archive-be.com » BE » C » COLLINSNWEKE.BE

Total: 292

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Empowerment Through Self-Help | Collins Nweke
  the Sub Saharan Africans Once united under a platform they then would inform educate facilitate better understanding of and interaction with the host community Finally they would aid better integration The immediate question that arises is how exactly do you intend to do this Precisely what are the means through which you would be achieving your organizational aims In my interactions with the leadership of the Amicable Association Belgium I came to know that they know that emancipation does not come easy Can anyone point me to any individual group or community on whose lap power just fell without having to agitate for it Political economic or social power never comes cheap or easy You do not wait for it You go for it through little steps one at a time Drawing from my experience first and foremost as African Diaspora but also as founding Chairman of Ostend Municipal Advisory Council for Ethnic Minorities and currently an elected Municipal Legislator on a second term of office in Ostend City Council I understand the dire need for a self help Association with the aims and objectives that you have set forth Unity of Purpose It is heartwarming that the Amicable Association Belgium is not just talking about unity as one of its core businesses but is already taking actions to bring it to live I like the mindset that we can achieve more when united Your decision to cooperate rather than compete is laudable You have also not spread your fishing net so wide such that you impede the volume of fish to efficiently catch You have deliberately targeted the Sub Saharan Africans as a specific group That is very good From a management marketing perspective it is always better to identify your target market I must say well done Information is Power That you have included information as part of your core business is commendable The more you inform our people about their rights but equally importantly their obligations within the host community the more they are sensitized and the closer you come to an empowered community Yes empowerment because when you empower a people you have sent ignorance and poverty further away from their doorsteps Education is Key I am sure that the inclusion of education as an area of concentration by the Amicable Association Belgium is deliberate Education just like information is power I can only hope that the sort of education that Amicable Association will devote time to will include issues that target our children the second and third generation Africans here in Belgium When you begin to develop your programme of actions I do expect that the following questions will arise How do I as African parent facilitate the education of my child Do cultural differences ignorance or racism play a role in the choice of studies that schools recommend for African kids To what extent is education key to emancipation It is my hope that Amicable Association will begin to ask penetrating questions about why

  Original URL path: http://www.collinsnweke.be/gelijke_kansenbeleid/empowerment_through_self-help (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Sterke lokale economie lost werkloosheid op | Collins Nweke
  terug te kunnen dringen De jongste arbeidsmarktcijfers van de VDAB tonen aan dat er in Oostende een werkzaamheidsgraad die slechter is dan de gemiddelde voor zowel Vlaanderen als West Vlaanderen De positie van de beroepsactieve personen tussen 20 en 64 jaar op de arbeidsmarkt is volgens de VDAB gunstig Enkel Oostende wijkt daar diametraal van af met een duidelijk lagere werkzaamheidsgraad en hogere werkloosheidsgraad Als oppositiefractie werkt Groen constructief mee met beleidsvoorstellen in de Gemeenteraad en in de Commissies We willen hier prioritair op in zetten om te zorgen dat de economische indicatoren voor Oostende uit het rood komen Groen is consequent gebleven in zijn strijd om de traditionele economische sectoren die Oostende rijk is te versterken haven horeca visserij wellness en zorg enz Groen is voorstander van de rol van de Haven niet alleen in de cluster van innovatie en onderzoek en ontwikkeling maar ook als uitvalsbasis voor de ontwikkeling van offshore groene energie Dat blijft ongetwijfeld de toekomst voor ons land Het Economisch Huis Oostende EHO heeft hier een onmisbare rol te spelen Het EHO verdient alle kansen ongeacht de vraagtekens bij zijn prestaties de voorbije jaren We geloven in zijn hoopvol verhaal voor de economie Het zou de motor en centraal aanspreekpunt moeten zijn voor alles wat in Oostende met economische activiteiten te maken hebben Daarom juichen we hun geplande doorlichting toe en de om her vorming in een Extern Verzelfstandigd Agentschap EVA Groen hoopt hierbij betrokken te worden Ons einddoel is dat het EHO een efficiëntere werking op poten kan zetten en in staat is om de broodnodige lokaal economische acties te kunnen ondersteunen of bijsturen De komende maanden en jaren wil Groen pleitbezorger blijven voor doelgerichte initiativen rond jobcreatie lokale banenmarkten mobiele werkwinkels naar de wijken invoegbanen meer sociale economie en aandacht voor de doorstroming

  Original URL path: http://www.collinsnweke.be/lokale_economie/sterke_lokale_economie_lost_werkloosheid_op (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • TOEKOMSTVISIE SOCIALE ECONOMIE REGIO OOSTENDE | Collins Nweke
  sociale economie heeft in vergelijking met andere centrumsteden volgens de jongste Vlaamse Stadsmonitor blijft iets die Groen zorgen baat Het is danook onze visie that Stad en OCMW in samenwerking met derden een actieplan moeten ontwikkelen om de sociale economie te bevorderen in nieuwe sectoren zoals wellness en zorg groene energie havenactiviteiten et cetera Ik stapte in de denkdag benieuwd naar de visies van de experten Verder zijn we van mening als Groen dat de stad een voorbeeldfunctie heeft als het gaat over het aanwerven van mensen met een arbeidsbeperking Als stadsbestuur dient men te kunnen voorzien in de nodige begeleiding en omkadering om mensen die niet vanzelfsprekend in de reguliere arbeidsmarkt terechtkunnen zodanig te coachen dat zij een nuttige bijdrage kunnen leveren aan onze samenleving Hiermee kan men voor de mensen zelf een meerwaarde bieden alsook voor de diensten waar zij tewerkgesteld zijn en of toekomstige werkgevers op de reguliere arbeidsmarkt De kost hiervoor kan voor een stuk beperkt worden door samenwerkingsovereenkomsten af te sluiten met externe gespecialiseerde diensten Tot hoe verre delen de experten deze visie Het verslag van de denkdag zal je meer vertellen Klik hier om het verslag te lezen of downloaden Tags RESOC sociale economie

  Original URL path: http://www.collinsnweke.be/lokale_economie/toekomstvisie_sociale_economie_regio_oostende (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Stadsschulden blijven stijgen na aanpassing meerjarenplan | Collins Nweke
  nieuwe Brandweerzone vanaf 01 januari 2015 opwaartse aanpassing van de subsidiebedragen voor het Sociaal Verhuurkantoor SVK omwille van de overgang van het Sociaal Huis naar de Stad In het document de staat van het financieel evenwicht merken wij voor 2014 enkele positieve signalen maar een meerjarenplan moet per definitie een langetermijnvisie beoogen Groen ziet liever een aangepaste meerjarenplanning die onze schulden op langere termen afbouwt Wij kunnen moeilijk onze steun verlenen aan een wijziging die de stijging van onze schulden jaar na jaar aanmoedigt Daarom vragen wij een stemming Vaststellingen Wij stellen enkele zorgwekkende feiten vast Het voorziene budgettaire resultaat voor 2015 was oorspronkelijk 113 447 maar na deze wijziging zou dat tekort oplopen tot 676 656 Voor 2016 een zelfde evolutie oorspronkelijk 115 554 Na deze wijziging schat men het tekort hoger in tot 236 999 De autofinancieringsmarge evolueert negatief In de oorspronkelijke meerjarenplanning was er vanaf 2015 een grotere marge voorzien dan nu het geval is na deze wijziging Concreet oorspronkelijk was voor 2015 gerekend op 1 886 553 na deze wijziging slechts 1 323 343 Dat betekent dat de Stad vanaf 2015 minder eigen ruimte heeft en dreigt nog maar eens meer te moeten lenen voor haar uitgaven En onze schulden blijven al jaar na jaar stijgen De verhoging van de subsidiebedragen voor het SVK is 3 x het initieële bedrag De curieuze vraag is waarop waren de oorspronkelijke bedragen gebaseerd Bezorgdheid en vragen Groen is consequent gebleven in ons pleidooi voor een saneringsvisie wat de stadsfinancieën betreft Ik verwijs naar de gemeenteraad van juni 2014 toen we de rekening van de Stad hebben besproken Onder andere hadden we de aanhoudende uitverkoop van de stadspatrimonium aangekaart De liquiditeitsratio die daalde onder het cruciaal niveau en de verminderde reserves droegen toen onze bezorgdheid weg Eindelijk bleek uit de

  Original URL path: http://www.collinsnweke.be/lokale_economie/stadsschulden_blijven_stijgen_na_aanpassing_meerjarenplan (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Heeft Oostende een stadsbreed taalbeleid? | Collins Nweke
  vooral wens ik langs deze weg de Federatie Mondiale en Democratische Organisaties FMDO en de Minderhedenadviesraad Oostende MARO te feliciteren voor het project Onderwijsambassadeurs die terug te vinden is in de voorgelegde strategische nota Groen vindt dat Oostende goed bedient is door dit project Samen met andere initiatieven is de stad aan zee op weg naar het wegwerken van onderwijsachterstand in het algemeen maar meer bepaald voor de nieuwe Oostendenaars Dit is conform de beleidsdoelstelling HFDBD2 3 in de strategische nota van het meerjarenplan De doelstelling luidt als volgt de stad Oostende zet in op participatie als instrument voor gemeenschapsvorming sociale samenhang en diversiteit U als schepen bevoegd voor het minderhedenbeleid heeft herhaalderlijk en terecht het belang van taal in het integratieproces aangehaald Het was dan ook bemoedigend voor de sociale sector om de volgende actieplan AP 2213 terug te vinden in het meerjarenplan Een taalbeleidsplan opstellen en uitvoeren in functie van een duidelijke en laagdrempelige communicatie Ook lovend waren Acties 735 en 736 met naam een visie ontwikkelen voor een stadsbreed taalbeleid een taalbeleidsplan opmaken en uitvoeren Het einde van het jaar is in zicht en behoudens een vergissing van mijn kant hebben wij nog niets formeel in deze

  Original URL path: http://www.collinsnweke.be/gelijke_kansenbeleid/heeft_oostende_een_stadsbreed_taalbeleid (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Denkdag sociale economie | Collins Nweke
  meldt het RESOC Oostende de organisatoren van de denkdag Op basis van een gedeelde toekomstbeeld wordt voorstellen geformuleerd om stappen te zetten in de richting van dit toekomstbeeld Praktische info U wordt verwacht van 9 uur tot 16 uur Adres De Branding Populierenlaan 35 8430 Middelkerke Er wordt een broodjeslunch voorzien De betalende parking op het marktplein vlak bij De Branding kost 2 5 euro voor een volledige dag De

  Original URL path: http://www.collinsnweke.be/lokale_economie/denkdag_sociale_economie (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Activiteitenagenda | Collins Nweke
  2014 12 02 Klik hier voor ons activiteiten en die van derden die voor jou interessant kunnen zijn Tags agenda In de pers Agenda Google Plus One Share on Facebook Tweet Widget Linkedin Share Button Login om te reageren Colofon Login Briefing Gemeenteraad Zoeken Aboneer je op mijn nieuwsbrief Collins on Facebook Diversiteit Lokale Economie Noord Zuidbeleid Policy Brief Sociaal Beleid Nieuwsoverzicht Groen Annemie Turtelboom was niet het probleem wel

  Original URL path: http://www.collinsnweke.be/activiteitenagenda (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Een doekje voor het bloeden | Collins Nweke
  Stedelijke actoren zoals sociaalartistieke of buurteconomische organisaties opbouwwerkers straathoekwerkers actiegroepen of lokale ondernemers worden al te vaak slechts benaderd door de overheid als er zich een overlast probleem stelt Ze krijgen zelden de kans om hun rijke inzichten in het functioneren van de stedelijke samenleving te delen met de centrale overheden Zo gaat veel lokale kennis over sociale innovatie verloren i Door het feit dat Oostende allang met extreme armoede geconfronteerd wordt is er een rijke aanwezigheid van kennis over sociale innovatie Deze kennis over sociale innovatie zit bij onze ambtenaren zowel in het Sociaal Huis als in de stadsdiensten maar hun kennis wordt weinig tot niet benut Alvorens in te gaan op de kern van ons kort voorstel zou ik graag enkele bedenkingen willen weergeven Alcoholgebruik heeft een sociale functie net zo als de openbare pleinen Niet elk alcoholgebruik is een overmatig drankgebruik Er bestaat een reglement op de openbare orde en openbare dronkenschap Alcoholmisbruik staat meestal niet los van andere sociale problemen werkloosheid armoede geestelijke gezondheidsproblemen Enkel het drankgebruik aanpakken is een doekje voor het bloeden Repressieve aanpak van alcoholmisbruik in openbare pleinen levert geen duurzame oplossing Het voorstel Om preventief te werk te gaan om overlast door overmatige alcoholgebruik te voorkomen of aan te pakken stellen wij het aanstellen van een of meerdere wijkregisseurs voor Een wijkregisseur werkt aanvullend op de straathoekwerkers De straathoekwerkers houden zich bezig met praktische kant van de zaak door met het doelpubliek te praten vertrouwensrelatie opbouwen e d m De wijkregisseur wordt een draaischijf tussen de verschillende sociale diensten en organisaties De wijkregisseur verwijst door brengt de verschillende partners samen ziekenhuizen OCMW buurtwerk dienstencentra handelaarsbonden mutualiteiten tewerkstellingsinstanties belangenbehartigers van drankgebruikers op openbare pleinen e d m De wijkregisseur werkt een aanpakstrategie uit en volgt de uitvoering door de straathoekwerkers en anderen op

  Original URL path: http://www.collinsnweke.be/sociaal_beleid/een_doekje_voor_het_bloeden (2016-05-01)
  Open archived version from archive