archive-be.com » BE » C » COLLINSNWEKE.BE

Total: 292

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Turning Point for Nigeria on Diaspora Policy | Collins Nweke
  dropped without replacement Style became increasingly more important than substance as fewer efforts were expended on attracting the best and the brightest in Diaspora to drive the developmental agenda of the country Secondly the event became incrementally inconsistent For no genuine reasons some years are skipped or planning stopped and event cancelled Thirdly lack of follow up on conference resolutions or recommendations is a hallmark of DD There is neither evaluation nor monitoring and implementation of conference outcome is non existent In some cases conference reports are not issued or published Last but not least is the issue of ownership Nigerians in Diaspora Organisation NIDO the official Diaspora body feel dangerously marginalised in the planning of the event Some have described the situation as absurd and cannot justify how the Nigeria National Volunteer Service NNVS under the Office of the Secretary to the Government of the Federation OSGF would hijack an event which is meant to be for the Diaspora In the early years the Diaspora co owned the DD both in terms of content development and presentations at the event itself In recent years even the leadership of the global Diaspora struggle for visibility at the event Prime speaking slots are dominated by political figures who depart the scene along with their advisors before it is the turn of the Diaspora to share the ideas that brought them home in the first place The Diaspora are often left talking to themselves Diaspora Day 2015 DD2015 A combination of the challenges highlighted above and more which had been brewing over the years reached a climax in 2015 when calls from NIDO for an early start in the planning of DD2015 were either ignored or not adequately responded to by government represented by the NNVS The leadership of the organisation consisting of the continental heads in Africa the Americas Asia Pacific Europe constituted a global planning committee and worked out what appeared to be a robust set of events spanning nearly a week to commemorate the DD2015 with 25 July the official day in the national calendar as the focal day In a move that vexed the NIDO leadership beyond pardon the NNVS announced that government has postponed the DD2015 to 25 August A meeting between NIDO and the NNVS to find a common ground ended in an impasse According to NIDO it went ahead to hold what it claimed to be a scaled down DD2015 on 25 July and announced that it will not only boycott the planned 25 August event by the NNVS but issued a statement warning its members to stay home Truth be told the leadership of NIDO has every reason to be upset but the boycott and the call to members to do same which by the way was later retracted is another kettle of fish There have been several important voices that spoke up in condemnation of NIDO action that it is of no effect to add to those voices here Suffice to say that

  Original URL path: http://www.collinsnweke.be/noord-zuid/turning_point_nigeria_diaspora_policy (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Stad Oostende weet niet precies hoeveel bedrijventerreinen en panden leeg staan | Collins Nweke
  Bekijken we even het aantal opnames in West Vlaanderen van leegstand en of verwaarlozing bedrijfsruimten In 2012 2013 en 2014 leek het even beter te gaan onder de 500 dan de cijfers van 2004 die op 578 stond Goed nieuws zou men denken Misschien wel voor andere steden en gemeenten maar voor Oostende kennen we de tendens niet Grafiek 1 Opnames in de inventaris van leegstaande en of verwaarloosde bedrijfsruimten Leegstand bestrijden door toepassing van een heffing De toepassing van een heffing is een manier om leegstand te bestrijden Daarvoor is een inventaris van leegstaande en of verwaarloosde bedrijfsruimten onontbeerlijk De Vlaamse overheid verplicht de eigenaars van dergelijke gebouwen onder bepaalde voorwaarden tot betaling van een heffing Deze heffing heeft vooral de bedoeling om eigenaars aan te zetten leegstand en verwaarlozing te vermijden De eigenaar moet een heffing betalen na twee opeenvolgende registraties in de inventaris De opbrengst van de heffing komt dan terecht in het Vernieuwingsfonds Met dit fonds ondersteunt de Vlaamse overheid de sanering van leegstaande of verwaarloosde bedrijfsruimten voor details zie hier Een slimme overheid bestrijdt leegstand Dat Oostende geen betrouwbare inventaris heeft stelt nog een bijkomende probleem op eigenaars kunnen geen aansprak maken op het Vernieuwingsfonds Dit komt doordat één van de vier voorwaarden voor het toekennen van de subsidie is dat het onroerend goed moet in de Inventaris zijn opgenomen Grafiek 2 opnames in de inventaris omwille van leegstandskenmerken In totaal worden er ongeveer 430 ha of een oppervlakte zo groot als ongeveer 270 voetbalvelden bedrijfsruimtes onbenut In plaats van nieuwe ruimte aan te snijden zoals vermeldt staat in de beleidsnota van de Vlaamse minister van Economie en Innovatie zou het dus veel verstandiger zijn om de bestaande ruimtes optimaal te benutten Oostende zou een heffing al vanaf het tweede jaar van leegstand moeten invoeren

  Original URL path: http://www.collinsnweke.be/lokale_economie/stad_oostende_weet_niet_precies_hoeveel_bedrijventerreinen_en_panden_leeg_staan (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Naar eerherstel voor Lumumba in Oostende | Collins Nweke
  aangename Stad aan Zee te maken Op intellectueel niveau zijn er mensen zoals collega raadslid Sofie Cloet die lezingen debatten en artistieke evenementen rond Oostende en Congo organiseert in nauwe samenwerking met het lokale verenigingsleven Het leidt geen twijfel dat Congo een eerherstel verdient in een stad zoals Oostende door een straat laan of plein naar Patrice Lumumba de onafhankelijkheidsleider en de eerste democratisch verkozen premier van de Republiek Congo te noemen Burgemeester Jean Vandecasteele liet er in 2010 geen twijfel ontstaan dat hij deze zaak genegen is Wat is er gebeurd sedert de belofte van de burgemeester in 2010 Het antwoord van de burgemeester op het voorstel van Groen in de Gemeenteraad van 25 juni 2010 kon niet duidelijker zijn Hij zei Een goed idee maar we willen ook de afwisseling tussen man en vrouw respecteren Eerst komt er een straat voor Annemie Brackx dan nog een man daarna komt weer een vrouw aan de beurt en dan Lumumba Sindsdien heeft het stadsbestuur al een aantal straatnamen toegekend zowel aan vrouwen als aan mannen Zo kreeg in 2010 Leander Vanmassenhove de plots overleden OCMW raadslid een straat In 2013 kregen Dokter Paul Janssen stichter Janssen Pharmaceutica en Leo Baekeland chemicus en uitvinder van het bakeliet een laan In 2014 werd een brug genoemd naar Nelson Mandela en een straat naar Bertha Tratsaert het eerste vrouwelijke gemeenteraadslid in Oostende Ook Annemie Brackx is aan de beurt geweest met een straatnaam Ondertussen was er in de media een golf aan verklaringen en tegenstrijdige uitspraken hoe het komt dat Patrice Lumumba die eer nog niet te beurt is gevallen Wij doen niet mee aan deze speculaties noch aan insinuaties Vandaar dit agendapunt voor deze raad Wij bieden de meerderheid de kans om de zaak alsnog op te lossen Een terugblik in de tijd In 1951 werd de Kongolaan door schepen Vroome herdoopt in de dokter Ed Moreauxlaan Als motivatie haalde de schepen namens de Oostendse Verenigde Commissies ii aan Kongolaan heeft niet de minste betekenis op historisch of folkloristisch gebied deze naam werd gegeven zonder bijzondere reden aan deze belangrijke laan Het bewind van Leopold II waarvan er in Oostende veel herinneringen bestaan is blijkbaar geen bijzondere reden in de jaren 50 We verwijzen graag naar de beeldengroep aan de 3 gapers op de Zeedijk die door de activiteiten van de Stoete Ostendenoare in 2004 is aangepakt en naar de plakket aan de Duinenkerk met alle lof voor de beschavers van de Congolese bevolking om de enorme zichtbaarheid van Leopold II in Oostende aan te tonen Erkenning voor het Congolese volk Ten opzichte van de Congolese volk heeft Oostende een historisch besef iii en perspectief nodig en een blijk van erkenning Hoe kan dit beter door een straat laan of plein in Oostende te noemen naar de eerste democratisch verkozen staatsman van Congo namelijk Patrice Lumumba Dit zal zeker naar het Congolese volk een eerherstel betekenen De jonge onafhankelijke staat Congo had een veelbelovende politicus de eerste democratische verkozen premier die echter

  Original URL path: http://www.collinsnweke.be/noord-zuid/naar_eerherstel_voor_lumumba_oostende (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Verslagboek Themadag JobService | Collins Nweke
  voorwaarde Jobservice werd daartoe opgericht met de bedoeling om deze nieuwe medeburgers behorend tot de etnisch culturele minderheden ECM daarbij te helpen De ervaring leert immers dat deze mensen dikwijls niet de juiste weg vinden om zinvol te solliciteren Velen onder hen hebben zich ingespannen om Nederlands voldoende te leren en eventueel diverse opleidingen te volgen De Jobservice wil de toeleiding verzekeren naar de passende diensten en het proces opvolgen De werkgevers van hun kant aarzelen soms omwille van de administratieve rompslomp en de onzekerheid over de reacties van de autochtone werknemers Ook zij kunnen rekenen op de Jobservice en zijn partners voor de gewenste informatie en bijstand bij de aanwerving en eventuele begeleiding tijdens de startperiode van de werknemer Jobservice wil dus niet in de plaats treden van bestaande arbeidsbemiddelaars zoals de VDAB de OCMW s of de talrijke interimbureaus maar integendeel nauw samenwerken met deze instellingen en daarbij fungeren als een soort draaischijf Jobservice wil aldus bijdragen tot het verhogen van de participatiegraad van de ECM op de arbeidsmarkt en het streven naar individuele ontplooiing binnen deze doelgroep De themadag tewerkstelling voor allochtonen van dinsdag 9 september 2003 wordt dan ook een eerste stap in dit richting Een 100 tal deelnemers zowel bedrijfsleiders als organisaties en diensten voor arbeidsbemiddeling en individuele geïnteresseerden daagden voor deze themadag op Ook heel wat beleidsmensen namen actief deel aan de dag In deel I van dit verslagboek vindt u teksten van deze themadag Tewerkstelling voor Allochtonen In het volgende deel vindt u beleidsvoorbereidende materialen rond Jobservice de partners bevragingen en resultaten van zowel de doelgroep als dienstverleners organigram actieplan kwaliteitscirkel en zoveel meer Het verslagboek zal hopelijk een cruciale informatiebron zijn voor al wie actief is in de integratiesector in het algemeen maar meer bepaald in de tewerkstelling van allochtonen van trajectbemiddelaars

  Original URL path: http://www.collinsnweke.be/gelijke_kansenbeleid/verslagboek_themadag_jobservice (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Kustreddingdienst Oostende: Groen kaart de perceptie van onveiligheid aan | Collins Nweke
  reddersposten waarvan Oostende 11 bewaakte zones heeft goed voor 3 595 meters Financiering De IKWV heeft geen eigen bron van inkomsten Het is financieel afhankelijk van verschillende partners en vennoten waarvan de belangrijkste publieke partners zijn de kustgementen provincie West Vlaanderen en de Vlaamse overheid De privésponsors zijn voornamelijk Scapa AXA en Isuzu Benelux Voornaamste bugdetposten voor de IKWV is het uitbetalen van het personeel en aankoop en onderhoud van redingsmaterieel Het aandeel in de kosten voor de werking in 2014 voor Oostende volgens het jaarverslag 2014 bedroeg 443 243 97 inclusief de verloning van de redders binnen hun onze zones Bezorgdheden van de bevolking over de toekomst van de IKWV Er is onzekerheid over de rol en de continuïteit van de subsidiëring van de IKWV door sommige van de huidige partners Toeristisch gezien moet de veiligheid aan de kust op peil gehouden worden Er mag zelfs geen perceptie van onveiligheid aan de kust ontstaan want dit zal dodend zijn voor de toerisme de belangrijkste olie voor de motor van de kusteconomie Men vrees een mogelijke scenario waar er een vermindering komt in de reddingsposten Dit is natuurlijk ondenkbaar Om u een idee te geven tussen 2004 en 2014 waren er 3 094 reddingstussenkomsten Met andere woorden zonder het bestaan van de reddingsdienst staan 3 094 mensenleven in gevaar In 2014 was er 1 incident met dodelijke afloop en dit op een onbewaakte zone Door de beslissing van de Vlaamse overheid moet de provincies uittreden van de intercommunales Het is ons onduidelijk welke politieke spelletjes aan de gang is tussen de Vlaamse overheid en het provincie bestuur op de kap van de strandgangers gezinnen en kinderen Maar een ding moet duidelijk zijn Oostende mag geen twijfels laten bestaan over de veiligheid van zijn kust Vraag Vandaar onze vraag komt er

  Original URL path: http://www.collinsnweke.be/lokale_economie/kustreddingdienst_oostende_groen_kaart_de_perceptie_van_onveiligheid_aan (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Groen pleit voor kampeertoerisme in Oostende | Collins Nweke
  maatregelen genomen om de sector te stimuleren Een premie tot 2014 van ongeveer 60 000 euro voor gemeenten of ondernemers die kampeerautoplaatsen willen realiseren Het versoepelen sinds 1 oktober 2010 van de normen voor het aanleggen van kampeerautoplaatsen Het invoeren van een label kampeerautovriendelijke terreinen voor campings die aangepaste infrastructuur voor kampeerauto s aanbieden Op provinciaal niveau werden 29 campings geselecteerd die de nodige ruimte voor kortverhuur nog beschikbaar hebben maar vaak uit het beeld vallen Die worden samengebracht in een nieuwe kampeerkaart die een oplage kent van 60 000 exemplaren Een sector met hoog economisch potentieel Volgens informatie waarvoor wij beschikken is de vraag naar kampeerplaatsen groter dan het huidig aanbod In antwoord op parlementair vragen i liet de Vlaams Minister van toerisme weten dat er een aanbod is van 261 legale kampeerautoplaatsen en 399 illegale Dat het illegale aanbod beperkt is net daar waar voldoende legaal aanbod aanwezig is zegt dan ook genoeg Bovendien is op piekmomenten de bezettingsgraad van illegale kampeerautoplaatsen 78 8 zelfs hoger dan op de legale plaatsen 64 6 wat het acute tekort aan plaatsen nog eens extra in de verf zet Toerisme Vlaanderen verwacht dat er tegen 2020 rond 900 bijkomende legale kampeerautoplaatsen nodig zijn aan de Kust bovenop het huidige legale aanbod van ongeveer 260 De jaarlijkse groei van het aantal kampeerauto s ligt de afgelopen 15 jaar namelijk op ongeveer 6 Dit is een opportuniteit die Oostende niet langer naast zich mag laten liggen Gemiste kans en voor kampeertoerisms in Oostende Er was een zeer actieve tijdelijke mobilhomeparking aan de Napoleonlaan in de Oosteroever Op deze unieke locatie was er plaats voor 40 voertuigen vlakbij duinen zee strand én het centrum van Oostende dankzij de gratis veerdiensten De nodige ruimtelijke beslissingen was vereist om ook na de realisatie van een woonprojecten aldaar plaats te maken voor een standvastige mobilhomeparking naast een investering in aangepaste infrastructuur Het ging hier over een investering die zichzelf op korte termijn terugbetaalt naast de extra return die het kampeertoerisme sowieso voor de stad en de lokale economie met zich meebrengt Maar het stadsbestuur oordeelde dat een investering niet verdedigbaar is en gaf de voorkeur uitsluitend aan een gemengde woonontwikkeling in de vorm van een publiek private samenwerking PPS en gevormd door Bouwondernemingen Versluys en nv CFE Onze voorstellen Onze plan van aanpak is gebaseerd op de visie dat Oostende goed bediend wordt met een inkomenmix die niet enkel op de rijkere toeristen en tweede verblijvers mikken maar ook de gewone vakantieganger Men kan argumenteren dat de grootste struikelblok voor kampeertoerisme in Oostende bij de huidige ruimtelijke uitvoeringsplan RUP ligt Dat klopt maar een RUP kan men veranderen Voor een stad die het RUP wijzigt voor bouwprojecten hoeft het wijzigen van het RUP voor het toelaten van kampeertoerisme geen obstakel te zijn Gezien het economische potentieel van de kampeersector is het aangewezen om werk te maken van de wijziging van het RUP om zo mobilehomes kampeerauto s caravans en dergelijke meer toe te laten op bepaalde zones

  Original URL path: http://www.collinsnweke.be/lokale_economie/groen_pleit_voor_kampeertoerisme_oostende (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Syrische oorlogsvluchtelingen niet welkom in Oostende | Collins Nweke
  het tof vindt van de SP A de 550 hervestigingen in België van de Syrische oorlogsvluchtelingen te weinig vindt en vroeg de staatssecretaris voor asiel in dekamer om dit op te trekken Mijn collega Bert Piersegaele OCMW raadslid voor Groen diende gisteren een voorstel in om enkele Syrische oorlogsvluchtelingen te hervestigen in Oostende Dit werd weggestemd Hoe kan ik het nu uitleggen aan mijn zoon dat de lokale afdeling van dezelfde SP A geen minimum aan engagement en solidariteit wil tonen Ik heb het moeilijk om uit te leggen dat onze stad aan zee haar ogen sluit voor de Syrische oorlogsgruwel Hoe kan ik het uitleggen dat het antwoord van de socialistische voorzitter van het OCMW was we vangen al vluchtelingen op we weten dat vluchtelingen via andere kanalen bij ons terechtkomen Met dit voorstel laat Groen het hart spreken wij ons verstand Ik ben wel blij dat ik mandataris ben van een partij met een hart Dit kan ik wel goed uitleggen aan mijn tienerzoon Tags oorlogsvluchtelingen Syrië Google Plus One Share on Facebook Tweet Widget Linkedin Share Button Login om te reageren Colofon Login Briefing Gemeenteraad Zoeken Aboneer je op mijn nieuwsbrief Collins on Facebook Diversiteit Lokale Economie

  Original URL path: http://www.collinsnweke.be/gelijke_kansenbeleid/syrische_oorlogsvluchtelingen_niet_welkom_oostende (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Strandzone Oostende: Groen pleit voor behoud toegankelijkheid roelstoelgebruikers | Collins Nweke
  Westkans vzw en kent subsidies toe aan Groep Intro vzw voor de meewerkende kustgemeentes De laatst toegekende subsidie van de provincie was op 6 maart 2015 voor het werkingsjaar 2014 Dit ten bedrage van 22 576 73 specifiek voor de coaching van de assistenten Zon zee zorgeloos heeft niet alleen een welzijnsfunctie maar ook een toeristisch en economisch nut Denk eens aan de nabijheid van Ravelingen met zijn toegankelijk zwembad en van het BZIO Bundeling Zorginitiatieven Oostende waar je ook iets kan nuttigen Deze zijn extra troeven die samen het project Zon zee zorgeloos een meerwaarde betekent voor Oostende en de regio Dit is een fijne bestemming voor groepen rolwagengebruikers uit het binnenland die regelmatig een beroep doen op deze infrastructuur Uitdagingen In het begin van dit legislatuur merkten wij maar één minpunt waarvan wij werk wilden maken namelijk ontoegankelijke tramhaltes in de buurt van de Diksmuidestraat waar de toegankelijke strandzone ligt Maar vandaag zijn wij geconfronteerd met een ernstiger probleem de overlevingskwestie van het project zelf Niettegenstaande de mooie resultaten van Zon zee zorgeloos het voortbestaan van het project na 2016 is allesbehalve zeker want vanaf dan wordt welzijn geen bevoegdheid meer van het provinciebestuur Daardoor valt de subsidie voor het project weg Nochtans is dit een zeer belangrijke project welke terecht eens werd omschreven als een unieke combinatie van een aantal ingrepen en aanpassingen voor een zorgeloos bezoekje aan het strand Naast de andere kustgemeenten in samenwerking met de Provincie West Vlaanderen is Oostende een belangrijke partner in dit project Verwarring Voor ik verder ga met onze vragen wens ik een verwarring aan te kaarten Op de website van stad Oostende werd aangegeven dat Zon zee zorgeloos een project is met de steun van de Vlaamse Regering Maar in de notulen van de Deputatie van de provincie West

  Original URL path: http://www.collinsnweke.be/gelijke_kansenbeleid/strandzone_oostende_groen_pleit_voor_behoud_toegankelijkheid (2016-05-01)
  Open archived version from archive