archive-be.com » BE » D » DMENP.BE

Total: 880

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Modelcontract met uw advocaat-Orde van Vlaamse Balies
  advocaat Wat doet een advocaat Wat kost een advocaat Hoe kies ik een advocaat Juridische bijstand Modelcontract met uw advocaat Wat bij problemen met uw advocaat Orde van Vlaamse Balies Vlaamse balies Begrippenlijst Ik zoek Een advocaat Je cherche un avocat I m looking for a lawyer Ich suche einen Anwalt Modelcontract met uw advocaat De Orde van Vlaamse Balies stelt aan de advocaten en aan de burger een modelcontract

  Original URL path: http://advocaat.dmenp.be/Page.aspx?genericid=54 (2012-10-25)
  Open archived version from archive


 • Wat bij problemen met uw advocaat?-Orde van Vlaamse Balies
  ongegrond of van onvoldoende gewicht is moet hij u hiervan schriftelijk op de hoogte brengen U hebt dan het recht om hiertegen in te gaan door dit binnen de drie maanden per aangetekende brief te laten weten aan de voorzitter van de tuchtraad Adressen tuchtraden Antwerpen Tuchtraad voor advocaten Parklaan 25 13 3500 Hasselt Gent Tuchtraad voor advocaten gerechtsgebouw lokaal 38 1e verdiep Koophandelsplein 23 9000 Gent en Brussel Tuchtraad voor advocaten Koningsstraat 148 1000 Brussel De Tuchtraad van Beroep zetelt eveneens te Brussel Koningsstraat 148 1000 Brussel Ook indien u zes maanden na uw klacht nog geen beslissing van de stafhouder hebt ontvangen kunt u zich met aangetekende brief richten tot de voorzitter van de tuchtraad U hebt daar ook drie maanden voor dus tot negen maanden na het indienen van uw klacht Binnen de drie maanden na uw brief kan de voorzitter van de tuchtraad volgende vier beslissingen nemen 1 De voorzitter kan de stafhouder vragen om het onderzoek binnen een bepaalde termijn af te ronden 2 De voorzitter kan ook beslissen om de klacht zelf te onderzoeken of te laten onderzoeken 3 De voorzitter kan beslissen dat er geen reden is om de advocaat voor de tuchtraad te laten verschijnen 4 De voorzitter kan beslissen dat de advocaat voor de tuchtraad moet verschijnen De voorzitter zal u schriftelijk laten weten welke beslissing werd genomen De tuchtraad Een tuchtprocedure wordt voor een tuchtraad gevoerd Er zijn in België zes tuchtraden drie voor het Nederlandstalig landgedeelte en drie voor het Franstalig landgedeelte met telkens een tuchtraad van beroep Voor het Nederlandstalig landsgedeelte zijn dit Antwerpen Tuchtraad voor advocaten Parklaan 25 13 3500 Hasselt Gent Tuchtraad voor advocaten gerechtsgebouw lokaal 38 1e verdiep Koophandelsplein 23 9000 Gent en Brussel Tuchtraad voor advocaten Koningsstraat 148 1000 Brussel De Tuchtraad van Beroep zetelt eveneens te Brussel Koningsstraat 148 1000 Brussel De drie tuchtraden voor het Franstalig landsgedeelte bevinden zich in Luik Bergen en Brussel met een Tuchtraad van Beroep te Brussel In de tuchtraad zetelen vijf advocaten Er zetelt ten minste één lid van de balie van de vervolgde advocaat U wordt als klager schriftelijk op de hoogte gebracht van de plaats de datum en het uur van de zitting van de tuchtraad Indien u dat wenst wordt u op de zitting gehoord en eventueel geconfronteerd met de advocaat De tuchtraden zijn in beginsel openbaar tenzij de betrokken advocaat behandeling met gesloten deuren vraagt Indien de zitting met gesloten deuren plaatsvindt kunt u de debatten niet volgen U hebt enkel het recht om gehoord te worden maar moet daarna de zaal verlaten De klager is immers geen partij in de tuchtzaak Sancties De tuchtraad kan vier sancties opleggen aan de advocaat een waarschuwing een berisping een schorsing van maximum één jaar tijdelijk verbod op de uitoefening van het beroep of een schrapping definitief verbod op de uitoefening van het beroep de betrokkene is geen advocaat meer U kunt voor de tuchtraad geen schadevergoeding verkrijgen Daarvoor zijn enkel de gewone rechtbanken bevoegd Gezien u als klager geen partij bent in de tuchtprocedure wordt u niet automatisch op de hoogte gebracht van de uitspraak Wel kunt u informatie vragen over de tuchtbeslissing aan de stafhouder of aan de voorzitter van de tuchtraad maar deze beslissen vrij welke informatie zij u geven over de beslissing van de tuchtraad De tuchtraad van beroep Alleen de advocaat die veroordeeld werd de stafhouder van de balie van de advocaat en de procureur generaal als vertegenwoordiger van de samenleving kunnen in beroep gaan In hoger beroep wordt de zaak behandeld door de tuchtraad van beroep die in Brussel Koningsstraat 148 1000 Brussel is gevestigd en die wordt voorgezeten door een magistraat U wordt ook op de hoogte gebracht van plaats datum en uur van de zitting in graad van beroep Ook in graad van beroep wordt u op uw verzoek gehoord En de Orde van Vlaamse Balies De Orde van Vlaamse Balies kan enkel algemene informatie verschaffen Zij mag geen standpunt innemen in individuele discussies en is dus niet bevoegd voor individuele klachten FAQ 1 Mijn advocaat reageert niet op mijn brieven en telefoons Wat kan ik doen Indien u echt op geen enkele manier contact meer krijgt met uw advocaat brengt u het best de stafhouder van de balie van de betrokken advocaat op hoogte Eventueel kunt u een gesprek aanvragen om meer toelichting te kunnen geven U kunt in elk geval altijd schriftelijk per brief of e mail bij de stafhouder terecht voor uw klacht 2 Hoe vind ik de bevoegde stafhouder Elke advocaat is lid van één of meer balies Via deze link kunt u uw advocaat opzoeken en zien bij welke balie hij is ingeschreven Via de volgende link kunt u naam en adres vinden van de stafhouder van deze balie 3 Moeten alle klachten tegen advocaten schriftelijk ingediend worden Indien u problemen hebt met uw advocaat die u niet zelf met hem kunt oplossen kunt u de hulp van de stafhouder van de balie van uw advocaat inroepen Dit moet niet noodzakelijk schriftelijk U kunt ook telefonisch een afspraak maken met de stafhouder Indien u evenwel klacht wenst in te dienen tegen uw advocaat omdat u vindt dat hij tuchtrechtelijk zou moeten worden vervolgd dan moet dit volgens de wet schriftelijk gebeuren 4 Klachten tegen advocaten moet schriftelijk ingediend worden Mag dit ook per e mail Ja dit mag Vermeld wel duidelijk uw naam voornaam en adres Eventuele bewijsstukken kunt u als bijlage meesturen Het kan zijn dat de stafhouder u later zal vragen om uw klacht persoonlijk te ondertekenen indien uw e mail geen elektronische handtekening droeg 5 Kan ik met mijn klacht tegen een advocaat ook rechtstreeks terecht bij de voorzitter van de tuchtraad Neen De voorzitter van de tuchtraad is niet bevoegd en zal uw klacht niet beantwoorden of terugzenden Enkel de stafhouder van de balie van de advocaat kan klachten tegen de advocaat ontvangen 6 Moet de stafhouder mij ook ontvangen om gehoord te worden Wanneer u na een schriftelijke

  Original URL path: http://advocaat.dmenp.be/Page.aspx?genericid=55 (2012-10-25)
  Open archived version from archive

 • Orde van Vlaamse Balies-Orde van Vlaamse Balies
  een advocaat Wat kost een advocaat Hoe kies ik een advocaat Juridische bijstand Modelcontract met uw advocaat Wat bij problemen met uw advocaat Orde van Vlaamse Balies Wat Wie Waar Medewerkers Vlaamse balies Begrippenlijst Ik zoek Een advocaat Je cherche un avocat I m looking for a lawyer Ich suche einen Anwalt Orde van Vlaamse Balies De Orde van Vlaamse Balies OVB vertegenwoordigt alle 14 Nederlandstalige balies van België in

  Original URL path: http://advocaat.dmenp.be/Page.aspx?genericid=59 (2012-10-25)
  Open archived version from archive

 • Vlaamse balies-Orde van Vlaamse Balies
  bij problemen met uw advocaat Orde van Vlaamse Balies Vlaamse balies Antwerpen Brugge Brussel Dendermonde Gent Hasselt Ieper Kortrijk Leuven Mechelen Oudenaarde Tongeren Turnhout Veurne Begrippenlijst Ik zoek Een advocaat Je cherche un avocat I m looking for a lawyer Ich suche einen Anwalt Vlaamse balies In het Nederlandstalig landsgedeelte zijn er 14 balies of ordes van advocaten Zij staan elk onder leiding van een stafhouder Alle 14 balies zijn

  Original URL path: http://advocaat.dmenp.be/Page.aspx?genericid=24 (2012-10-25)
  Open archived version from archive

 • Begrippenlijst-Orde van Vlaamse Balies
  z ARBITRAGE ARRONDISSEMENT arbitrage Er zijn verschillende manieren om een dispuut in het juridisch taalgebruik spreekt men van een geschil op te lossen Zo kan men bijvoorbeeld een akkoord sluiten men kan een procedure voor de rechtbank starten enz Arbitrage is zo een mogelijkheid om een geschil op te lossen Bij een arbitrage is het niet een rechter die de discussie oplost en een beslissing neemt maar wel een arbiter Dit kan één persoon zijn maar ook meerdere meestal dan drie het arbitragecollege genoemd Wanneer is er arbitrage Dit is mogelijk wanneer partijen in hun oorspronkelijke overeenkomst bijvoorbeeld een koop zijn overeengekomen dat ze bij een discussie geen beroep doen op de rechtbank maar op een arbiter Ook bij betwistingen over ereloon tussen een advocaat en zijn cliënt is vaak arbitrage mogelijk Sommige balies voorzien in de mogelijkheid om de discussie voor te leggen aan een arbiter Meer informatie vindt u bij Wat bij problemen met uw advocaat Meer informatie vindt u ook op de website van VOBA de Vlaamse Organisatie voor Bemiddeling en Arbitrage www voba be arrondissement Dit is onderverdeling van het grondgebied van een staat In België bestaan twee soorten arrondissementen gerechtelijk arrondissement Per gerechtelijk arrondissement zijn

  Original URL path: http://advocaat.dmenp.be/Page.aspx?genericid=58 (2012-10-25)
  Open archived version from archive

 • Zoek een advocaat-Orde van Vlaamse Balies
  U kunt vrij een advocaat kiezen Vul onderstaand selectiescherm in en druk op de knop zoeken u krijgt dan een selectie van advocaten die aan uw criteria beantwoorden Het is de advocaat die vrij zijn voorkeurmateries aanduidt Deze vermelding gebeurt uitsluitend onder zijn verantwoordelijkheid en bindt de overheid van de Orde niet Balie Balie Antwerpen Balie Brugge Balie Brussel Balie Dendermonde Balie Gent Balie Hasselt Balie Ieper Balie Kortrijk Balie Leuven Balie Mechelen Balie Oudenaarde Balie Tongeren Balie Turnhout Balie Veurne Naam Voornaam Gemeente Voorkeurmaterie Geen voorkeurmaterie gespecifieerd Aannemingsrecht Andere Arbeidsrecht Bank en kredietrecht Beslagrecht Burgerlijke aansprakelijkheid Directe belastingen Eigendom Europees recht Familierecht Farmaceutisch en medisch recht Fiscaal recht Gerechtelijk recht Goederenrecht Grondwettelijk en administratief recht Handelsovereenkomsten en handelsdistributierecht Handelsrecht Huur en handelhuur Huwelijksvermogenrecht Indirecte belastingen Informaticarecht Intellectuele rechten Internationaal privaatrecht Internationaal publiek recht Internationaal recht Mededingingsrecht Militierecht Nationale en internationale arbitrage Ondernemingen in moeilijkheden Overheidscontracten Pacht en agrarisch recht Personenrecht Publiek recht Rechten van de mens Rijksambtenarenrecht parastatalen en onderwijs Sociaal recht Sociaal zekerheidsrecht Sportrecht Stedebouwrecht en milieurecht Strafrecht Transportrecht Varia Vennootschappen Vennootschapsrecht Vreemdelingenrecht Talen Nederlands Frans Engels Duits Spaans Italiaans Russisch Arabisch Turks Berbers Chinees Portugees Servisch Kroatisch Hindi Pools Oerdoe Hebreeuws Zweeds Bulgaars Grieks Op deze website

  Original URL path: http://advocaat.dmenp.be/ZoekAdvocaat.aspx (2012-10-25)
  Open archived version from archive

 • 10 stappen-handleiding witwaspreventie-Orde van Vlaamse Balies
  u om hem als advocaat bij te staan bij of in zijn naam en voor zijn rekening op te treden in de aan of verkoop van onroerende goederen of bedrijven het beheren van geld effecten of andere activa de opening of het beheer van bank spaar of effectenrekeningen het organiseren van inbreng die nodig is voor de oprichting de uitbating of het beheer van vennootschappen Opgelet Bij het bepalen van de rechtspositie enz blijft de wet van toepassing alleen zijn er uitzonderingen op de verplichtingen van de wet art 7 5 niet aangaan van een zakelijke relatie zonder voorafgaandelijk klantenonderzoek art 8 5 identificatie uiteindelijke begunstigde en art 26 meldingsplicht stap 2 identificeer uw cliënt Vraag uw cliënt naar zijn of haar identiteitsgegevens alvorens met eventuele dienstverlening aan te vangen Leg deze gegevens vast en bewaar ze Doe hetzelfde voor de lasthebber van uw cliënt U vindt hier enkele documenten die u kunnen helpen bij stap 2 beslissingsboom I natuurlijke personen beslissingsboom II rechtspersonen nota m b t de identificatie van de cliënt natuurlijke persoon die persoonlijk aanwezig is modelbrief identificatie cliënt natuurlijke persoon die niet persoonlijk aanwezig is modelbrief identificatie cliënt rechtspersoon modelformulier identificatie cliënt natuurlijke persoon modelformulier identificatie cliënt rechtspersoon modelbrief identificatie lasthebber s van de cliënt natuurlijke perso o n en modelbrief identificatie lasthebber s van de cliënt rechtspersoon modelformulier identificatie lasthebber s van de cliënt natuurlijk persoon modelformulier identificatie lasthebber s van de cliënt rechtspersoon stap 3 verifieer de identiteit Ga na of de opgegeven identiteit stap 2 overeenstemt met de werkelijke identiteit alvorens met eventuele dienstverlening aan te vangen U verifieert aan de hand van natuurlijke personen paspoort identiteitskaart rijbewijs Belgische rechtspersonen KBO uittreksel notariële akte buitenlandse rechtspersonen met vestiging in België KBO uittreksel notariële akte buitenlandse rechtspersonen zonder vestiging in België betrouwbare en in het internationaal verkeer gebruikelijke documenten gegevens of inlichtingen Opgelet wees extra alert indien uw cliënt niet fysiek aanwezig is In dit geval is er immers een verhoogd risico en dienen bijkomende maatregelen genomen te worden stap 4 identificeer de uiteindelijke begunstigde Is uw cliënt een rechtspersoon Identificeer dan de uiteindelijke begunstigde en verifieer diens identiteit De uiteindelijke begunstigde is een natuurlijk persoon die meer dan 25 van de aandelen of stemrechten bezit of een natuurlijk persoon die op een andere wijze de controle heeft over het bestuur van de vennootschap U vindt hier enkele documenten die u kunnen helpen bij stap 4 beslissingsboom III uiteindelijke begunstigde n modelbrief identificatie uiteindelijke begunstigde n van de cliënt natuurlijke perso o n en modelbrief identificatie uiteindelijke begunstigde n van de cliënt rechtspersoon modelbrief identificatie uiteindelijke begunstigde n van de cliënt natuurlijke perso o n en brief aan raadsman modelbrief identificatie uiteindelijke begunstigde n van de cliënt rechtspersoon brief aan raadsman modelformulier identificatie uiteindelijke begunstigde n van de cliënt natuurlijke persoon modelformulier identificatie uiteindelijke begunstigde n van de cliënt rechtspersoon stap 5 politiek prominent persoon PPP Onderzoek of uw cliënt nu of tot 1 jaar geleden een bepaalde publieke functie in het buitenland bekleedt

  Original URL path: http://advocaat.dmenp.be/page.aspx?genericid=139&textpageid=58 (2012-10-25)
  Open archived version from archive

 • Welkom-Orde van Vlaamse Balies
  Hoe kies ik een advocaat Juridische bijstand Modelcontract met uw advocaat Wat bij problemen met uw advocaat Orde van Vlaamse Balies Vlaamse balies Begrippenlijst Ik zoek Een advocaat Je cherche un avocat I m looking for a lawyer Ich suche einen Anwalt Welkom Welkom op de website van de Orde van Vlaamse Balies de wettelijke beroepsorganisatie van de Vlaamse advocatuur Een advocaat kan voor u zoveel meer doen dan enkel uw zaak pleiten voor de rechtbank adviseren bemiddelen onderhandelen en verdedigen Ga tijdig langs bij een advocaat wacht niet tot een probleem escaleert Informeer u bij elke belangrijke stap Een advocaat beter vroeg dan laat Nieuws 17 10 12 Radiocampagne najaar 2012 Van 15 tot en met 27 oktober 2012 loopt een nieuwe radiocampagne van de Orde van Vlaamse Balies op radio 1 en Q music enkel week 1 MNM en Studio Brussel Hiermee benadrukt de Orde van Vlaamse Balies de adviserende en preventieve rol van de advocaat een advocaat beter vroeg dan laat Met deze campagne wil de Orde van Vlaamse Balies u ervan bewust maken dat een preventief advies de moeite loont om latere problemen te voorkomen U kan de spots hier beluisteren Russia Susje Wisje Dirk Muur

  Original URL path: http://advocaat.dmenp.be/default.aspx?newsid=149 (2012-10-25)
  Open archived version from archive