archive-be.com » BE » C » CRIMECONTROL.BE

Total: 379

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Slecht-nieuws-melding | Crime Control
  nieuws uit te stellen of te verzachten Hoe kan slecht nieuws nu adequaat gebracht worden Het betreft een gespreksvorm die zich goed leent voor een gestructureerde aanpak Tijdens de training wordt aangeleerd hoe een effectief slecht nieuwsgesprek gevoerd kan worden gericht op de beperking van de schade voor de ontvanger In de opleiding gaan we op zoek naar welke toon het best bij jouw karakter past en hoe je op een empathische en tegelijkertijd duidelijke en standvastige manier de controle over het gesprek kan behouden Om de kans op transfer zo groot mogelijk te maken wordt er aangeraden om de theorie in te oefenen aan de hand van simulaties met één van onze professionele acteurs PROGRAMMA De structuur van een slecht nieuwsgesprek Het brengen van de boodschap Valkuilen in het melden van slecht nieuws Omgaan met reacties en emoties na het brengen van de boodschap Omgaan met de eigen stress bij het brengen van een moeilijke boodschap Verschillende soorten simulaties met één van onze professionele acteurs DOELSTELLINGEN De deelnemers zijn zich bewust van hun eigen manier van communiceren zowel verbaal als non verbaal met bijbehorende kwaliteiten en valkuilen en het effect daarvan op de ontvanger De deelnemers kennen de structuur van een slecht nieuwsgesprek De deelnemers weten hoe ze een moeilijke boodschap kunnen brengen waarbij zo veel mogelijk de schade voor de ontvanger beperkt wordt De deelnemers kennen de valkuilen in een slecht nieuwsgesprek De deelnemers kunnen de emoties en reacties van de ander plaatsen De deelnemers kunnen de nodige gespreksvaardigheden inzetten om deze emoties en reacties om te buigen De deelnemers kunnen deze kennis toepassen in simulaties met één van onze professionele acteurs AANPAK Crime Control wil opleiding meer laten zijn dan een eenmalige gebeurtenis en opteert dan ook voor een trajectmatige aanpak waarin gedragsverandering centraal staat De uiteindelijke

  Original URL path: http://www.crimecontrol.be/nl/wat-doen-wij/aggression-control/slecht-nieuws-melding/ (2016-05-02)
  Open archived version from archive


 • Workshops en infosessies | Crime Control
  melding Workshops en infosessies Train the trainerconcept Agressiebeleid LOSS PREVENTION SECURITY AWARENESS U bent hier Home WAT DOEN WIJ AGRESSION CONTROL Opleidingen Workshops en infosessies In al zijn opdrachten streeft Crime Control ernaar het gepaste antwoord te bieden op de vraag van de klant Dit betekent dat er niet één standaard oplossing is voor de vraagstukken waarmee iemand ons benadert Zo kan het voorkomen dat afhankelijk van de noden en doelstellingen van een organisatie een opleiding niet het beste antwoord is Wanneer sensibiliseren en informeren de belangrijkste doelstellingen zijn biedt Crime Control de mogelijkheid om infosessies te organiseren Tijdens deze sessies staan kennismaking met het thema en informatieoverdracht centraal Indien er tijdens deze sessies ook daadwerkelijk aan de slag wordt gegaan met het inoefenen van bepaalde vaardigheden spreken wij over workshops Omdat de problematiek verschillend is qua doelgroep en hun achtergrond sector en locatie biedt Crime Control enkele formules aan die van elkaar verschillen qua tijdsduur en opleidingsinstrumenten Op die manier kan u de formule selecteren die het best bij uw organisatie past Zo is de tijdsduur van de infosessies of workshops afhankelijk van de beoogde doelstellingen en kan deze variëren voor een infosessie van 1 à 2 uur en

  Original URL path: http://www.crimecontrol.be/nl/wat-doen-wij/aggression-control/workshops-en-infosessies/ (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Train-the-trainerconcept | Crime Control
  weerbaarheid Assertiviteit Communicatie Klantgerichtheid Stressbeheersing Omgaan met een diversiteit aan klanten Conflicthantering Extreme Coaching Crisiscommunicatie Omgaan met moeilijke persoonlijkheden Slachtofferopvang Slecht nieuws melding Workshops en infosessies Train the trainerconcept Agressiebeleid LOSS PREVENTION SECURITY AWARENESS U bent hier Home WAT DOEN WIJ AGRESSION CONTROL Opleidingen Train the trainerconcept Agressie is een fenomeen waar medewerkers uit verschillende sectoren mee geconfronteerd worden Heel wat organisaties proberen hun personeel hier tegen te wapenen door hen opleidingen te laten volgen Jammer genoeg vereist het huidige economische klimaat vaak van organisaties dat ze inkrimpen of herstructureren Hierdoor word je als HR ook geconfronteerd met kleinere opleidingsbudgetten en minder werkingsmiddelen Creativiteit is dus nodig en één van de actuele tendensen bestaat erin om de interne trainers op te leiden in deze thematiek om de opleidingen zelf te geven Crime Control heeft naar aanleiding van deze tendens een specifiek concept ontwikkeld waarbij uw interne trainers de nodige expertise verkrijgen om de basismodule omgaan met verbale agressie te kunnen geven Aan de hand van een op maat aangemaakte DVD en een draaiboek krijgen zij de nodige tools om uw medewerkers te trainen in het omgaan met moeilijke tot agressieve klanten Op deze manier verzekert u als organisatie dat uw

  Original URL path: http://www.crimecontrol.be/nl/wat-doen-wij/aggression-control/train-trainerconcept/ (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Wat kan Crime Control aanbieden? | Crime Control
  Artikels HOE ONS BEREIKEN MEDEWERKERS ONZE KANTOREN BEREIKBAARHEID WAT DOEN WE AGRESSION CONTROL Opleidingen Agressiebeleid Wat kan Crime Control aanbieden Rol van de leidinggevende LOSS PREVENTION SECURITY AWARENESS U bent hier Home WAT DOEN WIJ AGRESSION CONTROL Agressiebeleid Wat kan Crime Control aanbieden Crime Control kan daarbij de volgende ondersteuning bieden Advies over of begeleiding in het uitwerken optimaliseren en of opstarten van een agressiebeleid binnen uw organisatie Een opleidingstraject agressiemanagement voor directe leidinggevenden ontwikkelen en begeleiden Tijdens een opleidingstraject agressiemanagement komen o a volgende thema s aanbod De essentiële elementen van een agressiebeleid Coaching als manier om medewerkers aan te zetten tot gedragsverandering m b t het omgaan met agressie Inoefenen van vaardigheden om effectief om te gaan met de verschillende soorten agressie Opvangen en ondersteunen van medewerkers na een agressie incident Een opleiding omgaan met agressie voor werknemers die dagdagelijks met klanten werken Deze medewerkers lopen het risico vaker blootgesteld te worden aan frustraties en grensoverschrijdend gedrag van klanten De opleiding reikt medewerkers de nodige bouwstenen aan om hun persoonlijke effectiviteit te vergroten in het omgaan met agressie Deelnemers ontwikkelen kennis houdingen en vaardigheden die hen in staat stellen adequaat te reageren op grensoverschrijdend gedrag Contactgegevens Crime Control

  Original URL path: http://www.crimecontrol.be/nl/wat-doen-wij/aggression-control/agressiebeleid/wat-kan-crime-control-aanbieden/ (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Rol van de leidinggevende | Crime Control
  van de leidinggevende LOSS PREVENTION SECURITY AWARENESS U bent hier Home WAT DOEN WIJ AGRESSION CONTROL Agressiebeleid Rol van de leidinggevende De directe leidinggevende is een belangrijke schakel tussen de medewerker en het agressiebeleid dat een organisatie wil implementeren Wat is de rol van de leidinggevende in de preventie van agressie en hoe kan de leidinggevende de schadelijke gevolgen zoveel mogelijk beperken na een agressie incident Hij zij is de persoon bij uitstek om zijn teamleden te ondersteunen te begeleiden te bevestigen en bij te sturen om hen aan te zetten tot de gewenste aanpak Een eerste belangrijke preventieve taak voor de leidinggevende is het aansturen van processen en het toezien op het naleven van gemaakte regels en procedures Een tweede belangrijke taak is het ondersteunen van de medewerkers wanneer ze geconfronteerd worden met agressie Hij zij kan de situatie goed inschatten en weet wanneer en hoe tussenbeide te komen Dit vraagt van de leidinggevende wel dat die over voldoende kennis beschikt van de soorten agressie de fasen in de opbouw van een agressiesituatie en de aanpak Ook vergt dit de nodige communicatieve competenties om het gedrag van de klant op een positieve manier te kunnen beïnvloeden om verdere escalatie

  Original URL path: http://www.crimecontrol.be/nl/wat-doen-wij/aggression-control/agressiebeleid/rol-van-de-leidinggevende/ (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Interne fraude | Crime Control
  samen met derden soms steelt het ook rechtstreeks goederen of geld van de werkgever Het aandeel van interne fraude binnen de gehele derving is volgens verschillende onderzoeken niet te onderschatten De methoden die toegepast worden zijn uiterst divers en vaak zeer vindingrijk Voor het management komt het erop aan de procedures te verscherpen en betere controles op de naleving van deze procdures te implementeren Daarnaast is het belangrijk als management je bewust te zijn van de fraudesignalen en fraudemechanismen alsook hoe daarop gepast te anticiperen of reageren AWARENESS OPLEIDINGEN EN VAARDIGHEIDSOPLEIDINGEN Binnen de opleiding interne fraude kan er een onderscheid gemaakt worden tussen awareness opleidingen en vaardigheidsopleidingen Bij awareness opleidingen ligt het hoofddoel op het verhogen van de alertheid als het gaat over alle mogelijke vormen van interne fraude In deze module wordt het management zicht bewust van diverse fraudemechanismen alsook het zien en herkennen van fraudesignalen Deze soort opleidingen zijn gebaseerd op opleidingsfilms De klant heeft steeds de keuze om eigen filmmateriaal op maat en voor hun sector aan te maken of te werken met de reeds bestaande films van Crime Control Bij vaardigheidsopleidingen ligt de nadruk op het inoefenen van vaardigheden Hier gaan de aangereikte inzichten en technieken aan de hand van simulaties met één van onze acteurs ingeoefend worden Het is immers niet omdat mensen bewust zijn dat ze er ook naar zullen handelen Aan de hand van verschillende rollenspelen worden de juiste reactiepatronen ingeoefend en krijgen de medewerkers zicht op de impact van hun reactie PROGRAMMA Oorzaken interne fraude Profiel van de fraudeur Fraudemechanismen binnen de retail Signalen van interne fraude Voorkomen van fraude pre employment check procedures en controle Opbouwen van een fraudedossier Leidraad van het interview aanleren in geval van vermoedens heterdaad Valkuilen bij fraude onderzoek en fraude interview Simulaties met professioneel acteur voeren

  Original URL path: http://www.crimecontrol.be/nl/wat-doen-wij/loss-prevention/opleidingen/interne-fraude/ (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Trajectmatige aanpak | Crime Control
  is immers dat de aangereikte inzichten en technieken worden toegepast op de werkplek Deze transfer zoveel mogelijk bevorderen bereik je niet met éénmalige standaardoplossingen maar vereist de juiste interventies op het juiste moment Transfer realiseren is in de eerste plaats een proces dat gekneed dient te worden naar de vorm van de eigen organisatie Vandaar kiezen wij graag voor een integrale benadering waarbij zowel voor tijdens als na de training instrumenten ingezet worden om deze transfer zoveel mogelijk te stimuleren Afhankelijk van de noden en behoeften wordt samen beslist welke instrumenten waar in te zetten Schematisch ziet dit er als volgt uit In een eerste fase gaan we op zoek naar de concrete behoefte n van de klant Elke organisatie heeft zijn eigen specificiteit en dit dienen we grondig te analyseren analyse en definitie Deze behoefte vertalen we naar een beeld van de ideale situatie Hoe zou de organisatie eruit zien als de behoefte van de klant zou zijn ingevuld en wat betekent dit voor het gedrag van de medewerkers In deze fase wordt ook bekeken of gedragsverandering wel de juist oplossing is voor het probleem van de klant Vervolgens vertalen we dit beeld naar de geschikte competenties die de medewerkers nodig hebben Welke competenties dienen verworven te worden om dat ideale beeld te kunnen bereiken zodanig dat de behoefte van de klant wordt ingevuld Pas daarna gaan we nadenken over welke interventies er dienen ontwikkeld en geïntegreerd te worden implementatie In een volgende fase gaan we de verschillende stappen van het traject evalueren Immers dat deelnemers tevreden terugkijken op onze interventies is fijn maar dat wil nog niet zeggen dat ze ook de nodige competenties hebben verworven En het is niet omdat ze de nodige competenties hebben verworven dat ze deze ook in de praktijk zullen toepassen Voor elk

  Original URL path: http://www.crimecontrol.be/node/22 (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Diefstalpreventie | Crime Control
  van verdachte signalen en of personen Ontmoedigen door klantvriendelijke signalen te geven Controleren aan de kassa en of de paskamers Corrigeren van diefstalgedrag Reageren in geval van heterdaad betrapping of bij activatie van het alarm Welk objectief het meeste aandacht krijgt in de opleiding is afhankelijk van de vraag van de klant Hoe lager men gaat op de piramide hoe meer men inzet op het sensibiliseren van medewerkers Vaak beseffen medewerkers niet welke rol ze spelen in preventie van diefstal noch weten ze hoe ze deze rol moeten invullen In dit geval spreken we van awareness opleidingen waar het hoofddoel ligt op het verhogen van de alertheid als het gaat over verdacht gedrag of diefstal Dit soort opleidingen zijn gebaseerd op opleidingsfilms De klant heeft steeds de keuze om eigen filmmateriaal op maat aan te maken of te werken met bestaande opleidingsfilms van Crime Control Wanneer men vooral wil inzetten op de bovenste leerdoelstellingen van de piramide ligt de nadruk op het inoefenen van vaardigheden Hier gaan de aangereikte inzichten en technieken aan de hand van simulaties met één van onze acteurs ingeoefend worden Het is immers niet omdat mensen bewust zijn dat ze er ook naar zullen handelen Aan de hand van verschillende rollenspelen worden de juiste reactiepatronen ingeoefend en krijgen de medewerkers zicht op de impact van hun reactie Welke ook de vraag is van de klant de rode draad doorheen de opleiding diefstalpreventie is steeds klantgerichtheid PROGRAMMA De rol van de medewerkers in diefstalpreventie Wie is de dief niet Herkennen van verdacht gedrag en diefstaltechnieken Wat is de link tussen klantgerichtheid en diefstalpreventie Hoe van routine naar bewust werken gaan Belang van een proactieve houding Ontmoedigen door klantvriendelijke signalen te geven Controleren aan de kassa en de paskamers Corrigeren van diefstalgedrag op een klantvriendelijke manier Hoe reageren

  Original URL path: http://www.crimecontrol.be/node/68 (2016-05-02)
  Open archived version from archive