archive-be.com » BE » C » CCEP-ANTHOS.BE

Total: 15

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Anthos Centrum voor Cliëntgericht-experiëntiële Psychotherapie Opleiding en Training
  hun ouders Emotionele problemen somberheid depressie minderwaardigheidsgevoelens angsten woede aanvallen Opvoedingsmoeilijkheden problemen op school Relationele moeilijkheiden met leeftijdsgenoten of thuis met ouders en broers zussen Gedragsproblemen problemen met gezag agressief gedrag pestproblemen liegen Ontwikkelingsproblemen leerproblemen ADHD vertraagde ontwikkeling Onverklaarbare lichamelijke klachten buikpijn maagpijn hoofdpijn Hoe Elke psychotherapie start met een verkennend gesprek waarin samen met u onderzocht wordt wat uw hulpvraag is en wat u verwacht van de begeleiding Tegelijk kan u kennismaken met onze manier van werken en kunnen we toetsen of deze werkwijze kan aansluiten bij uw verwachtingen In gezamenlijk overleg kan er dan gekozen worden voor een verdere begeleiding of voor een geschikte doorverwijzing Indien u een voorkeur heeft voor een bepaalde psychotherapeut e mag u dit aangeven We proberen hiermee in de mate van het mogelijke rekening mee te houden Voor een verkennend gesprek kan u een afspraak maken via contacteer ons Ons hulpaanbod Individuele psychotherapie voor volwassenen 18j In individuele gesprekken wordt u aangemoedigd om uw innerlijke gevoelswereld te onderzoeken Uw therapeut helpt u spreken over uw klachten en problemen op een wijze die de betekenis ervan voor uzelf begrijpelijker en scherper voelbaar maakt Doordat u meer contact krijgt met de dieperliggende betekenis van uw klachten en problemen en doordat u met de hulp van uw therapeut uw eigen creatieve mogelijkheden en innerlijke kracht leert her ontdekken wordt u stilaan meer in staat om iets aan uw moeilijkheden te veranderen en uw eigen oplossingen te vinden Uw therapeut draagt dus geen oplossingen aan maar helpt u uw eigen oplossingen te vinden Partnerrelatietherapie Indien de moeilijkheden die u bezighouden te maken hebben met uw relatie met uw partner kan u ervoor kiezen om samen in therapie te komen In de gesprekken wordt er ruimte gemaakt voor ieders verhaal en visie op het probleem Er wordt ook

  Original URL path: http://www.ccep-anthos.be/therAanbod.html (2016-05-02)
  Open archived version from archive


 • Anthos Centrum voor Cliëntgericht-experiëntiële Psychotherapie Opleiding en Training
  gespreks en luistervaardigheden voor de hulpverlener Inleiding in de cliëntgericht experiëntiele psychotherapie Belevingsbevorderend interveniëren De therapeutische relatie steunen en structureren versus uitdagen en exploreren De empathische atttitude en haar vormgevingen wat is empathie Hoe vertaalt dit zich in interventies Wat zijn de uitwerkingen van een empathisch interactie aanbod De attitude van echtheid en onvoorwaardelijk positieve aanvaarding en haar vormgevingen transparantie zelfonthulling Interactioneel werken directheid en interpersoonlijke feedback Procesdiagnostiek van de therapeutische relatie breuken in de therapeutische alliantie en hoe dit therapeutisch hanteren Theorie van persoonlijkheidsverandering in de cliëntgericht experiëntiële benadering de visie van Rogers Gendlin en Wexler Rice en Greenberg Procesdiagnostiek en procesbevordering Psychotherapie na seksueel misbruik therapiegerichte psychopathologische visie procesdiagnostiek over specifieke procesblokkades behandeling Posttraumatische stress stoornis therapiegerichte psychopathologische visie procesdiagnostiek over specifieke procesblokkades behandeling Persoonlijkheidsstoornissen en het fragiele proces therapiegerichte psychopathologische visie procesdiagnostiek over specifieke procesblokkades behandeling Dissociatieve identiteitsstoornis therapiegerichte psychopathologische visie procesdiagnostiek over specifieke procesblokkades behandeling Empathie als een ontwikkelingstekort effecten procesdiagnostiek en behandeling Groepstherapie Empirisch onderzoek over cliëntgericht experiëntiële psychotherapie Andere thema s op aanvraag Leertherapie en supervisie Greet Vanaerschot en Germain Lietaer zijn erkend opleider supervisor en leertherapeut van de Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht Experiëntiële Psychotherapie en Counseling VVCEPC Leertherapie zowel individuele leertherapie bij Anthos

  Original URL path: http://www.ccep-anthos.be/semWorkTrainSuperLeer.html (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Anthos Centrum voor Cliëntgericht-experiëntiële Psychotherapie Opleiding en Training
  Hij verwacht voldoening te vinden in zijn werk en wil zichzelf als persoon realiseren Zich goed voelen binnen het bedrijf is even belangrijk en zelfs belangrijker dan de verloning Persoonlijke groei is een basisvoorwaarde om een vervullend professioneel leven uit te bouwen Organisaties en bedrijven hebben nood aan gemotiveerde creatieve stressbestendige flexibele medewerkers met zin voor initiatief die daarenboven goed met elkaar kunnen samenwerken kunnen veranderen en mee evolueren met de veranderingen binnen het bedrijf Emotionele intelligentie Goleman 1995 1998 2002 wordt heden ten dage beschouwd als belangrijker voor een succesvol leven dan het IQ Algemeen verbreid is de mening dat succesvolle managers en leidinggevenden over een hoge dosis emotionele intelligentie dienen te beschikken Ook voor medewerkers die in teams of binnen projectwerking moeten functioneren is dit geen overbodige luxe Emotionele intelligentie verwijst naar de mate waarin iemand zijn eigen emoties herkent en positief kan hanteren en naar de mate waarin iemand in staat is de emoties van de ander te herkennen en hiermee om kan gaan Coleman beschrijft in zijn boek Working with Emotional Intelligence 1998 hoe voor een goed bedrijfsresultaat de emotionele vaardigheden van de medewerker twee keer zo belangrijk zijn als intellectuele of technische vaardigheden Zelfbewustzijn zelfvertrouwen

  Original URL path: http://www.ccep-anthos.be/orgBedrijf.html (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Anthos Centrum voor Cliëntgericht-experiëntiële Psychotherapie Opleiding en Training
  DC APA Vanaerschot G 1997 Plaats en betekenis van de empathische interactie in belevingsgerichte psychotherapie Theoretische en empirische exploratie Proefschrift aangeboden tot het verkrijgen van de graad van Doctor in de Psychologische Wetenschappen Promotor Prof Dr R Van Balen Copromotor Prof Dr G Lietaer Trijsburg W Vanaerschot G 1997 Psychotherapie tussen wet plicht en wetenschap Tijdschrift voor Psychotherapie 23 389 393 Watson J C Goldman R Vanaerschot G 1998 Empathic A postmodern way of being In Greenberg L S Watson J C Lietaer G Eds Handbook of experiential psychotherapy pp 61 81 New York Guilford Press Vanaerschot G 1999 De empathische interactie in de praktijk Tijdschrift voor cliëntgerichte psychotherapie 37 1 5 20 Vanaerschot G 1999 Empathische interventies In R W Trijsburg S Colijn E C A Collumbien G Lietaer red Handboek Integratieve Psychotherapie 1998 2002 pp I 4 2 1 I 4 2 29 Utrecht De Tijdstroom Vanaerschot G 2001 Microprocesdiagnostiek als leidraad voor procesdirectieve interventies in cliëntgerichte psychotherapie Tijdschrift voor Psychotherapie 27 6 441 469 Vanaerschot G 2001 Gehoord Hechting een achterhaald begrip in een steeds sneller veranderende samenleving Wetenschappelijk congres van de Vereniging voor Cliëntgerichte Psychotherapie VCgP Ede 26 januari 2001 Tijdschrift voor Psychotherapie 27 3 254 259 Vanaerschot G 2002 Gelezen Erskine R G Moursund J P Trautmann R L Beyond empathy A therapy of Contact in Relationship Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie 40 2 145 149 Vanaerschot G 2003 Gelezen Roelf Jan Takens 2001 Een vreemde nabij Enkele aspecten van de psychotherapeutische relatie onderzocht Tijdschrift voor Psychotherapie 29 5 424 431 Vanaerschot G 2003 Basale interventies In S Colijn J A Snijders R W Trijsburg Leerboek integratieve psychotherapie pp 101 132 Utrecht De Tijdstroom Vanaerschot G 2003 Cliëntgerichte psychotherapie bij slachtoffers van seksueel misbruik In N Nicolai red Handboek psychotherapie na seksueel misbruik pp 97 123 Utrecht De Tijdstroom Vanaerschot G 2004 It takes two to tango On empathy with fragile processes Psychotherapy Theory research practice training 41 2 112 124 Vanaerschot G 2004 Ontwikkelingen in empathie Van klimaatfactor naar belevings en relatiefaciliterende dialoog Tijdschrift Cliëntgerichte Pscyhotherapie 42 4 245 266 Vanaerschot G 2004 De therapeutische relatie opnieuw bekeken In M Leijssen en N Stinckens red Wijsheid in gesprekstherapie pp 23 42 Vanaerschot G 2006 Microprocessen in de therapeutische relatie van accepterend bevestigend tot uitdagend dialogerend In W Krikilion red De therapeutische relatie Antwerpen Apeldoorn Garant Vanaerschot G 2006 Kwetsbare danspartners over empathie bij fragiele belevingsprocessen Toegang tot de psychotherapie Internationaal 2006 2 pp 153 177 Vanaerschot G en Lietaer G 2007 Therapeutic ingredients in helping session episodes with observer perceived low and high empathic attunement A content analysis of client and therapist post session perceptions in three cases Psychotherapy research 17 3 329 342 Vanaerschot G 2007 Empathic Resonance and Differential Experiential Processing An Experiential Process Directive Approach American Journal of Psychotherapy 61 3 313 331 Vanaerschot G 2008 Spiegel en gids Over de empathische interactie en het experiëntiële veranderingsproces in psychotherapie In Hebbrecht M Demuynck I Red Empathie Hoeksteen of struikelblok in psychoanalytische psychotherapie Lietaer

  Original URL path: http://www.ccep-anthos.be/pubGreet.html (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Anthos Centrum voor Cliëntgericht-experiëntiële Psychotherapie Opleiding en Training
  1992 Therapeutische Faktoren in der Gruppentherapie und in Entwicklungsgruppen In M Behr U Esser F Petermann W M Pfeiffer R Tausch Eds Personzentrierte Psychologie und Psychotherapie Jahrbuch 1992 pp 38 54 Köln GwG Verlag 1992 Von nicht direktiv zum erfahrungsorientiert Ueber die zentrale Bedeutung eines Kern konzepts In R Sachse G Lietaer W Stiles Eds 1992 Neue Handlungskonzepte der Klientenzentrierten Psychotherapie pp 11 21 Heidelberg Germany Asanger 1992 De deskundigheid van de therapeut Enkele beschouwingen uit de client centered hoek Tijdschrift Klinische Psychologie 22 3 183 187 1993 Authenticity congruence and transparency In D Brazier Ed Beyond Carl Rogers Towards a psychotherapy for the twenty first century pp 17 46 London Constable met Dierick P 1993 Cliëntgerichte groepspsychotherapie In P J Jongerius J C B Eykman Eds Praktijkboek groepspsychotherapie pp 117 130 Amersfoort Academische uitgeverij Amersfoort 1994 L accettazione positiva incondizionata una condizione di base controversa nella terapia centrata sul cliente De Persona a Persona Revista di Studi Rogersiani 2 1 9 30 1994 Over de toekomst van cliëntgerichte psychotherapie kanttekeningen bij het artikel van Martin van Kalmthout Tijdschrift voor Psychotherapie 20 2 90 93 1994 Cliëntgerichte psychotherapie in de Lage Landen het voorbije en het komende decennium Tijdschrift voor Cliëntgerichte Psychotherapie 32 2 6 12 1994 Client centered experiential psychotherapy and counseling Bibliographical survey 1991 1993 Brochure 110 pp Centrum voor client centered therapie en counseling K U Leuven met Dierick P 1994 Een onderzoekslijst voor de werkwijze van de therapeut de GIS V In T J C Berk e a Eds Handboek groepstherapie pp W8 1 19 Houten Bohn Stafleu Van Loghum met Greenberg L S Elliott R 1994 Research on experiential psychotherapies In A E Bergin S Garfield Eds Handbook of psychotherapy and behavior change 4th ed pp 509 539 New York Wiley 1995 Carl Rogers verbale interventies in On anger and hurt Een kwantitatieve en kwalitatieve analyse In G Lietaer M Van Kalmthout Eds Praktijkboek gesprekstherapie Psychopathologie en experiëntiële procesbevordering pp 69 91 Utrecht De Tijdstroom met Leijssen M Vanaerschot G Gundrum M 1995 Handleiding bij een categorieënsysteem voor therapeutinterventies Nederlandstalige herwerking van het Hill Counselor Verbal Response Category System Niet gepubliceerde brochure 60 pp Leuven Centrum voor client centered therapie en counseling 1995 Vergelijkend proces en effectonderzoek in de psychotherapie een pleidooi voor integratie Tijdschrift voor Psychotherapie 21 3 194 206 Ook in Tijdschrift voor Psychotherapie 1999 Speciaal nummer met Vanaerschot G 1995 Onderzoek in de psychotherapie een zaak voor academici Tijdschrift voor Psychotherapie 21 6 527 533 met Dierick P 1996 Client centered group psychotherapy in dialogue with other orientations Commonality and specificity In R Hutterer G Pawlowsky P F Schmid R Stipsits Eds Client centered and experiential psychotherapy A paradigm in motion pp 563 583 Frankfurt am Main Peter Lang 1997 Autenticidad congruencia y transparencia In D Brazier Ed Más allá de Carl Rogers pp 25 46 Bilbao Desclée De Brouwer 1997 L Authenticité la Congruence et la Transparence Niet gepubliceerd manuscript Paris Trans H Hennemann 1997 Acceptation Considération positive inconditionelle une attitude fondamentale controversée de la thérapie centrée sur le client Niet gepubliceerd manuscript Paris Trans H Hennemann met Leijssen M 1997 Cliëntgerichte psychotherapie In W Vandereycken C A L Hoogduin P M G Emmelkamp Eds Handboek psychopathologie pp 124 137 Deventer Van Loghum Slaterus met Gundrum M Van Hees Matthyssen C Van Coillie G 1997 Carl Rogers interventies in de 17de sessie met Miss Mun commentaar uit cliëntgerichte en psychoanalytische hoek Tijdschrift voor Cliëntgerichte Psychotherapie 35 3 207 228 1997 Client centered experiential psychotherapy and counseling Bibliographical survey 1994 1996 Niet gepubliceerde brochure 86 pp Katholieke Universiteit Leuven Centrum voor client centered therapie en counseling 1998 La evolucion historica del paradigma de Carl Rogers y la terapia centrada en el cliente de la actitud no directiva a la actitud experiential Revista de Psicoterapia 8 nr 32 23 35 met Dierick P 1998 Interventies van groepspsychotherapeuten In W Trijsburg S Colijn G Lietaer E Collumbien Eds Handboek integratieve psychotherapie pp V1 1 1 19 Maarssen Elsevier De Tijdstroom met Watson J C Greenberg L S 1998 The experiential paradigm unfolding Relationship and experiencing in therapy In L Greenberg J Watson G Lietaer Eds Handbook of experiential psychotherapy pp 3 27 New York Guilford met van Kessel W 1998 Interpersonal processes In L Greenberg J Watson G Lietaer Eds Handbook of experiential psychotherapy pp 155 177 New York Guilford met Greenberg L S Watson J C 1998 Experiential therapy Identity and challenges In L Greenberg J Watson G Lietaer Eds Handbook of experiential psychotherapy pp 451 466 New York Guilford 1998 From non directive to experiential A paradigm unfolding In B Thorne E Lambers Eds Person centred therapy A European perspective pp 62 72 London Sage 1999 Een facelift voor het cliëntgericht experiëntieel paradigma Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie 37 2 108 114 1999 De la non directivité à l experientiel l évolution d un paradigme Mouvance Rogérienne 16 2 13 met Anzion P 1999 G Lietaer over de opleiding cliëntgericht experiëntiële psychotherapie Tijdschrift voor Psychotherapie 25 179 190 met Gundrum M Van Hees Matthyssen 1999 Carl Rogers responses in the 17th session with Miss Mun comments from a process experiential and psychoanalytic perspective British Journal of Guidance Counselling 27 4 462 482 met Stinckens N Leijssen M 1999 Handleiding Informatieverwerkingsschaal Nederlandsstalige herwerking van Toukmanians Levels of Client Perceptual Processing schaal Leuven Niet gepubliceerde brochure Centrum voor Client centered Therapie en Counseling K U Leuven met Leijssen M Vanaerschot G Gundrum M 1999 Verbal response modes category system A manual Leuven Niet gepubliceerd manuscript Centrum voor Client Centered Therapie en Counseling K U Leuven Belgium met Missiaen C Wollants G Gundrum M 2000 Gloria Rogers onder experiëntieel vergrootglas Tijdschrift voor Gestalttherapie 7 7 19 42 met Wollants G Missiaen C Gundrum M 2000 Gloria Perls onder experiëntieel vergrootglas Tijdschrift voor Gestalttherapie 7 7 47 76 2000 Kongruenz Selbsteinbringung des Psychotherapeuten Transparenz In G Stumm A Pritz Eds Wörterbuch der Psychotherapie pp 360 361 625 626 715 Wien Springer met Wollants G 2000 De existentiële dimensie

  Original URL path: http://www.ccep-anthos.be/pubGermain.html (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Anthos Centrum voor Cliëntgericht-experiëntiële Psychotherapie Opleiding en Training
  Kerselaerenstraat Na 200m kom je aan een T splitsing hier neem je opnieuw links Diestbrugstraat Na ongeveer 150m zie je aan de rechterkant een straat waar de wegwijzer Zonnewoud staat Die straat rechts Eikenstraat ga je in Dan neem je de eerste straat links Dennenlaan en dan opnieuw de eerste straat links Donkerstraat Het is het tweede en tevens het laatste huis voordat de straat overgaat in een bosweg nr 50 Vanuit Leuven Je neemt de Brusselse steenweg Te rekenen vanaf de uitrit 17 van de A2 deze uitrit is iets voorbij het nieuwe KBC gebouw richting Brussel sla je aan de tweede verkeerslichten rechtsaf richting Erps Kwerps links aan deze verkeerslichten staat Meerbeek aangegeven aan de rechterkant aan het verkeerslicht is er een broodjeszaak en aan de overkant van de straat een frituur Vanaf de afslag aan de verkeerslichten op de Leuvensesteenweg richting Erps Kwerps Na ongeveer 300m maakt deze straat een bocht van 90 naar links en daarna ga je over de spoorwegbrug Bij het afdalen van de brug neem je het kleine straatje aan je rechterkant Kerselaerenstraat Deze kronkelige weg geeft na 800 meter uit op een vorksplitsing hier neem je links nog steeds Kerselaerenstraat Na 200m kom je aan een T splitsing hier neem je opnieuw links Diestbrugstraat Na ongeveer 150m zie je aan de rechterkant een straat waar de wegwijzer Zonnewoud staat Die straat rechts Eikenstraat ga je in Dan neem je de eerste straat links Dennenlaan en dan opnieuw de eerste straat links Donkerstraat Het is het tweede en tevens het laatste huis voordat de straat overgaat in een bosweg nr 50 Vanuit Brussel E40 richting Luik Leuven uitrit Sterrebeek Nossegem Op het einde van de uitrit sla je linksaf richting Nossegem IKEA Aan de eerstvolgende verkeerslichten na ongeveer 300m sla je rechtsaf richting

  Original URL path: http://www.ccep-anthos.be/route.html (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Anthos Centrum voor Cliëntgericht-experiëntiële Psychotherapie Opleiding en Training
  Ons U kan ons telefonisch via e mail of onderstaand formulier bereiken Adres Anthos Donkerstraat 50 3071 Erps Kwerps Telefoonnummer 32 0 2 7571389 E mail greet vanaerschot ccep anthos be U heeft het formulier niet correct ingevuld gelieve opnieuw te proberen Vul onderstaande gegevens in om informatie te vragen of om een afspraak te maken voor een verkennend gesprek Wij contacteren u zo snel mogelijk Voornaam Naam Leeftijd Telefoon

  Original URL path: http://www.ccep-anthos.be/contact-error.html (2016-05-02)
  Open archived version from archive •