www.archive-be.com » BE » D » DIERICKX.BE

Total: 197

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Dierickx Leys - Juridisch - Minderjarigen
  wijze gebeuren De beheersbevoegdheid houdt ook in dat zolang een kind minderjarig is de ouders in principe het geld of de effecten op een niet geblokkeerde rekening terug kunnen opvragen een voogd behoeft hiervoor een machtiging van de vrederechter Ze kunnen de tegoeden niet afnemen ter persoonlijke verrijking of plezier Ze dienen de tegoeden verder te beheren in het belang van het kind Ze kunnen het uitzonderlijk wel aanwenden voor bepaalde financiële behoeften van het kind opleiding meubilair gezondheidszorg computer vervoermiddelen Voor grotere bedragen zal de bank hiervoor bewijskrachtige documenten vragen De beide ouders of diegene aangeduid door de rechter bij scheiding hebben in principe ook het wettelijk genot van de beleggingen op deze rekening Ze mogen beschikken over de intresten en dividenden die de beleggingen opbrengen maar ze moeten ook die opbrengst in het belang van het kind zelf gebruiken onderhoud opvoeding opleiding Dit wettelijk genot heeft geen betrekking op het geld verkregen uit eigen arbeid van het kind Wanneer een minderjarige geld of effecten krijgt uit een erfenis of een rechterlijke uitspraak moeten die tegoeden verplicht belegd worden op een rekening op zijn naam Deze rekening moet geblokkeerd blijven voor afnames tot bij meerderjarigheid Ouders kunnen niet over deze rekening beschikken tenzij ze hiervoor toestemming vragen aan de vrederechter Schenking aan minderjarigen De handelingsonbekwaamheid van minderjarige kinderen impliceert een aantal knelpunten wanneer men hen wil betrekken in een successieplanning Wanneer een persoon een rekening opent op naam van een minderjarige vertegenwoordigen de latere stortingen vaak telkens een schenking Alle gewone regels die gelden in geval van schenking zijn dan ook van toepassing Dat betekent onder meer dat handgiften of bankgiften aan successierechten onderworpen zijn als de schenker overlijdt binnen de drie jaar De fiscus gaat er wel van uit dat stortingen voor traditionele gelegenheden verjaardag communie Nieuwjaar niet aan rechten onderhevig zijn zolang het bedrag in verhouding staat tot het vermogen van de schenker Enkel via een notariële schenking kan men ontsnappen aan de driejarenregel Deze schenkingsvorm is dan wel onderhevig aan schenkingsrechten van 3 in de rechte lijn en 7 in een andere lijn Een essentieel element bij een schenking is de aanvaarding ervan Omdat ook een schenking een overeenkomst is en een minderjarige als handelingsonbekwame geen overeenkomsten mag sluiten kan de minderjarige dus zelf geen schenking aanvaarden Iemand anders moet dus in hun plaats aanvaarden Indien de schenking gebeurt door beide ouders en er zijn nog andere bloedverwanten in opgaande lijn lees grootouders in leven dan zijn deze laatste bevoegd om in naam van het minderjarige kind de schenking te aanvaarden en moet geen rechterlijke machtiging worden gevraagd Gebeurt de schenking echter door een van de ouders dan wordt aangenomen dat de andere ouder de schenking voor rekening van de minderjarige kan aanvaarden Men vermijdt echter beter dat de schenker en de groot ouder die de schenking aanvaardt één en dezelfde persoon zijn Dit om belangenvermenging te vermijden waardoor de schenking nietig zou kunnen zijn Indien de beide ouders overleden zijn kan een schenking aan de
  http://www.dierickx.be/cgi/DLA/HTML_Sys_Show?File=Juridisch/Minderjarigen.txt&Style=Advies&Lang=N (2012-05-24)


 • Dierickx Leys - Juridisch - Beschermregeling
  minderjarigen worden op dezelfde manier beschermd als deze van meerderjarigen De garantie geldt per persoon zowel een natuurlijke als rechtspersoon en per financiële instelling die is toegetreden tot de beschermingsregeling Welke tegoeden komen in aanmerking voor een tegemoetkoming en welk bedrag zal het fonds maximaal uitkeren Sinds het KB van 14 november 2008 wordt er een onderscheid gemaakt tussen De terugbetalingsgarantie voor deposito s ten belope van maximaal 100 000 euro deposito s van gelden in euro en in EER munten die cliënten aanhouden in de vorm van bedragen op zicht termijn of spaarrekeningen schuldpapier zoals kasbons door de bank uitgegeven op naam gedematerialiseerd of op rekening bij de uitgevende of een andere instelling Enkel deposito s in euro of in een munt van de EER worden door het systeem gedekt Andere buitenlandse munteenheden zijn enkel gedekt wanneer ze op een ondubbelzinnige manier het resultaat zijn van beleggingsverrichtingen De terugbetalingsgarantie voor financiële instrumenten ten belope van maximaal 20 000 euro effecten die op een rekening geplaatst zijn bij een financiële instelling worden bij een faillissement in de regel teruggegeven aan de cliënt Wanneer echter wegens specifieke redenen bv fraude bepaalde effecten niet teruggevonden worden komt het fonds tussen voor maximaal 20 000 euro CIJFERVOORBEELD 1 Stel dat een persoon volgende rekeningen heeft zichtrekening 5 000 euro termijnrekening 25 000 euro spaarboekje 50 000 euro kasbon op rekening 30 000 euro De tegoeden belopen samen 110 000 euro en zijn beschermd ten belope van het maximum van 100 000 euro CIJFERVOORBEELD 2 Het saldo van een gemeenschappelijke rekening wordt in gelijke delen toebedeeld aan de medehouders Stel dat een echtpaar volgende rekeningen heeft persoon A bezit een eigen rekening 15 000 euro persoon A bezit een kasbon in eigen naam 60 000 euro persoon B bezit een eigen rekening 25 000
  http://www.dierickx.be/cgi/DLA/HTML_Sys_Show?File=Juridisch/Beschermregeling.txt&Style=Advies&Lang=N (2012-05-24)

 • Dierickx Leys - Juridisch - Schadeclaims
  De gedupeerde beleggers claimen in totaal 1 5 miljoen Dat is een klein bedrag voor Ageas maar natuurlijk rijst de vraag nu of er niet nog meer beleggers gaan proberen om via de rechtbank vergoed te worden voor de geleden schade Wij volgen deze zaak verder op Lehman Brothers Holding Voor de overkoepelende holding is in september 2008 in de U S A een Chapter 11 procedure opgestart Voor de meeste dochterondernemingen werd in dezelfde periode een faillissement uitgesproken De diverse curatoren van de holding en deze dochterondernemingen werken samen in het belang van de gezamenlijke schuldeisers De schuldeisers van Lehman Brothers hebben tot november 2009 de mogelijkheid gehad om een schadeclaim in te dienen bij de rechtbank Dit was de eerste stap in een proces dat waarschijnlijk vele jaren zal aanslepen omwille van de complexe bedrijfsstructuur en de grote omvang van bezittingen en schulden van de voormalige Amerikaanse zakenbank De juridische grond van deze actie is gebaseerd op het feit dat het bestuur van Lehman Brothers verkeerde of misleidende informatie zou hebben verspreid over haar financiële toestand en haar blootstelling aan de residentiële en commerciële vastgoedmarkten in de periode voorafgaand aan het faillissement De procedures voor het afwikkelen van de schadeclaims worden momenteel doorlopen Voor meer informatie over de stand van zaken kan men terecht op de website http www lehman docket com Wij volgen deze zaak verder op Dexia groep Na het parlement zal het gerecht zich buigen over de ontmanteling van Dexia De belangenvereniging Dolor heeft de aandeelhouders gegroepeerd en diende een strafklacht in bij het parket van Brussel Het parket van Brussel bestudeert het dossier De strafklacht gaat over mogelijke marktmanipulatie door de toplui van Dexia en andere mogelijk politieke verantwoordelijken Bepaalde positieve berichten die door Dexia aan zijn aandeelhouders werden verspreid zouden in schril contrast
  http://www.dierickx.be/cgi/DLA/HTML_Sys_Show?File=Juridisch/Schadeclaims.txt&Style=Advies&Lang=N (2012-05-24)

 • Dierickx Leys - Juridisch - Bewindvoerder
  ooit te ontmoeten Bv wanneer de te beschermen persoon niet meer in staat is om zijn mening te geven over het beheer van zijn goederen Aanstelling op voorhand Sinds de wet van 3 mei 2003 krijgen de te beschermen personen meer respect Zo heeft iedereen nu de mogelijkheid om voor een notaris of een vrederechter een verklaring af te leggen waarin men zijn voorkeur opgeeft voor een voorlopige bewindvoerder die eventueel ooit zal worden aangesteld Iemand van de naaste familie die als voorlopig bewindvoerder werd aangesteld kan op dezelfde manier te werk gaan om de persoon aan te duiden die hij indien nodig in zijn plaats wil zien Die verklaringen zullen worden opgenomen in een centraal register dat wordt bijgehouden door de Koninklijke Federatie van het Belgische Notariaat Meer bijstand Er bestaat ook de mogelijkheid om een vertrouwenspersoon aan te duiden Die heeft de taak om de te beschermen persoon bij te staan Als de vertrouwenspersoon bv oordeelt dat de voorlopige bewindvoerder tekortschiet in zijn taak moet hij de vrederechter waarschuwen De voorlopige bewindvoerder moet ook jaarlijks aan hem rekenschap afleggen van zijn beheer De aanstelling van de vertrouwenspersoon gebeurt op grond van een verzoek uitgaande van de te beschermen persoon of een andere belanghebbende en dat kan zowel bij het begin van het voorlopige bewind als tijdens de duur ervan De te beschermen persoon mag zelf de vertrouwenspersoon kiezen anders doet de vrederechter dat De voorlopige bewindvoerder moet voortaan in zijn jaarlijks verslag niet alleen de gegevens over het beheer vermelden maar ook de data waarop hij de beschermende persoon of de vertrouwenspersoon persoonlijk heeft ontmoet alsook de materiële levensvoorwaarden en de leefsituatie van de beschermde persoon en de wijze waarop hij daarop heeft ingespeeld in zijn beheer De vrederechter De vrederechter kan de taak van de voorlopige bewindvoerder
  http://www.dierickx.be/cgi/DLA/HTML_Sys_Show?File=Juridisch/Bewindvoerder.txt&Style=Advies&Lang=N (2012-05-24)

 • Dierickx Leys - Juridisch - Dematerialisatie
  zijn ingeschreven van rechtswege gedematerialiseerd 4 De effecten aan toonder waarvoor geen omzetting is aangevraagd worden na 31 december 2013 van rechtswege omgezet in gedematerialiseerde effecten of effecten op naam De houders van effecten aan toonder verliezen het recht om dividenden te innen alsook de stemrechten tot zij zich bekend hebben gemaakt en hun effecten hebben omgeruild 5 Effecten aan toonder worden vanaf 1 januari 2015 tot 30 november 2015 verkocht of te koop aangeboden De opbrengst moet gestort worden bij de Deposito en Consignatiekas die de gelden bewaart tot de rechthebbende opduikt 6 De niet verkochte effecten moeten vanaf 30 november 2015 neergelegd worden bij de Deposito en Consignatiekas 7 De persoon die teruggave vraagt van de verkoopopbrengsten of van de niet verkochte effecten moet een boete betalen De boete bedraagt 10 van de verkoopopbrengsten of 10 van de tegenwaarde van de teruggevraagde effecten vanaf 31 december 2015 Elk begonnen jaar is te beschouwen als een volledig jaar of de boeteregeling zal standhouden is echter nog niet duidelijk Gevolgen 1 Vanaf 1 januari 2015 worden alle effecten aan toonder die niet op een effectenrekening staan verkocht Beleggers dienen hun effecten aan toonder die zij zelf bewaren voor einde 2014 op een effectenrekening te deponeren om boetes te vermijden 2 Fiscaal Sinds de invoering van de Europese Spaarrichtlijn is het onmogelijk geworden om coupons zonder roerende voorheffing in het buitenland te ontvangen De dematerialisatie verandert hier niets aan Gedematerialiseerde effecten zijn effecten op rekening van de deponent bij een financiële instelling De naam van de eigenaar staat niet in de boeken van de vennootschap Het bankgeheim en de discretieplicht van de bank blijft hierop van toepassing Met een schenking via bankoverschrijving bankgift of onrechtstreekse schenking kan u de effecten schenken zonder betaling van successierechten Dit op voorwaarde dat er drie
  http://www.dierickx.be/cgi/DLA/HTML_Sys_Show?File=Juridisch/Dematerialisatie.txt&Style=Advies&Lang=N (2012-05-24)

 • Dierickx Leys - MiFID - Info
  passen aan te bieden risicoprofiel 2 hun cliënten de beste uitvoering van hun orders moeten garanderen optimaal uitvoeringsbeleid 3 transparante en correcte informatie over hun organisatie en gedragsregels dienen te verstrekken rekeningovereenkomst en algemene voorwaarden Meer concurrentie en grotere transparantie op de financiële markten Om dit objectief te bereiken voorziet MiFID in 1 de afschaffing van het beursmonopolie alle orders dienen niet meer verplicht op één markt samen te komen
  http://www.dierickx.be/cgi/DLA/HTML_Sys_Show?File=MiFID/Info.txt&Style=Advies&Lang=N (2012-05-24)

 • Dierickx Leys - Praktische Informatie - Rekening openen
  enkel in aanmerking genomen wanneer ze ten laatste de 2de bankwerkdag volgend op het versturen van het borderel of van het uittreksel bij de bank worden gemeld Bij gebrek aan tijdige klacht wordt de cliënt verondersteld in te stemmen met de vermelde verrichtingen en gegevens en doet hij afstand van elk recht tot latere betwisting 3 3 Betwistingen met betrekking tot de niet uitvoering van beursorders of andere opdrachten dienen te worden geformuleerd binnen twee bankwerkdagen na het verwachte tijdstip van uitvoering ervan 3 4 Tenminste jaarlijks en telkens op eenvoudige aanvraag ontvangt de cliënt een inventaris van de effecten de optie en futureposities en andere tegoeden op zijn rekening De waarde van de inventaris berust op de meest recente koersen op dat moment en zijn bijgevolg indicatief De juistheid van deze inventaris wordt verder geacht te zijn aangetoond behoudens schriftelijke klacht aan de interne auditor gericht binnen de 7 dagen na het versturen of het ter beschikking stellen van het overzicht 4 Credit en debetstanden 4 1 Alle saldi op de rekening courant op de spaarrekening en op de rekeningen in andere deviezen zijn verbintenissen op zicht Voor de afname van grote bedragen in contanten is een reservering van vijf bankwerkdagen vereist 4 2 De bank aanvaardt overschrijvingen van effecten of gelden naar een andere financiële instelling enkel door middel van schriftelijke en ondertekende opdrachten De bank aanvaardt telefonische opdrachten of opdrachten via e mail enkel als de tegoeden overgeschreven worden naar een vooraf schriftelijk opgegeven rekening 4 3 De bank behoudt zich het recht voor de intrestvoeten van haar zicht en spaarrekeningen te wijzigen in functie van de marktrente 4 4 Het saldo van de verrichtingen kan gefinancierd worden onder de vorm van voorschotten in rekening courant Op alle debetstanden van welke aard ook rekent de bank behoudens een andersluidende overeenkomst van rechtswege en zonder aanmaning debetrente aan 4 5 De houders van gemeenschappelijke rekeningen zijn hoofdelijk en op ondeelbare wijze gehouden tot de betaling van elk eventueel debetsaldo en tot het nakomen van de andere verplichtingen onder dezelfde voorwaarden die gelden voor gelijkaardige rekeningen geopend op naam van één natuurlijk persoon 4 6 Debetstanden op de zichtrekening zuivert de bank indien mogelijk automatisch aan vanuit de verbonden spaarrekening in dezelfde munt Wanneer aan de rekening subrekeningen in verschillende munten verbonden zijn is er geen automatische compensatie tussen debet en creditstanden in de verschillende munten tenzij de bank dit noodzakelijk acht 4 7 De bank kan te allen tijde ten onrechte gecrediteerde of uitbetaalde waarden zonder voorafgaande ingebrekestelling terug debiteren of invorderen 5 Orders en transacties 5 1 De cliënt of zijn volmachtdrager kan zijn orders aan de loketten schriftelijk via fax via het specifieke orderingavesysteem op de beveiligde website of telefonisch opgeven Schriftelijke orders of orders per fax worden enkel tijdens de kantooruren aanvaard en na werkelijke ontvangst Orders op voice mail of via e mail aanvaardt de bank niet De notering of de invoering in het computersysteem van zijn mondelinge of telefonische opdracht door een medewerker van de bank geldt als bewijs van de werkelijke weergave van de opdracht van de cliënt De cliënt aanvaardt dat zijn telefonische orders kunnen worden opgenomen op tape De cliënt dient de orders duidelijk te formuleren inzonderheid voor wat betreft aantal eventuele prijsvoorwaarden geldigheidsdatum en verrekeningsvoorwaarden Indien de order een wijziging betreft van een vroeger order dient de cliënt dit duidelijk te vermelden 5 2 De bank zal de opgegeven orders naar best vermogen interpreteren en uitvoeren op risico van de cliënt en zonder aansprakelijk te zijn indien het door de cliënt beoogde resultaat niet behaald wordt Hiervoor verwijzen we naar het beleid van de optimale uitvoering voor transacties in financiële instrumenten in bijlage 5 3 De bank behoudt zich het recht voor orders te weigeren wanneer de dekking of andere formaliteiten niet in orde zijn De bank behoudt zich het recht voor om verkooporders te weigeren zolang de effecten niet geleverd zijn en aankooporders zonder de nodige dekking te weigeren of enkel te plaatsen tot beloop van het tegoed op de rekening van de cliënt De bank kan mondeling opgegeven orders weigeren en vragen deze schriftelijk op te geven 5 4 Niet tijdig geleverde effecten die het voorwerp uitmaken van een verkooporder mogen door de bank terug gekocht worden Het koersverschil en de kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever 5 5 De uitvoering en afwikkeling van de orders volgen de wettelijke bepalingen en de reglementen en gebruiken van de desbetreffende beurzen en markten Op sommige markten vervallen orders of worden de limieten aangepast bij regularisatie bij onthechting van de coupon of bij splitsing van het aandeel De bank is niet verplicht de cliënt hierover telkens te informeren 5 6 Tenzij anders overeengekomen zijn optieorders één dag geldig en alle andere beursorders geldig tot het einde van de lopende maand 6 De briefwisseling 6 1 Enkel op uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek kan de cliënt de aan hem gerichte correspondentie laten domiciliëren in de kantoren van de bank Het ter beschikking stellen van de correspondentie aan de loketten geldt als ontvangst en de bank is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het niet of laattijdig afhalen ervan 6 2 De cliënt verbindt er zich toe de briefwisseling geregeld af te halen en tenminste één maal per jaar een akkoordverklaring te ondertekenen Wanneer de documenten niet afgehaald zijn voor 1 februari van het volgende jaar heeft de bank het recht om deze op te sturen naar de woonplaats van de cliënt De bank mag de niet afgehaalde briefwisseling na een periode van één jaar vernietigen 7 De dekkingsvereisten 7 1 De cliënt verklaart dat hij alle gelden en financiële instrumenten die ingeschreven worden op de rekening aanwendt voor de samenstelling van een regelmatige dekking ten titel van zakelijke zekerheid voor de uitvoering van de huidige en toekomstige verbintenissen tegenover de bank De cliënt geeft de bank toelating deze waarborg te gebruiken voor het vormen van een dekking van zijn eigen verbintenissen die zij ten behoeve van de cliënt heeft aangegaan 7 2 De cliënt verplicht zich ertoe om vanaf de eerste aanvraag bijkomende dekking te overhandigen in geval de bestaande dekking onvoldoende groot is voor de uitvoering van de verrichtingen of voor het nakomen van zijn verplichtingen 7 3 Indien de cliënt na daartoe te zijn aangemaand in gebreke blijft om zijn verbintenissen tegenover de bank uit hoofde van onregelmatige debetstanden uit hoofde van verplichtingen inzake geschreven opties inzake futures of uit hoofde van enige andere oorzaak uit te voeren is de bank ertoe gemachtigd één bankwerkdag na het versturen van een schriftelijke aanmaning bovengenoemde dekking geheel of gedeeltelijk ten gelde te maken op risico van de cliënt In dat geval kan de bank de uitvoering van de lopende orders schorsen de openstaande posities verminderen of sluiten dan wel ambtshalve een tegentransactie uitvoeren voor rekening en risico van de cliënt De cliënt aanvaardt uitdrukkelijk de versnelde procedure van het ten gelde maken van de effecten van de dekking zoals in de aanmaning vermeld is 7 4 Indien de cliënt bij de bank meerdere rekeningen heeft op zijn naam dan kunnen deze rekeningen ondanks hun boekhoudkundige splitsing de onderdelen van één enkele waarborg vormen De cliënt ondertekent hiervoor een overeenkomst voor eenheid van rekening 7 5 De bank kan de uitlevering van alle bedragen of effecten ongeacht hun aard die voor rekening van de cliënt aan de bank zijn toevertrouwd weigeren zolang de cliënt niet al zijn verbintenissen tegenover de bank is nagekomen 7 6 De bank berekent de vereiste dekking volgens de risicometing die vermeld staat in de brochure dekkingsvereisten Het eventuele verlies ten laste van de cliënt kan het bedrag van de dekking overschrijden 8 Nalatenschappen 8 1 Bij het overlijden van een titularis of van diens huwelijkspartner dienen de erfgenamen of de gevolmachtigde de bank hiervan onverwijld op de hoogte te brengen De bank zal de betreffende rekeningen blokkeren tot de wettelijke formaliteiten vervuld zijn De wettelijk samenwonende partner of huwelijkspartner die enige co titularis van de rekening is kan echter de helft van de gelden opvragen tot maximum 5000 euro Orders in nota worden geannuleerd Bij laattijdige verwittiging is de bank niet aansprakelijk voor verrichtingen die de medehouders of volmachtdragers van de rekening na het overlijden nog zouden uitvoeren Voor rekeningen onder discretionair vermogensbeheer worden de noodzakelijke daden van een normaal beheer verder gesteld 8 2 Openstaande posities die risicovol zijn kunnen door de bank geëvalueerd en gesloten worden 8 3 De bank zal de rekeningen deblokkeren nadat zij de opgelegde fiscale verplichtingen heeft vervuld en nadat zij in het bezit is van de officiële stukken waaruit de erfopvolging blijkt Een gemeenschappelijk schriftelijk akkoord van alle erfgerechtigden of hun gemeenschappelijke lasthebber is vereist om verdere verrichtingen in verband met de tegoeden van de overledene te kunnen verrichten De bank sluit elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de echtheid geldigheid of interpretatie van de voorgelegde documenten 9 Overmacht 9 1 De cliënt aanvaardt dat bij zeer drukke handel of bij technische tekorten van de transmissiesystemen zijn orders worden geschrapt of gedeeltelijk of met vertraging worden uitgevoerd De bank is enkel aansprakelijk voor de rechtstreekse schade ten gevolge van een zware fout door haar begaan Zij is niet aansprakelijk voor de onrechtstreekse schade 9 2 De bank is niet aansprakelijk voor de schade die een cliënt rechtstreeks of onrechtstreeks zou kunnen lijden bij gehele of gedeeltelijke ontreddering van haar diensten ten gevolge van overmacht o a in geval van oorlog oproer staking brand gewapende overval overstroming ernstig technisch defect informaticaproblemen een elektriciteitspanne of andere rampen 10 Wijziging van tarieven of algemene voorwaarden 10 1 De bank heeft het recht dit reglement of de geldende tarieven op elk ogenblik te wijzigen ingevolge wettelijke of interne vereisten Deze wijzigingen zijn ook van toepassing op de oude overeenkomsten De bank brengt de cliënt op de hoogte van deze wijzigingen via de trimestriële nieuwsbrief of per gewone brief Indien de cliënt de doorgevoerde wijzigingen niet wenst te onderschrijven staat het hem vrij een einde te maken aan zijn relatie met de bank Indien de cliënt zijn rekening niet opzegt binnen de maand te rekenen vanaf de datum van het verstuurde bericht betekent dit dat de cliënt de voorgestelde wijzigingen aanvaardt Wijzigingen die het gevolg zijn van wettelijke bepalingen kan de bank doorvoeren zonder de cliënt hiervan vooraf in te lichten 11 Beëindiging van de cliëntenrelatie 11 1 De cliëntenovereenkomst is van onbepaalde duur Elke partij kan op elk moment de overeenkomst beëindigen door middel van een schriftelijke mededeling en mits opzeg van drie bankwerkdagen ingaande op de dag van ontvangst van de opzegbrief Bij dringende redenen mag de bank echter op ieder ogenblik en zonder dit te moeten rechtvaardigen een einde stellen aan de relatie met een cliënt of enkel nog bepaalde soorten verrichtingen voor zijn rekening uitvoeren De bank deelt deze beslissing mee per aangetekende brief en met onmiddellijk uitwerking 11 2 De bank kan de overeenkomst van discretionair of adviserend vermogensbeheer beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken onverminderd de vereiste tijd voor de vereffening van de portefeuille De herroeping door de cliënt heeft onmiddellijk uitwerking na ontvangst van de opzegbrief onverminderd de vereiste tijd voor de afwikkeling van de lopende transacties en de vereffening van de portefeuille 12 Betwistingen 12 1 De gevoerde boekhouding van de bank is aan de cliënt tegenstelbaar De bewijsmiddelen bepaald in het Wetboek van Koophandel zijn van toepassing Alle rechtshandelingen worden door de bank bewezen t o v de cliënt door overlegging van de originele documenten doorslagen fotokopieën dan wel magnetische of elektronische gegevensdragers Alle gebruikte gegevensdragers worden geacht dezelfde bewijskracht te hebben 12 2 De bank is aangesloten bij de Ombudsdienst van Bank en Beurs De cliënt kan op eenvoudige aanvraag de brochure over deze dienst verkrijgen 12 3 Eventuele geschillen tussen de bank en haar cliënten vallen onder toepassing van het Belgische recht Behoudens andersluidend beding zijn de rechtbanken in het rechtsgebied Antwerpen bevoegd De klachtenprocedure is raadpleegbaar op www dierickx be in de rubriek praktische informatie 13 Beschermingsregeling 13 1 De bank is ingeschreven op de lijst van de kredietinstellingen waaraan in België een vergunning is verleend voorzien bij artikel 13 van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen Deze vergunning werd verleend door de Commissie voor het Bank Financie en Assurantiewezen 13 2 De strategie van de bank is gericht op onafhankelijkheid en stabiliteit en op het behoud van een hoge graad van solvabiliteit De cliënt verkrijgt op eenvoudige aanvraag een verkorte versie van de jaarrekening van zodra deze goedgekeurd werd op de algemene vergadering van aandeelhouders 13 3 De bank is onderworpen aan de controles van haar interne auditor van haar bedrijfsrevisor van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten de Nationale Bank van België en de overheden van toezicht De bank is verplicht aangesloten bij het Beschermingsfonds voor Depositos en Financiële Instrumenten Dit fonds treedt op als de bestaanszekerheid van een bank of beursvennootschap in het gedrang komt De cliënt ontvangt op eenvoudige aanvraag de brochure over de werking van dit beschermingsfonds 13 4 De cliënt is ondergebracht in de categorie niet professionele cliënt professionele cliënt of in aanmerking komende tegenpartij in de zin van de wet van 2 augustus 2002 zoals op de overeenkomst vermeld Een andere categorie indeling kan aangevraagd worden onder de voorwaarden van het KB van 18 juni 2007 14 Beleggingsadvies 14 1 De bank stelt op aanvraag financiële informatie ter beschikking van haar cliënten Deze dienstverlening houdt geenszins een resultaatsverbintenis in De bank kan voor dit advies niet verantwoordelijk gesteld worden Deze adviesverlening gebeurt conform de MIFID richtlijn 2004 39 EG betreffende de markten voor financiële instrumenten 14 2 De bank staat niet garant voor de juistheid en de actualiteit van de informatie die zij ter beschikking stelt via haar internetsite en haar publicaties De adviezen die worden weergegeven zijn informatief bedoeld De bank kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade die het gevolg is van beslissingen gebaseerd op deze informatie De bank wijst ook elke verantwoordelijkheid af voor wat betreft de inhoud van de internetsites waarnaar verwezen wordt op haar internetsite 15 Overeenkomsten en volmachten 15 1 Voor opening van een rekening voor discretionair of adviserend vermogensbeheer voor het handelen in afgeleide producten opties en futures of om gebruik te maken van de internetdiensten van de bank dienen bijkomende overeenkomsten ondertekend te worden 15 2 De bank kan ten allen tijde wegens administratieve redenen het rekeningnummer van de cliënt wijzigen De overeenkomsten in verband met het vroegere rekeningnummer gaan dan automatisch over op het nieuwe rekeningnummer 15 3 Titularissen kunnen gezamenlijk volmacht verlenen aan een derde door het invullen van het formulier volmachtregeling Elke herroeping van een volmacht moet schriftelijk gebeuren en de bank kan slechts vanaf de tweede bankwerkdag volgend op de ontvangst van dit bericht verantwoordelijk gesteld worden voor enige transactie uitgevoerd ten gevolge een opdracht van de vroegere volmachtdrager 15 4 Titularissen of wettelijke vertegenwoordigers kunnen over een rekening met meerdere titularissen of wettelijke vertegenwoordigers alleen beschikken met de handtekening van alle titularissen of wettelijke vertegenwoordigers behoudens volmacht Uitzondering hierop zijn de rekeningen op naam van beide echtgenoten ongeacht hun huwelijkstelsel Voor deze rekeningen kan elk van de titularissen alleen optreden en alle daden stellen behoudens andersluidende schriftelijke verklaring Voor het verlenen van volmacht aan derden moeten beide echtgenoten optreden De bank kan niet aansprakelijk gesteld worden indien een cliënt deze bevoegdheid aanwendt met benadeling van rechten van de andere 16 Belangenconflicten 16 1 De bank stelt alles in het werk om te voorkomen dat belangenconflicten haar cliënten schade zou berokkenen 16 2 De bank kan voor beleggingsdiensten voordelen geven aan en ontvangen van cliënten of derden indien dit de dienstverlening ten goede komt en geen afbreuk doet aan de belangenbehartiging van de cliënt Voordelen of relatiegeschenken met een waarde kleiner dan 100 euro vallen niet onder deze regeling Deze voordelen dient de bank bekend te maken aan haar cliënten indien deze afwijken van de gebruikelijke marktconforme vergoedingen of van de gebruikelijke vergoedingen vermeld in het tarievenoverzicht De bank kan beleggingsfondsen en producten van andere instellingen aanraden en of plaatsen bij haar cliënten Deze dienstverlening heeft tot doel het algemene aanbod aan beleggingsinstrumenten te vervolledigen De voordelen hieruit verworven worden in samengevatte vorm vermeld in het overzicht van de tarieven Verdere details kan de cliënt steeds opvragen 16 3 De bank werkt samen met erkende financiële instellingen die optreden als zaakaanbrengers en met gevolmachtigde agenten of bankmakelaars die overeenkomstig de wet van 22 maart 2006 werden geregistreerd bij de Commissie voor Bank Financie en Assurantiewezen in het register van de tussenpersonen in bank en beleggingsdiensten De bank kan deze tussenpersonen een correcte vergoeding geven op de transacties die zij aanbrengen indien dit de belangenbehartiging van de cliënt niet schaadt Deze vergoedingsberekening wordt in de overeenkomst tussen de zaakaanbrenger of agent en de cliënt vermeldt Onderhavige algemene voorwaarden vervangen alle vorige versies Datum 1 1 2011 Bijlage 1 Orderuitvoeringsbeleid BELEID VAN OPTIMALE ORDERUITVOERING VOOR TRANSACTIES IN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Dit beleid beschrijft de commerciële politiek van de bank inzake het uitvoeren van orders om te voldoen aan de wettelijke verplichting van optimale uitvoering of best execution Het beleid is terug te vinden op de website van de bank onder de rubriek Praktische informatie Rekening openen Orderuitvoeringsbeleid en hieronder Het beleid is van toepassing op de cliënten die orders voor Europese markten plaatsen bij de bank via haar loketten telefoon brief fax of via het beveiligd internetordersysteem Toegepaste criteria en aansprakelijkheid De bank houdt rekening met volgende criteria om voor haar cliënten een optimale uitvoering van de orders te bekomen 1 koers en kosten van uitvoering 2 waarschijnlijkheid van uitvoering en afhandeling 3 snelheid van uitvoering 4 omvang en aard van de order 5 andere relevante aspecten De bank verbindt er zich toe alle redelijke maatregelen te nemen om een optimale uitvoering te bereiken op basis van de volgorde van de bovenvermelde criteria Enkel voor grote orders die de markt kunnen verstoren wordt rekening gehouden met de omvang
  http://www.dierickx.be/cgi/DLA/HTML_Sys_Show?File=PraktischeInfo/RekeningOpenen.txt&Lang=N (2012-05-24)

 • Dierickx Leys - Praktische Informatie - Het overmaken van gelden en effecten
  SWIFT in favour of SWIFT IBAN CHASE MANHATTAN CHASUS33XXX FORTIS GEBABEBB36A BE92 2200 0018 3023 Om uw IBAN rekeningnummer te kennen raadpleeg www ibanbic be Effecten Voor het overmaken van effecten kan u contact opnemen met de Effectenboekhouding EffBH dierickx be Omwille van de kosten die uw bank u aanrekent bij het overdragen van effecten raden wij u aan posities met een geringe waarde niet over te maken U kan
  http://www.dierickx.be/cgi/DLA/HTML_Sys_Show?File=PraktischeInfo/OvermakenGeldEffecten.txt&Lang=N (2012-05-24)