archive-be.com » BE » C » CRIMECONTROL.BE

Total: 379

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Communicatie | Crime Control
  Iedereen heeft namelijk een eigen stijl om wensen verwachtingen of frustraties te uiten en deze communicatiestijlen kunnen van elkaar verschillen Vaak vullen deze communicatiestijlen elkaar aan maar in stressvolle situaties kunnen deze gaan botsen Klantgerichte en professionele communicatie maakt in vele beroepen het verschil tussen tevreden en ontevreden klanten Daarom wordt er in deze opleiding allereerst ingegaan op de kenmerken van klantgerichte en professionele communicatie om vervolgens verschillende communicatiestijlen te onderscheiden met elk hun eigen kwaliteiten en valkuilen Vervolgens worden vaardigheden aangeleerd om de verschillende communicatiestijlen bij elkaar te laten aansluiten Om de kans op transfer zo groot mogelijk te maken wordt er aangeraden om de theorie in te oefenen aan de hand van simulaties met één van onze professionele acteurs PROGRAMMA Wat is klantgerichte en professionele communicatie Wat zijn communicatiestijlen Kwaliteiten en valkuilen van de communicatiestijlen Welke communicatiestijl is kenmerkend voor mij Oefening rond de verschillende communicatiestijlen aan de hand van videomateriaal of aan de hand van simulaties met één van onze professionele acteurs Wat doet stress met de communicatiestijlen Hoe kan ik mijn communicatiestijl laten aansluiten bij een andere Verschillende soorten simulaties met één van onze professionele acteurs DOELSTELLINGEN De deelnemers hebben inzicht in het communicatieproces en kennen de eigenschappen van professionele communicatie belang stemtaal en lichaamstaal actief luisteren vragen stellen etc De deelnemers zijn zicht bewust van hun eigen communicatiestijl en die van hun collega s of anderen De cursisten kennen de valkuilen en sterke punten van de verschillende communicatiestijlen De cursisten hebben inzicht in de veranderingen in communicatiestijlen onder stress De cursisten kunnen hun eigen communicatiestijl laten aansluiten bij die van hun gesprekspartner AANPAK Crime Control wil opleiding meer laten zijn dan een eenmalige gebeurtenis en opteert dan ook voor een trajectmatige aanpak waarin gedragsverandering centraal staat De uiteindelijke doelstelling van opleidingstrajecten is immers dat de

  Original URL path: http://www.crimecontrol.be/nl/wat-doen-wij/aggression-control/communicatie/ (2016-05-02)
  Open archived version from archive


 • Klantgerichtheid | Crime Control
  vooral op de rol impact die elke individuele medewerker heeft binnen het concept klantgerichtheid Klanten aanspreken op een manier die past binnen de cultuur van de organisatie is makkelijker gezegd dan gedaan En wat is dat nu de juiste dosis klantgerichtheid Is dit niet verschillend van persoon tot persoon En wat dan wanneer er toch weerstand opduikt Op deze vragen zoeken wij een antwoord tijdens de opleiding klantgerichtheid anders bekeken Om de kans op transfer zo groot mogelijk te maken wordt er aangeraden om de theorie in te oefenen aan de hand van simulaties met één van onze professionele acteurs PROGRAMMA Wat is klantgerichtheid Kenmerken van klantgerichte communicatie zowel telefonisch als face to face Een klacht als opportuniteit Anticiperen op klachten Omgaan met klachten Verschillende soorten simulaties met één van onze professionele acteurs DOELSTELLINGEN De cursisten weten wat klantgericht handelen is De cursisten kennen de eigenschappen van klantgerichte communicatie belang van stemtaal en lichaamstaal actief luisteren vragen stellen etc De cursisten weten hoe een klacht ontstaat Hierdoor ontstaat het rationeel begrip dat een klacht een opportuniteit is De cursisten weten hoe ze kunnen omgaan met klachten De cursisten weten dat er verschillende moeilijke gesprekssituatie bestaan waarop anders kan gereageerd worden De cursisten kunnen tijdig signalen opvangen van escalerende gesprekken aan de hand van onder andere de lichaamstaal en stemtaal De cursisten kunnen aangeven wat beter niet te doen in een situatie waar weerstand kan ontstaan of waar weerstand aanwezig is De cursisten kunnen het gedrag van de klant ombuigen aan de hand van hanteringschema s specifiek voor de verschillende soorten moeilijke gesprekken AANPAK Crime Control wil opleiding meer laten zijn dan een eenmalige gebeurtenis en opteert dan ook voor een trajectmatige aanpak waarin gedragsverandering centraal staat De uiteindelijke doelstelling van opleidingstrajecten is immers dat de aangereikte inzichten en technieken door

  Original URL path: http://www.crimecontrol.be/nl/wat-doen-wij/aggression-control/klantgerichtheid/ (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Stressbeheersing | Crime Control
  met stress omgaat Daarom wordt er tijdens deze opleiding als eerste ingegaan op de basisprincipes rond stress Men leert wat stress is waar stress vandaan komt en welk effect dit kan hebben op zowel lichaam als geest Omdat iedereen andere stressoren kent en op een andere manier reageert op stress wordt er als tweede dieper ingegaan op individuele stresspatronen Door zowel kennis aan te reiken over de basisprincipes van stress als inzicht te geven in de individuele stresspatronen van de deelnemers is het mogelijk de nodige vaardigheden aan te leren om op een positieve manier om te gaan met spanningen wat resulteert in een meerwaarde voor het bedrijf Afhankelijk van de doelstellingen die behaald willen worden met de opleiding wordt er al dan niet aangeraden om de theorie in te oefenen aan de hand van simulaties met één van onze professionele acteurs PROGRAMMA Kenmerken van stress en hoge werkdruk Persoonlijke stressfactoren en belemmerende overtuigingen Hoe kan je stress voorkomen en je ertegen verdedigen Wat zijn de gevolgen van stress voor jezelf je werk je omgeving Hoe kun je je stressweerstand verhogen het geven van een assertieve boodschappen efficiënt communiceren time management Hoe weet je op tijd dat je verkeerd met je stress omgaat Hoe vorm je stress om tot een motor van succes Verschillende soorten simulaties met één van onze professionele acteurs DOELSTELLINGEN De deelnemers hebben inzicht in hun eigen stressfactoren en de invloed hiervan op lichaam en geest De deelnemers hebben inzicht in het onderscheid tussen rationele en irrationele gedachten en de invloed hiervan op lichaam en geest De deelnemers kunnen de emoties die daaruit voortvloeien zelf reguleren De deelnemers kunnen de werkrealiteit en de eigen grenzen juist inschatten De deelnemers kunnen hun stressweerstand verhogen door het geven van een assertieve boodschappen efficiënt communiceren time management AANPAK Crime Control

  Original URL path: http://www.crimecontrol.be/nl/wat-doen-wij/aggression-control/stressbeheersing/ (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Omgaan met een diversiteit aan klanten | Crime Control
  elke situatie begrip op te brengen voor deze verschillen en in stressvolle situaties kan dit wel eens leiden tot conflict De kunst ligt erin deze verschillen tussen mensen juist te benutten waardoor iedereen profiteert van de diversiteit Het waarderen van en omgaan met diversiteit heeft natuurlijk in eerste instantie te maken met een bepaalde basishouding die medewerkers zich eigen dienen te maken Daarom wordt er in deze opleiding vertrokken vanuit het bewustzijn van het eigen referentiekader Om zo te leren kijken naar zichzelf via de andere los te komen van zijn vooroordelen en het eigen referentiekader uit te breiden en flexibeler maken Medewerkers worden in een volgende fase uitgerust met zogenaamde diversiteitsbevorderende competenties Voorbeelden van dergelijke competenties zijn empathie inlevingsvermogen zelfwaardering en reflectie emotionele intelligentie en stabiliteit communicatieve vaardigheden Om de kans op transfer zo groot mogelijk te maken wordt er aangeraden om de theorie in te oefenen aan de hand van simulaties met één van onze professionele acteurs PROGRAMMA Wat is diversiteit Onze waarden en normenhiërarchie De invloed van het referentiekader Valkuilen in interculturele communicatie Diversiteitsbevorderende competenties Verschillende soorten simulaties met één van onze professionele acteurs DOELSTELLINGEN De deelnemers krijgen een beter inzicht in hun eigen referentiekader dat opgebouwd is uit eigen cultuur waarden normen opvoeding en leefwereld De deelnemers krijgen een rationeel begrip van waarom de ander op die manier reageert wat hen in staat stelt de eigen emoties onder controle te houden en te kunnen reageren op een professionele manier De deelnemers kunnen aangeven wat beter niet en wat beter welte doen bij interculturele communicatie De deelnemers kunnen op een efficiënte wijze omgaan met een diversiteit aan klanten door het inzetten van diversiteitsbevorderende competenties AANPAK Crime Control wil opleiding meer laten zijn dan een eenmalige gebeurtenis en opteert dan ook voor een trajectmatige aanpak waarin gedragsverandering centraal

  Original URL path: http://www.crimecontrol.be/nl/wat-doen-wij/aggression-control/omgaan-met-een-diversiteit-aan-klanten/ (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Conflicthantering | Crime Control
  individu als voor de organisatie Dit betekent dat je enerzijds conflicten moet aandurven waar nodig om ze vervolgens op een constructieve manier op te lossen maar anderzijds ook dat je een escalatie van conflicten kan vermijden door open te staan voor en rekening te houden met andere perspectieven In de opleiding Conflicthantering leer je daarom hoe conflicten ontstaan en welke invloed jouw manier van communiceren hierop heeft Iedereen heeft namelijk een eigen communicatiestijl en binnen een team kunnen deze van elkaar verschillen Door je eigen stijl goed te kennen kan je beter gebruik maken van je kwaliteiten én de eigen valkuilen vermijden We gaan bekijken hoe je zulke situaties kan aanpakken en ombuigen naar een vlottere samenwerking Om tenslotte in een win win overeenkomst heldere afspraken met elkaar te maken waar beide partijen zich in kunnen vinden Om de kans op transfer zo groot mogelijk te maken wordt er aangeraden om de theorie in te oefenen aan de hand van simulaties met één van onze professionele acteurs PROGRAMMA Wat is een conflict Verschillende stadia in een conflict Oorzaken en verschillende soorten van conflicten Communicatiestijlen als oorzaak van conflict Wat zijn de kwaliteiten en valkuilen van mijn communicatiestijlen Mijn persoonlijke stijl van conflicthantering Vaardigheden voor conflicthantering Hoe kan ik mijn communicatiestijl laten aansluiten bij de andere in een conflict Verschillende soorten simulaties met één van onze professionele acteurs DOELSTELLINGEN De deelnemers hebben inzicht in het proces van het ontstaan van conflicten en kennen de verschillende stadia in een conflict De deelnemers zijn zich bewust van hun eigen communicatiestijl en die van hun collega s of anderen De deelnemers hebben inzicht in de veranderingen in communicatiestijlen onder stress De deelnemers kennen de valkuilen en sterke punten van de verschillende communicatiestijlen onder stress De deelnemers kunnen hun eigen communicatiestijl laten aansluiten bij die

  Original URL path: http://www.crimecontrol.be/nl/wat-doen-wij/aggression-control/conflicthantering/ (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Extreme Coaching | Crime Control
  aanspreken op vermoeden van alcohol en drugsmisbruik En hoe ver kan je gaan als je enkel een vermoeden hebt via derden Of hoe spreek je iemand aan op een ander extreem gedrag zoals lijfgeur of ongepast gedrag Zo n gesprekken brengen soms heel wat emotionele ontlading met zich mee gaande van ontkennen over dichtklappen tot agressief gedrag Hoe ga je hiermee best om Tijdens deze opleiding worden via simulaties met één van onze professionele acteurs verschillende inzichten en technieken aangereikt om dergelijke boodschappen te brengen en om te kunnen omgaan met de verschillende reacties die deze met zich meebrengen Om de kans op transfer zo groot mogelijk te maken wordt er aangeraden om de theorie in te oefenen aan de hand van simulaties met één van onze professionele acteurs PROGRAMMA Wat is de CAO 100 en wat zijn de implicaties voor leidinggevenden Wat is de rol van de leidinggevende in een intern alcohol en drugbeleid Proactieve op basis van vaststelling of op basis van vermoeden en reactieve gesprekken Verschillende stijlen in het aangaan en voeren van een delicaat gesprek Het proactief brengen van een moeilijke boodschap Valkuilen in het voeren van delicate gesprekken Reactief omgaan met reacties en emoties Verschillende soorten simulaties met één van onze professionele acteurs DOELSTELLINGEN De deelnemers weten wat hun rol is in een intern alcohol en drugsbeleid De deelnemers kennen het verschil tussen een proactief en een reactief gesprek en hun kenmerken De deelnemers kunnen een proactief gesprek aangaan zowel op basis van een vaststelling als op basis van een vermoeden De deelnemers kennen de valkuilen in delicate gesprekken De deelnemers kunnen de nodige gespreksvaardigheden inzetten om emoties en reacties van de ander om te buigen De deelnemers kunnen deze kennis toepassen in simulaties met één van onze professionele acteur AANPAK Crime Control wil opleiding

  Original URL path: http://www.crimecontrol.be/nl/wat-doen-wij/aggression-control/extreme-coaching/ (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Crisiscommunicatie | Crime Control
  Het is van groot belang de medewerkers te ondersteunen in deze taak Daarom stellen wij tijdens deze opleiding een multidisciplinaire aanpak voor die zich zowel richt op de communicatie met mensen bij én na een crisissituatie als op het omgaan met reacties en emoties naar aanleiding van een incident of crisissituatie Om de kans op transfer zo groot mogelijk te maken wordt er aangeraden om de theorie in te oefenen aan de hand van simulaties met één van onze professionele acteurs PROGRAMMA Wat is een crisis Verschillende fasen en gevolgen van critical incidents Hoe kunnen mensen reageren tijdens crisissituaties Hoe het hoofd koel houden Star techniek Hoe instructies geven Praktische begeleiding Link tussen negatieve stress en communicatie stijlen Wat doet stress met je eigen communicatiestijl Hoe omgaan met de verschillende reacties en emoties Zelfzorg Optioneel hoe ga je professioneel om met pers en media DOELSTELLINGEN De deelnemers weten wat het verschil is tussen een crisis en frustraties De deelnemers hebben inzicht in het verloop en de gevolgen van een critical incident De deelnemers kennen de valkuilen in communicatie bij en na incidenten en crisissituaties De deelnemers kunnen zelf het hoofd koel houden bij en na een crisissituatie door deze op een gestructureerde manier aan te pakken en te begeleiden via o a de Star techniek De deelnemers kunnen de nodige gespreks vaardigheden inzetten om emoties en reacties van de ander om te buigen De deelnemers kunnen deze kennis toepassen in simulaties met één van onze professionele acteur AANPAK Crime Control wil opleiding meer laten zijn dan een eenmalige gebeurtenis en opteert dan ook voor een trajectmatige aanpak waarin gedragsverandering centraal staat De uiteindelijke doelstelling van opleidingstrajecten is immers dat de aangereikte inzichten en technieken door de deelnemers worden toegepast op de werkplek Deze transfer zoveel mogelijk bevorderen is ons streefdoel

  Original URL path: http://www.crimecontrol.be/nl/wat-doen-wij/aggression-control/crisiscommunicatie/ (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Slachtofferopvang | Crime Control
  incident ook van collega s en de leidinggevende Uit de vele jaren ervaring met slachtoffers weet men ook dat één van de belangrijkste elementen in het vermijden van een posttrauma het gevoel is dat de verantwoordelijken of de werkgever minstens oprechte vormen van interesse tonen voor het gebeurde en dat door hun aanwezigheid en tussenkomsten laten blijken Het is daarom van groot belang de personen die verantwoordelijk zijn voor de opvang van de medewerkers of collega s te ondersteunen in hun taak Deze verantwoordelijkheid mag absoluut niet onderschat worden Het is belangrijk dat zij achtergrondkennis hebben over ingrijpende gebeurtenissen en een aantal handvaten hebben om op een adequate manier om te gaan met hun medewerkers én de eigen stress die deze gebeurtenissen met zich meebrengen Inzicht in het verwerkingsproces kan hierbij een hulpmiddel zijn alsook een aantal do s en don ts in het omgaan met slachtoffers Om de kans op transfer zo groot mogelijk te maken wordt er aangeraden om de theorie in te oefenen aan de hand van simulaties met één van onze professionele acteurs PROGRAMMA Kenmerken van een ingrijpende gebeurtenis Ontstaan van stress en trauma Fasen van doorwerking Do s en don ts bij het eerste contact Oefening rond de benodigde gespreksvaardigheden bij het eerste opvanggesprek Drie gesprekken opvangmodel nazorg Oefening rond de benodigde gespreksvaardigheden bij de vervolggesprekken Het signaleren van vastgelopen traumaverwerking en mogelijkheden om door te verwijzen Verschillende soorten simulaties met één van onze professionele acteurs DOELSTELLINGEN De deelnemers hebben inzicht in wat een ingrijpende gebeurtenis is en wat de impact hiervan kan zijn De deelnemers kunnen de verschillende fasen in het doorwerkingsproces herkennen en benoemen De deelnemers kunnen een eerste opvanggesprek voeren en hierbij de valkuilen vermijden De deelnemers kunnen de nodige gespreksvaardigheden inzetten tijdens opvolggesprekken De deelnemers kunnen vastgelopen traumaverwerking signaleren en doorverwijzen

  Original URL path: http://www.crimecontrol.be/nl/wat-doen-wij/aggression-control/slachtofferopvang/ (2016-05-02)
  Open archived version from archive •