archive-be.com » BE » C » CBIP-VET.BE

Total: 577

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
  • Combinatie van NSAID's en andere actieve substanties
    stelsel Maagzuursecretie inhibitor Anti emeticum Spasmolytica Obesitas Anti infectieuze geneesmiddelen bij diarree Metabolisme Rehydratantia Glucose Vitaminen mineralen Locomotorisch stelsel Ademhalingsstelsel Cardiovasculair stelsel Hartinsufficiëncie Perifere en cerebrale vasodilatoren Diuretica Beta blokkers Urogenitaal stelsel Centraal en perifeer zenuwstelsel Algemene injecteerbare anaesthetica Inhalatieanaesthetica Euthanasie Lokale anaesthetica Neuroleptica Benzodiazepines Myorelaxerende stoffen Alfa 2 adrenergica Antidepressiva Middelen bij epilepsie Antidoot Geneesmiddelen voor de huid Uitwendig gebruik Cutaan gebruik Gebruik in het oog Gebruik in het oor Intra uterien Intramammair Immunologie Vaccins Rabiësvaccins Antisera en immunoglobines Immunomodulatoren Immunocastratie Antitumorale Middelen Zoek tekst Zoek specialiteit Wachttijden MRL Cascadesysteem Bijsluiters Combinatie van NSAID s en andere actieve substanties Een eerste combinatie bevat een antimuscarinerge stof met invloed op de gladde spiercellen van het gastro intestinaal systeem en een analgeticum uit de groep van de pyrazolones De tweede combinatie bevat naast een NSAID flunixine ook een antibioticum florfenicol en is geïndiceerd voor de behandeling van bepaalde met koorts gepaard gaande luchtweginfecties bij runderen BUSCOPAN compositum ad us vet Boehringer Ingelheim Bijsluiter via HMA natriummetamizol 500 mg ml butylhyoscine bromide 4 mg ml oplossing voor injectie iv im sc Posologie Eq 5 ml 100 kg iv kalf 5 ml 50 kg iv of im Ca 0 5 ml 5 kg iv of sc Vlees organen Eq 12 d kalf 15 d Niet toegelaten aan dieren die melk voor humane consumptie produceren fles 100 ml R RESFLOR 300 runderen Intervet Bijsluiter via FAGG florfenicol 300 mg ml flunixine meglumine 16 5 mg ml oplossing voor injectie sc Posologie Bo 1 x 40 mg flor kg 2 2 mg flun kg Vlees 46 d Niet toedienen aan Bo waarvan de melk bestemd is voor humane consumptie tijdens lactatie of droogstandperiodes noch in de 2 m voorafgaand aan het kalven van dieren bestemd voor toekomstige melkproductie voor consumptie fles 100 ml 250 ml

    Original URL path: http://www.cbip-vet.be/nl/texts/NNSAIOL1AL2e.php (2012-06-12)
    Open archived version from archive


  • Maagzuursecretie-inhibitor
    huid Uitwendig gebruik Cutaan gebruik Gebruik in het oog Gebruik in het oor Intra uterien Intramammair Immunologie Vaccins Rabiësvaccins Antisera en immunoglobines Immunomodulatoren Immunocastratie Antitumorale Middelen Zoek tekst Zoek specialiteit Wachttijden MRL Cascadesysteem Bijsluiters Maagzuursecretie inhibitor Omeprazol Specialiteiten met Omeprazol Indicaties De preventie en behandeling van gastrische ulcera bij het paard EGUS equine gastric ulcer syndrome kan gebeuren door het toedienen van de protonpompinhibitor omeprazol Het treffen van maatregelen om stress te voorkomen en het aanpassen van andere factoren zoals bijvoorbeeld het voederrantsoen en schema kunnen bijdragen in de behandeling of preventie van ulcera bij het paard Farmacodynamie Omeprazol bindt met de protonpomp ter hoogte van de pariëtale cellen van de maag Hierdoor worden zowel de basale zuursecretie als de zuursecretie die ontstaat na stimulatie van of de acetylcholine of de histamine of de gastrinreceptoren geremd Farmacokinetiek Omeprazol is instabiel in zuur milieu De absorptie van niet gecoate preparaten kan bijgevolg sterk varieren De absorptie van omeprazol als pasta kan variëren en ertoe leiden dat de werkzaamheid bij bepaalde dieren te wensen over laat Omeprazol wordt na metabolisatie voornamelijk via de nieren uitgescheiden in mindere mate via de gal Accumulatie treedt niet op na herhaaldelijke toedieningen Contra indicaties Gekende overgevoeligheid tegen omeprazol Ernstig gestoorde lever of nierfunctie Bijwerkingen Bijwerkingen werden niet vastgesteld bij volwassen paarden of veulens ouder dan 2 maanden tijdens een behandeling van 91 dagen met een dosis van 20 mg kg Interacties Omeprazol kan door haar invloed op het cytochroom P450 de eliminatie van warfarine en bepaalde benzodiazepines remmen Voorzorgen bij het gebruik Niet toedienen aan dieren die jonger zijn dan 4 weken of een lichaamsgewicht hebben kleiner dan 70 kg Voortplanting en lactatie De veiligheid van omeprazol bij drachtige of lacterende paarden werd niet vastgesteld Het gebruik bij deze dieren wordt daarom niet aanbevolen Omeprazol GASTROGARD

    Original URL path: http://www.cbip-vet.be/nl/texts/NGIOOOL1AL2d.php (2012-06-12)
    Open archived version from archive

  • Middelen tegen braken
    kat is groter dan 99 De interindividuele variatie voor farmacokinetische parameters na orale toediening is groot Metabolisatie gebeurt in de lever door cytochroom P450 Zowel na orale toediening als na sc injectie worden effectieve plasmaspiegels bereikt na 1 h Eliminatie gebeurt voor minder dan 1 door de nieren Contra indicaties De veiligheid van het product werd niet vastgesteld bij pups jonger dan 16 weken voor de hogere dosering met de tabletten of 8 weken voor de lagere dosering met tabletten of voor toediening van de injectievloeistof of bij kittens jonger dan 16 weken en bij drachtige en lacterende dieren Bijwerkingen Bij toediening van de hogere dosis bij de hond preventie van braken bij reisziekte kan braken optreden binnen twee uur na de orale toediening De injectie is pijnlijk vooral bij de kat Afkoelen van de injectieoplossing koelkasttemp kan pijn bij injectie voorkomen In zeer zeldzame gevallen kunnen anafylactische reacties optreden Interacties Maropitant heeft affiniteit voor Ca kanalen en dient derhalve niet gelijktijdig toegediend te worden met Ca kanaalantagonisten Maropitant bindt in hoge mate met plasma eiwitten en kan concurreren met andere stoffen die een hoge plasma eiwitbinding vertonen Voorzorgen bij het gebruik Toediening van de tabletten gebeurt best na opname van een weinig voedsel Voorzichtigheid is geboden bij patiënten die lijden aan of gepredisponeerd zijn voor hartaandoeningen daar maropitant affiniteit heeft voor de Ca en K kanalen Voorzichtigheid is eveneens geboden bij leverpatiënten Voortplanting en lactatie De veiligheid van het product werd niet vastgesteld bij dracht of lactatie Specialiteiten CERENIA 10 mg ml Pfizer A H Bijsluiter via EMA maropitant citraat monohydraat 10 mg ml oplossing voor injectie sc Posologie Ca Fe 1 x pd 1 mg kg max 5 d fles 20 ml R CERENIA 16 mg 24 mg 60 mg 160 mg Pfizer A H Bijsluiter via EMA maropitant citraat monohydraat 16 mg 24 mg 60 mg 160 mg tablet po Posologie Ca behandeling en preventie 1 x pd 2 mg kg max 5 d Ca preventie reisziekte 1 x pd 8 mg kg max 2 d tabl 4 R Metoclopramide Specialiteiten Indicaties Symptomatische behandeling van braken en verminderde gastro intestinale motiliteit geassocieerd met gastritis pylorus spasme chronische nefritis en digestieve intolerantie voor bepaalde geneesmiddelen Farmacodynamie De anti emetische werking van metoclopramide is voornamelijk het gevolg van zijn antagonistische werking bij D2 receptoren in het centrale zenuwstelsel en voorkomt braakneigingen en braken geprikkeld door de meeste stimuli Het prokinetische effect op de gastro duodenale doorvoer verhoging in intensiteit en ritme van de maagcontracties en opening van de pylorus is te wijten aan het muscarine activiteit de activiteit van de D2 receptor antagonist en en de 5 HT4 receptoragonist activiteit op gastro intestinaal niveau Farmacokinetiek Metoclopramide wordt snel en volledig geabsorbeerd na parenterale toediening Na subcutane toediening aan honden en katten worden de maximumconcentraties na 15 30 minuten bereikt Metoclopramide wordt snel gedistribueerd naar de meeste weefsels en vloeistoffen en passeert de bloed hersen barrière Metoclopramide wordt gemetaboliseerd door de lever De uitscheiding van metoclopramide is snel Bij de

    Original URL path: http://www.cbip-vet.be/nl/texts/NGIOOOL1AL2e.php (2012-06-12)
    Open archived version from archive

  • Spasmolytica
    worden toegediend aan jonge kalveren met diarree Het nut van spasmolytica bij diarree is echter omstreden Bij het paard met koliek wordt deze combinatie gebruikt voor haar spasmolytische en analgetische eigenschappen Bij de hond wordt ze aangewend bij urogenitale of gastro intestinale krampen bij diarree en bij braken Farmacodynamie Metamizol behoort tot de NSAID s en is antipyretisch en analgetisch De ontstekingsremmende werking treedt pas op bij hogere dosissen In tegenstelling met de meeste andere NSAID s bezit metamizol eveneens een spasmolytische werking Hyoscine of scopolamine behoort tot de natuurlijk voorkomende alkaloïden en heeft als anticholinergicum een spasmolytische werking op de gladde spieren van het spijsverteringsstelsel de galwegen en het urogenitaalstelsel Bij een paard met koliek zal de pijn in het algemeen binnnen de 15 minuten na een intraveneuze injectie verdwijnen Afhankelijk van de toedieningsweg houdt het klinische effect bij het paard 4 tot 6 uur aan Meestal is een eenmalige toediening voldoende Gezien de werkingsduur en de intensiteit van dit preparaat mag de toediening slechts gebeuren na het vaststellen van een precieze diagnose Farmacokinetiek Zie ook Pyrazolonderivaten voor metamizol Butylhyoscine wordt na intramusculaire injectie snel geresorbeerd en goed verdeeld naar de weefsels met hogere concentraties in de lever en de nieren Na metabolisatie gebeurt de uitscheiding met de urine en in mindere mate met de faeces Contra indicaties Derivaten van pyrazolon zijn niet aangewezen om te worden gebruikt bij hart lever of nierinsufficiëntie of bij maagulcera Glaucoom en obstipatie zijn een contra indicatie voor het gebruik van hyoscine Bijwerkingen In geval van overdosering zal het pyrazolonderivaat de oorzaak zijn van neurologische stoornissen Het anticholinergicum veroorzaakt parasympathicolytische symptomen Neostigmine wordt gebruikt als antidoot Interacties Gelijktijdige toediening van glucocorticoïden verhoogt het risico op gastro intestinale bloedingen Metamizol kan de diuretische werking van furosemide reduceren Combinatie met neuroleptica in het bijzonder met

    Original URL path: http://www.cbip-vet.be/nl/texts/NGIOOOL1AL2a.php (2012-06-12)
    Open archived version from archive

  • Anti-infectieuze geneesmiddelen gebruikt bij diarree
    mg kg LG 1 kg gemed voorm ton voeder 100 ppm min 21 d Vlees slachtafval 1 d gemed voorm 25 kg R premix Spectinomycine SPECTAM SCOUR HALT Ceva Santé Animale Bijsluiter via FAGG spectinomycine dihydrochloride 50 mg ml oplossing po Posologie big basisdosering 20 mg kg 12 h 3 d Vlees 12 d fles 100 ml R Polymyxines Colistine of polymyxine E is een bactericied antibioticum De binding met fosfolipiden veroorzaakt beschadiging van de celmembraan van de GRAM bacterie GRAM kiemen zijn resistent evenals Proteus en Serratia Het vermogen van colistine om te binden met bacteriële toxines dient te worden onderstreept De absorptie van colistine per os is zeer laag en gebeurt zeer traag Zie ook polymyxines voor systemisch gebruik COLIPLUS 2 000 000 IU ml Divasa Farmavic Bijsluiter via FAGG colistine sulfaat 2000 000 IE ml oplossing po in het drinkwater Posologie kalf Su lam 100 000 IE kg pd 3 5 d kip 75 000 IE kg pd 3 5 d Vlees 1 d Ei 0 d Niet toedienen aan dieren waarvan de melk bestemd is voor humane consumptie 1000 ml R COLISTIMAX 1200 pulvis Kela Laboratoria Bijsluiter via FAGG colistine sulfaat 1 200 000 IE eq 50 mg g poeder po in de melk of het drinkwater Posologie kalf niet herkauwend 2 x 2 5 mg kg pd 5 7 d big 5 mg kg pd 5 7 d Vlees kalf 7 d big 2 d poeder 1000 g R COLISTINE EUROVET 400 000 IE ml Eurovet Bijsluiter via FAGG colistinesulfaat 400 000 IE ml oplossing po in het drinkwater de melk Posologie kalf 80 000 IE kg pd in 2 x 5 7 d Su 80 000 144 000 IE kg pd 5 10 d pluimvee 60 000 80 000 IE kg pd 3 5 d Vlees 1 d Ei 0 d fles 1 l R COLISTINEMIX 1 200 000 IE g Eurovet Bijsluiter via FAGG colistinesulfaat 1 200 000 IE g poeder po in het drinkwater de melk het voeder Posologie kalf 2 x pd 8 10 g poeder 250 kg LG 5 10 d Su in het voer 2 x pd 8 10 g poeder 250 kg LG 5 10 d in het drinkwater 17 30 g poeder 250 kg LG pluimvee 1 kg 3000 l water 3 5 d Vlees 1 d Ei 0 d poeder 1 kg R COLIVET bolus 150 mg Prodivet Bijsluiter via FAGG colistine sulfaat 150 mg tablet bolus po Posologie kalf 2 5 mg kg 2 x pd 3 5 d Vlees kalf 3 d tabl 20 100 R COLIVET Quick Pump Prodivet Bijsluiter via FAGG colistinesulfaat 8 mg ml suspensie po Posologie big 6 4 mg kg 24 h max 5 d erge infect behandeling mag per 12 h herhaald worden max 5 d Vlees Su 3 d fles 100 ml R EMDOCOLIN 10 Emdoka Bijsluiter via FAGG colistine sulfaat 100 mg g poeder po in de melk kalf in het drinkwater Su Posologie kalf 5

    Original URL path: http://www.cbip-vet.be/nl/texts/NGIOOOL1AL2c.php (2012-06-12)
    Open archived version from archive

  • Geneesmiddelen gebruikt bij obesitas
    het oog Gebruik in het oor Intra uterien Intramammair Immunologie Vaccins Rabiësvaccins Antisera en immunoglobines Immunomodulatoren Immunocastratie Antitumorale Middelen Zoek tekst Zoek specialiteit Wachttijden MRL Cascadesysteem Bijsluiters Geneesmiddelen gebruikt bij obesitas Inhibitoren van het microsomiale triglyceride transfer proteïne Indicaties Als hulpmiddel naast dieetaanpassing en toename lichaamsbeweging bij de behandeling van overgewicht en zwaarlijvigheid bij volwassen honden volgens een vooropgesteld behandelingsschema Farmacodynamie Dirlotapide remt het microsomiale triglyceride transferproteïne MTP Dit enzym speelt een sleutelrol in de absorptie van de lipiden ter hoogte van de dunne darm Dit resulteert in een verminderde opname van vetten dosisafhankelijke verminderingen in serumcholesterol en triglyceriden en een toename van druppels in de enterocyten Deze effecten zouden verband houden met de remming van MTP ter hoogte van de enterocyten De accumulatie van triglyceriden in de enterocyten zou via een negatieve feedback de eetlust remmen Dirlotapide heeft geen centrale werking Farmacokinetiek Na orale toediening is de absorptie snel De biologische beschikbaarheid van dirlotapide na orale toediening bedraagt 24 tot 41 wanneer het geneesmiddel met het voeder wordt toegediend of 22 wanneer het geneesmiddel aan vastende dieren wordt toegediend Dirlotapide bindt in hoge mate aan plasma eiwitten De excretie van dirlotapide gebeurt voornamelijk via de faeces Contra indicaties Leverfunctiestoornissen overgevoeligheid voor stoffen aanwezig in het product dracht en lactatie jonge opgroeiende honden gebruik bij honden waarbij het overgewicht veroorzaakt wordt door een systemische aandoening zoals hypothyroïdie of Cushingsyndroom zijn contra indicaties Toediening aan katten is tegenaangewezen daar deze dieren snel een hepatische lipidose ontwikkelen met fatale afloop Bijwerkingen Braken soms met diarree kan voorkomen maar is meestal voorbijgaand Sporadisch treedt een milde ALT verhoging op zonder dat dit gepaard gaat met histologisch waarneembare leverletsels Polyfagie is een zeer zeldzaam optredende bijwerking Interacties Interacties van dirlotapide met andere geneesmiddelen werden niet onderzocht Voortplanting en lactatie Het gebruik bij honden die

    Original URL path: http://www.cbip-vet.be/nl/texts/NGIOOOL1AL2f.php (2012-06-12)
    Open archived version from archive

  • Rehydratantia
    zijn verschillen in hun alkaliniserend vermogen Deze verschillen kunnen in overweging worden genomen bij de therapeutische keuze Glucose lactose of lactoserum verzekeren een zekere calorietoevoer Deze wordt dikwijls gelimiteerd door de reële behoeften van het dier Farmacokinetiek In functie van de klinische toestand van het dier worden rehydratantia parenteraal voornamelijk intraveneus of peroraal toegediend Bij rehydratatie houdt men rekening met het bestaande vochttekort de dagelijkse behoefte en een toekomstig vochtverlies Intestinale absorptie van water is voornamelijk afhankelijk van de absorptie van natrium Bestanddelen zoals glucose en glycine bevorderen de intestinale absorptie van natrium Contra indicaties Orale rehydratatie van dieren met ileus is gecontraïndiceerd Om oedeem te vermijden geldt dit eveneens voor dieren met een vermoeden van nierinsufficiëntie Interacties Een simultaan gebruik van bepaalde orale rehydratantia en voeders die tetracyclines bevatten dient te worden vermeden Het samen toedienen van orale rehydratantia die bicarbonaat of citraat bevatten met de melk kan de verteerbaarheid van de melk aantasten Rehydratantia voor oraal gebruik Tabel 1 Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling van rehydratantia voor oraal gebruik Effydral Eurolectrol Lactolyte Na mEq l 120 100 77 Cl mEq l 55 75 55 K mEq l 15 32 Ca2 mEq l Ca2 Ca2 3 Mg2 mEq l 10 3 Bicarbonaat mEq l 60 35 Propionaat mEq l 10 Acetaat mEq l 30 Citraat mEq l 20 Glucose mmoles l 99 Lactose mmoles l 90 Glycine mmoles l 30 90 mol lactose zijn equivalent aan 180 mol glucose 38 44 g lactoserum l genereert 105 Kcal l EFFYDRAL Pfizer A H Bijsluiter via FAGG natriumchloride 2 34 g kaliumchloride 1 12 g natriumhydrocarbonaat 6 72 g watervrij citroenzuur 3 84 g lactose 32 44 g glycine 2 25 g bruistablet po in het drinkwater Posologie 1 tabl l water kalf 2 x pd 2 3 l dier 2 d indien nodig 4 d daarna 1 1 5 l Effydral opl 1 1 5 l melk of kunstmelk Vlees 0 d tabl 48 EUROLECTROL Eurovet Bijsluiter via FAGG natriumchloride 152 mg g kaliumchloride 17 6 mg g natriumbicarbonaat 117 6 mg g glucose 711 8 mg g poeder po in het drinkwater Posologie Eq Bo Su Ov Capr Ca Fe 25 g poeder l water 10 kg LG pd in 3 5 x Wachttijd 0 d poeder 1 kg 5 kg LACTOLYTE Virbac Bijsluiter via FAGG weipoeder 76 88 g 90 g watervrij natriumacetaat 4 9 g 90 g watervrij natriumpropionaat 1 92 g 90 g watervrij natriumchloride 2 92 g 90 g watervrij kaliumchloride 0 74 g 90 g watervrij magnesiumchloride 0 38 g 90 g monokaliumfosfaat 1 36 g 90 g poeder po in het drinkwater Posologie Bo kalf 2 x pd 90 g poeder 2 l water 2 3 d Vlees 0 d Melk 0 d poeder 8 x 90 g Rehydratantia voor parenteraal gebruik Tabel 2 Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling van rehydratantia voor parenteraal gebruik Fysiologische zoutoplossing Lactetrol Na mEq l 154 143 5 Cl mEq l 154 110 5 K mEq l 5 Ca 2

    Original URL path: http://www.cbip-vet.be/nl/texts/NMBOOOL1AL2o.php (2012-06-12)
    Open archived version from archive

  • Glucose
    en antipyretica Narcotische analgetica NSAID s Glucocorticoïden Antihistaminica Gastro intestinaal stelsel Maagzuursecretie inhibitor Anti emeticum Spasmolytica Obesitas Anti infectieuze geneesmiddelen bij diarree Metabolisme Rehydratantia Glucose Vitaminen mineralen Locomotorisch stelsel Ademhalingsstelsel Cardiovasculair stelsel Hartinsufficiëncie Perifere en cerebrale vasodilatoren Diuretica Beta blokkers Urogenitaal stelsel Centraal en perifeer zenuwstelsel Algemene injecteerbare anaesthetica Inhalatieanaesthetica Euthanasie Lokale anaesthetica Neuroleptica Benzodiazepines Myorelaxerende stoffen Alfa 2 adrenergica Antidepressiva Middelen bij epilepsie Antidoot Geneesmiddelen voor de huid Uitwendig gebruik Cutaan gebruik Gebruik in het oog Gebruik in het oor Intra uterien Intramammair Immunologie Vaccins Rabiësvaccins Antisera en immunoglobines Immunomodulatoren Immunocastratie Antitumorale Middelen Zoek tekst Zoek specialiteit Wachttijden MRL Cascadesysteem Bijsluiters Glucose Indicaties Deze hypertone oplossing van glucose is geïndiceerd bij aandoeningen waarbij er een tekort is ontstaan in de energiebehoefte zoals bij acetonemie bij de koe of drachtigheidstoxemie bij schaap en geit Deze behandeling moet door bijkomende maatregelen worden ondersteund Farmacodynamie 1 g glucose uit deze oplossing levert ongeveer 3 4 kCal Farmacokinetiek Indien de infusiesnelheid 0 5 g glucose kg LG h overschrijdt zal een diuretisch effect optreden als gevolg van glucosurie Contra indicaties Deze hypertone oplossing mag niet toegediend worden aan gedehydrateerde dieren Subcutane toediening wordt ontraden Bijwerkingen Bij onzorgvuldige iv injectie zijn phlebitis en weefselreacties op de plaats van toediening mogelijk Interacties Niet toedienen met andere middelen Voorzorgen bij het gebruik De oplossing tot lichaamstemperatuur brengen voor ze wordt toegediend Voortplanting en lactatie Er zijn geen beperkingen gekend GLUCOSE 30 Eurovet Bijsluiter via FAGG dextrose monohydraat 300 mg ml oplossing voor injectie iv Posologie Bo acetonemie 0 5 g kg Ov Capr drachtigheidstoxemie 5 7 g kg Wachttijd 0 d fles 500 ml R GLUCOSE 30 Kela Kela Laboratoria Bijsluiter via FAGG glucose monohydraat 300 mg ml oplossing voor injectie iv Posologie Bo 150 300 mg kg Wachttijd 0 d fles 500 ml R BCFI

    Original URL path: http://www.cbip-vet.be/nl/texts/NMBOOOL1CL2o.php (2012-06-12)
    Open archived version from archive