archive-be.com » BE » C » CBIP-VET.BE

Total: 577

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Folia vet 2008 nr 3 (b)
  wordt door plasmiden Plasmid Mediated Quinolone Resistance of PMQR werd beschreven in Klebsiella pneumoniae Dit gen is het zogenaamde qnr gen wat staat voor quinolone resistance gen Vandaag worden er in de familie van de Enterobacteriacae waaronder Escherichia Shigella Enterobacter Salmonella Klebsiella wereldwijd drie groepen qnr genen onderscheiden qnrA of het oorspronkelijke qnr gen qnrB en qnrS met respectievelijk 6 19 en 3 varianten De qnr genen zijn oorspronkelijk afkomstig van aquatische bacteriën familie van de Vibrionaceae waaronder Aeromonas en Vibrio De qnr proteïnen binden rechtstreeks met het topoïsomerase II en IV van E coli en verminderen zo voor de helft de affiniteit van topoïsomerase met het DNA waardoor fluorochinolonen zich in mindere mate kunnen binden met het letale topoïsomerase DNA complex De qnr genen veroorzaken een toename van de minimale inhiberende concentratie MIC van ciprofloxacine van 0 008 g ml tot gemiddeld 0 25 g ml lage resistentiegraad of subklinische resistentie 2 Het aac 6 Ib cr gen Dit tweede PMQR mechanisme werd recent ontdekt in E coli en wordt veroorzaakt door het voorkomen van twee mutaties in het aac 6 Ib gen dat in zijn oorspronkelijke vorm codeert voor een aminoglycoside acetyl transferase Dit enzym is verantwoordelijk voor resistentie tegen de aminoglycosiden tobramycine amikacine en kanamycine Ten gevolge van deze twee mutaties verscheen er een variant aac 6 Ib cr cr staat voor ciprofloxacin resistance die codeert voor een enzym dat nu norfloxacine ciprofloxacine en mogelijk ook enrofloxacine kan acetyleren Door hun verschillen in chemische structuur zijn andere fluorochinolonen niet gevoelig voor dit enzym De MIC van ciprofloxacine voor deze stammen is eveneens verhoogd tot 0 25 microgram ml Dit gen werd reeds beschreven in de Noord Amerika en Azië China 3 Het qepA gen Een derde PMRQ mechanisme werd onlangs ontdekt het gaat om een proteïne qepA of quinolone efflux pump dat fungeert als efflux pomp Dit mechanisme werd eerst beschreven in een E coli stam geïsoleerd in Japan Het qep gen werd ook bij in E coli stam in België aangetroffen Het gen verhoogt de MIC van hydrofiele fluorochinolonen zoals norfloxacine ciprofloxacine en enrofloxacine tot 0 25 microgram ml De MIC van andere antibioticaklassen blijft ongewijzigd Besluit Ondanks het feit dat de aanwezigheid van de resistentiegenen qnr aac 6 Ib cr en qepA op klinisch vlak minder erg is dan de mutaties in de gyr of par genen kan het een potentieel gevaar betekenen gezien het de kans op het ontstaan van stammen met een hogere resistentiegraad met een factor 10 verhoogt bij bacteriële groei in aanwezigheid van fluorochinolonen Aangezien deze genen zich bevinden op plasmiden kunnen ze bovendien via conjugatie horizontaal overgedragen worden naar andere bacteriën Een bijkomend gevaar bestaat erin dat deze verschillende genen accumuleren in eenzelfde plasmide waardoor de resistentie tegen fluorochinolonen in de bacteriestammen een klinisch niveau kan bereiken 1 microgram ml Deze plasmiden kunnen ook drager zijn van resistentiegenen tegen beta lactamantibiotica genen die breedspectrum betalactamases produceren en tegen macroliden en aminosiden Er kan bijgevolg gevreesd worden voor de co selectie

  Original URL path: http://www.cbip-vet.be/nl/nlinfos/nlfolia/08FVN3b.php (2012-06-12)
  Open archived version from archive


 • Folia vet 2008 nr 3 (c)
  tot 31 dagen Ivermectine wordt als pour on toegediend aan een dosis van 500 microgram kg Rekening houdend met de concentraties van de specialiteiten die op de markt beschikbaar zijn 0 5 komt dit overeen met een volume van 1 ml 10 kg LG In talrijke studies werd de werkzaamheid van ivermectine als pour on aangetoond bij de behandeling van infestaties met Damalinia bovis een bijtluis bij het rund De beschermingsduur bleek relatief lang te zijn en kon 42 soms zelfs 56 dagen bedragen Studies die de werking van ivermectine pour on tegen steekluizen nagingen zijn echter minder talrijk In een studie werd de werkzaamheid tegen infestaties met Linognathus vituli een steekluis bij het rund aangetoond tot 28 dagen na de behandeling In een andere studie met infestaties met L vituli en Solenopotes capillatus werd een volledige werkzaamheid tot 56 dagen opgetekend Voor schapen zijn er momenteel injecteerbare specialiteiten met ivermectine op de markt maar deze bezitten geen indicatie voor de behandeling van luizen Bovendien zijn er slechts weinig studies beschikbaar die de werkzaamheid van deze molecule tegen luizen bij het schaap onderzochten Hetzelfde geldt voor de geit In één studie werd evenwel de uitstekende werkzaamheid gemeld van ivermectine 200 microgram kg sc tegen Linognathus stenopsis een steekluis bij de geit en dit gedurende ten minste 30 dagen Doramectine Momenteel zijn er twee specialiteiten met doramectine op de markt voor de behandeling van luizen bij het rund De eerste specialiteit is een injecteerbare oplossing Dectomax voor de behandeling van steek en bijtluizen Net zoals voor de injecteerbare ivermectine oplossingen wordt ook in de bijsluiter van Dectomax gewezen op het feit dat dit product slechts een hulpmiddel is in de strijd tegen bijtluizen Het gebruik van doramectine is niet toegestaan bij runderen waarvan de melk bestemd is voor humane consumptie noch tijdens de lactatieperiode noch in de periode van 60 dagen die het kalven voorafgaat De wachttijd voor vlees bedraagt 42 dagen De dosis van doramectine per subcutane injectie is 200 microgram kg Uit verschillende studies blijkt de uitstekende werkzaamheid van doramectine tegen steekluizen De beschermingsduur loopt van 4 tot 5 weken Daarentegen vertoont het injecteerbare doramectine slechts een beperkte werking tegen bijtluizen De veiligheidsmarge van deze stof is relatief groot bij dosissen van 25 maal de aanbevolen dosis werden geen toxische tekens gezien De tweede specialiteit met doramectine die in ons land beschikbaar is is een pour on Dectomax pour on voor de behandeling van bijt en steekluizen Ook deze specialiteit is niet bestemd om te worden toegediend aan lacterende runderen die melk produceren voor humane consumptie noch tijdens de 60 laatste dagen voor het kalven De wachttijd voor vlees bedraagt 35 dagen De dosis bedraagt 500 microgram kg of 1 ml voor 10 kg LG Dectomax pour on bleek bijzonder werkzaam voor de behandeling van infestaties met bijtluizen met naargelang de studie een beschermingsduur van 77 of 126 dagen Ook de bescherming van Dectomax pour on tegen steekluizen blijkt goed te zijn met en beschermingsduur tegen Linognathus vituli van 105 dagen en 35 dagen voor Solenopotes capillatus in bepaalde studies zelfs tot 8 weken en Haematopinus eurysternus De injecteerbare specialiteit Dectomax is eveneens geïndiceerd voor het schaap maar niet voor de behandeling van luizen bij deze diersoort Gegevens over de werkzaamheid van doramectine voor de behandeling van luizen bij het schaap of bij de geit ontbreken in de literatuur Eprinomectine Er is slechts één specialiteit met eprinomectine Eprinex pour on op de markt beschikbaar Deze oplossing is bestemd voor de behandeling van onder meer bijt en steekluizen bij het rund Het bijzondere aan eprinomectine is dat deze stof in tegenstelling met de andere macrocyclische lactonen nagenoeg niet in de melk wordt uitgescheiden Eprinomectine mag bijgevolg toegediend worden aan melkkoeien De wachttijd voor melk bedraagt nul dagen De wachttijd voor vlees is 15 dagen De dosis van eprinomectine als pour on bedraagt 500 microgram kg of 1 ml 10 kg LG Meerdere studies toonden een zeer goede werkzaamheid tegen de drie steekluizen alsook tegen de bijtluizen met een beschermingsduur die tot 8 weken kan duren De veiligheidsmarge van deze stof is vrij goed bij kalveren werden geen toxische symptomen waargenomen na het toedienen van een vijfvoudige dosis Tienvoudige dosissen veroorzaakten echter zij het minder erge bijwerkingen De in de literatuur beschikbare informatie omtrent de werkzaamheid en de veiligheid van eprinomectine bij schapen en geiten is schaars Moxidectine Voor de behandeling van luizen bij het rund zijn moxidectine oplossingen beschikbaar als subcutane injectiepreparaten of als pour ons De injectiepreparaten zijn Cydectin 1 injecteerbaar en Cydectin 10 LA Deze laatste wordt ter hoogte van het oor geïnjecteerd Het gebruik van moxidectine injectiepreparaten is niet toegelaten bij dieren die melk produceren voor humaan gebruik gedurende de lactatieperiode of gedurende 60 dagen voor het kalven voor Cydectin 1 en 80 dagen voor het kalven voor Cydectin 10 LA De wachttijden voor vlees bedragen 65 dagen voor Cydectin 1 en 108 dagen voor Cydectin 10 LA De dosis bedraagt 200 microgram kg voor Cydectin 1 en 1 mg kg voor Cydectin 10 LA Injecteerbaar moxidectine is zeer doeltreffend voor de controle van infestaties met steekluizen en naargelang de studie worden reïnfestaties verhinderd gedurende 4 6 tot 8 weken Een studie uitgevoerd met het LA preparaat Cydectin 10 LA toonde een zeer goede werkzaamheid aan tegen Linognathus vituli en Solenopotes capillatus gedurende 133 dagen Daarentegen werd in meerdere studies het gebrek aan werkzaamheid van injecteerbare moxidectine aangetoond voor de behandeling van bijtluizen Zoals dit ook voor andere macrocyclische lactones geldt moet moxidectine als injectiepreparaat voorbehouden worden voor de behandeling van steekluizen De veiligheidsmarge van injecteerbaar moxidectine is beperkt Bijwerkingen kunnen reeds optreden bij het toedienen van 3 x de voorgeschreven dosis Moxidectine is ook als pour on beschikbaar voor gebruik bij het rund De indicaties zijn de behandeling van steek en bijtluizen Deze pour on heeft het voordeel dat hij bij melkvee kan toegediend worden met een wachttijd van nul dagen voor de melk De wachttijd voor het vlees is 14 dagen Als pour on bedraagt de dosis van moxidectine 500 microgram kg of 1 ml 10 kg In meerdere studies werd de werkzaamheid van moxidectine als pour on geëvalueerd voor de behandeling van steek en bijtluizen Meestal was deze groot zowel voor de steekluizen als voor de bijtluizen en werd de therapeutische activiteit gedurende 6 tot 8 weken behouden De veiligheidsmarge van moxidectine pour on is zeer ruim Eenmalige doseringen van 10 x of 25 x de aanbevolen dosis leidden niet tot bijwerkingen In de specialiteit met moxidectine die als orale oplossing voor het schaap op de markt is werd de behandeling van luizen niet opgenomen Er is trouwens weinig informatie beschikbaar over de werkzaamheid van deze stof voor de behandeling van luizen bij het schaap Op het vlak van de veiligheid werden geen bijwerkingen vastgesteld bij het toedienen van 2 x of 5 x de aanbevolen dosis van moxidectine oraal aan schapen Over het gebruik de werkzaamheid en de tolerantie van moxidectine bij de geit is zeer weinig informatie terug te vinden In een studie werd evenwel de zeer goede werkzaamheid van de pour on vorm dosis 500 microgram kg beschreven voor de behandeling van de steekluis Linognathus stenopsis met een beschermingsduur van tenminste 30 dagen Pyrethrinoïden Pyrethrinoïden zijn synthetische verbindingen analoog aan de natuurlijke pyrethrines die voorkomen in chrysantachtigen Deze stoffen oefenen een knock out effect uit op insecten Deze ectoparasitica bezitten een ruime veiligheidsmarge met een selectiviteitsratio verhouding tussen de toxiciteit bij insecten t o v deze bij zoogdieren die gewoonlijk meer dan 1000 bedraagt Tot deze groep behoren heel wat moleculen zoals bijvoorbeeld permethrine cypermethrine flumethrine deltamethrine Voor bepaalde pyrethrinoïden werden resistenties beschreven zoals meer bepaald de resistentie van meerdere soorten luizen tegen cypermethrine en deltamethrine Voor nutsdieren is momenteel een diergeneesmiddel op de markt Bayticol pour on flumethrine met als indicatie de behandeling van ectoparasieten met inbegrip van de steekluizen Linognathus vituli en Haematopinus eurysternus bij het rund In tegenstelling met de meeste macrocyclische lactones kan deze specialiteit toegediend worden aan lacterende runderen die melk produceren voor humaan gebruik De wachttijd voor melk bedraagt 8 dagen en deze voor vlees 5 dagen De dosis is 2 mg kg of 20 ml oplossing per 100 kg LG In meerdere studies werd de werkzaamheid van flumethrine als pour on tegen bijt en steekluizen aangetoond met een beschermingsduur van 61 dagen Terwijl er veel studies de werkzaamheid van cypermethrine of deltamethrine hebben aangetoond voor de behandeling van luizen bij het schaap zijn de werkzaamheidsstudies over flumethrine schaars In een Duitse studie werd nochtans de goede werkzaamheid van Bayticol pour on tegen bijtluizen bij het schaap vastgesteld met een beschermingsduur van minimum 42 dagen De beschermingsduur bij merinosschapen die leden onder een massale infestatie was echter slechts 21 dagen De werkzaamheid van flumethrine pour on werd geëvalueerd bij infestaties met Damalinia caprae bijtluis van de geit bij de geit Een dosis flumethrine van 1 mg kg leidde tot een totale werkzaamheid met een beschermingsduur van ten minste 42 dagen Bij deze dosis werden geen bijwerkingen vastgesteld Bovendien bleek flumethrine bij dezelfde dosis eveneens zeer goed werkzaam tegen Linognathus stenopsis de steekluis van de geit zij het met een kortere beschermingsduur nl minder dan 30 dagen Organische fosfaatesters en carbamaten Organische fosfaatesters en carbamaten inhiberen het choline esterase De accumulatie van acetylcholine ter hoogte van de synaps leidt tot een verhoogde stimulatie van de muscarinerge en nicotinerge receptoren In België is slechts één molecule uit deze groep geregistreerd als diergeneesmiddel namelijk foxim Sarnacuran dat als indicatie onder meer de behandeling van bijt en steekluizen heeft bij varkens en bij schapen die geen melk produceren voor humane consumptie De wachttijd voor het schaap bedraagt voor vlees 5 weken Volgens de SPK moeten schapen één maal gedipt gewassen of gesprayed worden met een oplossing van 10 ml Sarnacuran in 10 l water of 500 mg l Ondanks het feit dat deze oudere molecule veel wordt gebruikt zijn het aantal studies bij de doeldieren betreffende tolerantie werkzaamheid en remanente werking en de eventuele resistentie bij insecten tegen deze substantie beperkt De werkzaamheid van foxim voor de behandeling van schapen geïnfesteerd met Damalinia ovis werd evenwel aangetoond bij dippen met een foximoplossing van 250 mg l Het effect duurde 4 maanden Er moet worden opgemerkt dat het behandelen van luizen bij schapen met organische fosfaatesters dikwijls faalt omdat het dippen niet zorgvuldig gebeurt Gezien er voor de behandeling van luizen bij het rund meerdere specialiteiten op de markt beschikbaar zijn zou het toepassen van het cascadesysteem slechts mogelijk zijn indien bij deze middelen resistentie werd vastgesteld Rekening houdend met de lange wachttijd van 5 weken voor het schaap lijkt het toepassen van de minimumwachttijd van 28 dagen die in het cascadesysteem wordt voorgeschreven onvoldoende om na het slachten een residugehalte in het vlees te hebben dat kleiner is dan de MRL waarde Besluit Voor de behandeling van luizen bij runderen beschikt de dierenarts over een ruim aanbod aan diergeneesmiddelen De keuze voor de behandeling van melkvee is echter beperkt De keuze wordt naast criteria zoals indicatie doeltreffendheid duur van de bescherming tolerantie en wachttijd eveneens bepaald door het gemak van de toedieningswijze en ook de prijs zal zonder twijfel een beslissende factor zijn Voor het schaap zijn de mogelijkheden eerder beperkt De geneesmiddelen voor schapen moeten bovendien toegediend worden als spray of bad wat minder gemakkelijk is dan het toedienen van geneesmiddelen per injectie of pour on zoals bij het rund Het gebruik bij het schaap van producten bestemd voor het rund of voor andere diersoorten is slechts mogelijk indien hiervoor gegronde redenen kunnen worden opgegeven en dient te gebeuren volgens de regels van het cascadesysteem voor voedselproducerende dieren Bovendien kan een dergelijk gebruik riskant zijn in termen van werkzaamheid en tolerantie wanneer de toegediende specialiteiten niet onderzocht werden bij het schaap Voor behandeling van luizen bij de geit zijn er geen geneesmiddelen op de markt toegelaten Bijgevolg dient hiervoor dus steeds een geneesmiddel gebruikt te worden dat bestemd is voor een andere diersoort volgens de regels van het cascadesysteem voor voedselproducerende dieren Het actief bestanddeel moet dus opgenomen zijn in de MRL bijlagen I II of III van de Verordening EEG 2377 90 en de dierenarts moet een minimumwachttijd van 28 dagen voorschrijven voor vlees en 7 dagen voor melk Tabel Diergeneesmiddelen in België beschikbaar voor behandeling van luizen bij herkauwers Rund Specialiteit Indicatie Wachttijden Amitraz Taktic Steekluizen bijtluizen Vlees 7 dagen Melk 7 dagen Ivermectine Bovimec B Steekluizen Vlees 42 dagen Niet toedienen aan dieren waarvan de melk bestemd is voor humane consumptie tijdens de lactatie of aan deze dieren 60 dagen voor het kalven Closamectin Steekluizen Vlees 35 dagen Niet toedienen aan dieren waarvan de melk bestemd is voor humane consumptie noch tijdens de droogstand noch tijdens een periode van 60 dagen voor de partus bij vaarzen Ecomectin 1 Steekluizen Vlees 42 dagen Niet toedienen aan dieren waarvan de melk bestemd is voor humane consumptie tijdens de lactatie of aan deze dieren 60 dagen voor het kalven Ecomectin Cattle pour on Steekluizen bijtluizen Vlees 31 dagen Niet toedienen aan dieren waarvan de melk bestemd is voor humane consumptie tijdens de lactatie of aan deze dieren 60 dagen voor het kalven Iverpour pour on Steekluizen bijtluizen Vlees 28 dagen Niet toedienen aan dieren waarvan de melk bestemd is voor humane consumptie tijdens de lactatie of aan deze dieren 60 dagen voor het kalven Ivertin Cattle Steekluizen Vlees 42 dagen Niet toedienen aan dieren waarvan de melk bestemd is voor humane consumptie tijdens de lactatie of aan deze dieren 60 dagen voor het kalven Ivomec Steekluizen Vlees 21 dagen Niet toedienen aan dieren waarvan de melk bestemd is voor humane consumptie tijdens de lactatie of aan deze dieren 60 dagen voor het kalven Ivomec F Steekluizen Vlees 46 dagen Niet toedienen aan dieren waarvan de melk bestemd is voor humane consumptie of aan vaarzen 60 dagen voor het kalven Ivomec pour on Steekluizen bijtluizen Vlees 15 dagen Niet toedienen aan dieren waarvan de melk bestemd is voor humane consumptie tijdens de lactatie of aan deze dieren 60 dagen voor het kalven Noromectin Steekluizen hulp bij bestrijding van bijtluizen Vlees 42 dagen Niet toedienen aan dieren waarvan de melk bestemd is voor humane consumptie tijdens de lactatie of tijdens de droogstand of aan vaarzen 60 dagen voor het kalven Noromectin pour on Steekluizen bijtluizen Vlees 28 dagen Niet toedienen aan dieren waarvan de melk bestemd is voor humane consumptie tijdens de lactatie of tijdens de droogstand of aan vaarzen 60 dagen voor het kalven Topimec pour on Steekluizen bijtluizen Vlees 28 dagen Niet toedienen aan dieren waarvan de melk bestemd is voor humane consumptie tijdens de lactatie of aan deze dieren 60 dagen voor het kalven Virbamec 1 Steekluizen hulp bij bestrijding van bijtluizen Vlees 42 dagen Niet toedienen aan dieren waarvan de melk bestemd is voor humane consumptie tijdens de lactatie of aan deze dieren 28 dagen voor het kalven Virbamec F Steekluizen Vlees 80 dagen Niet toedienen aan dieren waarvan de melk bestemd is voor humane consumptie of 60 dagen voor het kalven Virbamec pour on Steekluizen bijtluizen Vlees 28 dagen Niet toedienen aan dieren waarvan de melk bestemd is voor humane consumptie tijdens de lactatie of aan deze dieren 60 dagen voor het kalven Doramectine Dectomax Steekluizen hulp bij de bestrijding van bijtluizen Vlees 42 dagen Niet toedienen aan dieren waarvan de melk bestemd is voor humane consumptie tijdens de lactatie of aan deze dieren 60 dagen voor het kalven Dectomax pour on Steekluizen bijtluizen Vlees 35 dagen Niet toedienen aan dieren waarvan de melk bestemd is voor humane consumptie tijdens de lactatie of aan deze dieren 60 dagen voor het kalven Eprinomectine Eprinex pour on Steekluizen bijtluizen Vlees 15 dagen Melk 0 dagen Moxidectine Cydectin 1 injecteerbaar Steekluizen hulp bij de bestrijding van bijtluizen Vlees 65 dagen Niet toedienen aan dieren waarvan de melk bestemd is voor humane consumptie tijdens de lactatie of aan deze dieren 60 dagen voor het kalven Cydectin 10 LA Steekluizen hulp bij de bestrijding van bijtluizen Vlees 108 dagen Niet toedienen aan dieren waarvan de melk bestemd is voor humane consumptie tijdens de lactatie of aan deze dieren 80 dagen voor het kalven Cydectin 0 5 pour on Steekluizen bijtluizen Vlees 14 dagen Melk 0 dagen Flumethrine Bayticol pour on Steekluizen Vlees 5 dagen Melk 8 dagen Schaap Specialiteit Indicatie Wachttijden Phoxime Sarnacuran Steekluizen bijtluizen Vlees 5 weken Niet toedienen aan ooien waarvan de melk bestemd is voor humane consumptie Amitraz Taktic Steekluizen bijtluizen Vlees 7 dagen Melk 7 dagen Geit Specialiteit Indicatie Wachttijden Geen Bibliografie ADAMS H R 2001 Veterinary Pharmacology and Therapeutics 8th edition Iowa State University Press Ames 1201 p ALVA VALDES R WALLACE D H HOLSTE J E EGERTON J R COX J L WOODEN J W BARRICK R A 1986 Efficacy of ivermectin in a topical formulation against induced gastrointestinal and pulmonary nematode infections and naturally acquired grubs and lice in cattle American Journal of Veterinary Research 47 2389 2392 BARTH D PRESTON J M 1985 Efficacy of ivermectin against the sucking louse Solenopotes capillatus The Veterinary Record 116 267 CAMPBELL W C 1989 Ivermectin and abamectin Springer Verlag New York 363 p CAMPBELL J B BOXLER D J DAVIS R L 2001 Comparative efficacy of several insecticides for control of cattle lice Mallophaga Trichodectidae and Anoplura Haematopinidae Veterinary Parasitology 96 155 164 CHICK B MCDONALD D COBB R KIERAN P J WOOD I 1993 The efficacy of injectable and pour on formulations of moxidectin against lice on cattle Australian Veterinary Journal 70 212 213 CLEALE R M LLOYD J E SMITH L L GRUBBS M A GRUBBS S T KUMAR R AMODIE D M 2004 Persistent activity of moxidectin long acting injectable formulations against natural and experimentally enhanced populations of lice infesting cattle Veterinary Parasitology 120 215 227 CLYMER B NEWCOMB K M RYAN W G SOLL M D 1998 Persistence of the activity of topical ivermectin against biting lice Bovicola bovis The Veterinary Record 143 193 195 COLES G STAFFORD K 2002 Cypermethrin

  Original URL path: http://www.cbip-vet.be/nl/nlinfos/nlfolia/08FVN3c.php (2012-06-12)
  Open archived version from archive

 • Nieuw
  link subglobal5 link subglobal5 link subglobal5 link subglobal5 link subglobal5 link subglobal6 link subglobal6 link subglobal6 link subglobal6 link subglobal6 link subglobal6 link subglobal6 link subglobal7 link subglobal7 link subglobal7 link subglobal7 link subglobal7 link subglobal7 link subglobal7 link subglobal8 link subglobal8 link subglobal8 link subglobal8 link subglobal8 link subglobal8 link subglobal8 link Nieuw Zoek tekst Zoek specialiteiten Wachttijden MRL Cascadesysteem Bijsluiters ACTICAM 5 mg ml Ecuphar meloxicam 5 mg ml oplossing voor injectie sc iv Ca Fe lft 6 w Fe LG 2 kg aandoening bewegingsapp Ca 1 x 0 2 mg kg vermindering post operatieve pijn Ca 1 x 0 2 mg kg voor de operatie Fe 1 x 0 3 mg kg voor de operatie fles 10 ml R CBIP projet vétérinaire skip to page content links on this page site navigation footer site information BCFI vet Inhoud site Het B C F I Contact Inleiding Disclaimer Home Repertorium Folia vet Nieuw Goed om te weten Links subglobal1 link subglobal1 link subglobal1 link subglobal1 link subglobal1 link subglobal1 link subglobal1 link subglobal2 link subglobal2 link subglobal2 link subglobal2 link subglobal2 link subglobal2 link subglobal2 link subglobal3 link subglobal3 link subglobal3 link subglobal3 link subglobal3 link subglobal3 link

  Original URL path: http://www.cbip-vet.be/nl/nlnew1.php?f1=2957 (2012-06-12)
  Open archived version from archive

 • Nieuw
  link subglobal4 link subglobal4 link subglobal4 link subglobal4 link subglobal4 link subglobal4 link subglobal5 link subglobal5 link subglobal5 link subglobal5 link subglobal5 link subglobal5 link subglobal5 link subglobal6 link subglobal6 link subglobal6 link subglobal6 link subglobal6 link subglobal6 link subglobal6 link subglobal7 link subglobal7 link subglobal7 link subglobal7 link subglobal7 link subglobal7 link subglobal7 link subglobal8 link subglobal8 link subglobal8 link subglobal8 link subglobal8 link subglobal8 link subglobal8 link Nieuw Zoek tekst Zoek specialiteiten Wachttijden MRL Cascadesysteem Bijsluiters ACTIVYL 100 mg spot on opl kleine katten Intervet indoxacarb 99 45 mg oplossing voor cutaan gebruik Fe lft 8 w LG 0 6kg en pipet 4 R CBIP projet vétérinaire skip to page content links on this page site navigation footer site information BCFI vet Inhoud site Het B C F I Contact Inleiding Disclaimer Home Repertorium Folia vet Nieuw Goed om te weten Links subglobal1 link subglobal1 link subglobal1 link subglobal1 link subglobal1 link subglobal1 link subglobal1 link subglobal2 link subglobal2 link subglobal2 link subglobal2 link subglobal2 link subglobal2 link subglobal2 link subglobal3 link subglobal3 link subglobal3 link subglobal3 link subglobal3 link subglobal3 link subglobal3 link subglobal4 link subglobal4 link subglobal4 link subglobal4 link subglobal4 link subglobal4 link subglobal4 link

  Original URL path: http://www.cbip-vet.be/nl/nlnew1.php?f1=2981 (2012-06-12)
  Open archived version from archive

 • Nieuw
  subglobal4 link subglobal4 link subglobal4 link subglobal4 link subglobal4 link subglobal5 link subglobal5 link subglobal5 link subglobal5 link subglobal5 link subglobal5 link subglobal5 link subglobal6 link subglobal6 link subglobal6 link subglobal6 link subglobal6 link subglobal6 link subglobal6 link subglobal7 link subglobal7 link subglobal7 link subglobal7 link subglobal7 link subglobal7 link subglobal7 link subglobal8 link subglobal8 link subglobal8 link subglobal8 link subglobal8 link subglobal8 link subglobal8 link Nieuw Zoek tekst Zoek specialiteiten Wachttijden MRL Cascadesysteem Bijsluiters ACTIVYL 150 mg spot on opl kleine honden Intervet indoxacarb 150 15 mg oplossing voor cutaan gebruik Ca lft 8 w LG 6 6 kg 10 kg 15 23 mg kg pipet 4 R CBIP projet vétérinaire skip to page content links on this page site navigation footer site information BCFI vet Inhoud site Het B C F I Contact Inleiding Disclaimer Home Repertorium Folia vet Nieuw Goed om te weten Links subglobal1 link subglobal1 link subglobal1 link subglobal1 link subglobal1 link subglobal1 link subglobal1 link subglobal2 link subglobal2 link subglobal2 link subglobal2 link subglobal2 link subglobal2 link subglobal2 link subglobal3 link subglobal3 link subglobal3 link subglobal3 link subglobal3 link subglobal3 link subglobal3 link subglobal4 link subglobal4 link subglobal4 link subglobal4 link subglobal4 link subglobal4

  Original URL path: http://www.cbip-vet.be/nl/nlnew1.php?f1=2977 (2012-06-12)
  Open archived version from archive

 • Nieuw
  subglobal4 link subglobal4 link subglobal4 link subglobal4 link subglobal4 link subglobal5 link subglobal5 link subglobal5 link subglobal5 link subglobal5 link subglobal5 link subglobal5 link subglobal6 link subglobal6 link subglobal6 link subglobal6 link subglobal6 link subglobal6 link subglobal6 link subglobal7 link subglobal7 link subglobal7 link subglobal7 link subglobal7 link subglobal7 link subglobal7 link subglobal8 link subglobal8 link subglobal8 link subglobal8 link subglobal8 link subglobal8 link subglobal8 link Nieuw Zoek tekst Zoek specialiteiten Wachttijden MRL Cascadesysteem Bijsluiters ACTIVYL 300 mg spot on opl middelgrote honden Intervet indoxacarb 300 30 mg oplossing voor cutaan gebruik Ca lft 8 w LG 10 1 kg 20 kg 15 30 mg kg pipet 4 R CBIP projet vétérinaire skip to page content links on this page site navigation footer site information BCFI vet Inhoud site Het B C F I Contact Inleiding Disclaimer Home Repertorium Folia vet Nieuw Goed om te weten Links subglobal1 link subglobal1 link subglobal1 link subglobal1 link subglobal1 link subglobal1 link subglobal1 link subglobal2 link subglobal2 link subglobal2 link subglobal2 link subglobal2 link subglobal2 link subglobal2 link subglobal3 link subglobal3 link subglobal3 link subglobal3 link subglobal3 link subglobal3 link subglobal3 link subglobal4 link subglobal4 link subglobal4 link subglobal4 link subglobal4 link subglobal4

  Original URL path: http://www.cbip-vet.be/nl/nlnew1.php?f1=2978 (2012-06-12)
  Open archived version from archive

 • Nieuw
  subglobal4 link subglobal4 link subglobal4 link subglobal4 link subglobal4 link subglobal5 link subglobal5 link subglobal5 link subglobal5 link subglobal5 link subglobal5 link subglobal5 link subglobal6 link subglobal6 link subglobal6 link subglobal6 link subglobal6 link subglobal6 link subglobal6 link subglobal7 link subglobal7 link subglobal7 link subglobal7 link subglobal7 link subglobal7 link subglobal7 link subglobal8 link subglobal8 link subglobal8 link subglobal8 link subglobal8 link subglobal8 link subglobal8 link Nieuw Zoek tekst Zoek specialiteiten Wachttijden MRL Cascadesysteem Bijsluiters ACTIVYL 600 mg spot on opl grote honden Intervet indoxacarb 600 60 mg oplossing voor cutaan gebruik Ca lft 8 w LG 20 1 kg 40 kg 15 30 mg kg pipet 4 R CBIP projet vétérinaire skip to page content links on this page site navigation footer site information BCFI vet Inhoud site Het B C F I Contact Inleiding Disclaimer Home Repertorium Folia vet Nieuw Goed om te weten Links subglobal1 link subglobal1 link subglobal1 link subglobal1 link subglobal1 link subglobal1 link subglobal1 link subglobal2 link subglobal2 link subglobal2 link subglobal2 link subglobal2 link subglobal2 link subglobal2 link subglobal3 link subglobal3 link subglobal3 link subglobal3 link subglobal3 link subglobal3 link subglobal3 link subglobal4 link subglobal4 link subglobal4 link subglobal4 link subglobal4 link subglobal4

  Original URL path: http://www.cbip-vet.be/nl/nlnew1.php?f1=2979 (2012-06-12)
  Open archived version from archive

 • Nieuw
  link subglobal4 link subglobal4 link subglobal4 link subglobal4 link subglobal4 link subglobal4 link subglobal5 link subglobal5 link subglobal5 link subglobal5 link subglobal5 link subglobal5 link subglobal5 link subglobal6 link subglobal6 link subglobal6 link subglobal6 link subglobal6 link subglobal6 link subglobal6 link subglobal7 link subglobal7 link subglobal7 link subglobal7 link subglobal7 link subglobal7 link subglobal7 link subglobal8 link subglobal8 link subglobal8 link subglobal8 link subglobal8 link subglobal8 link subglobal8 link Nieuw Zoek tekst Zoek specialiteiten Wachttijden MRL Cascadesysteem Bijsluiters ACTIVYL spot on opl grote katten Intervet indoxacarb 200 85 mg oplossing voor cutaan gebruik Fe lft 8 w LG 4 kg max 50 mg kg pipet 4 R CBIP projet vétérinaire skip to page content links on this page site navigation footer site information BCFI vet Inhoud site Het B C F I Contact Inleiding Disclaimer Home Repertorium Folia vet Nieuw Goed om te weten Links subglobal1 link subglobal1 link subglobal1 link subglobal1 link subglobal1 link subglobal1 link subglobal1 link subglobal2 link subglobal2 link subglobal2 link subglobal2 link subglobal2 link subglobal2 link subglobal2 link subglobal3 link subglobal3 link subglobal3 link subglobal3 link subglobal3 link subglobal3 link subglobal3 link subglobal4 link subglobal4 link subglobal4 link subglobal4 link subglobal4 link subglobal4 link subglobal4

  Original URL path: http://www.cbip-vet.be/nl/nlnew1.php?f1=2906 (2012-06-12)
  Open archived version from archive