archive-be.com » BE » D » DMENP.BE

Total: 880

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Beschikbare stageplaatsen-Orde van Vlaamse Balies
  Hoe kies ik een advocaat Juridische bijstand Modelcontract met uw advocaat Wat bij problemen met uw advocaat Orde van Vlaamse Balies Vlaamse balies Begrippenlijst Ik zoek Een advocaat Je cherche un avocat I m looking for a lawyer Ich suche einen Anwalt Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player Beschikbare stageplaatsen ANTWERPEN BRUGGE BRUSSEL DENDERMONDE GENT HASSELT IEPER KORTRIJK LEUVEN MECHELEN OUDENAARDE TONGEREN TURNHOUT VEURNE

  Original URL path: http://advocaat.dmenp.be/Page.aspx?genericid=23&balieid=118&stageplaatsid=278 (2012-10-25)
  Open archived version from archive


 • Beschikbare stageplaatsen-Orde van Vlaamse Balies
  on this page requires a newer version of Adobe Flash Player Beschikbare stageplaatsen ANTWERPEN BRUGGE BRUSSEL DENDERMONDE GENT HASSELT IEPER KORTRIJK LEUVEN MECHELEN OUDENAARDE TONGEREN TURNHOUT VEURNE Devos Van den Eynde Peeters Sol Wilmots Ceusters Schuermans Schuermans Schuermans Schuermans ADRES de Merodelei 112 2300 TURNHOUT CONTACTPERSOON Jean Luc Schuermans TELEFOON 014 43 77 18 E MAIL careers schuermans law be WEBSITE http www schuermans law be RECHTSDOMEINEN http www schuermans law be praktijkdomeinen aspx BIJZONDERE KENNIS Wij zijn steeds op zoek naar advocaten stagiairs die hoffelijk en vlot in de omgang zijn Wij bieden onze advocaten stagiairs een all round opleiding aan Hij zij wordt tijdens deze opleiding actief betrokken in het ganse traject van boeiende dossiers en doet o a ruime ervaring op in de Rechtbanken over het ganse land en soms zelfs daarbuiten Onze advocaten stagiairs mogen rekenen op een aantrekkelijke vergoeding Wij bieden hen reële doorgroeimogelijkheden in een aangename werkomgeving Zij worden aangemoedigd om zichzelf te bekwamen in materies naar keuze en krijgen de kans om zelf cliënten aan te trekken Kandidaten genoten een degelijke theoretische vorming en hebben een goede kennis van het Engels en het Frans Zij bieden een goede dosis gezond verstand en inzet

  Original URL path: http://advocaat.dmenp.be/Page.aspx?genericid=23&balieid=118&stageplaatsid=303 (2012-10-25)
  Open archived version from archive

 • Beschikbare stageplaatsen-Orde van Vlaamse Balies
  advocaat Hoe kies ik een advocaat Juridische bijstand Modelcontract met uw advocaat Wat bij problemen met uw advocaat Orde van Vlaamse Balies Vlaamse balies Begrippenlijst Ik zoek Een advocaat Je cherche un avocat I m looking for a lawyer Ich suche einen Anwalt Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player Beschikbare stageplaatsen ANTWERPEN BRUGGE BRUSSEL DENDERMONDE GENT HASSELT IEPER KORTRIJK LEUVEN MECHELEN OUDENAARDE TONGEREN TURNHOUT

  Original URL path: http://advocaat.dmenp.be/Page.aspx?genericid=23&balieid=126&stageplaatsid=149 (2012-10-25)
  Open archived version from archive

 • Beschikbare stageplaatsen-Orde van Vlaamse Balies
  doet een advocaat Wat kost een advocaat Hoe kies ik een advocaat Juridische bijstand Modelcontract met uw advocaat Wat bij problemen met uw advocaat Orde van Vlaamse Balies Vlaamse balies Begrippenlijst Ik zoek Een advocaat Je cherche un avocat I m looking for a lawyer Ich suche einen Anwalt Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player Beschikbare stageplaatsen ANTWERPEN BRUGGE BRUSSEL DENDERMONDE GENT HASSELT IEPER

  Original URL path: http://advocaat.dmenp.be/Page.aspx?genericid=23&balieid=126&stageplaatsid=296 (2012-10-25)
  Open archived version from archive

 • Noodzak bij (on)schuld-Orde van Vlaamse Balies
  2008 aandacht voor de 10 rechten van de arrestant met de verspreiding van brood nood zakken via de krant De Morgen Het respect voor deze 10 rechten is een garantie voor het recht op een eerlijk proces Bekijk enkele filmfragmenten uit de nieuwjaarstoespraak van voorzitter J Stevens waarin o a de actie noodzak bij on schuld wordt aangekondigd De papieren zak met hierop de 10 rechten van de arrestant kan over het hoofd worden getrokken en waarborgt de privacy Hiermee wil de Orde van Vlaamse Balies ondermeer aandacht vragen voor veel voorkomende problemen zoals het filmen of fotograferen van iemand die gearresteerd is maar nog niet veroordeeld is en dus vermoed onschuldig te zijn Het is mogelijk dat die persoon achteraf onschuldig blijkt te zijn maar hierover hoort of leest men achteraf vaak niks meer Toch heeft die persoon en vaak ook zijn haar familie een verdachte stempel gekregen in de pers en ook in de ogen van het grote publiek De gevolgen op familiaal sociaal en economisch vlak zijn enorm De Orde rekent op de hulp van de media voor verspreiding van de informatie en duiding want de justitiebarometers van de laatste vijf jaren hebben aangetoond hoe belangrijk zelfs op het concrete politieke vlak de perceptie van justitie en zijn werking bij het publiek is In deze perceptie spelen de media en wat in de media geduid wordt als de publieke opinie een doorslaggevende rol Daarnaast wil de Orde van Vlaamse Balies de uitzonderlijkheid en de strikte voorwaarden van een aanhouding en de voorlopige hechtenis benadrukken De wet op de voorlopige hechtenis is noodzakelijk maar geeft in de praktijk aanleiding tot misbruiken Het is niet de wet maar de oneigenlijke toepassing ervan die de Orde van Vlaamse Balies aanklaagt Bij voorlopige hechtenis wordt iemand aangehouden en gevangen gezet voor

  Original URL path: http://advocaat.dmenp.be/Page.aspx?&textpageid=26 (2012-10-25)
  Open archived version from archive

 • Noodzak bij (on)schuld - Meer over de zak-Orde van Vlaamse Balies
  Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player Wat is een advocaat Wat doet een advocaat Wat kost een advocaat Hoe kies ik een advocaat Juridische bijstand Modelcontract met uw advocaat Wat bij problemen met uw advocaat Orde van Vlaamse Balies Vlaamse balies Begrippenlijst Ik zoek Een advocaat Je cherche un avocat I m looking for a lawyer Ich suche einen Anwalt Noodzak bij on schuld

  Original URL path: http://advocaat.dmenp.be/Page.aspx?&textpageid=41 (2012-10-25)
  Open archived version from archive

 • Noodzak bij (on)schuld - Voorlopige hechtenis-Orde van Vlaamse Balies
  het oog op de onmiddellijke bestraffing of met het oog op de uitoefening van enige andere vorm van dwang art 16 1 2 Wet Voorlopige Hechtenis De volstrekte noodzakelijkheid voor de openbare veiligheid moet bewezen zijn art 16 1 Wet Voorlopige Hechtenis Er moeten ernstige aanwijzingen van schuld bestaan art 16 5 Wet Voorlopige Hechtenis De voorlopige hechtenis kan enkel voor bepaalde misdrijven nl feiten gestraft met een correctionele gevangenisstraf van 1 jaar of meer art 16 1 Wet Voorlopige Hechtenis Aanhouding voor feiten die niet met meer dan 15 jaar opsluiting kunnen worden gestraft vergen daarenboven ernstige redenen om te vrezen voor recidive herhaling onttrekking aan het gerecht poging bewijzen te laten verdwijnen het zich verstaan met derden De vormvoorwaarden Het aanhoudingsmandaat moet aan de volgende vormvoorwaarden beantwoorden De verdachte moet eerst worden ondervraagd behalve indien hij op de vlucht is of zich verbergt art 16 2 1 Wet Voorlopige Hechtenis De beslissing moet worden gemotiveerd De beslissing moet vermelden art 16 5 à 7 Wet Voorlopige Hechtenis de naam van de verdachte of zijn aanwijzing de opgave van het feit waarvoor het wordt verleend de wetsbepaling die bepaalt dat het feit een misdaad of een wanbedrijf is het bestaan van ernstige aanwijzingen van schuld de feitelijke omstandigheden van de zaak de omstandigheden die eigen zijn aan de persoonlijkheid van de verdachte dat de verdachte vooraf is gehoord de ondertekening door de rechter die het heeft verleend de zegel van de onderzoeksrechter Geen beroepsmogelijkheid De beslissing van de onderzoeksrechter is niet vatbaar voor beroep noch door het openbaar ministerie indien het verzoek werd afgewezen noch door de aangehouden verdachte art 17 en 19 Wet Voorlopige Hechtenis Het recht op vrij verkeer met de advocaat Wie wordt aangehouden heeft altijd recht op omgang met zijn advocaat art 20 1 en 5 Wet Voorlopige Hechtenis De onderzoeksrechter deelt de verdachte mee dat hij het recht heeft een advocaat te kiezen Indien de verdachte geen advocaat gekozen heeft of kiest verwittigt de rechter de stafhouder van de Orde Daarvan wordt melding gemaakt in het proces verbaal van verhoor art 16 4 Wet Voorlopige Hechtenis Het recht om contact te hebben met een advocaat is absoluut Daarop is geen enkele afwijking mogelijk De enige beperking is die verbonden aan de toegang tot de gevangenissen in beginsel 7 dagen op 7 van 7 tot 21 uur Recht op vrij verkeer met derden De voorlopige hechtenis verhindert in beginsel geen contact met derden maar de onderzoeksrechter kan wanneer zulks voor het onderzoek noodzakelijk is het vrije verkeer met andere personen dan de advocaat verbieden art 20 2 Wet Voorlopige Hechtenis onder de volgende voorwaarden beperkingen De beslissing moet met redenen omkleed zijn Het verbod geldt ten hoogste voor drie dagen na het eerste verhoor Het kan niet worden vernieuwd Verder kan de onderzoeksrechter als er ernstige redenen bestaan om te vrezen dat een verdachte zou pogen bewijzen te laten verdwijnen of zich zou verstaan met derden bevelen om een verdachte gescheiden te houden van andere verdachten op secreet stellen en in afwijking van 2 van de wet art 20 3 Wet Voorlopige Hechtenis het bezoek verbieden van individueel in het bevel vermelde personen van buiten de inrichting de briefwisseling verbieden gericht aan of uitgaande van individueel in het bevel vermelde personen elefonische contacten verbieden met individueel in het bevel vermelde personen Dit verbod moet aan de volgende voorwaarden beperkingen voldoen art 20 4 Wet Voorlopige Hechtenis De beslissing moet gemotiveerd zijn De beslissing geldt voor de strikt noodzakelijke duur door de onderzoeksrechter bepaald De beslissing geldt uiterlijk tot op het ogenblik dat de onderzoeksrechter het dossier overzendt aan de procureur des Konings overeenkomstig artikel 127 eerste lid van het Wetboek van strafvordering Briefwisseling met de advocaat of telefonische contacten met de advocaat kunnen aan geen enkele beperking of controle worden onderworpen Artikel 21 1 De handhaving van de voorlopige hechtenis Het bevel tot aanhouding verleend door de onderzoeksrechter geldt voor ten hoogste vijf dagen Vóór het verstrijken van die vijf dagen beslist de raadkamer op verslag van de onderzoeksrechter en na de procureur des Konings de verdachte en zijn raadsman te hebben gehoord of de voorlopige hechtenis gehandhaafd moet blijven Indien de verdachte of zijn raadsman uitstel vragen wordt de termijn van vijf dagen geschorst art 32 Wet Voorlopige Hechtenis De raadkamer gaat na of het bevel tot aanhouding voldoet aan de wettelijke voorwaarden oordeelt over de noodzaak van de handhaving van de hechtenis Oordeelt de raadkamer dat de voorlopige hechtenis moet gehandhaafd worden dan moet zij haar beslissing motiveren en is één maand geldig vanaf de dag waarop ze wordt gegeven Hoger beroep tegen de beslissing van de raadkamer Binnen de 24 uur te rekenen vanaf de dag van de beslissing kan het openbaar ministerie tegen de beslissing van de raadkamer hoger beroep aantekenen De verdachte kan dit doen binnen de 24 uur vanaf de betekening De kamer van inbeschuldigingstelling oordeelt binnen de 15 dagen op straffe van vrijlating van de verdachte Het arrest geldt als vrijheidsberovende titel gedurende een maand te rekenen vanaf de beslissing art 30 4 Wet Voorlopige Hechtenis Cassatieberoep tegen de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling Binnen de 24u vanaf de betekening van het arrest kan cassatieberoep worden ingesteld Het Hof spreekt zich binnen de 15 dagen uit Wordt het beroep ingewilligd dan moet de KI waarnaar de zaak wordt verwezen zich binnen de 15 dagen uitspreken Wordt het cassatieberoep verworpen dan moet de raadkamer zich binnen een termijn van 15 dagen uitspreken art 31 4 Wet Voorlopige Hechtenis Artikel 22 1 2 en artikel 22bis De handhaving van de voorlopige hechtenis van maand tot maand of per trimester Voor wanbedrijven en voor correctionaliseerbare misdaden misdaden komen normaal voor het Hof van Assisen met een volksjury als ze gecorrectionaliseerd worden komen ze voor een correctionele rechtbank met beroepsrechters spreekt de raadkamer zich om de maand op straffe van vrijlating over de handhaving van de hechtenis uit Vraagt de verdachte uitstel dan wordt de termijn om uitspraak te doen geschorst

  Original URL path: http://advocaat.dmenp.be/Page.aspx?&textpageid=29 (2012-10-25)
  Open archived version from archive

 • Noodzak bij (on)schuld - Onwerkzame hechtenis-Orde van Vlaamse Balies
  auto die niet op zijn naam staat of niet zijn eigendom is en waarvoor geen correcte uitleg wordt gegeven Een ongeloofwaardige uitleg voor zijn daden of aanwezigheid op een bepaalde plaats geven of een uitleg die strijdig is met deze van een derde eventueel andere verdachte In het bezit zijn van een vals paspoort identiteitskaart of met een niet gelijkende foto Telefonische contacten GSM met verdachte personen Problematisch zijn hier het recht op stilzwijgen dat elke verdachte heeft en het verbod tot zelfincriminatie maar dat in de praktijk vaak als verdacht wordt geïnterpreteerd De commissie waarover verder meer besliste al Niettegenstaande de verdachte het recht heeft op stilzwijgen en niet gehouden is tot een actieve samenwerking met de gerechtelijke instanties teneinde het onderzoek te bespoedigen maken het stilzwijgen en de niet samenwerking van de verdachte elementen uit die de duur van de hechtenis kunnen verantwoorden Met deze elementen wordt derhalve rekening gehouden bij de beoordeling betreffende de toekenning van de vergoeding voor onwerkdadige hechtenis Dit is zeker het geval indien het dossier bepaalde elementen bevat die losstaan van de wil van de verdachte of in geval die een uitlegging van de verdachte vereisen om de omvang van zijn al dan niet betrokkenheid te kunnen evalueren In een andere beslissing heette het De même si un inculpé a le droit de garder le silence et n est en aucun cas tenu de coopérer activement avec les autorités judiciaires afin d accélérer l examen de sa cause son comportement en ce compris son silence et son mensonge constituent cependant des éléments objectifs imputables au détenu et qui peuvent expliquer la durée de la détention Ils entrent donc en ligne de compte dans l appréciation de l indemnisation pour détention préventive inopérante Il est d autant plus ainsi lorsque le dossier révèle une série d éléments dont l existence est indépendante de la volonté de l inculpé ou dans des situations qui appellent assurément une explication de l inculpé pour apprécier la force de persuasion des indices de culpabilité Geen probleem is de uitoefening van het recht om op de zitting van de rechtbank verstek te maken Gezien het om de uitoefening van een recht gaat 219 N kan niet gezegd worden dat een onmiddellijke aanhouding bij verstek bevolen te wijten is aan de persoonlijke gedraging van de aangehoudene Praktisch besluit uit het voorgaande uit het voorgaande kunnen enkele praktische lessen worden getrokken hoe een door de politie ondervraagde en mogelijk verdachte persoon zich best gedraagt Spreek de waarheid blijf open toon u coöperatief Zeg niet iets als je een vraag of de tolk slecht begrepen hebt Voer spontaan bewijs aan van wat je zegt Geef naam en voornaam en adres of telefoon of een precieze beschrijving van wie je verhaal kunnen bevestigen eventuele getuigen Wees precies of zeg duidelijk waarom je niet duidelijk er kan zijn Hoe gebeurt de aanvraag tot vergoeding Door schriftelijk verzoek tot vergoeding er is geen vervaltermijn Aan de minister van Justitie op het adres Federale Overheidsdienst Justitie

  Original URL path: http://advocaat.dmenp.be/Page.aspx?&textpageid=30 (2012-10-25)
  Open archived version from archive