archive-be.com » BE » G » G-NET.BE

Total: 61

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ActaLibra ReleaseNotes - 5.50.16
  de vernieuwde editie dient u zelf de gewenste filter op boekjaar en btw periode aan te geven In dit voorbeeld geopend in Office 2010 is gefilterd op boekjaar 2012 en op de 5de maand Voor meer info betreffende het gebruiken en manipuleren van draaitabellen in Excel raadpleeg de documentatie van Microsoft Excel OVAM Formulieren Bij installatie van deze versie wordt enkele documentmodellen vervangen Formulieren SDP Bodemattest OVAM doc Formulieren SDP Cadastre doc Formulieren SDP Kadaster doc De vorige versie s van deze modellen worden zoals steeds opzij gekopieerd als pre55016 doc of als pre55017 doc Bankrekening De Vlaamse overheid is onlangs overgestapt naar een andere huisbankier De OVAM als Vlaamse administratie werd verplicht om mee deze overstap te maken Vanaf 1 juni is ING hun nieuwe huisbankier met nieuwe bankrekeningnummers tot gevolg Alle provisies betalingen voor bodemattesten moeten vanaf 1 juni toekomen op het nieuwe rekeningnummer IBAN BE 17 3751 1171 8821 met BIC BBRUBEBB De oude KBC rekening wordt eind juli definitief stopgezet De ActaLibra fiche wordt zo gewijzigd Tarief Het tarief voor een bodemattest is gewijzigd naar 34 00 De constante gebruikt bij de berekening van aktekosten werd zo aangepast en wordt overgenomen bij elk nieuw aktekostenblad Waalse registratierechten De Waalse Registratie rechten werden aangepast De schalen voor zones de très forte pression zijn afgeschaft De daarvoor voorziene lijnen werden verwijderd uit de berekeningsmodellen en aktekostenbladen De andere betrokken berekenings schalen zijn geïndexeerd Facturatie op aktedatum ActaLibra zorgt er nu voor dat bij facturatie van een AKB steeds de aktedatum als uitganspunt wordt genomen voor de achterliggende boeking Enkel wanneer er geen aktedatum is wordt uitgegaan van de aangegeven boekingsdatum In elk geval wordt er automatisch rekening gehouden met de te respecteren facturatiechronologie Zo de vroegst mogelijke boekingsdatum dan toch nog afwijkt van de aangegeven aktedatum wordt dat

  Original URL path: http://actalibra.g-net.be/download/RelNotes55017.htm (2016-04-29)
  Open archived version from archive


 • ActaLibra ReleaseNotes - 5.60
  Controleer na de software update of dit correct werd ingesteld Zo niet belt u onmiddellijk de ActaLibra helpdesk Open het venster Fiscale Antennes via het menu basisgegevens in de module Studie Voor het REG AA Registratie authentieke Akten van uw eigen antenne wordt automatisch een nieuw registratieboekje voorzien Via dat nieuwe boekje worden alle verrekende werkelijke kosten en stortingen aan dat registratiekantoor opgevolgd Dat boekje neemt als het ware de plaats in van uw vroegere REG boekje Dat oude boekje blijft wel bestaan maar aangezien er ook niet meer met het vroegere EX Registratiekantoor wordt gewerkt zullen er binnen enkele weken ook geen werkelijke kosten meer in geboekt worden Er zullen dan immers geen stukken meer terug komen van die EX Registratiekantoren Lees verder in de syllabus op blz 7 Kenmerk Mutatief Niet mutatief Het nieuwe kenmerk Mutatief Niet Mutatief op een dossier bepaalt mee de wijze waarop het bevoegde REG AA kantoor voor een dossier door ActaLibra wordt bepaald Betekenis Akten waar sprake is van overdracht van een of meerdere goederen dus akten waarbij er een hypothecaire overschrijving is zijn mutatief Alle andere zijn niet mutatief Kenmerk instellen Bij de software update wordt dit kenmerk al voor zover de software zeker is ingesteld in de dossier sub soorten Hierdoor wordt dit automatisch doorgeschreven naar de lopende dossiers van die sub soort Maar bij heel wat dossier sub soorten blijft dat kenmerk door de software update niet ingesteld Het is ook mogelijk dat we ons vergist hebben bij het instellen van het kenmerk bij de dossier sub soort Dat moet je dan op de lopende dossiers van dat type AANPASSEN bovenaan de dossierfiches Voor de goede werking moet je dit best zo snel mogelijk instellen Open het venster Dossiersoorten menu Dossierbeheer à Randgegevens à Dossiersoorten Enkel voor de sub soorten waarvan u zeker bent dat er een hypothecaire overschrijving aan te pas komt stelt u in als M mutatief en bewaar met F9 of de bewaar knop De andere sub soorten waarvan u zeker bent dat er geen hypothecaire overschrijving aan te pas komt stelt u in als N en de rest laat u op onbepaald staan Controle van lopende dossiers Je moet sowieso voor elk lopend dossier nagaan of de nieuwe kenmerken correct zijn ingesteld en die zo nodig aanpassen Controle van de nieuwe kenmerken per dossier Om ervoor te zorgen dat de bepaling van bevoegde kantoren voor elk dossier correct verloopt moeten alvast deze dossierkenmerken worden nagekeken Open de dossierfiche Wijzig zo nodig het kenmerk Mutatief Niet mutatief en bewaar F9 Indien het een authentieke akte betreft moet het vinkje in repertorium AAN staan Wijzig dit zo nodig en bewaar met F9 Wanneer het een akte betreft die op of na 1 april 2014 geregistreerd wordt moet het vinkje Registratie AA AAN staan Is het een oude akte die geregistreerd werd voor 1 april moet dat vinkje AF staan Wijzig dit zo nodig en bewaar met F9 Indien het een Mutatieve akte betreft moeten de goederen correct ingevuld zijn Voeg deze nodig in of aan Controleer het AKB van dit dossier zie hieronder Controleer de blokjes in de AKB s van de lopende dossiers Zodra je een dossier opent of je een van de kenmerken wijzigt die de bepaling van bevoegde kantoren beïnvloedt wordt achter de schermen het AKB herbekeken en wordt ervoor gezorgd dat zowel het correcte RAA blokje registratierechten als de nodige HYP blokjes in de betrokken AKB s beschikbaar zijn Lees meer hierover vanaf p 14 in de syllabus Het kan gebeuren dat er na zo n automatische herschikking twee registratieblokjes in een AKB staan Volg dan de werkwijze verderop beschreven om de registratierechten in het juiste blokje te krijgen en op de correcte wijze geboekt te krijgen Zie verder Akten verleden vóór 1 april 2014 reeds gefactureerd maar nog te registreren in 1 april 2014 ActaLibra 5 60 Praktische tips en procedures De resterende provisie op het oude registratiekantoor overboeken naar het nieuwe registratiekantoor Vanaf 1 april 2014 werk je in ActaLibra niet meer met het vroegere REG boekje sommige kantoren hadden er zelfs meerdere voor verschillende notarissen maar wordt er met een nieuw RAA boekje gewerkt Bij de software update werd er alvast voor het 1 ste registratiekantoor van uw eigen antenne zo een boekje toegevoegd Om een resterend saldo van het oude REG boekje over te boeken naar het nieuwe RAA boekje volg je onderstaande werkwijze ook al heb je al stortingen of werkelijke kosten geboekt via het nieuwe RAA boekje Saldo afboeken van oude REG boekje 1 Open het venster Betalingen aan externe administraties de zgn wereldbol 2 Selecteer het oude REG boekje en klik links onder op de knop Betalingen 3 gebruik F7 of de knop om een boeking toe te voegen 4 Kies voor optie 2 Storting van provisie aan de externe administratie en klik op Volgende 5 Voer hier een NEGATIEF bedrag in het bedrag dat moeten worden overgeboekt geef een passende omschrijving en kies voor Cheque en kies eender welke bank 6 en Voltooi deze boeking 7 Op voorwaarde dat je reeds alle werkelijke kosten via dit oude REG boekje hebt verwerkt alle stukken moeten dan al terug zijn van het EX registratiekantoor en geboekt zijn moet het eindsaldo in dit boekje hiermee op 0 00 komen Saldo inboeken in nieuwe RAA boekje 8 Keer terug naar het overzicht van boekjes via de knop Overzicht boekjes 9 Selecteer nu het nieuwe RAA boekje in dit vb RAA KOR2 en klik op de knop Betalingen 10 gebruik F7 of de knop om een boeking toe te voegen 11 Kies voor optie 2 Storting van provisie aan de externe administratie en klik op Volgende 12 Voer hier het zelfde bedrag in maar dan POSITIEF geef een passende omschrijving en kies voor Cheque en kies eender welke bank controleer ook nog eens of je wel in het juiste RAA boekje bent Dat staat in de titelbalk van dit venster 13 en klik op de knop Voltooi 14 Ook al had

  Original URL path: http://actalibra.g-net.be/download/RelNotes56000.htm (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • ActaLibra ReleaseNotes - 5.50.28
  en uitgaande e mails en bijlagen en is er meer controle over wat er nu precies met de bijlagen moet gebeuren Inkomende of uitgaande mail In tegenstelling tot voorheen ziet u onderaan dit venster nu zowel de verzender als de ontvanger van de e mail Op basis daarvan tracht ActaLibra te achterhalen of het een INKOMENDE dan wel UITGAANDE e mail is UIT Wanneer de naam van de verzender in de e mail overeenstemt met uw ActaLibra gebruikersnaam of met uw Outlook profiel naam beschouwt ActaLibra het bericht als een UITGAANDE e mail en zal de ontvanger als correspondent worden aanzien IN Wanneer de naam van de verzender niet overeenstemt met uw gebruikersnaam of Outlook profiel naam beschouwt ActaLibra het als een INKOMENDE e mail en zal de verzender als correspondent worden aanzien IN UIT U kan natuurlijk ook gewoon zelf klikken op de knoppen IN of UIT Naargelang uw keuze wordt de verzender of ontvanger van de e mail als correspondent voorgesteld Klikt u op UIT en de naam van de afzender is niet uw gebruikersnaam of uw Outlook profiel naam dan kan u van hieruit die verzender naam als uw Outlook profiel naam instellen door te klikken op het knopje links van mijn profiel Zo zorgt u ervoor dat ActaLibra een volgend bericht uit uw Verzonden Items onmiddellijk kan herkennen als een verzonden bericht Opties voor bijlagen Om beter te kunnen aangeven wat er precies moet gebeuren met bijlagen werd in het venster eMail berichten en bijlagen onder het overzicht van e mail s en bijlage n een keuzelijst Opties voor bijlagen toegevoegd Via deze keuzelijst hebt u drie opties 1 Als aparte bestanden bewaren en de geselecteerde bijlagen in de e mails vervangen door hyperlinks Dit zorgt ervoor dat elke geselecteerde bijlage aangevinkt als apart document in het dossier wordt gekopieerd en er in de e mail een hyperlink in de plaats komt van elke geselecteerde bijlage zowel in de originele e mail als in de eventueel gekopieerde e mail in het ActaLibra dossier Een niet geselecteerde bijlage niet aangevinkt wordt niet gekopieerd en blijft onaangeroerd in de originele e mail zitten Wanneer de bijhorende e mail wel naar het dossier wordt gekopieerd dan worden de niet geselecteerde bijlagen NIET in die e mail meegenomen naar het dossier noch als bestand noch als hyperlink Dit is de standaardoptie voor ONTVANGEN e mails Zie verder 2 Als aparte bestanden bewaren maar alle bijlagen ook in originele e mail laten zitten Dit zorgt ervoor dat elke geselecteerde bijlage aangevinkt als apart document naar het dossier wordt gekopieerd terwijl die ook als bijlage in de originele e mail behouden blijft en daar dus niet wordt vervangen door een hyperlink Wanneer ook de bijhorende e mail in het dossier wordt bewaard dan worden de geselecteerde bijlagen in de gekopieerde e mail wel vervangen door een hyperlink Een niet geselecteerde bijlage niet aangevinkt wordt niet gekopieerd en blijft onaangeroerd in de originele e mail zitten 3 Ingesloten laten zowel in de opgeslagen email als in de originele e mail Via deze optie blijven ALLE bijlagen als ingesloten bijlage zitten zowel in de originele e mail in Outlook als in de eventueel gekopieerde e mail in het ActaLibra dossier Wanneer u deze optie kiest kan u de bijlagen niet meer AAN of UIT vinken Ze blijven steeds ingesloten Dit is de standaardoptie voor VERZONDEN e mails Zie verder Zowel voor ontvangen e mails als voor verzonden e mails hanteert ActaLibra telkens een passende standaardaanpak voor de verwerking van de bijlagen Hoe dat precies verloopt leest u verderop Maar eerst nog enkele belangrijke aandachtspunten Kolom Actie Om direct te zien welk effect uw keuzes hebben op wat ActaLibra zal doen met de e mails en bijlagen is de kolom Actie toegevoegd Afhankelijk van het al dan niet geselecteerd aangevinkt zijn van de e mail s en bijlage n en de gekozen optie voor bijlagen krijgt u deze aanduidingen gekozen Actie e mail opslaan e mail niet opslaan bijlage als type opslaan bijlage ingesloten laten bijlage niet opslaan Afbeeldingen standaard niet bewaard Een belangrijke verandering is dat bijlagen met afbeeldingen standaard NIET aangevinkt zijn OPGELET WANT DIT WERKT NU ANDERS DAN VOORHEEN Meestal zijn afbeeldingen toch ongewenste logo s of icoontjes uit de e mail Zijn het toch gewenste bijlagen zoals foto s dan moet u die met de hand AAN klikken Verwerken van ONTVANGEN e mails en bijlagen Wanneer u ONTVANGEN e mails en bijlagen verwerkt meestal vanuit uw Postvak IN worden de geselecteerde e mails en de bijhorende bijlagen als volgt in onderstaand venster weergegeven Wanneer het gaat om een inkomende e mail zal u standaard de bijhorende bijlagen als aparte bijlagen opslaan Die keuze kan u nu zelf maken via de keuzelijst Opties voor b ijlagen maar voor inkomende e mails is de standaard optie als aparte bestanden bewaren Bij deze optie kan u voor elke bijlage kiezen of u ze al dan niet wil opslaan in het ActaLibra dossier een aangevinkte bijlage wordt o als apart document in het ActaLibra dossier opgeslagen en o wordt in de e mail vervangen door een hyperlink naar het document in het dossier een niet aangevinkte bijlage o blijft onaangeroerd in de oorspronkelijke e mail in Outlook zitten en o wordt niet als ingesloten bijlage van de in het dossier bewaarde e mail behouden OPGELET WANT DIT WERKT NU ANDERS DAN VOORHEEN Een bijlage niet bewaren betekent nu duidelijk NIET BEWAREN in het dossier Dus ook niet als ingesloten bijlage zoals vroeger het geval was De bijlage blijft in dit geval enkel in de oorspronkelijke e mail zitten Zo krijgt u geen dubbele versie van hetzelfde document Zo nodig kan u dezelfde e mail een tweede maal met Bericht naar Dossier overbrengen en dan alsnog de bijlage bewaren Verwerken van VERZONDEN e mails en bijlagen Wanneer u VERZONDEN e mails en bijlagen verwerkt meestal vanuit uw Postvak UIT worden de geselecteerde e mails en de bijhorende bijlagen als volgt in onderstaand venster weergegeven Wanneer het gaat om een verzonden e mail zal u standaard de bijhorende bijlagen als ingesloten bijlagen laten zitten Het heeft immers geen zin om die bijlagen die wellicht al als document in het dossier bestaan nog eens dubbel in het dossier op te slaan Het is wel zinvol om ze als ingesloten bijlage n in de onder het dossier opgeslagen e mail te laten zitten Zo kan u ook later via de in ActaLibra bewaarde e mail de meegestuurde versie van de bijlagen terugvinden Dankzij de vernieuwingen in het documentenoverzicht is het nu ook duidelijker zichtbaar wanneer een bewaarde e mail ingesloten bijlagen bevat zie verderop Door ook verzonden e mails in de dossiers te bewaren kan elke medewerker die e mails via het documentenoverzicht van elk dossier terugvinden openen en daarin de ingesloten meegestuurde bijlagen terugvinden Voor verzonden e mails is Ingesloten laten in de opgeslagen email de standaardoptie Bij deze optie kan u dus niet meer kiezen wat met elke bijlage apart moet gebeuren Dus alle bijlagen o blijven onaangeroerd in de oorspronkelijke e mail in Outlook zitten en o worden ook als ingesloten bijlage n van de in het dossier bewaarde e mail bewaard Merk op dat de ingesloten bijlagen op deze manier wel dubbel bestaan Nl zowel in de verzonden e mail in Outlook als in de e mail die wordt bewaard in het ActaLibra dossier Maar aangezien men niet direct geneigd is om een ingesloten bijlage als werkdocument waarin men wijzigingen zou aanbrengen te openen temeer het hier gaat om verzonden e mails stelt dit niet echt een probleem Merk op dat u steeds zelf kan aangeven wat er met de bijlagen moet gebeuren via de keuzelijst Opties voor bijlagen Weergave van e mails en bijlagen in het documentenoverzicht Hogerop werd de nieuwe lay out van het documentenoverzicht in ActaLibra al uit de doeken gedaan Wat nog niet aan bod kwam zijn de extra s die werden voorzien voor e mails in het documentenoverzicht Van e mails opgeslagen in het dossier kan u nu direct zien of het een ontvangen of verzonden e mail is en of er bijlagen bij zijn e Mail kenmerken Met behulp van verschillende iconen wordt het onderscheid gemaakt tussen een ontvangen e mail en een verzonden e mail en weergegeven of er al dan niet bijlagen bij het bericht horen ontvangen e mail Verzonden e mail ontvangen e mail met bijlage n verzonden e mail met bijlage n Deze kenmerken kunnen voor elke e mail handmatig worden ingesteld of gewijzigd met behulp van de knoppen IN UIT en de optie bevat bijlagen rechts onderaan het tabblad Document info de geselecteerde e mail instellen als ontvangen e mail de geselecteerde e mail instellen als verzonden e mail van de geselecteerde e mail aangeven dat er bijhorende bijlagen zijn Bij gebruik van Bericht naar dossier vanuit Outlook worden deze kenmerken automatisch ingesteld e Mails die al voor installatie van deze versie in ActaLibra zaten worden als inkomende mails zonder bijlage n weergegeven Zo nodig kunt u ook voor die oudere e mails deze kenmerken met hand instellen via de knoppen rechts onderaan Opgeslagen bijlage n ook als sub document getoond Het kenmerk bevat bijlagen is zuiver indicatief Wanneer dat kenmerk AAN staat betekent dat niet noodzakelijk dat de opgeslagen e mail ingesloten bijlagen bevat Immers wanneer we via Bericht naar dossier de bijlagen als aparte documenten in het dossier bewaren worden die in de e mail vervangen door hyperlinks en worden de bijlagedocumenten uit de e mail verwijderd Ook in dat geval zal voor die e mail het kenmerk bevat bijlagen AAN worden gezet Standaard zet ActaLibra het kenmerk bevat bijlagen AAN in de volgende twee gevallen 1 Wanneer een e mail via Bericht naar dossier wordt opgeslagen en u laat de bijlagen ingesloten in de e mail 2 wanneer een e mail via Bericht naar dossier wordt opgeslagen en een of meerdere bijlagen worden als aparte documenten opgeslagen in het dossier In dit laatste geval worden de apart opgeslagen bijlagen in het documentenoverzicht nu ook als sub document getoond U kunt dus door de voor de e mail open te klikken de apart opgeslagen bijlagen die bij deze e mail horen terugvinden en openen Die documenten worden bovendien ook vermeld onder de document categorie waartoe ze behoren Opgelet Deze bijlagen zijn niet dubbel opgeslagen in het dossier ze worden enkel op twee plaatsen in dit overzicht getoond Wanneer u zo n document dus zou schrappen zal het ook niet meer als bijlage sub document getoond worden bij de e mail Om ongelukken te vermijden werd ervoor gezorgd dat geselecteerde bijlage sub documenten niet geschrapt kunnen worden Die documenten moet u dan via de eigen document categorie schrappen e Mails met bijlagen zonder sub documenten Wanneer in het documentenoverzicht een e mail wordt weergegeven als een e mail met bijlagen maar er zijn geen sub documenten aan gelinkt dan zal u de bijlagen terugvinden door eerst de e mail zelf te openen De bijlagen zijn daar te vinden als ingesloten bijlage of als hyperlink naar een vroeger apart opgeslagen bijlage Dit is de standaard situatie voor verzonden e mails ActaLibra 5 50 28 Documenten opmaken via ActaLibra Word venster correct op de voorgrond ActaLibra bleek zich anders te gedragen wanneer een nieuw Word document wordt opgemaakt m b v Word 2010 vanuit het taakoverzicht of vanuit het documentenoverzicht Dat werd nu opgelost In beide gevallen worden alle nieuw gemaakte documenten nu correct op de voorgrond op het scherm geplaatst Office 2013 Ook de samenwerking tussen ActaLibra en Word 2013 werd nog verbeterd Zo kunnen ook documentmodellen die met de optie Alleen lezen aanbevolen zijn ingesteld nu ook via Word 2013 probleemloos worden gebruikt als model voor nieuwe documenten DataViewer Bij het plakken of samenvoegen worden IBAN bankrekeningnummers velden uit de persoonsfiche nu standaard in het passende IBAN formaat opgemaakt Ook het werken met vragen binnen de tekstblokken waarbij ingetypte getallen worden omgezet naar bedragen in tekst werd verbeterd ActaLibra 5 50 28 Wijzigingen in de CTI module Wanneer u beschikt over de CTI module telefonie integratie dan vindt u onder de zoekers in het menu van de module Studie nu een overzicht van alle voorbije oproepen De eerste zoeker toont de alle oproepen voor de aangemelde gebruiker van de voorbije 7 dagen De tweede zoeker die enkel beschikbaar is voor systeembeheerders toont alle oproepen van de voorbije 92 dagen Vanuit het zoeker resultaat kan de betreffende persoonsfiche geopend worden ActaLibra 5 50 28 Wijzigingen bij rijksregisteropzoekingen Wanneer u beschikt over de module Rijksregister WebServices en u heeft gebruiksrecht tot de diensten van Cevi dan kunt u het rijksregister raadplegen vanop verschillende plaatsen in ActaLibra Met het oog op de nakende integratie van de Credoc WebServices zijn in deze versie van ActaLibra al enkele voorzieningen getroffen die de beveiliging met de verschillende smartcards eID kaart eNOT kaart of REAL kaart verbeteren Onderaan het venster voor rijksregisteropzoekingen ziet u nu het voor u ingestelde kaarttype uw kaart identificatie rijksregisternummer of Belnot e mailadres en de verbindingsstatus Bij een eerste opzoeking wordt nu vooraf een toegangscontrole uitgevoerd Zodra er een succesvolle verbinding werd gemaakt geeft de status indicator OK Is er toch een verbindings of toegangsprobleem dan krijgt u een passende melding bv Nieuwe eNOT kaart ontvangen Een veel voorkomend ongemak is dat een gebruiker een nieuwe eNOT kaart krijgt toegestuurd van Credoc en dat hij of zij hiermee onmiddellijk toegang tracht te krijgen tot het rijksregister terwijl zijn of haar Belnot e mailadres nog niet gekend is door Cevi Zonder die informatie kan Cevi het eNot of REAL certificaat niet associëren met de gebruikersgegevens Om deze WebServices te kunnen gebruiken m b v een eNOT of REAL kaart dient uw systeembeheerder via het gebruikersbeheer eerst uw Belnot e mailadres in te stellen Dat wordt dan automatisch doorgestuurd naar de ActaLibra helpdesk waar een gewijzigde aanvraag voor toegang naar Cevi wordt opgemaakt en verstuurd Het is pas na registratie door Cevi meestal tegen de volgende ochtend dat u hun WebServices kunt gebruiken De gebruiker kan in afwachting van de registratie door Cevi tijdelijk terug zijn of haar eID kaart gebruiken Het volstaat dan om onderaan het venster het kaarttype te veranderen naar eID kaart en opnieuw te proberen ActaLibra 5 50 28 Wijzigingen in de module BOEKHOUDING Gebruiker sa geen toegang meer tot boekhouding Omwille van beveiligingsredenen werd besloten de speciale gebruiker sa geen toegang meer te geven tot de module boekhouding Cliëntenjournaal ONTV NIET gebruiken OPGELET Het kan voorkomen dat er een cliëntenjournaal ONTV in de lijst van dagboeken staat vermeld Gelieve dit dagboek NIET TE GEBRUIKEN Dit journaal mag normaal gezien in dit overzicht niet voorkomen en wordt momenteel nog voorbehouden voor eventueel toekomstige uitbreidingen in de boekhouding Btw aangiftes moeten in ActaLibra worden opgemaakt Je kunt pas een kwartaalstaat opmaken zodra de btw aangifte s voor de maanden van dat kwartaal al definitief werken opgemaakt Zo niet krijg je deze melding Ook al worden de Btw aangiftes door een externe accountant gemaakt moet je toch de Btw aangifte via ActaLibra opmaken én vastleggen U kunt zich voor uw aangifte best baseren op de cijfers in de boekhouding en dat is net wat de Btw aangifte in ActaLibra voor u doet Consulteer zo nodig de online documentatie Huidige periode automatisch ingesteld Wanneer bij het starten van de module Boekhouding blijkt dat vandaag niet binnen de huidige periode valt zoals hieronder blijkt dan wordt dat automatisch zo aangepast en krijg je de volgende melding Het heeft dus nog weinig zin om zelf de huidige periode nog te veranderen want bij de eerstvolgende start van de Boekhouding wordt het opnieuw verzet maar het kan VOORDEEL Bij het opvragen van balansen wordt steeds de juiste TOT PERIODE voorgesteld Boekingsdatum vs Btw datum Voor boekingen vanaf 1 januari 2013 werd in ActaLibra naast de boekingsdatum met een aparte Btw datum gewerkt zoals voorgeschreven in de gewijzigde wetgeving Maar omdat die gewijzigde wetgeving nog steeds niet in werking is getreden zullen heel wat boekhouders en accountants hiervan liefst geen last ondervinden In afwachting van de inwerkingtreding van de wet hebben we ervoor gezorgd dat er ook in ActaLibra alvast geen boekingen kunnen worden gemaakt waarvan de Btw datum en de boekingsdatum verschillen geldt voor de aankoop en verkoopjournalen Overal waar een Btw datum staat wordt die nu automatisch gelijkgesteld aan de boekingsdatum en heb je niet de mogelijkheid die nog te wijzigen Deze verankering van de Btw datum aan de boekingsdatum geldt tot nader order voor alle boekingen met een boekingsdatum tot eind 2014 Boekstuknummering Voorheen moest je begin januari in alle dagboeken het laatst gebruikte boekstuknummer zo wijzigen dat er voor het nieuwe jaar een nieuwe nummer reeks kon worden aangevat Dat moet je nu NIET MEER doen Nu verloopt de nummering van boekstukken automatisch op basis van een per dagboek instelbare methode Dat kan een jaarnummering of een sequentiële nummering zijn De te volgen methode kan per dagboek worden ingesteld menu Basisgegevens Boekhouding Dagboeken via het tabblad Algemeen Tijdens de automatische update patch naar deze versie worden uw huidige boekstuknummers geanalyseerd en wordt automatisch een passend boekstuknummeringsysteem ingesteld voor elk dagboek De standaard is jaarnummering U doet er goed aan deze instelling voor een dagboek waarin al werd geboekt enkel te wijzigen na overleg met de ActaLibra helpdesk Enkel wanneer u een nieuw dagboek toevoegt kunt u vrij een methode kiezen Automatische boekstuknummers bij het boeken Bij het toevoegen van boekingen worden boekstuknummers nu automatisch ingesteld op basis van de boekingsdatum I g v sequentiële nummering wordt voor elk nieuw boekstuk een aansluitend oplopend nummer voorgesteld ongeacht het jaar of boekjaar I g v jaarnummering wordt op basis van de ingevoerde boekingsdatum een nieuw boekstuknummer bepaald Dat nummer bestaat uit een jaarprefix en een aansluitend oplopend volgnummer Voor financiële journalen van het type Bank wordt de jaarprefix bepaald o b v kalenderjaar Bij alle andere dagboeken wordt de prefix bepaald op basis van het boekjaar zoals ingesteld in de periode tabel Voorlopig nummer vs definitief nummer Wanneer

  Original URL path: http://actalibra.g-net.be/download/RelNotes55028.htm (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • ActaLibra ReleaseNotes - 5.50.26
  A4 en als e mailbijlage doorsturen naar een correspondent Nummering op afschriften Sommige scanners scannen de achterzijde van een document ondersteboven en markeren dit beeld als 180 gedraaid in de afgeleverde PDF De module Afschriften en grossen houdt nu rekening met de oriëntatie van elk blad en kan op die manier de toe te voegen nummeringen en of stempels correct plaatsen Nieuwe Koningsstempel vanaf 21 juli 2013 Vanaf 21 juli 2013 is Albert II niet langer koning van België Bijgevolg moet ook de koningsstempel in de module Afschriften en Grossen worden aangepast Via deze online instructies leest u hoe u dit eenvoudig zelf kan aanpassen OCR wachttijd nu op 30 minuten Wanneer u op de scanner of Multi functional wordt gekozen om te scannen met OCR tekstherkenning stuurt uw scanner de gescande beelden door naar uw OCR software Omnipage Abbyy Pas wanneer die software klaar is met de tekstherkenning verschijnen de ge OCR de documenten in het Scan Document Center Soms gebeurt het dat de OCR software die op de server of op een andere Pc aan de slag is er niet in slaagt die OCR opdrachten tot een goed einde te brengen Om te vermijden dat u in zo n geval eindeloos dient te wachten op die ge OCR de documenten voorziet ActaLibra een maximum wachttijd Zodra dia wachttijd is verstreken worden die nog niet ge OCR de documenten ook getoond in de scanboxen in het Scan Document Center Eerder was die wachttijd standaard 10 minuten maar die is nu standaard op 30 minuten gebracht omdat blijkt dat de OCR software op bepaalde configuraties nu eenmaal zijn tijd nodig heeft om de toenemende stroom van OCR opdrachten af te handelen SDC venster via documenten overzicht Sinds enige tijd kunt u vanuit het documentenoverzicht van een dossier mbv de SDC knop doorklikken naar het Scan Document Center waar dan alle PDF documenten uit de dossiermap worden getoond Nog niet geklasseerde PDF documenten kunnen dan vlot worden geklasseerd aangezien er al standaard een dossiercode was voorzien in de klasseer kenmerken Opende je daarna dan een andere scanbox de publieke of uw persoonlijke scanbox dan bleef die dossiercode hangen als standaard dossier wat niet de bedoeling was In deze versie wordt die standaard dossiercode dan ook gewist zodra er een andere scanbox wordt geopend Publicatie BS 5 50 26 Publicatiekosten Belgisch Staatsblad Situering Zie artikel met REF 9469 op e notariaat Betreft Publicatie van het uittreksel van de oprichtingsakte Vanaf 1 augustus 2013 zou de elektronische neerlegging van een oprichtingsakte via e depot goedkoper worden dan een papieren neerlegging Omwille van deze aangekondigde tariefwijziging voorzien we bij deze upgrade in de modellen oprichting voor NV en BVBA nu al de nodige nieuwe tariefconstanten en berekeningslijnen Constanten Omdat we afhankelijk van het gevolgde scenario incl Btw of excl Btw tarieven moeten verrekenen voorzien we telkens twee constanten Een aanvraag via E depot kost nu 210 00 incl Btw of 173 55 excl Btw Een aanvraag op papier kost nu 260 00 incl Btw of 214 88 excl Btw Berekeningslijnen In de verschillende berekeningsmodellen voor oprichting NV en BVBA worden de blokjes Publicatie BS en CREDOC aangepast Bij het oude tarief wordt pre 1 8 13 bij de omschrijving gezet Voor de nieuwe tarieven worden lijntjes toegevoegd o Een lijn Publicatie Belgisch Staatsblad voor een aanvraag op papier en o Een lijn Publicatie BS E depot voor een aanvraag via het E depot Welke lijn tarief je wanneer gebruikt leggen we hieronder nog eens uit De juiste werkwijze volgen in ActaLibra Er zijn verschillende scenario s mogelijk bij het verwerken van de Publicatiekosten Belgisch Staatsblad via de aktekostenbladen in ActaLibra Bij deze scenario s zijn er drie keuzes beslissingen die de te volgen werkwijze bepalen 1 Is de publicatie vóór 1 augustus 2013 of na 1 augustus 2013 2 Doet u de aangifte via E depot of op papier 3 Wordt de factuur van het B S aangevraagd op naam van de cliënt of op naam van de notaris pre 1 8 2013 oud tarief Zolang de publicatie gebeurt vóór 1 aug 2013 volgt u de zelfde werkwijze als voorheen In kostenbladen die werden opgemaakt na de upgrade naar deze versie 5 50 26 werd de omschrijving van de kost op basis van de oude tarieven aangepast naar pre 1 8 13 In een roze voorschot blokje met bedragen incl Btw ziet dat er dan zo uit Merk op dit kan ook een CREDOC voorschot blokje zijn zo u de werkelijke kosten voor CREDOC via een boekje opvolgt In een groen blokje onder MVH maatstaf van heffing met bedragen excl Btw ziet dat er zo uit In een volgende update later dit jaar zullen deze oude tarieven uit de modellen worden verwijderd vanaf 1 8 2013 twee nieuwe tarieven op papier 16 duurder factuur aan cliënt factuur aan Notaris Boeken als voorschot dus zet aantal 1 bij het nieuwe tarief 260 incl Btw in het Roze blokje Publicatie BS Manueel extra lijn boeken in blokje DIVAK U dient hier dan ook het duurdere tarief op papier te hanteren 214 88 excl Btw Werkwijze Zie Praktische gids 1 ste blz BS factuur à notaris Niet via Boekje via E depot 33 goedkoper factuur aan cliënt factuur aan Notaris Boeken als voorschot dus zet aantal 1 bij het nieuwe tarief 210 incl Btw in het roze blokje Publicatie BS Boeken excl Btw dus zet aantal 1 bij het nieuwe tarief 173 55 excl Btw in het groene blokje Credoc services AKB s 5 50 26 Andere aanpassingen in AKB s Aangepaste tarieven In de loop van mei 2013 werd al een QuickFix ter beschikking gesteld waarin een aantal tariefwijzigingen in de berekeningsmodellen worden aangebracht Zo nodig indien deze QuickFix nog niet werd doorgevoerd worden die correcties nu alsnog toegepast Algemeen OVAM tarief op 50 gebracht treedt in voege op 1 juni 2013 T arief Registratie Vast Recht van 25 naar 50 treedt in voege op 1 juli 2013 Ook de schaal Minimum 25 werd omgevormd naar

  Original URL path: http://actalibra.g-net.be/download/RelNotes55026.htm (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • ActaLibra ReleaseNotes - 5.50.24
  de factuur niet op het Btw nummer maar op de privépersoon moet geboekt worden Btw plichtige particulier Is de cliënt een Btw plichtige particulier dan wordt standaard het Btw nummer voorgesteld Laat je Btw nummer staan dan wordt de factuur met een Btw nummer opgemaakt en zal die ook mee in de klantenlisting worden opgenomen Via bovenstaande keuzelijst kan onmiddellijk bij facturatie worden geopteerd voor Geen Privé waardoor er geen Btw nummer op de factuur wordt vermeld Zo vermijden we dat het Btw nummer achteraf nog dient geschrapt te worden uit de factuur Vennootschap Is de cliënt een vennootschap dan wordt standaard op het Btw nummer gefactureerd Boekhouding 2013 Extra s bij het boeken van een AKB Bij het boeken of factureren van kosten vanaf een AKB is het de zgn aktedatum die bovenaan het AKB staat vermeld die bepaalt op welke wijze ActaLibra de boeking laat verlopen Voor AKB s met een aktedatum van vóór 2012 wordt nog de oude pre Btw boekingsmethode gevolgd Hierbij is geen sprake van Btw of van voorschotten Het is dan ook eerder uitzonderlijk dat u in 2013 nog deze methode wilt volgen De enige situatie waar toch nog deze boekingswijze zal gevolgd worden is bij het nu nog verwerken van werkelijke kosten die nog slaan op akten van vóór 2012 bv van hypotheekkantoren Extra waarschuwing Om te voorkomen dat er toch nog volgens de oude methode zou worden geboekt werd bovenaan het oude venster met de boekingskenmerken een opvallende opmerking geplaatst Ook al beslist u om toch op Boeken te klikken dient u nogmaals te bevestigen OPMERKING Voor nalatenschappen dient u op een AKB model REGTST Registratie testament giften onder echt in het veld Verleden op de datum van registratie in te geven en NIET de oude aktedatum een veel voorkomend misverstand Door toch een oude aktedatum aan te geven riskeert u de oude boekingsmethode te gebruiken hetgeen niet de bedoeling is Voor dit type AKB s moet het veld Verleden op eerder begrepen worden als Geregistreerd op Extra waarschuwing Eenmaal een AKB is geboekt kan de op dat moment ingestelde aktedatum niet meer overheen de Btw grens 1 jan 2012 worden verschoven Een AKB waaruit ooit werd geboekt o b v een datum veld Verleden op vóór 2012 kunnen we geen datum meer instellen na 1 jan 2012 Eventueel krijgen we volgende melding Boekhouding 2013 Fiscale fiches 281 50 Lay out 2013 Recent werd de lay out van het formulier 281 50 gewijzigd en op de website van MinFin ter beschikking gesteld In deze versie wordt die nieuwe lay out gehanteerd Zo wordt in het nieuwe model nu ook het Btw nummer of RPR nummer vermeld zowel bij de begunstigde als bij de schuldenaar Boekhouding 2013 Balans voor handlichtingen Op vraag van een aantal Kamers werd de mogelijkheid voorzien om uit ActaLibra een balans voor Handlichtingen te kunnen bekomen Via de optie Aktekostenbalans in het menu Balansen en resultaat kunnen we nu bijkomend selecteren op dossiersoort en subsoort Merk op dat we

  Original URL path: http://actalibra.g-net.be/download/RelNotes55025.htm (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • ActaLibra - Jaarlijkse aanpassingen
  dezelfde procedure als voor het dossiernummer Merk op dat gebruikers van de module ActaLibra Repertorium het repertoriumnummer hier NIET aanpassen Handeling 3 Eerstvolgend repertoriumnummer Indien u de repertoriumnummers manueel bijhoudt of het repertoriumnummer wordt doorlopend genummerd zonder jaarnummer dient u ook dit volgnummer niet aan te passen Anders volgt u dezelfde procedure als voor het dossiernummer ActaLibra Dossierbeheer Tekstblok met jaartalvermelding A JAARTAL Voor een correcte vermelding door de Merge van het jaartal bovenaan de aktes moet u het tekstblok A JAARTAL bij te werken Module Studie à menu Ctrl M à menu Documentenbeheer à MergeSysteem à Tekstblokken Start de zoeker Ctrl F of en zoek via het veld Tekstblok naam begint met A JAARTAL Indien deze tekstblok bij u niet voorkomt valt er niets aan te passen Handeling 4 Pas in de tekst onder Blokdefinitie het jaartal aan Nederlands en Frans en bewaar met F9 of ü ActaLibra Dossierbeheer Ingeven van feest en verlofdagen De taakplanning in ActaLibra houdt rekening met feest en verlofdagen Zo zal het planningsysteem geen data voorstellen op deze dagen Dit betekent dat u jaarlijks deze feest en verlofdagen dient in te brengen in ActaLibra Studie Handeling 5 1 Open het venster Feestdagen en verlof menu Basisgegevens à Feestdagen en verlof in de module Studie 2 Typ 2014 in plaats van 2013 in het veld Jaar en klik op de groene pijl 3 Vul de feestdagen en verlofdagen specifiek voor uw kantoor in Hierbij maakt u gebruik van de klassieke F7 toets 4 Geef een Datum en Omschrijving en duidt in het veld Gelukkige n aan op wie de feest of verlofdag van toepassing zal zijn een individuele werknemer of het ganse kantoor 5 Bewaar telkens met de toets F9 of de knop ü 6 Herhaal deze werkwijze voor elke verlofdag ActaLibra Boekhouding Eerstvolgend banklijst

  Original URL path: http://actalibra.g-net.be/download/JaarlijkseAanpassingen.htm (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • ActaLibra Boekhouding - Controles
  de TVA Intracommunautaire IC ou Cocontractant CC mais pour lesquelles le N de TVA du fournisseur n est pas encodé Ceci peut causer des problèmes lors du contrôle de l administration de la TVA Approche Vous réglez ce problème en complétant le n de TVA dans la comptabilisation Cliquez en bas à droite sur le bouton Ecriture pour ouvrir la pièce comptable correspondante à chacun de ces cas Cliquez en haut dans le champ de n de TVA et encoder le numéro de TVA correct du fournisseur Sauvegardez cette facture avec F9 Fermez la fenêtre de l écriture et continuez avec le prochain cas problématique ou le contrôle suivant G Feuilles de frais d acte qui restent à facturer comptabiliser Explication Ce contrôle donne un aperçu de toutes les feuilles de frais d acte qui contiennent des montants non facturés ou non comptabilisés Les chiffres pour la déclaration de la TVA sont basés entre autres sur les feuilles de frais facturées C est donc un contrôle essentiel La fonction de contrôle cherche sur toutes les feuilles de frais avec une date de passation ou si cette date manque la date Comptabilisé le endéans l intervalle de dates contrôlée Approche La liste avec les feuilles de frais d acte trouvées indique entre autres combien de feuilles de frais sont comptabilisées facturées et combien de feuilles de frais doivent encore être comptabilisées facturées Cliquez en bas à droite sur le bouton FFA pour ouvrir la feuille de frais correspondante La FFA sélectionnée s ouvre En bas vous voyez que le montant indiqué ci dessus reste en effet à comptabiliser facturer Si c est le cas cliquez le bouton Facturation et faites l écriture nécessaire Fermez la feuille de frais et continuez avec les cas problématiques suivants ou le contrôle suivant H Écritures FIN ou DIV boekingen sur comptes TVA Types de cas Ce contrôle donne un aperçu de toutes les écritures dans les journaux Financier et Divers pour lesquelles on a utilisé des compte TVA Dans ActaLibra seuls les écritures TVA des journaux d achat et de vente sont prises en considération pour la déclaration à la TVA Des écritures TVA dans les journaux Financier et Divers ne le sont pas en principe ce n est pas le but La déclaration à la TVA définitive engendre également une écriture de centralisation TVA automatique via un journal DIVERS Cette écriture est donc l exception à la règle et peut exister Le contrôle H ne tient pas compte de ce type spécial d écriture Les écritures d un extrait de banque dans lesquelles la TVA sur les frais bancaires ont été comptabilisés sur un compte TVA sont donc incorrectes Si vous voulez comptabiliser la TVA sur les frais bancaires en tant que TV récupérable vous devez d abord comptabiliser une pièce AK achat base TVA et ensuite pointer cette pièce dans l extrait bancaire Approche Pour corriger ce genre d écritures incorrectes vous utilisez à partir de la version 5 50 15 du 17 mai l option Modifier compte Ouvrez chaque pièce à corriger et cliquez la ligne avec le compte incorrect Allez sous le menu Supplémentaire et sélectionnez l option Modifier compte Sélectionnez vous même le bon compte à utiliser Indiquez le compte à utiliser in choisissez par exemple une compte 6 pour frais généraux Cliquez OK pour valider Fermez la feuille de frais et continuez avec les cas problématiques suivants ou le contrôle suivant I Pièces cocontractant sans lignes TVA appropriées Types de cas Ce contrôle donne un aperçu de toutes les pièces comptables achat dans lesquels les deux lignes TVA qui sont prévues par défaut lorsqu on comptabilise une facture d achat avec cocontractant ont été supprimées Cette suppression est une erreur Ces écritures doivent donc être corrigées Approche Ces écritures doivent être neutralisées contrepassées automatiquement et re comptabilisées Ouvrez chaque pièce Cliquez sous le menu Supplémentaire sélectionnez l option Neutraliser cette pièce comptable Valider en répondant oui à la question ci dessous Refaites la facture d achat mais de la façon correcte cette fois laissez les deux lignes TVA Pour terminer l opération il vous reste à pointer les deux pièces l écriture neutralisante et la nouvelle facture d achat vis à vis de l autre dans une écriture de compensation Continuez avec le prochain cas problématique ou le contrôle suivant 1 Pièces comptables ventilées qui ne sont pas en équilibre Explication Ce contrôle donne un aperçu de toutes les pièces ventilées qui ont été ventilées d une façon incorrecte par le logiciel Dans de circonstances normales ceci n est pas possible mais le logiciel effectue quand même ce contrôle Approche Si vous découvrez un tel cas veuillez le signaler au helpdesk d ActaLibra actalibra war sdp be ou 056 60 93 61 Fermez la fenêtre de la pièce comptable et continuer les contrôles suivants 2 Factures de vente avec lignes sans TVA probablement à tort Explication Ce contrôle donne un aperçu de toutes les comptabilisations de factures de vente dans lesquelles ne figure aucune ligne de TVA probablement à tort Ce test vérifie s il existe des lignes de comptabilisation lignes R avec un type de TVA différent de Hors BDI alors qu aucune ligne de TVA ne figure dans cette pièce comptable Un cas pareil causerait une déclaration à la TVA incorrecte Approche 1 Parfois ors de l encodage de factures manuel on a choisi comme type de TVA vente à 0 et aucune ligne de TVA de 0 00 n a été ajoutée Dans un tel cas le type de TVA de la ligne R doit être manuellement modifié en hors BDI Approche 2 S il fallait bel et bien compter de la TVA mais cela n a pas été fait il faut neutraliser cette comptabilisation et refaire l écriture Si la facture a été comptabilisée via la facturation de la feuille de frais vous pouvez rouvrir la feuille de frais après la neutralisation et refacturer à partir de la feuille de frais ActaLibra se charge automatiquement d une facture correcte Cliquez en bas à droite sur le bouton Ecriture pour ouvrir pour chaque cas la pièce comptable correspondante et procédez comme suit Cliquez sur le bouton en bas Correction Sélectionnez dans la fenêtre de correction qui s ouvre l option 2 Neutraliser cette facture Confirmez en cliquant OK La nouvelle pièce comptable neutralisante s ouvre Si vous aviez comptabilisé facturé à partir de la feuille de frais cliquez en dessous le bouton FFA Vous arrivez dans la feuille de frais correspondante à partir de laquelle vous pouvez refacturer Remarque peut être vous ne voulez plus comptabiliser la feuille de frais mais juste modifier les montants ce contrôle n est pas impératif mais vous donne une vue sur les FFA qui restent à facturer Sauvegardez avec F9 Fermez la fenêtre de la FFA et continuez avec le prochain cas problématique ou le contrôle suivant 5 Ecritures sur nouveaux comptes de facturation 7 dans journaux qui ne sont pas du type factures de vente Explication Ce contrôle donne un aperçu des écritures faites sur les nouveaux comptes 7 pour facturation dans des journaux autres qu un journal de facturation de vente journal AKTE par exemple Ces écritures ne sont pas fautives et elles ne vous empêchent pas de faire une déclaration à la TVA correcte Cependant ces écritures rendent la concordance TVA annuelle difficile Pour cette raison il vaut mieux déplacer ces écritures vers un compte 7 que vous n utilisez pas dans un journal de facturation de vente Approche Pour de tels cas suivez la procédure suivante Cliquez le bouton Détails dans la liste ci dessous Cliquez à chaque fois sur le bouton Ecriture pour vérifier la les pièce s Vous ou votre expert comptable pouvez parfaitement décider de ne pas faire cette modification Si vous voulez retirer cette écriture du compte 7 de facturation déplacez là vers un compte 7 de non facturation en faisant une écriture de compensation menu Financier Fermez la fenêtre de l écriture et continuez avec le prochain cas problématique ou le contrôle suivant 6 Ecritures dans journaux de facturation sur des comptes autres que du type 7 Explication Ce contrôle donne un aperçu des écritures dans les journaux de facturation Ces écritures ne vous empêchent pas de faire la déclaration à la TVA Approche Dans un tel cas procédez comme suit Cliquez sur le bouton Détails dans la liste ci dessous Cliquez à chaque fois le bouton Ecriture pour vérifier les comptabilisations Cliquez dans le champ Compte pour la ligne que vous voulez modifier Allez sous le menu Supplémentaire et sélectionnez l option Modifier le compte Sélectionnez le compte correct à utiliser Cliquez OK pour valider Et cliquez Oui dans la fenêtre de confirmation Fermez la fenêtre de comptabilisation et continuez avec le cas problématique ou le contrôle suivant Contrôles mathématiques et logiques de la déclaration à la TVA Les déclarations à la TVA périodiques forment un ensemble logique ce qui permet de faire un contrôle logique sur les montants à déclarer L Administration utilisent un nombre de contrôles pour vérifier l in exactitude probable de la déclaration Il existe des exceptions à la règle dans ces contrôles également énumérées par l Administration Cela n a pas de sens de soumettre une déclaration à la TVA violant ces règles de contrôle Une telle déclaration attire l attention de l administration qui vous enverra probablement une Demande d informations à laquelle vous allez devoir répondre par écrit expliquant les infractions Quand l Administration vous écrit concernant des données incorrectes dans votre déclaration la lettre mentionnera le code A B C etc de l infraction Ci dessus la listes des codes et des règles de contrôle Contrôles logiques avec leur éventuel code Contrôle 01 code A Grille 01 et ou grille 02 et ou grille 03 grille 54 Texte si un montant est mentionné dans la les grille s 01 et ou 02 et ou 03 la grille 54 doit également contenir un montant Explication si votre déclaration mentionne un montant de revenu soumis à la TVA dans la grille 01 et ou 02 et ou 03 alors votre déclaration doit également mentionner un montant à payer dans la grille 54 Voir aussi contrôle 02 Contrôle 02 code B Grille 54 grille 01 et ou grille 02 et ou grille 03 Texte Si un montant est mentionné dans la 54 la les grille s 01 et ou 02 et ou 03 doivent également contenir un montant Explication si votre déclaration mentionne un montant de revenu soumis à la TVA dans la grille 54 alors votre déclaration doit également mentionner un montant à payer dans la grille 01 et ou 02 et ou 03 Voir aussi contrôle 01 Contrôle 03 code C Grille 86 grille 55 Texte si votre déclaration mentionne un montant dans la grille 86 alors la grille 55 doit également contenir un montant Explication si votre déclaration mentionne un montant d acquisitions intracommunautaires 126 et de ventes ABC dans la grille 86 alors votre déclaration doit également mentionner un montant la grille 55 TVA due sur acquisitions intracommunautaires Ce contrôle n est pas d application si le montant mentionné dans la grille 86 88 concerne uniquement Des acquisitions intracommunautaires de biens et opérations assimilées réalisées en Belgique pour lesquelles la taxe est due par le déclarant en vertu de l article 51 1 er 2 du Code de la TVA Des acquisitions intracommunautaires de biens effectuées dans les conditions de l article 25quinquies 3 dernier alinéa du Code de la TVA réalisées dans l Etat membre d arrivée de l expédition ou du transport des biens autre que la Belgique dans le cadre de la procédure simplifiée des opérations triangulaires acquisition par le déclarant B dans la relation A B dans la chaîne ABC Contrôle 04 code D Grille 87 grille 56 et ou grille 57 Texte si un montant est mentionné dans la grille 87 les grille s 56 et ou 57 Doivent également contenir un montant Explication si la grille 87 de votre déclaration mentionne un montant pour d autres revenus autres qu acquisitions notes de crédit acquisitions intracommunautaires et ventes ABC alors la grille 56 doit également contenir un montant de TVA due sur ces autres revenus Contrôle 05 sans code Un montant est mentionné dans la grille 65 et ou la grille 66 Explication les grilles 65 et 66 sont réservées à un usage futur et ne peuvent pas être utilisées Contrôle 06 sans code Un montant est mentionné dans la grille 91 d une autre déclaration que la déclaration mensuelle concernant les opérations du mois de décembre Explication la grille 91 concerne l acompte des déclarants mensuels payé en décembre La grille 91 ne peut figurer que sur la déclaration mensuel du mois de janvier concernant les opérations du mois de décembre précédent et ce uniquement s ils ont choisi de baser l acompte sur les 20 premiers jours du mois de décembre S ils ont choisi de payer 2x la TVA du mois de novembre en tant que TVA due et une deuxième fois en tant qu acompte ce montant ne doit pas être mentionné dans la grille 91 Contrôle 07 code O Grille 01 x 6 grille 02 x 12 grille 03 x 21 grille 54 tenant compte d une marge de sécurité de 62 00 Explication Revenu imposable dans grille 01 multiplié par le pourcentage de TVA de cette grille 6 additionné au revenu imposable de la grille 02 multiplié par le pourcentage de cette grille 12 et additionné au revenu imposable de la grille 03 multiplié par le pourcentage de cette grille 21 devrait être égal au montant du revenu imposable de la grille 54 Pour éviter des alertes inutiles à cause de petites différences d arrondissement de nombre l Administration tient compte d une différence possible de 62 euro peu importe s il s agit d un revenu de quelques dizaines ou quelques millions d euros ou s il s agit de quelques factures ou de milliers de factures Exemple 100 x 6 200 x 12 300 x 21 93 euro de taxe due dans la grille 54 Si ce montant dans la grille 54 est plus petit que 31 euro 93 62 ou plus grand que 155 euro 93 62 l Administration suspecte une irrégularité dans votre déclaration et elle est considérée comme incorrecte Contrôle 08 code P Grille 55 grille 84 grille 86 grille 88 x 21 tenant compte d une marge de sécurité de 62 00 Si le montant de la grille 86 tient compte des notes de crédit reçues pendant une période précédant la période de la déclaration il se peut que le contrôle ne soit pas d application Explication votre déclaration mentionne dans la grille 84 le total des acquisitions intracommunautaires et des ventes ABC et mentionne dans la grille 86 les notes de crédit en tant qu acquisitions Ce sont les montants que vous payez à vos fournisseurs UE Vous devez compter les montants dus vous même et puisque le pourcentage TVA le plus élevé est de 21 le montant du ne peut pas être plus de 21 du montant dû à vos fournisseurs pour services ou marchandises Si la grille 84 mentionne un montant de 1 350 euro pour acquisitions intracommunautaires et ventes ABC et la grille 86 contient 350 euro de notes de crédit la base imposable est 1 350 350 1 000 euro à payer à vos fournisseurs UE La taxe due à compter vous même dans la grille 55 est de 210 euro maximum si le pourcentage le plus haut de 21 est appliqué sur le montant de 1000 euro S il le montant est plus élevé que 210 62 272 euro la déclaration est probablement incorrecte sauf si l on a tenu compte des notes de crédits reçues des périodes précédentes Le montant peut être moins élevé que 210 62 148 euro puisqu il est possible qu un pourcentage moins élevé est d application 6 ou 12 ou même 0 00 s il y a eu une révision de la TVA dans la grille 61 ou si c est exempt de TVA Contrôle 09 code Q Grille 56 grille 85 grille 87 x 21 tenant compte d une marge de sécurité de 62 00 Si le montant mentionné dans la grille 87 tient compte de note de crédit reçues pendant une période précédente à la période concernée par la déclaration le contrôle n est pas d application L explication est similaire à celle du contrôle 08 mais il s agit d autres opérations que les acquisitions intracommunautaires et ventes ABC Contrôle 10 code Q comme pour le contrôle 09 Grille 57 grille 85 grille 87 x 21 tenant compte d une marge de sécurité de 62 00 Si le montant de la grille 87 tient compte des notes de crédit pendant une période qui précède la période concernée par la déclaration le contrôle n est pas d application L explication est similaire à celle du contrôle 08 mais il s agit d autres opérations que les acquisitions intracommunautaires et ventes ABC La différence entre le contrôle 10 et 09 concerne la grille 57 au lieu de 56 Contrôle 11 code S Grille 59 grille 81 grille 82 grille 83 grille 84 grille 85 Ce contrôle n est pas d application si la base d imposition concernant les opérations à l entrée a déjà été reprise complètement ou partiellement dans la déclaration précédente par exemple importation de marchandises leasings etc Le montant total de la grille 59 de la TVA déductible par vous sur vos acquisitions ne peut pas être plus élevée que le montant total des marchandises te matières consommables acquises grille 81 grille 82 services et divers grille 83 Vous avez acquis plus que juste la TVA que vous payez à votre fournisseur Exception à cette règle est la réception tardive de factures purement TVA Si dans une déclaration vous avez comptabilisé un achat de 1000 euro et que

  Original URL path: http://actalibra.g-net.be/download/BHControles_FR.htm (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • ActaLibra ReleaseNotes - 5.50.19
  acte Nous avons supprimé la possibilité de pouvoir copier des blocs au sein d une feuille de frais souvent les paramètres comptables étaient incorrects Si c est nécessaire commencer par prévoir un bloc supplémentaire dans le modèle de calcul Dans les modèles de calcul vous disposez en plus de la possibilité de reprendre des blocs d autres modèles de calcul Ensuite vous pouvez ajouter le nouveau bloc modèle à la feuille de frais en question faite à partir de ce modèle de calcul Si vous faites un suivi en détail pour les frais pour le Moniteur Belge MB Belgisch Staatsblad BS vous pouvez maintenant également comptabiliser les frais réels préalables Quand vous ajoutez une nouvelle feuille de frais la fenêtre qui s ouvre permettant de saisir les paramètres de base a été élargie pour mieux afficher les paramètres avec une description plus longue Vous pouvez également l élargir vous même Compta Facturation Impression d une facture de vente La mention Double délivré à la demande du client pour remplacer l original égaré ou détruit n est plus en GRAS pour économiser de la place Le cadre contenant entre autres la référence de la facture en haut à droite sur l impression est un peu plus étroit Il était trop à droite pour certaines imprimantes en n était pas à 100 visible sur l impression Compta Améliorations Diverses corrections dans le module Compta En cas d une note de crédit achat avec cocontractant le pourcentage de TVA était mis à 0 à tort C est corrigé et reste maintenant à 21 A l ouverture d une pièce comptable d un paiement par chèque le lien pour le pointage était mal déterminé C est corrigé Scan Document Center Scan Document Center Le module optionnel ActaLibra Scan Document Center vous permet de traiter et classer les documents dans les dossiers ActaLibra Ce module complémente facilement un bon nombre de systèmes de scan liés à des scanners ou machines multifonctions de différentes marques Ces systèmes de scans ne sont pas toujours optimalisés pour une intégration avec ActaLibra Le module ActaLibra Scan Document par contre fournit tous les outils nécessaires pour une parfaite intégration avec ActaLibra Pour plus d informations sur le module Scan Document Center cliquez ici Le patch apporte les améliorations suivantes pour ce module Scan Document Center A partir de l Aperçu des documents du dossier vous pouvez sélectionner un document et cliquer sur le bouton SDC pour ouvrir ce document dans le Scan Document center pour manipuler le scan par exemple Le code du dossier est maintenant correctement affiché dans la fenêtre de l SDC o Si vous modifiez le nom du fichier ici le lien vers le dossier est adapté automatiquement o Si le champ Sujet correspondait exactement au nom du fichier sans pdf le champ Sujet est modifié en conséquence o Si vous modifiez le dossier ici le document est correctement transféré vers le nouveau dossier indiqué Nous limitons le nombre de documents affichés sous Par moi l historique

  Original URL path: http://actalibra.g-net.be/download/RelNotes55020_FR.htm (2016-04-29)
  Open archived version from archive