz Niet alles moet kunnen maar in goed overleg is veel mogelijk Op

  Original URL path: http://www.groenbeernem.be/toekomstige_bestemming_leeglopende_kerken (2016-05-01)
  Open archived version from archive