archive-be.com » BE » B » BESEDA.BE

Total: 177

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Historie
  číst v rodném jazyce Ve 20 letech se samozřejmě organizovaly i kurzy francouzštiny aby se příchozí lépe integrovali Nicméně důležitou součástí spolkového života bylo rozvíjení mateřského jazyka a získávání zpráv z domova Za tímto účelem se objednávaly noviny a časopisy Ve 20 a 30 letech krajané odebírali následující tituly Vystěhovalec Čechoslovák Právo lidu České listy Nový lid atd Krajané postupně nakupovali a shromážďovali knihy které si objednávali v Československu anebo je nakupovali při své návštěve ve vlasti Nekupovala se jen beletrie ale i politické a odborné knihy V účetní knize vedené od listopadu 1913 je evidován první zakoupený titul v květnu 1914 Kniha se jmenuje Cesty po Japonsku i s poštovným stála 8 17 franku V srpnu 1919 krajané začínali opět od nuly přesto však už v září 1920 nakoupili knihy za 100 franků a v červenci 1923 utratili 80 franků za knihy Lékařské rozpravy Na valné hromadě konané 7 února 1926 byl přijat celkem přísný knihovní řád Tento řád byl vytisknut v březnu 1926 v počtu 500 kusů za 34 franku Knihy byly majetkem spolku a půjčovaly se pouze jeho členům Půjčovné na jeden měsíc stálo dva franky Každý si mohl vypůjčit současně jen dvě knihy Knihovna se postupně

  Original URL path: http://www.beseda.be/historie (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Stanovy
  probíhá tajně pomocí hlasovacích lístků Pokud se člen Spolku nemůže Valné hromady zúčastnit může hlasováním pověřit jiného člena Spolku přítomného na Valné hromadě a to udělením plné moci V případě nepřítomnosti mohou členové Spolku hlasovat též písemně poštou pod podmínkou že svůj hlasovací lístek podepíší a doručí Výboru před začátkem Valné hromady 4 Do Výboru může kandidovat každý člen Spolku jenž řádně platí členské příspěvky a je členem Spolku nejméně tři měsíce Valná hromada hlasuje o jednotlivých kandidátech a ti si následně rozdělí ve Výboru jednotlivé funkce Pro nové členy Výboru platí šestiměsíční zkušební doba 5 Valná hromada je usnášení schopná pokud je přítomno 25 členů Spolku Usnesení schvaluje Valná hromada prostou většinou přítomných hlasů Jednání se zaznamenává do protokolu v Knize zápisů Spolku 6 Mimořádná Valná hromada může být svolána Výborem na základě písemné žádosti podepsané nejméně 25 členů Pro mimořádnou Valnou hromadu platí stejná pravidla jako pro řádnou Valnou hromadu IV Výkonný výbor 1 Výbor se skládá nejméně z pěti členů je volen na dobu dvou let Jednacím jazykem je čeština 2 Členové nového Výboru zvoleného Valnou hromadou převezmou funkce od odstupujícího Výboru nejpozději tři týdny po konání Valné hromady V případě delší nepřítomnosti určí předseda člena Výboru jenž Spolek dočasně povede 3 Výborová schůzka se svolává na žádost předsedy nebo jiného člena Výboru Jednání se protokoluje Členové Spolku mají právo se účastnit zasedání Výboru a mají právo diskuse Právo hlasovat však mají jen členové Výboru 4 Výbor se může usnášet jen je li přítomen předseda nebo jím stanovený zástupce a minimálně polovina dalších členů Výboru V případě vyrovnaného počtu hlasů rozhoduje při hlasování hlas předsedy nebo jeho zástupce 5 Veřejně vystupovat může jménem spolku pouze předseda nebo jiný pověřený člen Výboru Předseda může též činit závažná rozhodnutí avšak pouze ta která nespadají do výlučné kompetence Valné hromady 6 Práce ve Výboru je dobrovolná a neplacená Propláceny jsou pouze administrativní výdaje spojené s chodem Spolku V Členská schůze 1 Členská schůze může projednávat všechny záležitosti které nenáleží Valné hromadě 2 Výbor svolává členskou schůzi nejméně dva týdny předem Žádost o projednání konkrétních záležitostí na členské schůzi musí být doručena Výboru nejméně týden před jejím konáním Na členské schůzi se mohou všichni členové Spolku vyjadřovat k rozhodnutím Výboru pokud se nejedná o rozhodnutí zakotvená v usneseních Valné hromady VI Hospodaření Spolku 1 Za hospodaření Spolku zodpovídá předseda a Výbor účty vede pokladník v pokladní knize Na Valné hromadě předkládá Výbor členům Spolku výsledky hospodaření za uplynulé období a rozpočet na přístí dva roky Výši ročních členských příspěvků stanoví na následující dva roky Valná hromada 2 Nakládání s finančními prostředky je kontrolováno revizorem účtů dvakrát ročně Revizor účtů je volen Valnou hromadou na dvouleté období a nesmí být členem Výboru VII Změny Stanov 1 Jediným kompetentním orgánem k provedení změn Stanov je Valná hromada 2 Všechny změny ve Stanovách či nové Stanovy musí být předloženy Valné hromadě a schváleny nejméně dvoutřetinovou většinou hlasů VIII Rozpuštění zrušení Spolku 1 První usnesení o zrušení Spolku může provést řádná Valná hromada a to

  Original URL path: http://www.beseda.be/stanovy (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Ročník 2016
  Ročník 2014 Ročník 2013 Ročník 2012 Ročník 2011 Ročník 2010 Ročník 2009 Ročník 2008 Ročník 2007 Ročník 2006 Nejbližší akce Dětský den a grilování 5 6 2016 12 00 19 00 Divadelní představení 10 6 2016 19 30 23 00

  Original URL path: http://www.beseda.be/rocnik-2016 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Ročník 2015
  Ročník 2008 Ročník 2007 Ročník 2006 Nejbližší akce Dětský den a grilování 5 6 2016 12 00 19 00 Divadelní představení 10 6 2016 19 30 23 00 Zpravodaj 2015 03 Z obsahu Co bylo Co bude Společenská rubrika Užitečné informace Plán činnosti Zpravodaj ke stažení Zpravodaj 2015 04 Z obsahu Co bylo Co bude Společenská rubrika Užitečné informace Plán činnosti Zpravodaj ke stažení Zpravodaj 2015 02 Z obsahu Co

  Original URL path: http://www.beseda.be/rocnik-2015 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Ročník 2014
  Ročník 2008 Ročník 2007 Ročník 2006 Nejbližší akce Dětský den a grilování 5 6 2016 12 00 19 00 Divadelní představení 10 6 2016 19 30 23 00 Zpravodaj 2014 04 Z obsahu Co bylo Co bude Společenská rubrika Užitečné informace Plán činnosti Zpravodaj ke stažení Zpravodaj 2014 03 Z obsahu Co bylo Co bude Společenská rubrika Užitečné informace Plán činnosti Zpravodaj ke stažení Zpravodaj 2014 02 Z obsahu Co

  Original URL path: http://www.beseda.be/rocnik-2014 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Ročník 2013
  Ročník 2008 Ročník 2007 Ročník 2006 Nejbližší akce Dětský den a grilování 5 6 2016 12 00 19 00 Divadelní představení 10 6 2016 19 30 23 00 Zpravodaj 2013 04 Z obsahu Co bylo Co bude Společenská rubrika Užitečné informace Plán činnosti Zpravodaj ke stažení Zpravodaj 2013 03 Z obsahu Co bylo Co bude Společenská rubrika Užitečné informace Plán činnosti Zpravodaj ke stažení Zpravodaj 2013 02 Z obsahu Co

  Original URL path: http://www.beseda.be/rocnik-2013 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Ročník 2012
  Ročník 2008 Ročník 2007 Ročník 2006 Nejbližší akce Dětský den a grilování 5 6 2016 12 00 19 00 Divadelní představení 10 6 2016 19 30 23 00 Zpravodaj 2012 04 Z obsahu Co bylo Co bude Společenská rubrika Užitečné informace Plán činnosti Zpravodaj ke stažení Zpravodaj 2012 03 Z obsahu Co bylo Co bude Společenská rubrika Užitečné informace Plán činnosti Zpravodaj ke stažení Zpravodaj 2012 02 Z obsahu Co

  Original URL path: http://www.beseda.be/rocnik-2012 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Ročník 2011
  Ročník 2008 Ročník 2007 Ročník 2006 Nejbližší akce Dětský den a grilování 5 6 2016 12 00 19 00 Divadelní představení 10 6 2016 19 30 23 00 Zpravodaj 2011 04 Z obsahu Co bylo Co bude Společenská rubrika Užitečné informace Plán činnosti Zpravodaj ke stažení Zpravodaj 2011 03 Z obsahu Co bylo Co bude Společenská rubrika Užitečné informace Plán činnosti Zpravodaj ke stažení Zpravodaj 2011 02 Z obsahu Co

  Original URL path: http://www.beseda.be/rocnik-2011 (2016-05-01)
  Open archived version from archive