archive-be.com » BE » C » COLLINSNWEKE.BE

Total: 292

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Noord-Zuidbeleid | Collins Nweke
  enigszins tekort in zijn aanbevelingen voor een post 2015 strategie Positief is echter dat specifieke doelen worden gesuggereerd om de genderkloof in het onderwijs te dichten alle vormen van geweld tegen vrouwen in te dijken betere toegang tot basisgezondheidszorg veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen te verzekeren sociale minimumrechten in te stellen de financiering na 2015 via bindende wetgeving te regelen meer bepaald via de 0 7 van het ontwikkelingsbudget eigen middelen in de EU begroting te creëren en delen te reserveren voor duurzame ontwikkeling en klimaatverandering Ook volledige tewerkstelling en degelijk werk moet een centraal doel worden in de post 2015 ontwikkelingsagenda Ik kan deze analyse alleen maar onderschrijven Bart Staes Europees parlementslid Actueel Een hart voor de kinderen en vrouwen van Alexandra Je bent vanavond aanwezig omdat je zorg draagt voor je medemens voor de mensheid Vanuit Oostende kunnen wij de wereld niet veranderen maar iedere daad hoe klein ook kan het leven van een of twee mensen redden Dat zijn een of twee mensen die anders enkel de dood het enige wat hun te wachten stond Mijn oprechte dank aan Mathla vzw voor de uitnodiging om een korte woordje te Lessons from the German minimum wage one year later On 1 January 2015 Germany introduced for the first time a general statutory minimum wage of 8 50 per hour This signaled the provisional end to a 10 year political debate in which trade unions employer associations and political parties struggled to agree on whether and how a statutory minimum wage should be introduced From the perspective of trade unions the introduction of a statutory New international economic strategy for Flanders Femish minister president Geert Bourgeois has presented the outline of a new international strategy for the Flemish economy Bourgeois was speaking at the first Flanders International Economic Summit

  Original URL path: http://www.collinsnweke.be/noord-zuidbeleid (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Lokale Economie | Collins Nweke
  realisaties na verloop van tijd natuurlijk Wij willen bij deze gewoon enkele aandachtpunten doorgeven aan de schepen maar ook een paar vragen stellen over de lokale economie meer specifiek de rol van het EHO daarin AANDACHTSPUNTEN De werkloosheid in mei 2013 was met 7 6 procent gestegen ten opzichte van mei 2012 ondanks de investeringen in het EHO Van 2006 tot 2011 is de werkloosheid in Oostende gestegen met 18 1 Dat is een stijging die veel groter is dan in andere steden zoals Brugge 6 Kortrijk 10 of zelfs Gent 16 Alleen Antwerpen doet ongeveer even slecht als Oostende Dit cijfer betekent dat het Economisch Huis Oostende en de coalitie er niet in geslaagd is om de hoge werkloosheid in Oostende terug te dringen integendeel de kloof met andere steden is verder gegroeid In absolute aantallen zijn er ongeveer 3500 werkzoekenden Is dit het falen van alleen het Economisch Huis Oostende Neen de coalitiepartners zijn medeverantwoordelijk Het economisch blueprint voor de komende jaren is de recent voorgestelde Oostende work Het document bevat wel interessante gegevens Het toont aan dat er in Oostende weinig verandert de problemen blijven dezelfde Jongeren die potentieel hebben om onze lokale arbeidsmarkt te verreiken verlaten massaal de stad Begrijp ons niet verkeerd niet dat alle anderen geen potentieel hebben maar de sterke schakels moeten de zwakke schakels ondersteunen En we vrezen dat we in Oostende toch behoorlijk zwakke schakels hebben De tewerkstelling in Oostende is niet zo groot wat eigenlijk de oprichting van het Economisch Huis verantwoordt Maar we merken dat héél wat zaken horecagevoelig zijn en met slechte seizoenen komen we niet ver De groep die meer dan twee jaar werkzoekend blijft is bijna 30 wat eigenlijk wel een hoog aantal is in vergelijking met andere centrumsteden Dit is onaanvaardbaar Het bedrijventerrein waar zoveel tewerkstelling uit zou komen daar vestigen zich héél wat bedrijven die niet meteen leiden naar veel tewerkstelling Toch niet voor de groep werkzoekende die in Oostende vertoeven We moeten u meedelen Schepen Geldhof dat we de realisaties van het EHO op vlak van werkgelegenheid en economische dynamiek ondermaats vinden want de stijgende werkloosheid ondermijnt de Oostendse welvaart en dit kan zich vertalen in criminaliteit enzovoort Voor alle duidelijkheid onze fractie gaat positief in op de vraag die vóór ons ligt omdat wij schepen Geldhof alle kansen willen geven Maar hopelijk bent u met ons eens dat behalve het uitspelen van de traditionele economische sectoren in Oostende hebben nieuwe sectoren zoals hernieuwbare energie innovatieve projecten in samenwerking met universiteiten greenbridge veel potentieel Ook de sociale economie staat in Oostende nog maar in haar kinderschoenen Hier is nog veel jobpotentieel Mijn vraag Leg ons eens kort en bondig uit hoe u tewerk wil gaan met het Economisch Huis als een tool die de werkgelegenheid en de economisch dynamiek van Oostende naar boven haalt Collins NWEKE Gemeenteraadslid voor Groen Oostende 28 juni 2013 Actueel Economisch Huis Oostende vzw dochterbedrijf AG Haven of EVA De discussie rond een nieuwe rechtsvorm voor het Economisch Huis

  Original URL path: http://www.collinsnweke.be/lokale_economie (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Policy Brief | Collins Nweke
  same issues that propelled my bid for a seat at the European Parliament in 2014 Having had the support of over 11 000 voters I felt that the dialogue with you on social economic and international affairs at policy level should be sustained via this platform Your feedback is thankfully welcome Colofon Login Briefing Gemeenteraad Zoeken Aboneer je op mijn nieuwsbrief Collins on Facebook Diversiteit Lokale Economie Noord Zuidbeleid Policy

  Original URL path: http://www.collinsnweke.be/policy_brief (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Een hart voor de kinderen en vrouwen van Alexandra | Collins Nweke
  voor de uitnodiging om een korte woordje te zeggen ter opening van de benefietavond t v v Alexander Zuid Afrika Overal ter wereld zijn er uitdagingen voor vrouwen en kinderen Maar in sommige werelddelen worden de fundamentale rechten en bescherming voor vrouwen en kinderen gegarandeerd In andere werelddelen zijn de vrouwen en kinderen kwetsbaar omdat de fundamentele bescherming en rechten niet worden gegarandeerd Alexandra Zuid Afrika is een van die plaatsen waar vrouwen en kinderen door de overheid en de samenleving onbeschermd worden gelaten We delen een gemeenschappelijke menselijkheid Daarom moeten we zorg dragen voor de kwetsbare vrouwen en kinderen van Alexandra Daarover gaat vanavond solidariteit met Alexandra en zijn kwetsbare inwoners temeer de vrouwen Onze Westerse gemeenschap is toch niet perfect De wereld is niet perfect Maar dagdaagelijks zetten tal van mensen professionelen en vrijwilligers zich in om te zorgen dat er meer gelijkheid van kansen zijn voor iedereen Initiatieven zoals Kansen voor Kinderen van het Sociaal Huis Oostende is er van Zo ook is de Kastrol die ervoor zorgt dat het huiswerk van kinderen uit kansarme gezinnen gemaakt zijn dat een kind uit een gezin waar Nederlands geen voertaal is wordt geholpen met zijn huiswerk Alle vrouwen die dakloos thuisloos zijn met of zonder kinderen kunnen terecht bij CAW Oostende voor opvang en begeleiding Er zijn meer Je bent vanavond aanwezig omdat je zorg draagt voor je medemens voor de mensheid Vanuit Oostende kunnen wij de wereld niet veranderen maar iedere daad hoe klein ook kan het leven van een of twee mensen redden Dat zijn een of twee mensen die anders enkel de dood het enige wat hun te wachten stond Proficiat aan Mathla voor de organisatie Mijn waardering voor Shari Quartier de initiatiefneemster voor haar inzet Ik wens jullie een prettige avond smakkelijk eten Er kan

  Original URL path: http://www.collinsnweke.be/noord-zuid/een_hart_voor_de_kinderen_en_vrouwen_van_alexandra (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Economisch Huis Oostende vzw: dochterbedrijf AG Haven of EVA? | Collins Nweke
  zien of die opgelost kunnen worden anders moeten we nog een andere oplossing zoeken In antwoord op mijn tussenkomst in de budgetbespreking rond de economie in december 2015 heeft de burgemeester bekendgemaakt dat zijn voorkeur gaat eerder naar het integreren van het Economisch Huis in AG Haven Oostende als dochterbedrijf in plaats van de VZW om te vormen tot een Extern Verzelstandigd Agenschap EVA Haven Oostende is zelf een EVA geworden De burgemeester liet weten aan de hand van zijn antwoord op onze tussenkomst in de raadszitting van 21 maart 2016 dat er zich enkele problemen stellen bij de optie dochterbedrijf AG Haven Indien de problemen niet opgelost kunnen worden zijn wij back to square one Hoe dan ook onze punt blijft dat de huidige vzw rechtsvorm moet verandeerd worden Alle indicaties wijzen op een omvormen tot een EVA Collins Nweke zoals u wel weet het om her vormen van de organisatie in een Extern Verzelfstandigd Agentschap EVA geniet nog steeds onze voorkeur op lange termijn Groen blijft constructief meewerken om van het Economisch Huis een efficiënte motor van de lokale economie te maken Hiermee een kort overzicht van de afgelegde parcours Het EHO is al doorgelicht en wij vinden dit een goede zaak Met die doorlichting werden enkele aanbevelingen gedaan De herstructurering van het beheersorgaan is één daarvan en die is al doorgevoerd Alhoewel de nieuwe structuur nog op zijn kinderschoenen staat zijn wij hoopvol dat het eindelijk de transparantie en de efficiëntie van de werking zal verhogen Een pijnpunt blijft wel het omvormen van het EHO in een Extern Verzelfstandig Agentschap EVA Behalve een belofte door de burgemeester in de gemeenteraad van december 2015 bij aandringen door Groen om dit nader te bekijken hebben wij niets meer mogen vernemen in dit verband Het valt dus te wachten of

  Original URL path: http://www.collinsnweke.be/lokale_economie/economisch_huis_oostende_vzw_dochterbedrijf_ag_haven_eva (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Eén miljoen euro dotatie: proactief economisch beleid is nodig | Collins Nweke
  Vlaanderen 6 28 bedroeg en die van Oostende op 10 97 lag dan is er sprake van een economie die sterk achteruit gaat Oostende moet af van een reactief economisch beleid Door de financieel economische crisis en de impact van de hervorming van de werkloosheidsreglementering stelt de POD Maatschappelijke Integratie een stijging van 12 4 meer leefloners in 2015 tegenover 2014 vast Zonder een proactief beleid zal er zeker in 2016 nog een sterker stijging zijn van het aantal moeilijk plaatsbare werkzoekenden in Oostende deels omwille van de 184 nieuwe erkende vluchtelingen De jaarlijkse dotatie van meer dan 1 miljoen euro aan het Economisch Huis bereikte tot op heden blijkbaar zijn doel niet Een andere aanpak een proactieve aanpak is vereist Een inclusief beleid maar toch aandacht voor doelgroepenbeleid Een op maat gesneden doelgroepenbeleid moet meer stimulans geven aan de tewerkstelling in Oostende want bijna 60 van de werkzoekenden zijn laaggeschoold 30 van de werklozen hebben beperkte kennis van de Nederlandse taal waaronder hooggeschoolden met migratieachtergrond Beperkte mobiliteit is ook een groot probleem bij deze doelgroep want veel van hen beschikken niet over een rijbewijs Daardoor kunnen ze niet in het midden of Zuidwest Vlaanderen geraken waar er redelijk veel meer werkaanbod voor arbeiders is in de landbouw veevoeders en dergelijke meer Een bijkomend Jobmarketeer is nodig binnen het bestaande budget Wil Oostende de werkloosheid ernstig aanpakken dan moeten wij de aanwending van de beschikbare middelen herbekijken Een voorbeeld is het feit dat het Economisch Huis het moet stellen met maar een jobmarketeer die ongeveer 1500 dossiers moet verzorgen Dit is niet alleen onmogelijk het is ook belachelijk Een bijkomend jobmarketeer is nodig De tijd is ook rijp om te gaan aankloppen bij de integratiedienst maar ook het opzetten van een nauwere samenwerking met de Minderhedenadviesraad Oostende om tot een

  Original URL path: http://www.collinsnweke.be/lokale_economie/e%C3%A9n_miljoen_euro_dotatie_proactief_economisch_beleid_nodig (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Colofon | Collins Nweke
  aangegeven valt al het materiaal op deze site onder een Creative Commons licentie Naamsvermelding NietCommercieel GeenAfgeleideWerken 2 0 België Realisatie Hans Coppens voor GroenWeb Design Theming Konnu en Groen webteam CMS Drupal Hosting Openminds Colofon Login Briefing Gemeenteraad Zoeken Aboneer je op mijn nieuwsbrief Collins on Facebook Diversiteit Lokale Economie Noord Zuidbeleid Policy Brief Sociaal Beleid Nieuwsoverzicht Groen Annemie Turtelboom was niet het probleem wel de Turteltaks Inschrijven vorming hernieuwd

  Original URL path: http://www.collinsnweke.be/colofon (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Gebruikersaccount | Collins Nweke
  Wie is Collins Contact Gebruikerslogin Inloggen actieve tabblad Nieuw wachtwoord aanvragen Gebruikersnaam Vul uw Collins Nweke gebruikersnaam in Wachtwoord Geef het wachtwoord dat bij uw gebruikersnaam hoort Colofon Login Briefing Gemeenteraad Zoeken Aboneer je op mijn nieuwsbrief Collins on Facebook Diversiteit Lokale Economie Noord Zuidbeleid Policy Brief Sociaal Beleid Nieuwsoverzicht Groen Annemie Turtelboom was niet het probleem wel de Turteltaks Inschrijven vorming hernieuwd huis aan huisblad 1 mei boodschap Groen

  Original URL path: http://www.collinsnweke.be/user (2016-05-01)
  Open archived version from archive