archive-be.com » BE » B » BIVV.BE

Total: 535

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • FAQ - BIVV
  betrokken bent bij de cursus U mag dan ook geen alcohol of andere drugs tenzij voorgeschreven medicatie gebruikt hebben Als u deze cursusvoorwaarden respecteert dan ontvangen u en uw justitieassistent een positief verslag van de cursus Als u deze cursusvoorwaarden niet respecteert wordt dit gemeld en wordt de cursus stopgezet Kan ik mezelf inschrijven voor de cursus Wanneer u een cursus moet volgen van de rechter of het parket alternatieve gerechtelijke maatregel kunt u zichzelf niet inschrijven De justitieassistente van het justitiehuis doet dit voor u Als u een voorstel kreeg om de cursus Sta even stil bij snelheid te volgen kunt u zichzelf hier inschrijven Kan ik vrijwillig een sensibilisatiecursus volgen De sensibiliseringscursussen van Driver Improvement zijn in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Justitie Alleen de rechter of het parket kan u een cursus opleggen of u het voorstel doen om de cursus Sta even stil bij snelheid te volgen U kunt zelf wel het volgen van een cursus voorstellen aan het parket en of de rechter tijdens uw hoorzitting Wat is een veroordeling met uitstel Een veroordeling met uitstel betekent dat de rechter een straf uitspreekt maar deze niet uitvoert Dit uitstel staat vermeld op het uittreksel van het strafregister is gekoppeld aan een proefperiode van 1 tot 5 jaar Tijdens deze periode mag u geen nieuwe overtredingen strafbare feiten plegen Als u nieuwe strafbare feiten pleegt tijdens de proefperiode zal de probatiecommissie beslissen of het uitstel blijft bestaan voor de eerste feiten U zult voor de nieuwe feiten voor de rechtbank moeten verschijnen Wat is opschorting Opschorting betekent dat de rechter u schuldig bevindt aan het strafbare feit maar de uitspraak van de straf opschort Opschorting staat niet vermeld op het uittreksel van het strafregister is gekoppeld aan een proefperiode van 1 tot 5 jaar Tijdens deze periode mag u geen nieuwe overtredingen strafbare feiten maken Als u een nieuwe overtreding maakt tijdens de proefperiode zal de rechter een straf uitspreken over beide feiten Wat is probatie Uitstel en opschorting van straf kunnen gekoppeld worden aan voorwaarden probatievoorwaarden genoemd We spreken dan over probatie uitstel en probatieopschorting De cursus van het BIVV kan een probatievoorwaarde zijn Wie controleert de probatievoorwaarden U wordt opgevolgd door een justitieassistent van het justitiehuis De probatiecommissie controleert de uitvoering van de probatievoorwaarden De justitieassistent brengt regelmatig verslag uit aan de probatiecommissie Bij niet naleving van de probatievoorwaarden kan de probatiecommissie de probatie herroepen en het dossier opnieuw naar de rechtbank sturen Wat is bemiddeling in strafzaken De bemiddeling in strafzaken zorgt ervoor dat de Procureur des Konings een onderling akkoord kan voorstellen tussen dader en slachtoffer Om in deze procedure te stappen moeten beide partijen hun akkoord geven en moet de dader de feiten toegeven In verkeerszaken biedt een omzendbrief van het Parket Generaal de mogelijkheid om deze procedure voor te stellen in specifieke gevallen zoals jongeren met feiten van rijden onder invloed van alcohol De Procureur des Konings kan binnen bemiddeling in strafzaken voorwaarden opleggen aan de dader Een sensibiliseringsursus van

  Original URL path: http://www.bivv.be/en/particulieren/vormingcursussen/faq (2016-02-13)
  Open archived version from archive


 • Home - BIVV
  bijkomend naar uw inzichten over het gebruik van deze middelen en het besturen van een motor voertuig op de openbare weg De inhoud van de medische en psychologische onderzoeken is bepaald in het KB van 23 maart 1998 bijlage 14 Wat houdt het medisch herstelonderzoek in De arts gaat na of uw fysieke en of psychische conditie in overeenstemming is met de medische normen Volgens deze criteria en afhankelijk van uw toestand kan de arts beslissen of u al dan niet rijgeschikt bent of uw rijgeschiktheid afhankelijk maken van bepaalde voorwaarden of beperkingen De arts kan gebruik maken van alle middelen die de geneeskunde biedt voor het bepalen van de rijgeschiktheid Wat houdt het psychologisch herstelonderzoek in De psycholoog gaat na u voldoende inzicht hebt in uw toestand de passende besluiten genomen hebt en deze toepast zodat uw gedrag overeenkomt met de bepalingen van bijlage 6 van het KB van 23 maart 1998 en u op een verkeersveilige manier aan het verkeer deelneemt of zal deelnemen Als u niet vertrouwd bent met de computer kunt u deze testen ook op de klassieke manier uitvoeren Herstelonderzoeken de beslissing De besluitvorming over de onderzoeken verloopt in al onze vestigingen volgens dezelfde standaardprocedure Daarbij worden de bevindingen van elke discipline in team besproken en wordt er onder de verantwoordelijkheid van de arts een besluit geformuleerd waar het volledige team het mee eens is Na een eindcontrole ontvangen u en de instanties de eindbeslissing Bij het BIVV is onze hoofdbekommernis de verkeersveiligheid van alle verkeersdeelnemers volgens ons is het bezit en het wettelijk gebruik van een rijbewijs onontbeerlijk in de huidige samenleving Mobiliteit is een internationaal erkend recht maar het bezit en gebruik van een rijbewijs een voorrecht voorbehouden aan personen die voldoen aan de voorwaarden van rijgeschiktheid en rijbekwaamheid Taal van de herstelonderzoeken

  Original URL path: http://www.bivv.be/en/particulieren/herstelonderzoeken/home (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Procedure - BIVV
  maakt zal het parket een instelling aanduiden U wordt hiervan ingelicht en moet zelf contact op te nemen met de aangeduide instelling Een goede raad geef steeds gevolg aan de brieven of vragen van het parket Als u voor het BIVV kiest starten wij onze procedure als we de definitieve toewijzing van het parket hebben ontvangen Als het parket de definitieve beslissing nog niet heeft opgesteld of doorgestuurd kunnen geen onderzoeken plaatsvinden U hoeft echter niet te wachten tot de intrekking van uw rijbewijs of tot het einde van het verval om de onderzoeken aan te vragen of deze uit te voeren U ontvangt een zogenaamde Eigen Verklaring die u samen met uw huisarts invult Tussen de documenten zit ook een betalingsformulier Gebruik bij de overschrijving altijd het nummer van de gestructureerde betaling zodat de afhandeling van uw dossier sneller verloopt Stap 3 na het onderzoek Nadat u deze documenten hebt teruggestuurd stellen we u enkele dagen later een afspraak voor De medische en psychologische onderzoeken gebeuren op dezelfde dag tenzij u daar bezwaar tegen hebt Enkele dagen na het onderzoek ontvangt u de resultaten per post Met het deelnemingsdocument met de vermelding geschikt biedt u zich aan op de griffie van de rechtbank waar u uw rijbewijs hebt ingeleverd Op vertoon van dit document krijgt u uw rijbewijs terug Zijn er op het deelnemingsdocument bijkomende voorwaarden of beperkingen aangebracht Dan moet u zich na voorafgaandelijk contact met de griffie waar u uw rijbewijs binnenbracht aanbieden bij uw gemeentebestuur dienst rijbewijzen Hier ontvangt u een aangepast rijbewijs Neem zeker 2 recente pasfoto s mee Verlenging geldigheidsduur Als u een rijbewijs met beperkte geldigheidsduur hebt neem dan tijdig 4 maanden voor de vervaldatum contact op met het BIVV zodat u zonder onderbreking over uw rijbewijs kunt blijven beschikken Als het absoluut

  Original URL path: http://www.bivv.be/en/particulieren/herstelonderzoeken/procedure (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Prijzen - BIVV
  uw rijbewijs te verlengen een nieuwe veroordeling hebt opgelopen Vermeld bij de betaling altijd de gestructureerde mededeling Terugbetalingen of wijzigingen van afspraken zijn mogelijk tot 14 dagen voor de afspraakdatum Als u betalingsmoeilijkheden hebt zijn er bepaalde afspraken mogelijk Neem hiervoor contact op via het nummer 02 244 14 20 De rechter bepaalt dat bij een veroordeling tot verval van het recht tot sturen met herstelexamens of onderzoeken de kostprijs

  Original URL path: http://www.bivv.be/en/particulieren/herstelonderzoeken/prijzen (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Vestigingen - BIVV
  in de provinciale centra worden uitgevoerd Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid Afdeling Herstelonderzoeken Haachtsesteenweg 1405 1130 Brussel Tel 02 244 14 20 Fax 02 244 14 30 E mail herstelonderzoeken bivv be Provincie Antwerpen Bataviastraat 11 2000 Antwerpen Dokter Van De Perrestraat 215 2440 Geel Rijksweg 9 2870 Puurs Provincie Limburg Maastrichtersteenweg 254 3500 Hasselt Guido Gezellelaan 201 3550 Heusden Leopoldlaan 55 3900 Overpelt Provincie Oost Vlaanderen Kortrijksesteenweg 936 9000 Gent Esplanadeplein 9 B1 9300 Aalst Provincie West Vlaanderen Dirk Martensstraat 26 1 8000 Brugge Marktstraat 41 8530 Harelbeke Ovenstraat 5 8800 Roeselare Maarschalk Fochlaan 34 8900 Ieper Oude Leielaan 83b 8930 Menen Lindendreef 9 8630 Veurne Westerlaan 29 8790 Waregem Koggenstraat 3 8380 Zeebrugge Provincie Vlaams Brabant Waals Brabant en Brussel Koningsstraat 75 1 1000 Brussel Haachtsesteenweg 1405 1130 Brussel Kapucijnenvoer 33 3000 Leuven Rue de Champles 70 2 1301 Wavre Provincie Henegouwen Rue de la régence 41 6000 Charleroi Quai A Sakharov 20 7500 Tournai Boulevard Sainctelette 7 7000 Mons Provincie Namen Boulevard Frère Orban 5 6 5000 Namur Avenue Cardinal Mercier 82 5000 Namur Provincie Luik Rue de Hesbaye 147 01 4000 Liège Aachenerstrasse 7 4700 Eupen Rue du Palais 27b 4 4800 Verviers Provincie Luxemburg Rue

  Original URL path: http://www.bivv.be/en/particulieren/herstelonderzoeken/vestigingen (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Home - BIVV
  zenuwstelsel elke andere aandoening waardoor een beperking ontstaat van de motorische controle de waarneming het gedrag of het beoordelingsvermogen Als een arts een van bovenstaande aandoeningen vaststelt zal hij u doorverwijzen naar het CARA Het CARA zal een rijgeschiktheidsevaluatie uitvoeren en kan ook uitzonderlijk een rijgeschiktheidsattest afleveren aan sommige kandidaat bestuurders die niet meer voldoen aan bepaalde visuele criteria KB 23 maart 1998 bijlage 6 III 2 3 2 en 3 2 2 Mobiliteit versus verkeersveiligheid De rijgeschiktheidsevaluatie is een delicate evenwichtsoefening tussen het recht en de wens van individuele mobiliteit en de algemene verkeersveiligheid Tijdens de rijgeschiktheidsbeoordeling bepaalt een multidisciplinair team van artsen psychologen en rij experten de voorwaarden en of beperkingen van uw rijbewijs en de eventuele aanpassingen die u aan uw voertuig en moet laten uitvoeren Rijgeschiktheidsattesten Het CARA levert rijgeschiktheidsattesten model XII af voor de kandidaat bestuurders van voertuigen waarvoor een rijbewijs van groep 1 vereist is categorie A3 A B G levert een technisch rijgeschiktheidsadvies af voor de rijbewijzen van groep 2 categorie C D B bezoldigd vervoer aan de aangestelde keurende artsen of instanties De bevoegde instanties gebruiken dit rijgeschiktheidsattest om uw rijbewijs aan te passen terug te geven of te bewaren Bovenop het rijgeschiktheidsattest krijgt u een technische fiche die u kunt gebuiken voor een eventuele financiële tussenkomst bij vergoedende of keurende instanties bij het bedrijf dat de aanpassingen uitvoert of bij de verzekeringsmaatschappij Gewenningslessen Het kan dat uw gewenningslessen moet volgen met een aangepast voertuig of voor het behalen van het rijbewijs categorie B Via uw rijschool kunt bij het CARA terecht om een gratis aangepast voertuig te gebruiken tijdens uw lessen Het CARA beschikt ook over een aangepaste vrachtwagen voor rijscholen en voor het Sociaal Fonds Transport en Logistiek Voertuigaanpassingen Samen met de rijgeschiktheidsbeslissing adviseert het CARA bij aanpassingen aan uw

  Original URL path: http://www.bivv.be/en/particulieren/cara/home (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Aanmelden bij het CARA - BIVV
  uw rijbewijs en de eventuele aanpassingen aan uw voertuig Medische vragenlijst Een aanmelding bij het CARA begint nadat u en uw arts huisarts of specialist de medische vragenlijst hebben ingevuld en verstuurd Download de medische vragenlijst Als u ook aanvrager bent voor de rijbewijzen van groep 2 Cat C D of B bezoldigd vervoer moet u ook een doorverwijzingsbrief van uw arbeidsgeneeskundige dienst voorleggen Download center View all downloads Stay

  Original URL path: http://www.bivv.be/en/particulieren/cara/aanmelden-bij-het-cara (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Nuttige documenten - BIVV
  U bent arts en u wilt kunt de rijgeschiktheidsbeslissing zelf nemen Download het attest Model VII en vul het in U bent oogarts en u wilt kunt de rijgeschiktheidsbeslissing zelf nemen Download het attest Model VIII en vul het in Documenten voor rijscholen U bent een rijschool en u wilt een CARA voertuig reserveren Download de reserveringsdocumenten Download center View all downloads Stay updated Subscribe to the newsletter E mail

  Original URL path: http://www.bivv.be/en/particulieren/cara/nuttige-documenten (2016-02-13)
  Open archived version from archive •