archive-be.com » BE » C » COLLINSNWEKE.BE

Total: 292

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Openbaarheid versus geheimhouding: zeven pertinente vragen | Collins Nweke
  asbestinventaris de verantwoordelijkheid van de aannemer Als men vroeg waar men de asbestscreening of inventaris kon opvragen of inzien kreeg iedereen hetzelfde antwoord er bestaat geen mogelijkheid voor de gewone burger om dit te doen Wettelijk is er geen enkele verplichting om gewone burgers informatie te verstrekken over de stappen die zouden gezet worden om asbestvervuiling te voorkomen Na diverse reacties van omwonenden en mijn dringende interventie op de raadzitting van 26 juni vallen de werken stil op 4 juli Pas op 6 juli verschijnen borden van de bouwheer om te wijzen op de werf en het gevaar Arbeiders plaatsen pas dan stutten om instorting te voorkomen wat aangeeft dat zowel arbeiders als mogelijke nieuwsgierigen gevaar liepen En de site wordt van het meeste afval ontdaan Op mijn pertinente vragen gericht aan Franky De Block komt er antwoord dat men eerst het schrijnwerk verwijderde ivm gescheiden afvalverwerking Enkel brandbaar materiaal Na aandringen en verwijzend naar mijn eerder tussenkomst in de OCMW raad rond de asbestsituatie die onbeantwoord bleef kwam er een tweede antwoord Hierin wordt een andere reden gegeven voor de aanvang van de sloop Het werd bevestigt dat er asbest aanwezig is in het gebouw en dat er een asbestinventaris gemaakt is Volgens dit antwoord hadden de werken van 2 en 3 juli juist tot doel bijkomend asbestonderzoek te doen teneinde de asbestinventaris te actualiseren Hij antwoordt niet op de vraag wanneer de asbestinventaris opgemaakt is en door wie Hij zwijgt in alle talen over welk erkend bedrijf de aanwezige asbest zal verwijderen asbest mag enkel door erkende en hierin gespecialiseerde bedrijven verwijderd worden Hij legt evenmin uit hoe de afbraakwerken passen in de plannen om het asbest veilig te verwijderen het zogenaamde beheersplan En verbazend genoeg blijkt dat het OCMW met bouwheer Groep Sleuyter afspraken gemaakt heeft om de asbestinventaris geheim te houden Er wordt herhaaldelijk en vanuit verschillende bronnen gewezen op de vertrouwelijkheid en de plicht tot geheimhouding van deze informatie Het Wijkcomité de omwonenden en Groen maken zich ernstig zorgen Na raadpleging van enkele mensen met kennis aangaande de verwijdering van asbest waaronder milieuspecialisten van Groen blijkt het zeer ongeloofwaardig dat de reeds uitgevoerde afbraakwerken echt tot doel had het asbestonderzoek verder te zetten Vandaar dat we dringend de volgende vragen beantwoord willen zien Kan ons de garantie gegeven worden met studies en analyse van een echte specialist dat de reeds uitgevoerde afbraakwerken volgens plan waren Dus deel uitmaakten van een beheersplan Zo niet moeten we ons nu al zorgen maken over asbest in de lucht in het Westerkwartier Worden de nodige maatregelen genomen om asbestverspreiding te voorkomen Zo ja wat zijn de geplande methoden couveuse methode volledig omhulsel ander Zo ja waarom is het dan zo moeilijk de naam van het gespecialiseerde asbestverwerkend bedrijf vrij te geven Waarom heeft het zolang geduurd tot maandag 17 juli 2012 om eindelijk antwoord te krijgen op de vraag op welke datum is de inventaris opgesteld Door wie is de asbestinventaris opgesteld Antwoord respectievelijk 6 maart 2012 firma Fibrecount

  Original URL path: http://www.collinsnweke.be/openbaarheid_versus_geheimhouding_zeven_pertinente_vragen (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • DIALOOGTAFEL INTEGRATIE OOSTENDE | Collins Nweke
  voorbeeldfunctie vervullen en dus meer allochtonen in dienst nemen We zijn al gewoon aan de arrogantie van de macht in Oostende Duskrijgen we traditiegetrouw geen antwoord van het stadsbestuur De verantwoordelijke schepen heeft misschien meer zin in de vele feesten die de MARO organiseert dan werk maken van beleidswerk dat zou moeten leiden tot het verhogen van de werkkansen van de nieuwe Oostendenaars Inspraak Dat er vandaag een integratiedebat wordt georganiseerd n a v de komende gemeenteraadsverkiezingen zonder een protestactie zoals in 2005 is een goede zaak In 2005 moest Groen eisen dat zowel de stemgerechtigde EU als niet EU vreemdelingen worden aangeschreven door het stadsbestuur i v m gemeenteraadsverkiezingen Maar zonder resultaat Ook dit jaar hebben dat gedaan Wel met resultaat Dit is een vooruitgang Groen feliciteert de integratiedienst hiervoor Maar inspraak gaat veel meer dan debat en brieven schrijven Het stadsbestuur moet zichzelf durven de vraag stellen hoe efficient is onze beleid ten opzichte van de nieuwe Oostendenaar Een beleid dat gebaseerd is op een verouderd onderzoek kan zeker zijn doelen en objectieven niet daadwerkelijk bereiken Groen meent dat het laatste onderzoek vanuit stad Oostende naar de leefomstandigheden en verwachtingen van de nieuwe Oostendenaars gebeurde in 1997 Behalve een paar losstaande bevragingen baseert het stadsbestuur nog steeds zijn minderhedenbeleid op een verouderd onderzoek Het kan inderdaad gezegd worden dat de business as usual mentaliteit geldverspelling is Ik weet niet hoelang de kiezers dit gaan dulden Verandering is broodnodig Integratiedienst De Integratiedienst van stad Oostende doet zijn best en moet meer ondersteuning krijgen van het stadsbestuur De Minderhedenadviesraad Oostende MARO is een mooi beleidsinstrument maar moet meer ruimte krijgen om zelfstandig zijn dingen te kunnen doen zonder de constante bemoeienis van de verantwoordelijke schepen in de eerste 7 jaar waren er twee CD V schepenen en in de laatste 5 jaar twee sp a schepenen Door het incoherent beleid van de CD V en sp a blijft de MARO na meer dan 10 jaar bestaan nog in zijn kinderschoenen staan Wat beleidswerk betreft kent de adviesraad geen echte hoogtepunten Groen steun het verder bestaan van de integratiedienst op voorwaarde dat de verantwoordelijke schepen zorgt voor meer aandacht voor het beleidswerk via de MARO Meldpunt discriminatie Oostende Met het meldpunt heeft de regio Oostende een krachtige hefboom gekregen in het strijd tegen discriminatie op basis van niet enkel ras en huidskleur maar ook geloof geslacht leeftijd seksuele voorkeur afkomst overtuiging Maar hiermee is het werk niet af Het meldpunt moet verder uitgebouwd worden om optimaal te functioneren De intenties van stad en OCMW over het meldpunt racisme waren van in het begin verdacht Eerst en vooral wilde de burgemeester niets van het meldpunt horen Het was onder druk van een petitieactie die de coalitie van sp a CD V en Open VLD deed veranderen van standpunt Een meldpunt mag volgens de coalitie pas van start gaan in Oostende maar dan moet het weggestop worden ergens in het OCMW Geen bekendmaking In de raadzitting van maart 22 maart 2011 kreeg ik

  Original URL path: http://www.collinsnweke.be/dialoogtafel_integratie_oostende (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Is change aangekomen in Oostende? (toespraak door Collins Nweke) | Collins Nweke
  in 1997 van start bij een grootsschalige onderzoek naar de leefomstandigheden en verwachtingen van de etnisch culturele minderheden in Oostende Mijn gebrekkig Nederlands belette me niet om mij te engageren als doelgroepsvertegenwoordiger en als enqueteur in het onderzoek Ik was amper 3 jaar woonachtig in België kende zeer weinig over het land de lokale politieke structuur en meer nog mijn verblijfstitel was ook zeer onzeker Voor mijn lotgenoten waren dit redenen om niet deel te nemen Voor me was het juist omgekeerd Het oprichten van de minderhedenadviesraad Oostende is een rechtstreeks resultaat van dit onderzoek Om een lang verhaal kort te maken zou ik zeggen dat change in Oostende is aangekomen en langzaam maar zeker aan het ontwikkelen is Het project Changemakers kan instaan voor de nodige versnelling op voorwaarde natuurlijk dat je en ik eraan deelnemen Er bestaan reeds Changemakers in Oostende Denk maar aan het eerste politiek debatavond kleurrijke inspraak rond de thema diversiteitsbeleid georganiseerd op 11 juni 2004 door The Global Village vzw n a v de Vlaams parlementsverkiezingen van 2004 De Changemaker in dat project was niemand minder dan Kris Carlier toen hoofdredacteur bij de Zeewacht en moderator van het debat Kris is vandaag coördinator bij VormingPlus Oostende Is het een toeval dat dit jaar Kris met zijn VormingPlus één van de duwende krachten is in een infoavond rond gemeentelijk stemrecht voor allochtonen Volgens mij niet dat is een voorbeeld van een Changemaker aan het werk Denk ook aan het eerste themadebat rond diversiteitsbeleid op 29 juni 2012 ingericht door Stad Oostende n a v de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 Denk aan het feit dat na jaren klagen en vechten nu de MARO met een zelfstandig bestuur en een verkozen voorzitter beschikt Dat zijn voor me aanwijzingen van change En de Changemaker hier is wat

  Original URL path: http://www.collinsnweke.be/change_aangekomen_oostende_toespraak_door_collins_nweke (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Ordemotie Wijkgezondheidscentrum in Oostende - raadzitting 30 maart 2012 | Collins Nweke
  raadzitting 30 maart 2012 Door collins nweke op di 29 05 2012 12 25 Tags wijkgezondheidscentrum Oostende Collins Nweke Google Plus One Share on Facebook Tweet Widget Linkedin Share Button Login om te reageren Colofon Login Briefing Gemeenteraad Zoeken Aboneer je op mijn nieuwsbrief Collins on Facebook Diversiteit Lokale Economie Noord Zuidbeleid Policy Brief Sociaal Beleid Nieuwsoverzicht Groen Annemie Turtelboom was niet het probleem wel de Turteltaks Inschrijven vorming hernieuwd

  Original URL path: http://www.collinsnweke.be/ordemotie_wijkgezondheidscentrum_oostende_-_raadzitting_30_maart_2012 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Tussenkomst begrotingsbespreking 2012 | Collins Nweke
  aan te moedigen over te schakelen op een commerciële leverancier is onaanvaardbaar Het blijft zo omdat die mensen in de schulden zitten en daardoor niet van leverancier kunnen veranderen Ondertussen blijft Eandis een monsterwinst maken We kunnen als Sociaal Huis niet verzekeren dat de minimale levering van gas zoals het nu is in staat is om de aangehaalde problemen zal verhelpen Op deze vlak is de begroting 2012 een gemiste kans om aan een kerntaak te werken 2 Gezondheidsongelijkheden We vinden het jammer dat de gezondheidsongelijkheid in Oostende verder zal onaangepakt blijven in 2012 door gebrek aan langetermijn visie Oostende heeft nood aan een wijk gezondheidscentrum een laagdrempelige eerstelijnsgezondheidszorg door een multidisciplinair team met nadruk op de meest kwetsbaren Naast curatieve zorg moet er veel belang worden gehecht aan preventie en gezondheidspromotie in samenwerking met partners in de buurt en in de stad Er moet gestreefd worden naar goede samenwerkingsverbanden met gezondheids en welzijnsinstanties in de stad regio Het vertrekpunt is de visie dat iedereen recht heeft op kwaliteitsvolle en toegankelijke gezondheidszorg Een wijkgezondheidscentrum is een centrum waar iedereen uit een bepaalde buurt stad terecht kan voor de raadpleging van een arts kinesitherapeut of verpleegkundige Afhankelijk van de noden kan het aanbod van personeel nog worden uitgebreid na de startfase Dit multidisciplinair team kan integrale zorg aanbieden met overleg tussen de verschillende disciplines in hetzelfde centrum Een dergelijk centrum moet kunnen rekenen op een groot draagvlak van mensen die een dergelijke sociale gezondheidszorg een warm hart toedragen Daarom is de inspraak van patiënten personeel leden en vrijwilligers noodzakelijk Met zijn Kerngroep Lokaal Gezondheidsoverleg heeft Oostende zijn vooropgestelde strategische doelstellingen in de voorbije jaren niet bereikt Door een huisartsendienst te organiseren hoopt het Sociaal Huis nu een wondermiddel voor de gezondheidsarmoede te hebben gevonden De oplossing volgens ons ligt in de oprichting van een wijkgezondheidscentrum 3 Doorgangswoningen Met de begroting 2012 heeft Oostende de kans gemist om een budgetiare provisie te voorzien voor de subsidiëring van doorgangswoningen van de staatsecretaris voor maatschappelijke integratie en armoedebestrijding De federale overheid nam de beslissing om voor het vijfde jaar op rij een bijkomend initiatief te nemen om het grondwettelijke recht op wonen te realiseren De subsidiëring aanvraag tot 15 februari 2012 biedt een antwoord op de huisvestingssituatie van mensen die niet over een woning beschikken in de volgende omstandigheden omdat ze onbewoonbaar of ongeschikt zijn verklaard omwille van een gerechtelijk bevel tot uitdrijving omwille van familiale conflicten intrafamiliaal geweld inzonderheid omwille van een ramp zoals een brand ontploffing of overstroming omdat ze dakloos zijn Het gaat hier duidelijk om een tijdelijke huisvesting als antwoord op een noodsituatie De subsidie is bedoeld voor de uitbreiding inrichting en verbetering van doorgangswoningen Groen stelt vast dat het OCMW Oostende nog niet heeft ingetekend op deze subsidie terwijl alle centrumsteden in het land dit wel gedaan hebben en daardoor in de mogelijkheid zijn om meer mensen te helpen De opvang van mensen die na een familiaal conflict op zoek zijn naar een onderkomen voor korte duur of de

  Original URL path: http://www.collinsnweke.be/tussenkomst_begrotingsbespreking_2012 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Oprichting van een Wijkgezondheidscentrum in Oostende | Collins Nweke
  op de gezondheidsnoden van iedereen kan bereiken zonder een andere aanpak 4 Daarom een wijk gezondheidscentrum in Oostende het eerste in West Vlaanderen Een laagdrempelige eerstelijnsgezondheidszorg aanbieden door een multidisciplinair team met nadruk op de meest kwetsbaren in Oostende is wenselijk Naast curatieve zorg moet er veel belang worden gehecht aan preventie en gezondheidspromotie in samenwerking met partners in de buurt en in de stad Er moet gestreefd worden naar goede samenwerkingsverbanden met gezondheids en welzijnsinstanties in de stad regio Het vertrekpunt is de visie dat iedereen recht heeft op kwaliteitsvolle en toegankelijke gezondheidszorg Een wijkgezondheidscentrum is een centrum waar iedereen uit een bepaalde buurt stad terecht kan voor de raadpleging van een arts kinesitherapeut of verpleegkundige Afhankelijk van de noden kan het aanbod van personeel nog worden uitgebreid na de startfase Dit multidisciplinair team kan integrale zorg aanbieden met overleg tussen de verschillende disciplines in hetzelfde centrum Een dergelijk centrum moet kunnen rekenen op een groot draagvlak van mensen die een dergelijke sociale gezondheidszorg een warm hart toedragen Daarom is de inspraak van patiënten personeel leden en vrijwilligers noodzakelijk Naast de zorgverstrekkers moeten vrijwilligers ook deel uitmaken van het team Zij staan in voor het onthaal en bij hen kan je terecht om afspraken te maken en om informatie te vragen rond de werking van het centrum De ervaring leert dat de kracht ligt in het gesprek van persoon tot persoon rekening houdend met de eigenheid van eenieder De patiënten aanspreken motiveren ondersteunen en opvolgen is cruciaal om resultaten te behalen Dit vraagt veel tijd inzet en toewijding maar het is een efficiënte wijze van werken 5 Forfaitaire betaling of abonnementsgeneeskunde Artikel 52 1 van de wet van 14 juli 1994 voorziet dat huisartsen verpleegkundigen en kinesisten forfaitair kunnen betaald worden op basis van het aantal patiënten dat zich in de praktijk inschrijft Een persoonlijk aandeel per jaar is eisbaar maar mag een maximum per jaar niet overschrijden de situatie is hier verschillend van centrum tot centrum Een dergelijk centrum ontvangt maandelijks een vast bedrag voor alle ingeschreven patiënten ongeacht of ze al dan niet in die maand naar de consultaties kwamen Dit bedrag wordt berekend door de diensten van het Riziv op basis van 4 patiëntencategorieën De maandelijkse bedragen gaan van 6 37 euro tot 33 65 euro cijfers van 1 7 2011 Dit abonnement omvat de betaling van consultaties en huisbezoeken Technische prestaties vallen daarbuiten die worden verrekend via het derde betalers systeem Indien de patiënt in orde is met zijn mutualiteit betaalt hij geen persoonlijke bijdrage ongeacht de frequentie waarmee hij een beroep doet op huisarts kinesist verpleegkundige 6 Preventie en gezondheidspromotie Het forfaitair betalingssysteem laat ook toe tijd te besteden aan preventie en gezondheidspromotie Dit betekent dat een dergelijk centrum naast het genezen van mensen ook bezig is met het voorkomen van ziektes vaccinatieprogramma s en het ondersteunen van mensen om greep te krijgen op de factoren die een invloed hebben op hun gezondheid 7 Gemeenschapsgerichte werking Een dergelijk centrum wil zich niet alleen richten

  Original URL path: http://www.collinsnweke.be/oprichting_van_een_wijkgezondheidscentrum_oostende (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Tussenkomst in de raadzitting van 7 december 2011 over studentenjob | Collins Nweke
  van alle West Vlaamse leerlingen in het lager onderwijs 14 62 procent minstens één jaar schoolse vertraging heeft Met 29 22 procent van alle leerlingen is Oostende weer één van de koplopers Daarom moet er een integrale gecoördineerde armoedebestrijdingspolitiek komen in Oostende Armoede wordt soms als het ware doorgegeven van vader op zoon van de ene generatie op de andere Daarom spreekt men van generatiearmoede Het is een bevolkingsgroep die ook doorheen de geschiedenis geen aansluiting heeft kunnen maken met de algemene welvaartsstijging en nooit volwaardig heeft kunnen participeren Zij slagen er niet in om te ontsnappen aan levenslange uitsluiting Zij zitten in een uitzichtloze kringloop opgesloten 1 4 Gelijkheid van kansen bij toekening van vakantiejob bij het Sociaal huis Het is hoogst onaanvaardbaar dat mijn tiener zonen voorrang krijgen over hun leeftijdgenoten bij het toekenen van een vakantiejob in het Sociaal Huis louter omdat hun papa toevalig raadslid is in het Huis en niet omdat zij de beste kandidaten zijn Als ik mag kiezen zou ik eerder opteren om een studentenjob toe te kenen op basis van nood Met andere woorden ik zou kiezen voor een systeem die voorrang geeft aan kinderen uit kansarme milieu van kansengroepen bij het toekenen van studentenjob want juist die groep vindt het ontzettend moeilijk om een job te vinden door een samenloop van omstandigheden waaronder gebrek aan netwerk In Zottegem besliste de gemeenteraad eerder dit jaar om jongeren uit kansarme gezinnen als jobstudent aan te werven 2 5 Mijn vraag Mag ik volgende vragen stellen aan de voorzitter Bent u het eens met mij dat het onrechtvaardig is om voorrang te geven aan kinderen van raadsleden en personeel van het Huis bij het toekenen van studentenjob ten nadele van andere kinderen temeer de kinderen van kansengroepen Deelt u de mening dat dergelijke praktijken

  Original URL path: http://www.collinsnweke.be/tussenkomst_de_raadzitting_van_7_december_2011_over_studentenjob (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Energiearmoede in Oostende | Collins Nweke
  mijn bezondere aandacht want energiearmoede een groot probleem is Cijfers uit de Armoedeatlas West Vlaanderen 2011 wijzen aan dat Oostende kooploper is wat energiearmoede betreft Dat Oostende nu permanent wil intekenen op het systeem van de minimale levering van gas is danook een goede zaak Maar daardoor is energiearmoede niet opgelost Verwarming in de winter is onbetaalbaar voor vele Oostendenaars De meerderheid van die energiearmen vallen uit de boot zelfs Hiermee een verhaal van een medeburger Het is namelijk zo dat er elke week 5 euro afgetrokken wordt voor de afbetaling van de schuld die in de budgetmeter zit Ik begon met 900 euro schuld in de meter Als ik niet oplaadt gaat het saldo van de meter onder nul Dus als ik een maand niet oplaadt gaat het saldo van de meter 20 euro onder nul Als ik wel oplaadt dient een derde van het bedrag om dat saldo onder nul aan te vullen waarna er nog steeds 5 euro per week vanaf gaat om de schuld af te betalen Het resultaat Als ik voor 60 euro per maand oplaadt ontvang ik slechts voor 20 euro gas dit aan het duurste tarief van België Het afbetalen van de schuld die in de budgetmeter zit moet anders geregeld worden Zoals het nu geregeld word is het niet meer mogelijk om in de winter nog verwarming te hebben Voorbeeld als een klant voor 120 euro oplaadt gaat er een derde vanaf om het negatief saldo aan te vullen en vervolgens nog eens 5 euro per week om de overgebleven schuld af te betalen Resultaat van de 120 euro houdt de klant 60 euro over Op die manier is de motivatie bij de klant om die schuld af te betalen onbestaande Sta mij toe ook even op te merken dat mensen met

  Original URL path: http://www.collinsnweke.be/energiearmoede_oostende (2016-05-01)
  Open archived version from archive