archive-be.com » BE » C » CBIP-VET.BE

Total: 577

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Folia vet 2012 nr 1 (c)
  Folia vet 2001 2012 Nieuw Nieuwe specialiteiten Gewijzigde gegevens Actualiteit Rapport antibioticaverbruik in de diergeneeskundein België 2010 In het National Consumption report 2010 1 geeft BelVetSac Belgian Veterinary Surveillance of Antimicrobial Consumption een overzicht van het verbruik van antibiotica gezelschapsdieren en nutsdieren met inbegrip van antibiotica als gemedicineerd voormengsel voor gebruik in mengvoeders BelVetSAc stelt tussen 2009 en 2010 een lichte daling vast van het totaal antibioticaverbruik met 1 6 of 5 6 wanneer rekening gehouden wordt met het aantal dieren aanwezig in België biomassaproductie 1 Deze daling is volledig te wijten aan een verminderd verbruik van antibiotische diergeneesmiddelen Het verbruik van gemedicineerde voormengsels is daarentegen gestegen met 16 3 of 11 6 per kg biomassa De meest gebruikte antibiotica waren sulfamiden en trimethoprim 29 7 gevolgd door penicillines 26 7 en de tetracyclines 24 7 Tussen 2007 en 2010 is er een daling van de totale consumptie van 14 2 17 5 per kg biomassa zie ook 2 De belangrijkste afname werd gerealiseerd tussen 2007 en 2008 Nadien bleef de totale consumptie nagenoeg stabiel Het verbruik van gemedicineerde voormengsels is tussen 2007 en 2010 haast verdubbeld 90 6 Vergeleken met andere Europese landen blijft het antibioticaverbruik in de diergeneeskunde in België hoog en daalt het minder snel dan bv in Nederland Informatie en sensibilisatiecampagnes zoals die ook in de humane geneeskunde bestaan zijn nodig om tot een rationele reductie van het antibioticagebruik in de diergeneeskunde te komen Lees meer 1 Belgian Veterinary Surveillance of Antimicrobial Consumption National consumption report 2010 2 Belgian Veterinary Surveillance of Antimicrobial Consumption National consumption report 2007 2008 2009 1 De berekening van de biomassa is hier de som van het aantal kg vlees afkomstig van runderen varkens en pluimvee dat in België werd geslacht plus het aantal melkoeien vermenigvuldigd met een metabool gewicht van

  Original URL path: http://www.cbip-vet.be/nl/nlinfos/nlfolia/12FVN1c.php (2012-06-12)
  Open archived version from archive

 • Folia vet 2012 nr 1 (d)
  Av BAYTRIL swine Bayer enrofloxacine im Su BUTOX PROTECT 7 5 mg ml Intervet deltamethrine cut Bo Ov CEFTIOSAN 50 mg ml Alfasan ceftiofur im sc Bo Su EMDOCOLIN 50 Emdoka colistine po Bo Su ENROSHORT 100 mg ml Albrecht enrofloxacine po Av FLURAZIN 50 mg ml Inouko Generics flunixine iv im Eq Bo Su FORCYL 160 mg ml Vétoquinol marbofloxacine im Bo MARFLOQUIN 100 mg ml KRKA marbofloxacine im sc Bo Su PROCOX Bayer emodepside toltrazuril Ca po THERIOS 75 mg Sogeval Lab cefalexine po Fe VETMULIN 125 mg ml opl po varkens Huvepharma tiamuline po Su XEDEN 200 mg Sogeval Lab enrofloxacine po Ca Specialiteiten met een nieuw werkzaam bestanddeel COMFORTAN 10 mg ml Eurovet A H methadon sc im iv Ca De indicaties zijn bestrijding van pijn en premedicatie voor algehele anesthesie of neuroleptanalgesie in combinatie met een neurolepticum Het D isomeer van methadon antagoneert op niet competitieve wijze de NMDA receptor en remt de heropname van norepinefrine het L isomeer is een opioïde receptor agonist met analgetische effecten als gevolg NOBIVAC MYXO RHD Intervet myxomatosevirus RHDV Rabbit Hemorrhagic Disease Virus sc Lm Dit vaccin kan worden gebruikt bij konijnen lft 5 w ter vermindering van het aantal sterfgevallen en de klinische verschijnselen als gevolg van myxomatose en ter voorkoming van sterfte als gevolg van viraal hemorragisch syndroom rabbit haemorrhagic disease RHD Erratum In de Folia Veterinaria 2011 nr 3 p 16 werden voor de nieuwe specialiteit Veraflox de indicaties niet volledig meegedeeld VERAFLOX tabletten en orale suspensie Bayer pradofloxacine po Ca tabletten Fe tabletten suspensie Bij honden wordt Veraflox gebruikt voor de behandeling van sommige huidinfecties waaronder wondinfecties en acute urineweginfecties veroorzaakt door bepaalde specifieke bacteriën Het kan ook worden gebruikt in combinatie met een tandheelkundige behandeling bij honden met ernstige tandvleesinfecties Bij katten wordt Veraflox

  Original URL path: http://www.cbip-vet.be/nl/nlinfos/nlfolia/12FVN1d.php (2012-06-12)
  Open archived version from archive

 • Goed om te weten
  te registreren via deze link Bron FAVV Hiprabovis Pneumos terugroeping van loten die nog in de handel zijn 28 oktober 2011 Als het gevolg van meldingen van shock na toediening het vaccin Hiprabovis pneumos besliste de firma Hipra eind maart ll om dit vaccin niet meer in de handel te brengen Het Comité voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik van het Europees Geneesmiddelenbureau heeft na een nieuwe baten risico beoordeling van dit vaccin opschorting van de vergunning van het in de handel brengen aanbevolen Het FAGG vraagt de firma daarom de overblijvende loten uit de handel te nemen Bron FAGG Pregsure BVD schrapping van de vergunning voor het in de handel brengen 28 oktober 2011 Na het optreden van boviene neonatale pancytopenie gemeld na het gebruik van Pregsure BVD schortte de Europese Commissie de vergunning voor het in de handel brengen van dit vaccin op Aangezien geen gegevens voorgelegd kunnen worden om deze beslissing te herzien heeft Pfizer Animal Health op vrijwillige basis beslist om de vergunning voor het in de handel brengen van dit vaccin in Europa te laten schrappen Bron FAGG Toediening van alfa 2 agonisten uitsluitend door de dierenarts 19 oktober 2011 De alfa 2 agonisten voor diergeneeskundig gebruik zoals xylazine romifidine en detomidine zijn opgenomen in de categorie van hypnotica en sedativa Deze stoffen mogen dus enkel door de dierenarts worden toegediend in toepassing van art 12 van de wet op de uitoefening van de diergeneeskunde van 28 augustus 1991 De alfa 2 agonisten mogen niet aan de verantwoordelijke van dieren worden verschaft en mogen dus niet op een veebedrijf worden aangetroffen Bron FAGG CANINSULIN voor diergeneeskundig gebruik opnieuw beschikbaar oktober 2011 Het diergeneesmiddel CANINSULIN insuline 40 IE ml Intervet is sinds kort weer beschikbaar in België De toepassing van het cascadesysteem is dus niet meer noodzakelijk Bron FAGG EMA publiceert haar eerste rapport over de verkoopscijfers van antimicrobiële middelen september 2011 Het EMA publiceerde onlangs haar eerste rapport over de verkoopscijfers van antimicrobiële middelen voor diergeneeskundig gebruik Het rapport werd samengesteld door het European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption ESVAC project dat binnen het EMA gevestigd is en presenteert gestandardiseerde verkoopsgegevens over antimicrobiële middelen voor diergeneeskundig gebruik voor de periode 2005 2009 van 8 Europese landen Denemarken Finland Frankrijk Nederland Noorwegen Tsjechië het Verenigd Koninkrijk Zweden en 2006 2009 voor Zwitserland Tetracyclines penicillines en sulfonamiden vormen de top drie van de meest verkochte antmicrobiële middelen uitgedrukt in ton en zijn samen goed voor 80 van de totale antibioticaverkoop Tussen de verschillende rapporterende landen zijn opmerkelijke verschillen in voorschrijven opgemerkt Deze verschillen kunnen verklaard worden door verschillen in beschikbaarheid en prijs van antimicrobiële middelen toegepaste risicobeheersmaatregelen voorschrijfgedrag van de dierenarts de samenstelling en grootte van de veestapel en het productiesysteem bv mestkalven t o v vleesvee op de weide en het voorkomen van infectieuze ziekten Het doel van dit rapport was op de eerste plaats om inzicht te geven op het analyseren en rapporteren van gegevens op een gestandardiseerde manier om zo verkooptrends en voorschrijfgedrag van de dierenarts in kaart te brengen Bij het maken van een antibioticabeleid is het daarom belangrijk rekening te houden met andere gegevens en bronnen dan dit huidige rapport In de toekomst zullen op een geharmoniseerde manier de verkoopsgegevens van diergeneeskundige antibiotica verzameld worden uit 22 Europese landen Hierbij zullen per molecule ook meer details verzameld worden bv doeldier toedieningswijze Uiteindelijk moeten de gegevens van deze rapporten de basis vormen van de toekomstige antibioticapolitiek en het verantwoord gebruik van antibiotica Bron European Medicines Agency News 19 09 2011 European Medicines Agency publishes first report on sales of veterinary antimicrobial agents European Medicines Agency 2011 Trends in the sales of veterinary antimicrobial agents in nine European countries 2005 2009 EMA 238630 2011 EU summary report over antimicrobiële resistentie 03 augustus 2011 Dit rapport bericht over antimicrobiële resistenties in Salmonella en Campylobacter isolaten afkomstig van mensen voedsel en dieren en in indicator Escherichia coli en enterococci isolaten afkomstig van dieren en voedsel die in 2009 opgetekend werden in 25 EU lidstaten Gegevens over resistentie in isolaten afkomstig van mensen werden voornamelijk geëvalueerd aan de hand van klinische breakpoints terwijl de gegevens van isolaten afkomstig van dieren en voedsel geëvalueerd werden aan de hand van de gevoeligere epidemiologische cut off values Resistentie werd frequent vastgesteld in isolaten van mensen dieren en voedsel alhoewel er verschillen vastgesteld worden tussen de lidstaten Een hoge mate van resistentie werd geregistreerd voor ampicilline tetracyclines en sulfonamieden in Salmonella isolaten afkomstig van mensen Resistentie tegen de 3de generatie cefalosporines en fluoroquinolines beide cruciale antibiotica in de humane geneeskunde is daarentegen laag In Salmonella en indicator E coli isolaten van gevogelte varkens en runderen en het vlees van deze diersoorten werd frequent resistentie tegen tetracyclines ampicilline en sulfonamieden vastgesteld terwijl resistentie tegen 3de generatie cefalosporines laag was Een middelmatige tot hoge mate van resistentie tegen ciprofloxacine fluoroquinolone werd vastgesteld bij Salmonella en indicator E coli isolaten geïsoleerd bij gevogelte en het vlees van gevogelte en bij varkens In Campylobacter isolaten van humane gevallen trof men een hoge mate van resistentie aan tegen ampicilline ciprofloxacine nalidixinezuur en tetracyclines Resistentie tegen erythromycine een belangrijk antibioticum werd zeldener vastgesteld Een hoge mate van resistentie werd vastgesteld tegen ciprofloxacine nalidixinezuur en tetracyclines in Campylobacter isolaten van pluimvee en gevogeltevlees varkens en runderen Resistentie tegen erythromycine was kleiner Resistenties tegen tetracyclines en erythromycine in indicator enterococci isolaten van dieren en voedsel werden regelmatig opgetekend European Food Safety Authority and European Centre for Disease Prevention and Control The European Union Summary Report on antimicrobial resistance in zoonotic and indicator bacteria from humans animals and food in the European Union in 2009 EFSA Journal 2011 9 7 2154 321 pp doi 10 2903 j efsa 2011 2154 Online www efsa europa eu efsajournal Meten is weten 02 augustus 2011 Naar analogie met de humane geneeskunde zijn nu ook voor ons land de verbruikscijfers van antibiotica in de diergeneeskunde beschikbaar In het National consumption report 2007 2008 2009 geeft BelVetSac Belgian Veterinary Surveillance of Antimicrobial Consumption een overzicht van

  Original URL path: http://www.cbip-vet.be/nlgow.php (2012-06-12)
  Open archived version from archive

 • Inhoud site
  link subglobal8 link subglobal8 link Inhoud van deze site Zoek tekst Zoek specialiteiten Wachttijden MRL Cascadesysteem Bijsluiters Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium voor diergeneeskundig gebruik wordt regelmatig bijgewerkt Informatie over de diergeneesmiddelen die geregistreerd en op de markt zijn in België Inhoudstafel Zoekfunctie specialiteiten deze zoekfunctie geeft u alle in België beschikbare specialiteiten die beantwoorden aan de door u opgegeven criteria mogelijke criteria actieve substantie farmaceutische vorm diersoort toedieningweg registratiehouder Zoekfunctie teksten aan de hand van een bepaalde actieve stof kan de zoekfunctie de corresponderende teksten uit het repertorium terugvinden Folia Veterinaria Viermaandelijkse publicatie Archief 2001 2011 Goed om te weten mededelingen omtrent de actualiteit Wachttijden MRL informatie betreffende de MRL waarden en de wachttijden die de toediening aan dieren bestemd voor humane consumptie bepalen Cascadesysteem informatie betreffende het cascadesysteem Bijsluiters op deze pagina kunt u doorklikken naar de bijsluiters van diergeneesmiddelen die online beschikbaar zijn Nieuw deze pagina biedt u een overzicht van alle nieuwe in België gecommercialiseerde diergeneesmiddelen en van de recent gewijzigde geneesmiddelen Voor actualiteit zie Folia Veterinaria Interessante links BCFI project diergeneeskunde skip to page content links on this page site navigation footer site information BCFI vet Inhoud site Het B C F I Contact Inleiding Disclaimer Home Repertorium

  Original URL path: http://www.cbip-vet.be/nlplan.php (2012-06-12)
  Open archived version from archive

 • Het BCFI
  B C F I jaarlijkse een uitgave van het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium voor Diergeneeskundig Gebruik De eerste drie uitgaven die telkens een deel van het aanbod van Belgische geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in farmacotherapeutische groepen behandelden werden in 2002 opgevolgd door het eerste volwaardig repertorium waarin alle diergeneesmiddelen die op de Belgische markt beschikbaar waren werden besproken Sedertdien wordt jaarlijks een herwerkte uitgave gepubliceerd en verdeeld naar dierenartsen apothekers en studenten dierenarts en farmacie In 2001 werd gestart met de publicatie van de Folia Veterinaria en werd gestart met een website www bcfi vet be De Folia Veterinaria verschijnen drie maal per jaar en brengen artikels waarin zowel meer algemene informatie rondom het diergeneesmiddel als artikels die dieper in gaan op bijvoorbeeld een bepaalde actieve stof De website diergeneesmiddelen wordt dagelijks aangepast Projectcoördinatoren Prof P Gustin ULg en Prof A Houvenaghel UA Redactiebureau diergeneeskunde en medewerkers P Bols UA E Claerebout UG A De Rick UG P V Drion ULg P Gustin ULg A Houvenaghel UA L Laurier FAGG B Losson ULg J Mainil ULg G Sommereyns BCFI E Thiry ULg Talrijke medewerkers zijn actief betrokken bij de totstand koming van de diverse uitgaven van het Repertorium of de Folia Veterinaria G André Fontaine Ecole Nat Vét de Nantes J F Beckers ULg M Becker ULg P Bols UA P Butaye CODA CERVA C Cambier ULg B Catry WIV ISP E Claerebout UG C Clercx ULg E Cox UG S Croubels UG A Cuisenaire ULg C Cuvelier ULg S Daminet UG M De Becker ULg E Cheu Ulg A De Kruif UG A De Rick UG M Debackere A Decostere A Delaunois P Deprez UG L Devriese UG A Dhem K Dierick WIV ISP P V Drion ULg F Gasthuys UG P Gustin ULg F Haesebroeck UG J Hamoir ULg C

  Original URL path: http://www.cbip-vet.be/nlcbip.php (2012-06-12)
  Open archived version from archive

 • Contact
  subglobal3 link subglobal3 link subglobal4 link subglobal4 link subglobal4 link subglobal4 link subglobal4 link subglobal4 link subglobal4 link subglobal5 link subglobal5 link subglobal5 link subglobal5 link subglobal5 link subglobal5 link subglobal5 link subglobal6 link subglobal6 link subglobal6 link subglobal6 link subglobal6 link subglobal6 link subglobal6 link subglobal7 link subglobal7 link subglobal7 link subglobal7 link subglobal7 link subglobal7 link subglobal7 link subglobal8 link subglobal8 link subglobal8 link subglobal8 link subglobal8 link subglobal8 link subglobal8 link Contact Zoek tekst Zoek specialiteiten Wachttijden MRL Cascadesysteem Bijsluiters Correspondentie adres BCFI project diergeneeskunde EUROSTATION blok II Victor Hortaplein 40 bus 40 1060 Brussel bcfi vet fagg be BCFI project diergeneeskunde skip to page content links on this page site navigation footer site information BCFI vet Inhoud site Het B C F I Contact Inleiding Disclaimer Home Repertorium Folia vet Nieuw Goed om te weten Links subglobal1 link subglobal1 link subglobal1 link subglobal1 link subglobal1 link subglobal1 link subglobal1 link subglobal2 link subglobal2 link subglobal2 link subglobal2 link subglobal2 link subglobal2 link subglobal2 link subglobal3 link subglobal3 link subglobal3 link subglobal3 link subglobal3 link subglobal3 link subglobal3 link subglobal4 link subglobal4 link subglobal4 link subglobal4 link subglobal4 link subglobal4 link subglobal4 link subglobal5 link subglobal5 link

  Original URL path: http://www.cbip-vet.be/nlcontact.php (2012-06-12)
  Open archived version from archive

 • Inleiding
  de markt aanwezig zijn Daar het om algemene informatie gaat kunnen niet steeds alle bijzonderheden van alle specialiteiten gegeven worden De indicaties van bijvoorbeeld antiparasitaire middelen kunnen binnen eenzelfde farmacotherapeutische groep naargelang de specialiteit verschillend zijn Het consulteren van de SPK van een bepaalde specialiteit blijft daarom steeds noodzakelijk Bovendien worden soms gegevens uit de literatuur vermeld die niet in de SPK opgenomen zijn De gebruiker van dit repertorium dient eveneens rekening te houden met het feit dat de informatie van een aantal rubrieken niet volledig kan zijn Zo worden in de paragrafen Interacties of Bijwerkingen de meest relevante gegevens opgesomd Zeker in deze twee geciteerde paragrafen moet men er tevens rekening mee houden dat bijwerkingen of interacties kunnen optreden die voorheen niet beschreven werden in de bijsluiter of in de wetenschappelijke literatuur Indicaties de indicaties die in de SPK van de gecommercialiseerde specialiteiten voorkomen Andere mogelijke indicaties worden niet besproken In het hoofdstuk over antimicrobiële middelen wordt deze paragraaf aangevuld met werkingsspectrum en resistentie Farmacodynamie gegevens die de werking en de effecten van de actieve substantie verklaren Farmacokinetiek een samenvatting van de levensloop van de actieve substantie en eventueel van haar metabolieten in het lichaam van het doeldier Contra indicaties deze worden meestal in de SPK opgesomd Bijwerkingen de belangrijkste bijwerkingen Interacties de belangrijkste interacties tussen geneesmiddelen onderling tussen geneesmiddelen en andere stoffen bijvoorbeeld uit de voeding en soms interferenties van de actieve stof met de parameters uit het hematologische of biochemische bloedonderzoek Voorzorgen bij het gebruik bijzondere maatregelen die in acht moeten genomen worden of nuttige opmerkingen Voortplanting en lactatie de gegevens over het toedienen aan dieren bestemd voor de voortplanting tijdens de dracht of tijdens lactatie zijn niet steeds beschikbaar Belangrijke opmerkingen De wachttijden De huidige Europese regelgeving Verordening EEG nr 2377 90 verbiedt sinds 1 januari 2000 de toediening aan voedselproducerende dieren van stoffen waarvoor geen MRL waarde werd vastgesteld De wachttijden zijn deze zoals weergegeven in de gevalideerde wetenschappelijke bijsluiters Deze wachttijden zijn onderhevig aan wijzigingen die een gevolg zijn van de evolutie van de wetenschappelijke gegevens en aan de Europese richtlijnen We raden de gebruiker van het geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik aan contact op te nemen met de houder van een vergunning voor het op de markt brengen van het geneesmiddel om op de hoogte gebracht te worden van eventuele wijzigingen Anderzijds kan eveneens de website van het B C F I worden geraadpleegd waar de gegevens op een regelmatige wijze worden aangepast naargelang de informatie die ons verstrekt wordt door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten FAGG De gemedicineerde voormengsels De aflevering van gemedicineerde voormengsels is verschillend van de aflevering van specialiteiten Een lijst van alle gemedicineerde voormengsels die in België op de markt zijn is terug te vinden op het einde van het Gecommentarieerd Repertorium Parallelinvoer De vermelding parallelinvoer betekent dat een firma over een vergunning beschikt om het geneesmiddel dat gecommercialiseerd is in België maar ook in een andere lidstaat van de Europese Unie vanuit deze andere lidstaat in te

  Original URL path: http://www.cbip-vet.be/nl/nlinfos/nlhelp.php (2012-06-12)
  Open archived version from archive

 • Disclaimer
  voor therapiën die momenteel nog het onderwerp zijn van wetenschappelijke discussie Zou de informatie op de website toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten dan kan het BCFI hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden Wij zullen proberen de onjuistheden of onvolledigheden die ons worden gesignaleerd te verbeteren Het BCFI kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor fouten of eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die kunnen voortvloeien of dreigen voort te vloeien uit uw toegang tot of het gebruik van deze site noch voor schade of een virus waardoor uw computer of uw informaticamaterieel zou worden aangetast Het BCFI is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen Het BCFI mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment laten veranderen of beëindigen met of zonder voorafgaande verwittiging Het BCFI is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging Sommige van de documenten die op deze site worden verspreid kunnen verwijzingen of links bevatten naar informatie die afkomstig is van andere organisaties De BCFI garandeert echter geenszins de relevantie de updating of de juistheid van dit externe informatiemateriaal en wijst dienaangaande elke aansprakelijkheid van de hand De internetsites die als link op deze site worden opgegeven zijn objectief gekozen met als enige bedoeling aan de bezoekers van onze site de meest relevante informatie te verstrekken Wij kunnen de volledigheid de juistheid of de updating van de informatie niet garanderen Deze website en de informatie en toepassingen die ze bevat zijn eigendom van het BCFI Behoudens andersluidende vermelding zijn de rechten niet het voorwerp van enige beperking in de tijd en gelden zij voor alle landen Bijgevolg is elke gedeeltelijke of volledige reproductie van deze site in welke vorm ook

  Original URL path: http://www.cbip-vet.be/nl/nldisclaimer.php (2012-06-12)
  Open archived version from archive