archive-be.com » BE » G » GROENBEERNEM.BE

Total: 343

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Gemeenteraad | Beernem
  De gemeenteraad start telkens om 19 30 u en vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis Iedereen is welkom om de gemeenteraad bij te wonen Meer info via de gemeentelijke website Datum agenda donderdag april 23 2015 Google Plus One Share on Facebook Tweet Widget Linkedin Share Button Colofon Login Zoekveld Zoeken Nieuwsoverzicht Groen Annemie Turtelboom was niet het probleem wel de Turteltaks Inschrijven vorming hernieuwd huis aan huisblad

  Original URL path: http://www.groenbeernem.be/gemeenteraad_0 (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Bibliotheek Sint-Joris wordt gesloten | Beernem
  uitbreiding van de hoofdbib in Beernem De sluiting is vooral een opdoffer voor de kinderen tussen 6 en 11 jaar die de grootste groep lezers uitmaken Naar de hoofdbib in Beernem uitwijken is voor hen geen optie want die verplaatsing kunnen ze nog niet zelfstandig maken En ook de gezinnen met weinig financiële mogelijkheden worden de dupe Want de mogelijkheid om dicht bij huis goedkoop boeken te ontlenen valt hiermee weg Volgens de gemeente is er geen probleem en kunnen de kinderen hun bezoek aan het zwembad combineren met een bezoek aan de hoofdbib in Beernem die ernaast ligt Maar op termijn verhuist het zwembad zodat dit niet lang een optie zal zijn De gemeente wil het woord sluiting niet in de mond nemen en spreekt liever van een heroriëntering maar het gaat wel degelijk over een sluiting waarbij de collectie volledig opgedoekt wordt en het gebouw verandert van bestemming Groen kan zich niet vinden in deze beslissing waarbij zelfs de gebruikers compleet genegeerd werden Bib kreeg nooit kansen Een bib die slechts een beperkte collectie bezit krijgt natuurlijk nooit de kans om tot een succesverhaal uit te groeien Zo telde de hoofdbib van Beernem in 2013 meest recente cijfers een collectie van meer dan 48 000 stuks Het filiaal in Sint Joris had dat jaar slechts 6 700 boeken en cd s in huis Het filiaal van Sint Joris is ook slechts 4 uren per week open In het verleden hebben we nochtans herhaaldelijk aangedrongen om de openingsuren van het filiaal en ook die van Oedelem uit te breiden En vroegen we ook om niet enkel in de hoofdbib te Beernem maar ook in de kleinere bibs al een spreker uit te nodigen een leuke activiteit te organiseren enz Ten slotte vragen we ook al jaren dat er een terugbrengbus zou hangen zodat mensen die door de beperkte openingsuren dikwijls voor een gesloten deur staan toch tijdig hun boeken of cd s kunnen terugbrengen Maar tot op vandaag zijn onze vragen in dovemansoren terechtgekomen Het gemeentebestuur schakelde integendeel een versnelling hoger door de boetes nog eens op te trekken en die per dag aan te rekenen in plaats van per week Een regelrechte discriminatie van de ontleners van de bibs van Oedelem en Sint Joris die slechts 2 dagen en 4u in totaal per week open zijn terwijl de hoofdbib 6 dagen op 7 open is aldus Jan Vanassche De sluiting moet nog goedgekeurd worden in de gemeenteraad van april maar gezien de CD V N VA meerderheid achter de beslissing staat is dit nog louter een formaliteit Groen vindt dit hoe dan ook een laakbare beslissing Een bibliotheek is een van de meest laagdrempelige culture instanties die er zijn zegt J an Vanassche Sluiten van openbare bibliotheken is helemaal niet verstandig Studies hebben voldoende aangetoond dat de zichtbaarheid van boeken ontzettend belangrijk is om kinderen goesting te doen krijgen in lezen En een bibliotheek in de buurt is voor kinderen na het boekenbezit thuis de belangrijkste leverancier van

  Original URL path: http://www.groenbeernem.be/bibliotheek_sint-joris_wordt_gesloten (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Burgemeestersconvenant onderteken, nu! | Beernem
  zich verbindt om haar CO2 uitstoot tussen nu en 2020 met minstens 20 te verminderen door spaarzamer met energie om te springen en het aandeel van duurzame energiebronnen tot 20 te verhogen Daarbij krijgt elke gemeente die toetreedt begeleiding van de provincie en de West Vlaamse Intercommunale WVI zodat ze er niet alleen voor staat Heel wat gemeenten zijn ons al voorgegaan hoog tijd dat ook Beernem een versnelling hoger schakelt aldus Rolle want de inspanningen op lokaal vlak kunnen wel degelijk een verschil maken Vooral de landbouwers in onze provincie dreigen het hardst getroffen te worden door de klimaatopwarming het Klimaateffectschetsboek waarschuwt voor watertekort verzilting wateroverlast toename van erosie meer hittestress allemaal gevolgen die een negatieve impact zullen hebben de landbouwteelten Maar ook de gezondheid van elke burger lijdt eronder Volgens het Europees Milieuagentschap EEA zorgt de slechte luchtkwaliteit ervoor dat er jaarlijks honderdduizenden mensen vroegtijdig sterven Bovendien neemt de biodiversiteit verder af en vormt de klimaatverandering een steeds grotere bedreiging voor het voortbestaan van de mens Volgens de uitvoerend directeur van het EEA de Belg Hans Bruyninckx zijn ingrijpende veranderingen in technologie beleid en levensstijl nodig om op lange termijn iets te kunnen bereiken Het Burgemeestersconvenant komt volgens ons hieraan tegemoet Europa vindt dat de vermindering van de CO2 uitstoot maar kan lukken als ook de lokale besturen hieraan meewerken Een gemeente die het Burgemeestersconvenant ondertekent moet binnen het jaar een actieplan indienen waarin ze heel duidelijk aangeeft hoe ze de klimaatproblematiek op het eigen grondgebied zal aanpakken Klimaat moet bovendien een aandachtspunt worden binnen alle beleidsdomeinen van de gemeente ruimtelijke planning energie water milieu mobiliteit economie landbouw enz Daarnaast moet de gemeente minstens om de 2 jaar dat actieplan via een voortgangsrapport evalueren Ten slotte is het essentieel dat de gemeente ook burgers bedrijven en verenigingen in

  Original URL path: http://www.groenbeernem.be/burgemeestersconvenant_onderteken_nu (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Groen Beernem lanceert de BOBBY | Beernem
  afval dan op Ook is er de actie Letsdoit tope indevuilbak een gezamenlijke actie van o a OVAM IVBO de provincie West Vlaanderen waarbij verenigingen na registratie op de website prijzen kunnen winnen als ze zich engageren om het zwerfvuil in de omgeving van hun lokaal in een straal van 250 m op te ruimen en er in slagen om ook de mensen in de buurt hierbij te betrekken Ondanks al deze inspanningen blijft het probleem van zwerfvuil en sluikstorten reëel Een meer structurele oplossing moet op termijn van de Federale of Vlaamse overheid komen door bv het invoeren van statiegeld op blikjes en plastic flessen Wanneer en of deze maatregel er komt is op dit moment nog onzeker In afwachting kan de gemeente echter nog een extra initiatief nemen een maatregel op regelmatige basis die mensen beloont voor een positieve actie ten aanzien van afval netheid het milieu in het algemeen Zo n beloning is ideaal om de aandacht voor het milieu de omgeving blijvend in de kijker te plaatsen en om appél te doen op elke Beernemnaar om mee zorg te dragen voor de netheid van het openbaar domein Bedoeling is dat een inwoner van Beernem die kan bewijzen dat hij de handen uit de mouwen gestoken heeft om de openbare ruimte parken plantsoenen fietspaden voetpaden bermen enz proper te houden kans maakt om een cadeaubon van 25 euro te winnen te besteden bij de lokale handelaars Elke inwoner kan op gelijk welk moment een bewijs van zijn opruimactie via mail brief enz doorsturen naar de gemeente Op het einde van iedere maand maakt een jury bestaande uit de stedenbouwkundige ambtenaar de milieuambtenaar en de voorzitter van de milieuraad een voorselectie En uit de geselecteerde lijst kiest de voorzitter van de milieuraad de winnaar via lottrekking Op jaarbasis

  Original URL path: http://www.groenbeernem.be/groen_beernem_lanceert_de_bobby (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Gemeentebestuur Beernem zondigt tegen eigen GAS-reglement | Beernem
  kan oplopen tot 175 euro In een boom klimmen valt volgens het reglement onder hinderlijke of gevaarlijke activiteiten die verboden zijn tenzij men een vergunning heeft van de overheid Het is één van de talrijke absurde verbodsbepalingen in het GAS reglement zoals het verbod om te luidruchtig te spelen te luid te vergaderen je auto niet voor je huis te wassen je te verkleden enz Het toont nog maar eens

  Original URL path: http://www.groenbeernem.be/gemeentebestuur_beernem_zondigt_tegen_eigen_gas-reglement (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Rolle De Bruyne wil fuif- en turnzaal in ecologische bouwmaterialen. | Beernem
  afgeeft maar ook bij afbraak van een woning problemen geeft puin verontreinigd met schuim is niet geschikt voor hergebruik Van een aantal andere bouwstoffen is aangetoond of wordt vermoed dat ze op lange termijn kanker kunnen veroorzaken Zo weten we dat vezelplaten het giftige formaldehyde afgeven en dat bij sommige gipspleisters het radio actieve radon vrijkomt dat bij langdurig inademen longkanker veroorzaakt aldus gemeenteraadslid Rolle De Bruyne En zeggen dat er meer dan voldoende ecologische alternatieven op de markt zijn die soms iets duurder maar veel duurzamer zijn en een gezond binnenklimaat creëren toch ook wel zeer belangrijk in een ruimte waar veel mensen samen bewegen of het nu turnen of fuiven is De gemeente kan haar bouwplannen trouwens voor een prikje laten doorlichten op ecologische criteria en energiezuinigheid door bv de bouwexperts van vzw BAS een kenniscentrum voor ecologisch bouwen de provincie West Vlaanderen betaalt uit eigen zak tot 30 werkuren terug als de gemeente bij deze organisatie aanklopt En ook bij het Vlaams Instituut voor Bio Ecologisch bouwen en wonen VIBE kan de gemeente terecht voor deskundig advies ter zake Sport en vrijetijdsbesteding vinden we heel belangrijk Het brengt mensen samen En in een gemeente waar volgens onderzoek

  Original URL path: http://www.groenbeernem.be/rolle_de_bruyne_wil_fuif-_en_turnzaal_ecologische_bouwmaterialen (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Roos Lambrecht: " Hoge tarieven recyclagepark zorgen voor meer zwerfvuil. | Beernem
  de mensen nu plotseling veel meer recycleren en minder verpakte producten kopen Gemeenteraadslid Roos Lambrecht die langs het gedeelte van de Vullaertstraat woont waar er weinig huizen staan en dus veel zwerfvuil te vinden is twijfelt hieraan Tot haar ergernis vindt ze elke dag opnieuw blikjes en plastic verpakking in de grasberm De statistieken van de OCMW dienst Proper en Net vertonen ook een stijgende trend wat het verzamelde zwerfvuil betreft Het aantal sluikstorten neemt elk jaar toe De hogere prijs van de bruine vuilniszakken samen met de hogere tarieven van het containerpark zorgen er niet voor dat de hoeveelheid afval daalt zoals de gemeente beweert maar doet mensen naar andere goedkopere middelen grijpen om hun huishoudelijk afval kwijt te raken zoals in de berm gooien in een openbare vuilnisbak kieperen of soms ook thuis opstoken Dat keuren we uiteraard ten zeerste af Maar de gemeente moet beseffen dat ze dit zelf mee in de hand werkt Het is een illusie te denken dat men met hogere tarieven het afvalprobleem oplost integendeel vindt Roos Al wie boodschappen doet kan het keer voor keer zelf vaststellen zo goed als alles is voorverpakt of wordt ter plaatse verpakt Doorgaans is dit in plastic verpakkingen die niet recycleerbaar zijn Zelfs de meest milieubewuste Beernemnaar kan met de beste wil van de wereld niet vermijden dat hij zaken koopt die in plastic aluminium enz verpakt zijn Daarom zorgen sensibilisering en hogere tarieven niet automatisch voor minder afval Trouwens niet zozeer de burger is de vervuiler maar de bedrijven die niet recycleerbare verpakkingen zoals botervlootjes aluminium plasticfolie yoghurtbekers enz produceren En de samenleving ook nog eens laat opdraaien voor de verwerking of verbranding van alle verpakkingsmateriaal We vinden het een veel beter idee om statiegeld te heffen op blikjes en PET flessen zoals de Vlaamse

  Original URL path: http://www.groenbeernem.be/roos_lambrecht_hoge_tarieven_recyclagepark_zorgen_voor_meer_zwerfvuil (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Groen Beernem hield Zomerfeest in Provinciaal Domein Bulskampveld in Beernem | Beernem
  vooral de zwakkeren treffen en pleitte hij voor een warme samenleving waarin solidariteit geen scheldwoord is Milieu stond hoe kan het ook anders hoog op de agenda van het 3de Groen Zomerfeest Voor dit luik zorgde Luc Vanpaemel die het Lippensgoed Bulskampveld kent als zijn broekzak Hij loodste de Groen leden en sympathisanten door de meest karakteristieke plekjes van het 232 hectare groot domein om te eindigen in het natuurgebied Bornebeek Heideveld waar Natuurpunt Beernem 17 hectare bos heide en weiden beheert Het gebied maakt tevens deel uit van het Europees netwerk van Natura 2000 en vormt de habitat van de zeer zeldzame levendbarende hagedis Na de natuurwandeling kwamen de Groen leden voor een gezellige lunch samen in restaurant Bulskampveld Van de gelegenheid maakte voorzitter Ignace Tousseyn gebruik om in zijn speech nog eens de nieuwe GAS reglementering te hekelen die de CD V NV A meerderheid goedkeurde en de de besparing van 655 000 euro die het OCMW binnen de 5 jaar moet realiseren We passen voor zo n verzuurde repressieve samenleving en blijven gaan voor een warme verdraagzame gemeente waarbij we ook de belangen van mensen die minder kansen hebben verdedigen Volgens de Groen voorzitter moet de partij

  Original URL path: http://www.groenbeernem.be/groen_beernem_hield_zomerfeest_provinciaal_domein_bulskampveld_beernem (2016-05-01)
  Open archived version from archive