archive-be.com » BE » D » DONBOSCOWILRIJK.BE

Total: 182

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • stratenmaker (wegenbouw)
  werken afval en restproducten sorteren gereedschap en machines gebruiken gereedschap en machines reinigen noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen zoals zin voor samenwerking tonen doorzettingsvermogen tonen in overleg werken opgelegde taken uitvoeren op wisselende werkomstandigheden inspelen functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen zoals dimensies lengte breedte dikte oppervlakte inhoud meten en berekenen meetinstrumenten gebruiken technische tekening gebruiken eigen werkzaamheden organiseren eigen werkzaamheden voorbereiden eigen werkzaamheden uitvoeren eigen werkzaamheden evalueren eigen werkzaamheden bijsturen boordstenen plaatsen sleuven uitgraven bescherming onder de fundering aanbrengen fundering uitvoeren steldraad spannen boordstenen plaatsen boordstenen aanwerken grondbermen aanstampen Module Plaatsing wegverhardingen v eilig hygiënisch en milieubewust werken conform welzijn op het werk en de geldende regelgevingen zoals ergonomisch werken persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken collectieve beschermingsmiddelen aanbrengen producten met gevaarlijke eigenschappen correct gebruiken veiligheidsvoorschriften en instructies inzake arbeidsmiddelen toepassen economisch werken afval en restproducten sorteren gereedschap en machines gebruiken gereedschap en machines reinigen noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen zoals zin voor samenwerking tonen doorzettingsvermogen tonen in overleg werken opgelegde taken uitvoeren op wisselende werkomstandigheden inspelen functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen zoals dimensies lengte breedte dikte oppervlakte inhoud meten en berekenen meetinstrumenten gebruiken technische tekening gebruiken eigen werkzaamheden organiseren eigen werkzaamheden voorbereiden eigen werkzaamheden uitvoeren eigen werkzaamheden evalueren eigen werkzaamheden bijsturen wegverhardingen uitvoeren steldraad spannen hoogte en naaldstenen plaatsen een baanbed effenen wegverhardingen plaatsen wegverhardingen aftrillen voegen vullen straatmeubilair plaatsen wegverhardingen afwerken wegverhardingen herstellen Module Voorbereiding bestrating veilig hygiënisch en milieubewust werken conform welzijn op het werk en de geldende regelgevingen zoals ergonomisch werken persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken collectieve beschermingsmiddelen aanbrengen producten met gevaarlijke eigenschappen correct gebruiken veiligheidsvoorschriften en instructies inzake arbeidsmiddelen toepassen economisch werken afval en restproducten sorteren gereedschap en machines gebruiken gereedschap en machines reinigen noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen zoals

  Original URL path: http://site.donboscowilrijk.be/index.php/info-opleidingen/onze-opleidingen/91-bouw/271-stratenmaker-wegenbouw.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • goederen/diensten
  leren werken info bedrijven info centrum contact fotoalbum ECDL testcentrum ons centrum opleidingen inschrijvingen jobaanbod leren werken Home info opleidingen onze opleidingen goederen diensten Valid XHTML and CSS Dit is

  Original URL path: http://site.donboscowilrijk.be/index.php/info-opleidingen/onze-opleidingen/89-teasers/235-goederendiensten.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • keuken/verzorging
  leren werken info bedrijven info centrum contact fotoalbum ECDL testcentrum ons centrum opleidingen inschrijvingen jobaanbod leren werken Home info opleidingen onze opleidingen keuken verzorging Valid XHTML and CSS Dit is

  Original URL path: http://site.donboscowilrijk.be/index.php/info-opleidingen/onze-opleidingen/89-teasers/234-keukenverzorging.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • metaal/montage
  leren werken info bedrijven info centrum contact fotoalbum ECDL testcentrum ons centrum opleidingen inschrijvingen jobaanbod leren werken Home info opleidingen onze opleidingen metaal montage Valid XHTML and CSS Dit is

  Original URL path: http://site.donboscowilrijk.be/index.php/info-opleidingen/onze-opleidingen/89-teasers/233-metaalmontage.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • elektro/computer
  leren werken info bedrijven info centrum contact fotoalbum ECDL testcentrum ons centrum opleidingen inschrijvingen jobaanbod leren werken Home info opleidingen onze opleidingen elektro computer Valid XHTML and CSS Dit is

  Original URL path: http://site.donboscowilrijk.be/index.php/info-opleidingen/onze-opleidingen/89-teasers/232-hoogtewerklasten-verplaatsen.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • hoogtewerk/lasten verplaatsen
  werken info bedrijven info centrum contact fotoalbum ECDL testcentrum ons centrum opleidingen inschrijvingen jobaanbod leren werken Home info opleidingen onze opleidingen hoogtewerk lasten verplaatsen Valid XHTML and CSS Dit is

  Original URL path: http://site.donboscowilrijk.be/index.php/info-opleidingen/onze-opleidingen/89-teasers/231-hoogtewerklasten-verplaatsen.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • arbeidsvoorwaarden
  met een deeltijdse arbeidsovereenkomst of industrieel leerwezen Jongeren die deeltijds onderwijs volgen krijgen per week 15 uur les Daarnaast kunnen zij per week maximum 23 uur tewerkgesteld worden met één van voornoemde contracten Zo komen deze jongeren aan een voltijds uurrooster het maximaal uren per week 23 uren is sinds 1 1 03 teruggebracht van 24 naar 23 n a v herziening van de wet op de arbeidsduurverkorting Nachtwerk Nachtarbeid is het werk verricht tussen 20 en 6 uur Nachtarbeid is verboden voor elke werknemer onder de 18 jaar Voor ploegenarbeid en voor werken die niet kunnen worden onderbroken of uitgesteld betreft het verbod enkel het werk tussen 22 en 5 uur of tussen 23 en 6 uur Voor ploegenarbeid in een bedrijf dat de 5 dagenweek of minder toepast zijn die grenzen vastgesteld op 23 en 5 uur of op 24 en 6 uur Algemeen arbeidsreglement Het algemeen arbeidsreglement van het bedrijf is ook van toepassing op de jongeren die tewerk gesteld zijn met een deeltijdse arbeidsovereenkomst of een industrieel leercontract Dit wil zeggen dat de werknemer bij ondertekening van zijn contract verklaart een afschrift van het in voege zijnde arbeidsreglement te hebben ontvangen Verzekering De werknemers die onder de sociale zekerheid van loontrekkenden vallen zijn inzake arbeidsongevallen gedekt door de verzekering van het bedrijf Dus ook deze jongeren vallen onder de verzekering van het bedrijf tijdens de dagen dat ze tewerk gesteld zijn De schooldagen worden uiteraard gedekt door de schoolverzekering Schoolvakantie De uitvoering van de deeltijdse arbeidsovereenkomst of het industrieel leerwezen gebeurt op normale werkdagen waarop gepresteerd wordt binnen de onderneming overeenkomstig het arbeidsreglement uitgezonderd op de tijdstippen waarop de jongere deeltijds onderwijs volgt aan het Centrum voor Deeltijds Beroepssecundair onderwijs Concreet wil dit zeggen dat de jongere tijdens de schoolvakanties zal moeten werken op de dagen

  Original URL path: http://site.donboscowilrijk.be/index.php/info-bedrijven/arbeidsvoorwaarden.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • arbeidscontracten
  betrokken en op de hoogte Met dit contract besteedt de VDAB haar opleidingopdracht uit aan het bedrijf Het bedrijf maakt een vormingsplan op om de werkzoekende de job aan te leren op de werkvloer zelf Het stelt intern een opleider aan die de cursist terdege begeleidt De periode en het programma wordt vooraf overlegd met VDAB Zij zullen deze opleiding voortdurend evalueren Na deze periode en als de leerevolutie gunstig verloopt is de werkgever verplicht om de kursist een contract onbepaalde duur te geven Als het mis loopt moet dit voortijdig duidelijk blijken uit de gezamenlijke evaluatie Tijdens de periode behoudt de cursist zijn werkzoekendenstatuut Het bedrijf betaalt een premie aan VDAB ongeveer 1 3de van het latere loon een verplaatsingsvergoeding en is verantwoordelijk voor de werkkledij en arbeidsongevallenverzekering De cursist ontvangt naast het vervangingsinkomen een bijpassing van VDAB tot een bedrag dat overeenstemt met het latere loon VDAB keert ook de verplaatsingsvergoeding uit Indien het om een deeltijds onderwijs jongere gaat kan het uiteraard enkel om een deeltijdse overeenkomst gaan Een IBO contract dat nadien in een startbaanovereenkomst overgaat geeft aanleiding tot vermindering van de premie die het bedrijf aan VDAB betaalt Een surplusvermindering kan aangevraagd worden wanneer de persoonlijke begeleider van de cursist 45 jaar is De latere startbaan geeft bij jongeren deeltijds onderwijs natuurlijk ook een RSZ vermindering niet cumuleerbaar met de vermindering die een contract geeft met de jongere die nog deeltijds onderwijs volgt Verdere informatie vind je bij VDAB op de website www vdab be ibo BIO beroepsinlevingsovereenkomst BIO beroepsinlevingsovereenkomst Bij de uitwerking van het actieplan voor meer stage en werkervaringsplaatsen is ervoor geopteerd om de beroepsinlevingsovereenkomst bij overheidsbesturen alleen te gebruiken voor de organisatie van werkervaringsplaatsen specifiek voor leerlingen uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs en niet voor bijvoorbeeld afgestudeerde hogeschoolstudenten De achterliggende gedachte is vooral om te vermijden dat de indruk zou ontstaan dat overheidsbesturen hoger afgestudeerden inschakelen als goedkope arbeidskrachten  Voor de Vlaamse overheidsdiensten heeft de Vlaamse Regering al de noodzakelijke regelgeving goedgekeurd opdat beroepsinlevingsovereenkomsten zouden kunnen worden gesloten De Vlaamse overheid zal via een centraal budget twintig werkervaringsplaatsen betalen De provincies en lokale besturen die samen 80 werkervaringsplaatsen moeten organiseren tijdens het schooljaar 2005 2006 worden via een omzendbrief van de minister van Binnenlands Bestuur aangemoedigd om de beroepsinlevingsovereenkomst ook in te voeren en daarvoor de noodzakelijke regelgeving goed te keuren De provinciebesturen en lokale besturen moeten zelf een budget uittrekken voor de invulling van werkervaringsplaatsen Daarbij gelden de onderstaande voorwaarden Arbeidsrecht De stagiairs worden gelijkgesteld met werknemers Het arbeidsrecht is dus ook van toepassing zoals onder meer de loonbeschermingswet het recht op feestdagen de reglementering inzake veiligheid en gezondheid het arbeidsreglement Sociale zekerheid De vergoeding uitgekeerd aan een stagiair met een beroepsinlevingsovereenkomst is onderworpen aan de volledige socialezekerheidsbijdragen voor werknemers De RSZPPO houdt persoonlijke 13 07 en patronale 28 85 of 29 25 socialezekerheidsbijdragen 41 92 of 42 32 naargelang het vakantieregime in op deze vergoedingen Artikel 108 van de Programmawet van 2 augustus 2002 waarmee het stelsel van de

  Original URL path: http://site.donboscowilrijk.be/index.php/info-bedrijven/arbeidscontracten.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive