archive-be.com » BE » D » DONBOSCOWILRIJK.BE

Total: 182

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • industrieel leercontract
  overeenkomst waarbij de werkgever zich voor een periode van 6 tot 24 maanden afhankelijk van de sector engageert om de jongere op de werkvloer een opleiding te geven De organisatie van het industrieel leercontract gebeurt in de schoot van de paritaire leercomités Dit betekent dat ieder PLC een leerreglement heeft opgesteld dat zij een type leercontract voorstelt en dat zij eindproeven organiseren voor de jongeren Het bedrijf moet erkend zijn door het paritair leercomité om met een ILC te werken De opleidingsverantwoordelijke van het bedrijf stelt per jongere een leerprogramma op De leerevolutie wordt opgetekend in een opleidingsboekje welke het bedrijf bewaart en moet kunnen voorleggen aan de inspectie De jongere heeft recht op een leervergoeding zie arbeidsvoorwaarden en in sommige sectoren een bijkomende premie zie subsidies Enkel de metaalsector werkt met uurlonen Alle jongeren in het deeltijds onderwijs komen aan bod voor een ILC contract Met een ILC moet de jongere een eigen aansluiting hebben bij een ziekenfonds Ook hier blijft het recht op kindergeld tot 31 augustus van het jaar waarin men 18 jaar wordt De volgende PLC s organiseren een industrieel leercontract PLC 110 111 112 118 120 124 125 126 140 142 01 144 145 149

  Original URL path: http://site.donboscowilrijk.be/index.php/info-bedrijven/arbeidscontracten/70-industrieel-leercontract.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • startbaanovereenkomst
  jaar Deze leeftijd kan per regio in Vlaanderen veranderen om de 6 maanden Het kan dus ook met jongeren onder de 18 jaar Een jongere deeltijds onderwijs met een startbaanovereenkomst telt voor een voltijds contract ook al is hij zij slechts voor max 24 uren in dienst Elke werkgever verplicht tot startbanen of niet kan een RSZvermindering aanvragen indien de startbaan wordt gegeven aan een laaggeschoolde Jongeren deeltijds onderwijs geven

  Original URL path: http://site.donboscowilrijk.be/index.php/info-bedrijven/arbeidscontracten/73-startbaanovereenkomst.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • individuele beroepsopleiding (IBO)
  ook de school betrokken en op de hoogte Met dit contract besteedt de VDAB haar opleidingopdracht uit aan het bedrijf Het bedrijf maakt een vormingsplan op om de werkzoekende de job aan te leren op de werkvloer zelf Het stelt intern een opleider aan die de cursist terdege begeleidt De periode en het programma wordt vooraf overlegd met VDAB Zij zullen deze opleiding voortdurend evalueren Na deze periode en als de leerevolutie gunstig verloopt is de werkgever verplicht om de kursist een contract onbepaalde duur te geven Als het mis loopt moet dit voortijdig duidelijk blijken uit de gezamenlijke evaluatie Tijdens de periode behoudt de cursist zijn werkzoekendenstatuut Het bedrijf betaalt een premie aan VDAB ongeveer 1 3de van het latere loon een verplaatsingsvergoeding en is verantwoordelijk voor de werkkledij en arbeidsongevallenverzekering De cursist ontvangt naast het vervangingsinkomen een bijpassing van VDAB tot een bedrag dat overeenstemt met het latere loon VDAB keert ook de verplaatsingsvergoeding uit Indien het om een deeltijds onderwijs jongere gaat kan het uiteraard enkel om een deeltijdse overeenkomst gaan Een IBO contract dat nadien in een startbaanovereenkomst overgaat geeft aanleiding tot vermindering van de premie die het bedrijf aan VDAB betaalt Een surplusvermindering kan aangevraagd

  Original URL path: http://site.donboscowilrijk.be/index.php/info-bedrijven/arbeidscontracten/71-individuele-beroepsopleiding-ibo.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • BIO (beroepsinlevingsovereenkomst)
  twintig werkervaringsplaatsen betalen De provincies en lokale besturen die samen 80 werkervaringsplaatsen moeten organiseren tijdens het schooljaar 2005 2006 worden via een omzendbrief van de minister van Binnenlands Bestuur aangemoedigd om de beroepsinlevingsovereenkomst ook in te voeren en daarvoor de noodzakelijke regelgeving goed te keuren De provinciebesturen en lokale besturen moeten zelf een budget uittrekken voor de invulling van werkervaringsplaatsen Daarbij gelden de onderstaande voorwaarden Arbeidsrecht De stagiairs worden gelijkgesteld met werknemers Het arbeidsrecht is dus ook van toepassing zoals onder meer de loonbeschermingswet het recht op feestdagen de reglementering inzake veiligheid en gezondheid het arbeidsreglement Sociale zekerheid De vergoeding uitgekeerd aan een stagiair met een beroepsinlevingsovereenkomst is onderworpen aan de volledige socialezekerheidsbijdragen voor werknemers De RSZPPO houdt persoonlijke 13 07 en patronale 28 85 of 29 25 socialezekerheidsbijdragen 41 92 of 42 32 naargelang het vakantieregime in op deze vergoedingen Artikel 108 van de Programmawet van 2 augustus 2002 waarmee het stelsel van de beroepsinlevingsovereenkomsten werd ingevoerd stelt dat op deze vergoeding de Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon van toepassing is Omdat artikel 23 van de Wet van 29 juni 1981 houdende algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers stelt dat sociale

  Original URL path: http://site.donboscowilrijk.be/index.php/info-bedrijven/arbeidscontracten/159-bio.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • deeltijds arbeidscontract
  andere werknemer binnen de onderneming Een individuele aansluiting bij een ziekenfonds is vereist indien de jongere zelf een bijdrage betaalt voortkomende uit zijn deeltijds arbeidscontract Het recht op kinderbijslag blijft bestaan tot 31 augustus van het jaar waarin de jongere 18 jaar wordt ongeacht of de jongere werkt of niet ongeacht het bedrag van het loon Op de lonen is een RSZ vermindering zie Arbeidsvoorwaarden en in sommige gevallen een

  Original URL path: http://site.donboscowilrijk.be/index.php/info-bedrijven/arbeidscontracten/69-deeltijds-arbeidscontract.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • interimcontract
  kunnen zij wel te werk gesteld worden  De regels van uitzendarbeid zijn dezelfde voor deze of 18 jarigen Het is een overeenkomst tussen bedrijf interimkantoor en de werknemer De school van de jongere is in principe geen partij Toch is het aan te raden om te overleggen met de tewerkstellingsverantwoordelijke van zijn haar school Het blijven jongeren die in een groeifase zijn De scholen hebben ook met verschillende interimkantoren

  Original URL path: http://site.donboscowilrijk.be/index.php/info-bedrijven/arbeidscontracten/72-interimcontract.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive