archive-be.com » BE » C » COLLINSNWEKE.BE

Total: 292

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • begrotingsbespreking 2014 | Collins Nweke
  vormen een aanval op de welzijn onderwijs cultuur sociale cohesie gezondheidszorg Het geld voor begeleiding naar reguliere werk straathoekwerk daklozenopvang het stimuleren van ondernemerschap van interculturaliteit ontwikkelingssamenwerking et cetera smelt bijna weg Maar men blijft Oostende volbouwen met lelijke torenhoge gebouwen Waarmee zijn we bezig Collins Nweke Groen Tags begrotingsbespreking 2014 Lees meer over Begroting 2014 Tussenkomst in de Gemeenteraad van 14 december 2013 Login om te reageren Colofon Login

  Original URL path: http://www.collinsnweke.be/tags/begrotingsbespreking_2014 (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • lokale economie werkgelegenheid werkloosheid tewerkstelling | Collins Nweke
  van werkgelegenheid en economische dynamiek ondermaats is vindt Collins Nweke Groen dat die toch nog kansen moet krijgen om de echte motor van de lokale economie te worden Dit was de kern van zijn tussenkomst in de Gemeenteraad van 28 juni 2013 Tags lokale economie werkgelegenheid werkloosheid tewerkstelling Lees meer over Nog kansen voor het Economisch Huis Oostende Login om te reageren Colofon Login Briefing Gemeenteraad Zoeken Aboneer je op

  Original URL path: http://www.collinsnweke.be/tags/lokale_economie_werkgelegenheid_werkloosheid_tewerkstelling (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Collins Nweke bezorgd over redactiekost Sociaal Huiskrant | Collins Nweke
  Het besteden van de som van 14 378 34 aan redactiewerk baat ons veel zorgen De bezorgheden van Groen Het Sociaal Huis Oostende beschikt over voldoende bekwame en competente medewerkers die trouwens instaan voor het schrijven en inleveren van de artikels voor de huiskranten Zijn die mensen niet in staat om het redactioneel werk op zich te nemen Waarom zou het Sociaal Huis die de paraplu opentrekt bij elke discussie rond daklozenopvang 14 378 34 aan redactiewerk besteden in plaats van dit bedrag te wenden aan haar kerntaak armoedebestrijding Stad Oostende publiceert ook zijn huiskranten net zo als het Sociaal Huis Het redactiewerk van de huiskranten van Stad Oostende in tegenstelling tot het Sociaal Huis kost nul euro Wij vinden het onbegrijpelijk dat zowel de coalitiepartners als de oppositie in het Bijzonder Comité Aankoopbeleid het normaal vonden om deze uitgave toe te staan Dat het Bijzonder Comité Aankoopbeleid bestaande uit 7 raadsleden meer bevoegheid heeft dan de voltallige Raad van 13 leden om te beslissen over aankoopskwestie lijkt ons een serieuze democratische lacune Naar een efficienter aanpak Geen 14 378 34 meer voor redactionele werk Het is ironisch dat het redactionele werk van de kranten van Stad Oostende geen cent kost terwijl die van het Sociaal Huis Oostende de belastingbetalers 14 378 34 kosten Groen vindt dit hoogst onaanvaardbaar Voor het einde van het huidige samenwerkingsovereenkomst op 02 september 2012 is het wenselijk dat er een nieuwe redactiemodel wordt uitgewerkt Het moet een model zijn die het Sociaal Huis 14 378 34 bespaart Alle centen moeten in de eerste instantie aangewend worden in de strijd tegen armoede onze kerntaak Pas daarna mogen propagandaprojecten hun plaats nemen Concreet stel Groen als volgt voor dat de administratie van het Sociaal Huis een onderzoek verricht om te zien tot hoeverre het redactiewerk van

  Original URL path: http://www.collinsnweke.be/collins_nweke_bezorgd_over_redactiekost_sociaal_huiskrant (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Mijn bedenkingen van oktober | Collins Nweke
  als lid van de Algemene Vergadering onthield ik me bij de stemming om de statuten van het ziekenhuis te wijzigen Daarbij stelde ik ook enkele geanimeerde vragen aan de voorzitter over het feit dat raadsleden geen toegang krijgen tot belangrijke documenten met betrekking tot de voorgestelde wijzigingen alsook de onrust en onzekerheid onder het personeel en de patiënten over een mogelijke verborgen agenda die de sluiting van het ziekenhuis beoogt te beginnen met het opdoeken van de afdeling pediatrie 19 30 uur Ik voegde me bij de vrijwilligersvergadering van Jakoeboe vzw één van de lokale welzijnsorganisaties die ik steun en waar ikzelf eind de jaren 90 de eerste voorzitter was bij de oprichting Ik ontving er de updates over de campagne van Welzijnszorg armoede is geen kinderspel waarvoor ik in naam van Jakoeboe in het weekend van 10 11 december zal spreken over mijn werk ter bestrijding van kinderarmoede We bespraken het werkbezoek aan Rome van Pater Martin Onze discussie leidde tot de stelling dat gezien het geloof afneemt in het Westen Afrikaanse priesters gerekruteerd worden om hier in de kerken te komen werken Net zoals de economie in het Westen verzadigd raakt en haar productie naar de ontwikkelingslanden verhuist Daarbij heeft het Westen te kampen met een verouderde bevolking en een daling van het aantal arbeidskrachten Het is wel zo dat de aantrekking van buitenlandse priesters naar België onder impuls van de Missionarissen van Scheut een andere invulling heeft Het Euro centrisch denken van vroeger wij weten en hebben alles de anderen weten en hebben niets te bieden en dus moeten wij hen alles brengen wordt nu vervangen door een internationale solidariteit waarbij niet Europeanen ook iets te bieden hebben Op het ogenblik dat Scheut gesticht in het jaar 1862 beslist heeft om breeddenkend en internationaal te worden was

  Original URL path: http://www.collinsnweke.be/mijn_bedenkingen_van_oktober (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Racisme: geïnstitutionaliseerd en subtiel | Collins Nweke
  worden in overheidsdiensten of privésectoren die overheidsopdrachten uitvoeren Hoe noem je het wanneer regeringen compromitterende publieke uitspraken doen die het mechanisme van multiculturaliteit in vraag stellen en zo racistische groeperingen krachtige wapens geven in hun strijd tegen etnische minderheden Hoe noem je het wanneer een etnische minderheid die zijn diploma van leerkracht aan de universiteit van het thuisland heeft behaald hier nog geen job als poetshulp in een school kan vinden Alsook wanneer een dokter met ervaring te horen krijgt dat als hij ooit in de medische sector wil werken zich eerst jarenlang als hulpverpleger zal moeten bijscholen De overheid beweert echter dat ze geen schuld treft en weigert er iets aan te doen In Gent België vindt op 24 en 25 november 2011 een internationale conferentie plaats die gesteund wordt door de UNESCO de Europese Coalitie van Steden tegen Racisme De Coalitie werd op 10 december 2004 opgericht in Nuremberg Duitsland De bedoeling is om een netwerk van steden op te richten die bereid zijn om ervaringen te delen teneinde een beter beleid te voeren ter bestrijding van racisme discriminatie en xenofobie De Coalitie stelt het volgende de internationale conventies aanbevelingen en verklaringen die uitgewerkt zijn door bovenaf moeten goedgekeurd en toegepast worden door de nationale staten Tegelijkertijd is het uiterst belangrijk dat de spelers aan de basis erbij betrokken worden inclusief zij die het doelwit zijn van discriminatie om er zeker van te zijn dat de internationale en nationale middelen aangewend worden en een oplossing bieden voor concrete problemen Ten tijde van een groeiende globalisatie en urbanisatie spelen de gemeenten een sleutelrol om te verzekeren dat alle burgers ongeacht hun nationaliteit en hun etnische culturele religieuze of sociale afkomst een waardig veilige en rechtvaardig leven kunnen leiden De basis voor de activiteiten van het netwerk wordt gelegd in het 10 punten actieplan die deelnemende steden kunnen aanwenden voor hun verdere activiteiten Bron http citiesagainstracism org index php Tot nu toe hebben 104 steden uit 22 Europese landen zich aangesloten bij het netwerk en het 10 punten actieplan aanvaard en zijn zo lid van de Internationale Coalitie van Steden tegen Racisme Natuurlijk is mijn geliefde stad Oostende nog geen lid van de Coalitie Ik ben uitgenodigd om de internationale conferentie op 24 en 25 november in Gent bij te wonen Ik ben enorm nieuwsgierig om meer over de Coalitie te weten te komen en zo te zien of hun mooie woorden ook in daden kunnen worden vertaald Ik hoop dat als alles volgens plan verloopt één van mijn resultaten van de conferentie zal zijn dat ik een aanbeveling kan doen zodat ook Oostende lid kan worden Wens me geen geluk maar een mirakel In elk geval word ik aangemoedigd door enkele bestaande initiatieven in Oostende Deze tonen aan dat de politieke wil er is om het lidmaatschap van Oostende in de coalitie van de grond te krijgen Per slot van rekening heeft Oostende een Minderhedenadviesraad een Meldpunt Discriminatie een Onthaal Etnisch Culturele Minderheden de Integratiedienst Er vindt in Oostende

  Original URL path: http://www.collinsnweke.be/racisme_ge%C3%AFnstitutionaliseerd_en_subtiel (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Evaluatie Lokaal Sociaal Beleidsplan Oostende: Groen! reageert. | Collins Nweke
  op 7 september 2011 en de publicatie van de Kansarmoedeatlas West Vlaanderen 2011 werkte ik als OCMW raadslid voor Groen een voorstel uit tot het oprichten van het Huis van het Kind in Oostende met het Sociaal Huis als voortrekker cfr persmededeling Een Huis van het Kind voor Oostende van 03 10 2011 Groen is dan ook bijzonder blij dat dit idee formeel werd opgenomen door het lokaal beleid in de nota Kansen voor Kinderen door John Crombez sp a Volgens Crombez in de eerste plaats is de optie genomen om vanaf 2012 te starten met het netwerkconcept Huis van het Kind Dit concept houdt in dat op diverse locaties op een efficiëntere en betere manier consultaties kunnen georganiseerd worden Men gaat zelfs over tot het aanwerven van een coördinator in november 2011 voor het Huis Dus het blijft niet louter bij woorden Groen vindt wel dat de evaluatie van het gevoerde beleid zijn doel op een paar cruciale gebieden heeft gemist Er zijn steeds nieuwe ontwikkelingen en evoluties op lokaal sociaal vlak die niet werden meegenomen in het actualiseren van het Lokaal Sociaal Beleidsplan Neem nu eens twee zaken structurele oplossing voor daklozenopvang en transitvluchtelingen Er is weinig of zelfs geen aandacht besteed aan deze actuele maatschappelijke problemen in Oostende Het was onze hoop dat de excuses van het aanzuigeffect en de bovenlokale aspecten van een structurele oplossing van de daklozenproblematiek definitief zouden worden verlaten Maar de OCMW voorzitter blijft de paraplu optrekken bij elke discussie rond een structurele oplossing voor daklozenopvang Nochtans kreeg Oostende voldoende middelen om problemen eigen aan een centrumstad aan zee aan te pakken Als het lokaal beleid beslist om straten te heraanleggen nieuwe dienstencentra te bouwen reisjes rockfestivals te organiseren en andere acties vreemd aan de kerntaak van het OCMW te ondernemen is dat

  Original URL path: http://www.collinsnweke.be/evaluatie_lokaal_sociaal_beleidsplan_oostende_groen_reageert (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Dienst pediatrie Serruysziekenhuis Oostende trekt aan de alarmbel | Collins Nweke
  volledige team van de dienst pediatrie maakten ze bekend dat ze bedenkingen hebben bij de tegenstrijdige informatie die ze kregen tijdens een overleg met de directie van het ziekenhuis In het bijzonder luidt het waarom de datum voor de uitvoering van het Zorgprogramma Pediatrie in het bijzonder van fase 2 verder in de toekomst wordt uitgesteld Er is ook onvrede over de werking van de dienst en bestaat de vrees dat AZ St Jan in de toekomst zal kiezen voor een verdere afbouw van de pediatrie de Oostendse campus van het ziekenhuis Groen is zeer bezorgd over deze situatie en roept de OCMW voorzitter op om actie te ondernemen Zowel het eigen initiatief van de dienst pediatrie als de recente brief vragen om duidelijkheid Het is ons aanvoelen dat een samenwerking tussen de pediaters van AZ St Jan Campus Oostende en AZ Damiaan een reeële mogelijkheid blijft Dit zou zowel de dienst als de tewerkstelling garanderen OCMW raadslid voor Groen Collins Nweke is het immers niet zo dat een samenwerking met AZ Damiaan structureel de beste oplosssing is voor de gezondheidszorg van de regio Oostende Waarom werken met overlappingen De vraag is wie of wat houdt dat tegen We willen

  Original URL path: http://www.collinsnweke.be/dienst_pediatrie_serruysziekenhuis_oostende_trekt_aan_de_alarmbel (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Eén ‘Huis van het Kind’ voor Oostende | Collins Nweke
  een kansarme buurt in Oostende gedomicilieerd 25 8 Voor Kortrijk is dit 13 2 procent Brugge 11 procent en Roeselare 4 procent Hetzelfde rapport stelt dat in West Vlaanderen 9 44 van de bevolking in een kansarme buurt woont Met 40 72 procent is Oostende echter de grote uitschieter Over kinderen weet de Kansarmoedeatlas ons te vertellen dat van alle West Vlaamse leerlingen in het lager onderwijs 14 62 procent minstens één jaar schoolse vertraging heeft Met 29 22 procent van alle leerlingen is Oostende weer één van de koplopers Globaal genomen zien we dat kinderen de grootste slachoffers zijn van armoede in Oostende Collins Nweke dit betekent dat Oostende het Vlaamse streefdoel om tegen 2020 het aantal geboorten in kansarme gezinnen te verminderen tot 3 8 procent niet zal halen Deze cijfers moeten het lokaal beleid tot drastische actie aanzetten Groen trekt dus aan de alarmbel Als we de noden en behoeften van onze kinderen niet goed aanpakken zal dit in de toekomst leiden tot minder sociaal welzijn onveiligheid en zwakkere economische prestaties Want een kind tussen 0 en 3 jaar die achterstand oploopt kan die achterstand later moeilijk inhalen Een langetermijn visie is nodig een visie die de muren sloopt en kansen creëert voor alle kinderen Je voorkomt of bestrijdt op die manier ook kinderarmoede Groen is voor het oprichten van een Huis van het Kind De vele diensten rond opvoedingsondersteuning gezondheidsvoorzieningen kinderopvang of leerlingenbemiddeling zouden het best verenigd worden in dit Huis Het Sociaal Huis moet hierin voortrekker zijn Het Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2014 nam terecht als strategische doelstelling het garanderen van opvoedings onderwijs en opleidingskansen voor alle burgers Bovenstaande cijfers tonen zeer duidelijk aan dat men nog veraf van deze doelstelling staat Bijsturen van het beleid is onontbeerlijk Met het thema armoede een zaak van

  Original URL path: http://www.collinsnweke.be/e%C3%A9n_%E2%80%98huis_van_het_kind%E2%80%99_voor_oostende (2016-05-01)
  Open archived version from archive