archive-be.com » BE » E » EPC.BE

Total: 137

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • HELFT ZONDIGT TEGEN ENERGIECERTIFICAAT BIJ VERKOOP OF VERHUUR WONING (MAART 2010) | epc.be
  2008 moet bij de verkoop van een woning een Energieprestatiecertificaat EPC worden afgeleverd Sinds 1 januari 2009 geldt dat ook bij verhuur Zo n EPC geeft de energiezuinigheid van een woning aan en bevat tips om het energieverbruik van de woonst te verlagen Van de 2 568 eigenaars die in 2009 en de eerste maanden van 2010 steekproefgewijze door het Vlaams Energieagentschap VEA gecontroleerd werden konden 1 208 geen geldig

  Original URL path: http://epc.be/en/node/87 (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • 'ZONNEPANELEN KOSTEN BELGEN MAAR 5 EURO PER JAAR'(MEI 2010) | epc.be
  van zonnepanelen kostte de netbeheerders vorig jaar 45 6 miljoen euro Dat is een meerkost van 0 13 eurocent per kWh of 0 8 pct van het totale residentiële stroomtarief van 17 cent per kWh Een doorsnee gezin met een verbruik van 4 000 kWh per jaar zal dus in 2009 ongeveer 5 euro meerkost hebben aan PV de prijs van enkele pintjes argumenteert BelPV De federatie wijst erop dat

  Original URL path: http://epc.be/en/node/86 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • AANWEZIGHEIDSCONTROLES WERPEN VRUCHTEN AF (JUNI 2010) | epc.be
  woningen bij een initiële controle over een EPC Tegelijkertijd met de uitbreiding van het aantal controles wordt ook strenger opgetreden In de loop van de komende weken zal het 250 000ste EPC bij verkoop en verhuur van residentiële gebouwen worden opgemaakt Maandelijks worden 12 000 à 14 000 EPC s bij het VEA ingediend Het VEA heeft moeten vaststellen dat een aantal energiedeskundigen de verkopers en verhuurders foutief informeren over het tijdstip waarop het EPC moet aanwezig zijn Sommige energiedeskundigen stellen dat het volstaat om over het EPC te beschikken bij het verlijden van de verkoopsakte of bij het sluiten van de huurovereenkomst Het VEA wenst er nogmaals op te wijzen dat het EPC beschikbaar moet zijn vanaf het moment dat de woning te koop of te huur wordt aangeboden Als er geen geldig EPC aanwezig is bij het te koop of te huur stellen van de woning wordt de eigenaar uitgenodigd op een hoorzitting en kan hij een boete krijgen tussen 500 en 5000 euro Ook als het EPC te laat werd opgemaakt bijvoorbeeld pas bij het verlijden van de akte kan een boete worden opgelegd Tot slot vermelden we graag dat er niet alleen een EPC moet zijn

  Original URL path: http://epc.be/en/node/85 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • OVERHEID MOET VOORBEELD GEVEN MET ZUINIGE GEBOUWEN (25 AUGUSTUS 2010) | epc.be
  jongste jaren evolueerde de minimale isolatienorm waaraan nieuwe gebouwen moeten beantwoorden geleidelijk van E 100 naar E 80 maar dat is nog ver verwijderd van de bijna nulnorm die Europa nu oplegt Toch zullen de meerkosten volgens administrateur generaal Luc Peeters van het Vlaamse Energie Agentschap meevallen omdat technieken die nu nog uitzonderlijk worden toegepast snel gemeengoed zullen worden en dus goedkoper Dillen lijkt daar niet zo zeker van De bouwbedrijven moeten eerst nog ervaring opdoen met de nieuwe technieken en ideeën zegt hij en vermits de overheid de spits moet afbijten zullen de meerkosten dan wellicht nog niet veel gedaald zijn En dan zijn er nog de bestaande overheidsgebouwen Artikel 11 paragraaf 5 van de nieuwe Europese richtlijn bepaalt ook dat de lidstaten de overheidsinstanties moeten stimuleren om rekening te houden met de voortrekkersrol die zij op het gebied van energieprestatie van gebouwen moeten vervullen onder meer door binnen de geldigheidsperiode van het energieprestatiecertificaat tien jaar red voor overheidsgebouwen de daarin opgenomen aanbevelingen op te volgen Voor Dillen is het duidelijk dat de aanbevelingen van een energieprestatiecertificaat EPC vanaf nu bindend zijn voor de overheid En vermits een EPC sinds 1 januari 2009 verplicht is voor alle publiek toegankelijke

  Original URL path: http://epc.be/en/node/84 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • KWALITEIT ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT MOET BETER (DECEMBER 2010) | epc.be
  energiescore kan voorleggen kan zijn huis sneller en in de praktijk dus tegen een betere prijs verkopen Opvallend is ook dat de verkoopprijs bij huizen en appartementen met een laag verbruik veel dichter bij de vraagprijs ligt Net omdat een degelijk EPC zo belangrijk is heeft minister Van den Bossche het VEA de opdracht gegeven om strenger toe te zien op de kwaliteit van de uitgereikte certificaten Uit recente controles blijkt namelijk dat energiedeskundigen nog te veel fouten maken De afgelopen maanden heeft VEA in totaal 260 dossiers van 87 energiedeskundigen gecontroleerd op frequent voorkomende fouten Slechts vijf deskundigen hadden geen enkele fout gemaakt Zo n 85 procent van de EPC s bevatte minstens één fout waarbij de energieprestatie van de woning in kwestie doorgaans te positief wordt ingeschat Hoewel de score van een EPC per definitie slechts een indicatie geeft van de energieprestaties en nooit als een exacte weergave mag worden voorgesteld vindt minister Van den Bossche het ontoelaatbaar dat er manifeste fouten worden gemaakt Daarom heeft ze het VEA de opdracht gegeven om alle energiedeskundigen attent te maken op de fouten die ze maken én voortaan heel streng te zijn Het aantal controles zal volgend jaar worden opgedreven en fouten zullen meteen worden bestraft met boetes Wie fouten blijft maken of fraudeert zal zijn erkenning verliezen Ik ben ervan overtuigd dat veel fouten kunnen worden vermeden door de deskundigen goed te informeren over de fouten die worden gemaakt zegt Van den Bossche Het VEA zal hen in een persoonlijke brief aanmanen om het inspectieprotocol strikt te volgen want blijkbaar springen ze daar nog te los mee om Tegelijk komen er infosessies om de dertig meest gemaakte fouten toe te lichten Wie daarna nog fouten maakt zal streng worden aangepakt Ondertussen zal in samenwerking met de opleidingsinstellingen de opleiding

  Original URL path: http://epc.be/en/node/83 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • 6 VRAGEN OVER HET ENERGIEPRESTATIE-CERTIFICAAT (DECEMBER 2010) | epc.be
  aanzien De energiescore wordt berekend op basis van de bouwplannen en of metingen door een energiedeskundige die de woning ter plaatse komt inspecteren Die kijkt daarbij onder meer naar het dak de muren de vloer de ramen de deuren de gebruikte isolatiematerialen en de verwarmingsinstallatie Deze gegevens worden ingegeven in de uniforme certificatiesoftware en omgezet in een energiescore 3 Hoe betrouwbaar is deze energiescore De energiescore zou gezien de werkwijze relatief betrouwbaar moeten zijn maar in de praktijk blijkt dit niet altijd het geval Dit heeft onder meer te maken met het feit dat er ondertussen veel energiedeskundigen zijn en het beroep laagdrempelig is Voor een energiedeskundige type A bestaan geen diplomavereisten Bovendien worden bij het EPC relatief grote categorieën gehanteerd zodat de prijs van een keuring binnen de perken blijft Nadeel hiervan is wel dat de score en het advies niet echt fijnmazig zijn voor de consument Een ander minpunt van het systeem is dat de deskundigen vaak aan de slag moeten zonder de plannen van de woning waardoor alles opgemeten moet worden En op die metingen kunnen variaties zitten die tot uiteenlopende resultaten leiden 4 Wat zegt de energiescore over uw toekomstig energieverbruik Eigenlijk niets concreet Omdat het EPC het energieverbruik van de woning meet zonder rekening te houden met het verbruikpatroon van de bewoners of met het aantal bewoners is het onmogelijk om rechtlijnige conclusies te trekken Het is dus zeker niet zo dat woning A die een energiescore meekrijgt die dubbel zo hoog is als die van woning B ook twee keer zo duur zal zijn in energiekosten Het EPC geeft enkel een indicatie over de energiestatus van een woning en vormt op die manier een objectief vergelijkingsmiddel tussen verschillende vergelijkbare woningen die te koop of te huur staan Maar meer ook niet 5 Wat kost

  Original URL path: http://epc.be/en/node/82 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • HET EPC VERSUS HET WERKELIJKE ENERGIEVERBRUIK (JANUARI 2011) | epc.be
  objectieve manier te kunnen vergelijken met andere woningen Het gebruikersgedrag de aanwezigheid en het aantal personen de gewenste binnentemperatuur de vraag naar sanitair warm water heeft een grote invloed op het energieverbruik De term standaardverbruiker houdt in dat in de software een fictieve gebruiker geprogrammeerd is Er wordt dus enkel gekeken naar de karakteristieken van de woning en niet naar de gebruiker De koper of huurder kan immers een ander gebruikersgedrag hebben dan de voorgaande eigenaar of huurder Wanneer er bovendien gebouwgebonden gegevens ontbreken dan worden in de software aannames meegenomen die afhankelijk zijn van het bouwjaar Tot slot moet nog opgemerkt worden dat het energieverbruik omgerekend wordt naar het karakteristiek primaire energieverbruik Voor elektrische installaties kan dit een belangrijk verschil teweeg brengen met het werkelijke energieverbruik Het karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik drukt uit hoeveel energie uit fossiele brandstoffen er gebruikt wordt voor gebouwinstallaties Voor elektriciteit wordt het energieverbruik vermenigvuldigd met een factor 2 5 om het om te zetten naar primair energieverbruik Bij elektriciteit wordt er niet alleen rekening gehouden met de energie die verbruikt wordt in het gebouw maar ook met de energie die verloren gaat bij de productie in de centrale en bij het transport van de

  Original URL path: http://epc.be/en/node/81 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • WAT ZEGT HET EPC OVER UW WONING? (FEBRUARI 2011) | epc.be
  anything about the energy consumption of the house The value is also displayed on the color bar Green indicates a good score red means that there is still some work to be done As an illustration for new values is normally around 100 to 175 kwh per m2 Who buys an existing home should be aware that the EPC will be higher And therefore less 700 is the upper limit that is used but the value in kWh per m2 can be especially for old houses are sometimes even higher This value is calculated by an independent expert on the basis of the properties of the home The figure takes into account the insulation values of windows doors roofs and walls the orientation and the age of the house and the type of heating system The number is independent of the consumption pattern of the current residents There is no account of how many machines turning residents per week or who habitually overnight heating to lie It may be that a house whose owners have a high energy bill still has a low EPC value or vice versa At the bottom of the document the expert gives some practical advice to the property Energy efficient These are not obligations The seller does not have to perform Suggestions The buyer must be well aware of his charges that he will have to make in order to achieve energy savings Later Practical If a house or apartment sells or rents is required to draw up An EPC A house may only be offered after the EPC is prepared The inspection must be done by a by a recognized expert A full list can be found on the website of the Flemish Government The cost of an investigation varies between 200 and 250

  Original URL path: http://epc.be/en/node/80 (2016-05-01)
  Open archived version from archive