archive-be.com » BE » C » COLLINSNWEKE.BE

Total: 292

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Duurzame oplossingen voor transitvluchtelingen | Collins Nweke
  moet in elk geval snel behandeld worden Daartoe moeten personeelsleden van de Dienst Vreemdelingenzaken worden gedetacheerd naar het asielloket in Oostende Als de asielaanvraag behandeld is is er meteen duidelijkheid ofwel kunnen de mensen in kwestie legaal in het land verblijven ofwel moeten ze terugkeren Voor wie geen asielaanvraag wil indienen wordt terugkeer voorzien zie verder 2 Aanpak mensensmokkelaars en netwerken Groen wil niet alleen het symptoom aanpakken maar ook de achterliggende oorzaken bestrijden De laatste jaren worden er door de parketten minder dossiers naar mensensmokkel geopend In 2008 waren er 462 dossiers in 2009 slechts 362 dossiers Deze dalende trend zet zich ook in 2010 verder Groen wil dat de politiediensten en parketten verhoogde prioriteit geven aan de bestrijding van mensensmokkelaars en netwerken We ondersteunen teven de vraag van de lokale politiediensten naar een gestroomlijnde aanpak van acties Tevens willen we werk maken van een volledige invulling van het politiepersoneel Voor de scheepvaartpolitie Oostende bijvoorbeeld zijn er momenteel slechts 61 op de voorziene 81 personeelsleden 3 Informatiecampagnes in herkomstland transitgebieden en op bestemming De onrealistische verwachtingen van migranten zijn de belangrijkste aantrekkingsfactor Er bestaan veel verkeerde opvattingen bij migranten over de mogelijkheden in Europa Groen stelt voor om gerichte informatiecampagnes op te starten in de belangrijkste herkomstlanden in de transitgebieden en in de bestemmingslanden En dus ook in Oostende en omstreken 4 Een terugkeerbeleid Groen zet volop in op vrijwillige terugkeer met gedwongen terugkeer als stok achter de deur Een vrijwillige terugkeer is voor de afgewezen asielzoeker een stuk humaner terugkeer in autonomie geen terugkeer met lege handen maar ook voor de overheid efficiënter Bij gedwongen terugkeer probeert de asielzoeker veel frequenter opnieuw illegaal terug te komen naar de EU Voor personen die geen vluchteling zijn en die geen asiel zoeken heeft een veilig en vrijwillige terugkeer de voorkeur

  Original URL path: http://www.collinsnweke.be/duurzame_oplossingen_voor_transitvluchtelingen (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Het lokaal beleid en interculturele management | Collins Nweke
  hoge werkloosheid tot 43 bij de etnisch culturele minderheden over de minderhedenadviesraad en over behoeftenanalyse bij de doelgroep Ik ben er mij van bewust dat het leven veel ruimer is dan die drie domeinen maar deze zijn precies de grootste pijnpunten die ik in die vijf jaar in Oostende als een centrumstad ervaar Hoge werkloosheid bij de Etnisch Culturele Minderheden ECM Er werd binnen de dienst Sociale Zaken thans dienst Samenleven genoemd van Stad Oostende in 2004 gestart met een diversiteitsplan Het plan moest naast aandacht voor andere minderheidsgroepen holebi oudere werkzoekenden vrouwen de werkkansen van de ECM bevorderen Na 2 jaar werking had men niet aan de rand van deze doelstelling geraakt Wij zagen ook geen concrete plannen om dit te doen Als doelgroepvertegenwoordiger stelde ik dan ook voor aan het stadsbestuur om een grondige evaluatie van het stadsbeleid betreffende de hoge werkloosheid bij allochtonen uit te voeren te werken aan een doeltreffend diversiteitbeleid dat tot de verhoging van de tewerkstellingskansen van de ECM zal leiden een allochtonenwerkplan naar analogie van het Jongerenwerkplan te realiseren met het Sociaal Huis als voortrekker gezien de aanzienlijk grote oververtegenwoordiging van de doelgroep in het leeflonersbestand het stadsbestuur als grootste werkgever in Oostende een voorbeeldfunctie te laten vervullen door meer allochtonen in dienst te nemen Minderhedenadviesraad Oostende MARO De MARO heeft de voorbije jaren goed gepresteerd bij het sensibiliseren rond multiculturariteit van de Oostendse bevolking Andere doelgerichte projecten o a fietsles voor allochtonenvrouwen zijn goede zaken Maar de MARO moet meer betekenen dan multiculturele fuiven en fietslessen De situatie wat het minderhedenbeleid betreft was zo dat vijf jaar geleden de stad Oostende zichzelf adviseerde De integratieambtenaar was tevens voorzitster van de adviesraad zij was ook de verslaggeefster van alle vergaderingen Kritische stemen werden op verschillende subtiele manieren geintimideerd onvolledige verslagen van de MARO vergaderingen werden immers uitgegeven Kortom de MARO bestond wél op naam maar er ontbrakt de vereiste structuur om onafhankelijk te kunnen werken Het voorstel was een vergelijkende studie te maken over de werking van de MARO en andere adviesorganen van stad Oostende tegen eind 2007 een grondige herstructurering en verzelfstandiging van de MARO door te voeren tegen eind 2008 Behoeftenanalyse De situatie waar reactief wordt ingespeeld op de problemen van de doelgroep moet plaats maken voor een proactief minderhedenbeleid Dit vereist een onderzoek naar de leefomstandigheden en verwachtingen van de etnisch culturele minderheden Het laatste onderzoek vanuit stad Oostende was in 1997 Behalve een paar losstaande bevragingen baseert men nog steeds het minderhedenbeleid op een verouderd onderzoek In mijn ogen was het onontbeerlijk een grootschalige en professionele bevraging van alle ECM in Oostende over hun leefomstandigheden en verwachtingen uit te voeren Waar staan wij vandaag met interculturele management in Oostende De MARO is herstructureerd gelukkig maar De doelgroep wordt assertiever in haar culturele uiting dankzij een goed administratief ondersteuningsaanbod aangemoedigd door stad Een minder goede herstructurering is de wijziging in het toekennen van de werkingssubsidie aan allochtone zelforganisaties Nu moet werkingsubsidie aangevraagd worden bij de dienst Cultuur in plaats van

  Original URL path: http://www.collinsnweke.be/het_lokaal_beleid_en_interculturele_management (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Halfjaar Lokaal Politiek werk | Collins Nweke
  huisvestingssituatie van mensen die niet over een woning beschikken in de volgende omstandigheden omdat ze onbewoonbaar of ongeschikt zijn verklaard omwille van een gerechtelijk bevel tot uitdrijving omwille van familiale conflicten intrafamiliaal geweld inzonderheid omwille van een ramp zoals een brand ontploffing of overstroming omdat ze dakloos zijn Het gaat hierbij duidelijk om een tijdelijke huisvesting als antwoord op een noodsituatie De subsidie is bedoeld voor de uitbreiding inrichting en verbetering van doorgangswoningen Groen stelt vast dat het OCMW Oostende nog niet heeft ingetekend op deze subsidie terwijl alle centrumsteden in het land dit wel gedaan hebben en daardoor in de mogelijkheid zijn om meer mensen te helpen Ook vorig jaar heeft Oostende hier niet op ingetekend De opvang van mensen die na een familiaal conflict op zoek zijn naar een onderkomen voor korte duur of de tijdelijke opvang van het groeiende aantal slachtoffers van huisjesmelkers blijven een dringende zaak in Oostende Om maar te zwijgen over daklozenopvang Oostende kan dergelijke subsidie zeker gebruiken om gebouwen in te richten en te verbeteren als noodopvang De federale middelen kunnen zeker nuttig aangewend worden Hierbij één vraag en één voorstel aan de voorzitter VRAAG Is de non respons van het OCMW Oostende op dit subsidieaanbod voor doorgangswoningen een van de gevolgen van het gebrek aan vaste leiding in de Sociale dienst voor een onaanvaardbare lange periode VOORSTEL Volgens de informatie die we hebben weten we dat Oostende een deadline van 11 februari 2011 en de tolerantiedrempel van 28 februari 2011 had om in te tekenen op de subsidie Het is dan ook vanzelfsprekend dat het te laat is voor 2011 om deze subsidie nog te verkrijgen Groen stelt voor om een grondig behoefteanalyse ter zake uit te voeren door het Sociaal Huis Dit zal de raad in staat stellen om goed te beslissen over al dan niet in te gaan op de volgende projectoproep Kennisopbouw betreffende hulp en dienstverlening aan zelfstandigen in moeilijkheden Het lokaal sociaal beleid beoogt een maximale toegankelijkheid van de dienstverlening voor elke burger en een optimaal bereik van de beoogde doelgroep Hiertoe werd het Sociaal Huis Oostende gerealiseerd Het Sociaal Huis moet dé plek zijn waar burgers terecht kunnen met vragen over de sociale dienstverlening in Oostende En dat wordt getracht en grotendeels ook bereikt Alleen niet voor iedereen De zelfstandigen worden vaak vergeten in de dienstverlening van het Sociaal Huis Dankzij de economische crisis neemt het aantal zelfstandigen in moeilijkheden de jongste jaren toe Ze kloppen moeilijk of nauwelijks aan bij het Sociaal Huis met hulpvragen tot het te laat is Ook voor onze equipe maatschappelijke assistenten zijn zelfstandigen geen vertrouwde doelgroep Tot een paar maanden geleden had Groen geen vertegenwoordiging in de Raad Toch hebben we zijdelings vernomen dat collega raadslid Sarah Schotte deze problematiek heeft gesignaleerd We hopen en rekenen op steun van zowel de meerderheid als de minderheidspartijen voor de goedkeuring van deze vraag rond hulp en dienstverlening aan zelfstandigen VRAAG Concreet vraagt Groen één informatieve vraag wat is de stand van zaken rond

  Original URL path: http://www.collinsnweke.be/halfjaar_lokaal_politiek_werk (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Nigerian MC LOPH is no more! | Collins Nweke
  the warmt of Igboland in this far away Europe Tonia and I turn to MC LOPH s music His music and acts are funny and clever and they embody the Igbo love of life warmt and industry Obiajulu Nwaozo aka MC LOPH represents for us a resilient generation that refused to give in to the neglect by Government of their talents dreams and aspirations MC and many like him is a pointer to the CULTURAL ARTISTIC greatness of Niigeria that has elluded us for so long on account of bad governance rotten politics MC died in a car accident on the notorious Benin Öre Expressway in Nigeria This is one death too many on an important Expressway on which millions of Dollars of public funds have been INVESTED by succesive Governments with nothing to show for it CORRUPTION My brother REST IN PEACE For more on the death and some footages of his musical video click on the link below http saharareporters com news page popular nigerian dj mc loph dies gh Tags Igbo MC LOPH music Google Plus One Share on Facebook Tweet Widget Linkedin Share Button Login om te reageren Colofon Login Briefing Gemeenteraad Zoeken Aboneer je op

  Original URL path: http://www.collinsnweke.be/nigerian_mc_loph_no_more (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • voedsel | Collins Nweke
  op 1600 Dit is een stijging van 300 binnen 3 jaar De voornaamste organisaties die aan voedselbedeling doen kunnen het niet meer aan Ze hebben dan ook terecht aan de alarmbel getrokken We zijn tot dit breekpunt gekomen omwille van de foute keuzes van het OCMW in de voorbije jaren We nemen maar één voorbeeld daarvan het stopzetten van het sociaal restaurant de Lapkoes Tags voedsel Lees meer over Groen

  Original URL path: http://www.collinsnweke.be/tags/voedsel (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • kinderarmoede armoedebestrijding | Collins Nweke
  OCMW een projectregisseur aan in het kader van Kansen voor Kinderen Dit resulteerde in het rapport Lokale aanpak van kinderarmoede in Oostende kadering en beleidsaanbevelingen Die rapport schetste de situatie tussen maart 2012 maart 2013 aan Tags kinderarmoede armoedebestrijding Lees meer over Geen tijd te verliezen voor kinderen in armoede Login om te reageren Colofon Login Briefing Gemeenteraad Zoeken Aboneer je op mijn nieuwsbrief Collins on Facebook Diversiteit Lokale Economie

  Original URL path: http://www.collinsnweke.be/tags/kinderarmoede_armoedebestrijding (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • openbare toiletten ontoegankelijkheid toegankelijkheid Oostende | Collins Nweke
  dicht is Gemeenteraadslid Collins Nweke klaagde de situatie aan in de gemeenteraad van vrijdag 30 augustus 2013 en vroeg uitleg aan burgemeester Jean Vandecasteele sp a Er wordt misschien veronderstelt dat rolstoelgebruikers geen toilet tijdens de nacht mogen gebruiken want uit de pas gepubliceerde Plasplan blijkt dat geen enkel nachttoilet in Oostende toegankelijk is voor rolstoelgebruikers stelde Collins vast Tags openbare toiletten ontoegankelijkheid toegankelijkheid Oostende Lees meer over Groen kaart

  Original URL path: http://www.collinsnweke.be/tags/openbare_toiletten_ontoegankelijkheid_toegankelijkheid_oostende (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • toegankelijkheid de lijn kerkhof bushalte mobiliteit | Collins Nweke
  16 18 De bushalte Nieuw Kerkhof is één van de meest gebruikte in onze stad Vele Oostendenaars nemen de bus om een bezoek te brengen aan een dierbare overledene Het probleem Tags toegankelijkheid de lijn kerkhof bushalte mobiliteit Lees meer over Dringend werken nodig aan populaire bushalte Nieuw Kerkhof Login om te reageren Colofon Login Briefing Gemeenteraad Zoeken Aboneer je op mijn nieuwsbrief Collins on Facebook Diversiteit Lokale Economie Noord

  Original URL path: http://www.collinsnweke.be/tags/toegankelijkheid_de_lijn_kerkhof_bushalte_mobiliteit (2016-05-01)
  Open archived version from archive