archive-be.com » BE » A » ATMIRES.BE

Total: 57

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Advocatenkantoor Tremmery
  aangegeven er geen geboorteakte is of die verloren is gegaan het moederschap blijkt uit de geboorteakte die succesvol werd betwist Ingevolge de nieuwe wet is de toestemming vereist van het kind zo het meerderjarig of ontvoogd is de ouder ten aanzien van wie de afstamming wel vaststaat indien het kind jonger is dan 12 jaar het kind en de ouder ten aanzien van wie de afstamming vaststaat indien het kind ouder is dan 12 jaar doch minderjarig Alleen wanneer het kind geen wettelijke vader heeft deze laatste overleden is of zijn wil niet kan uiten zal de moeder zonder toestemming kunnen erkennen Wordt die toestemming geweigerd dan moet de vrouw de personen dagvaarden voor de Rechtbank van Eerste Aanleg Erkent de vrouw een kind dat tijdens haar huwelijk is geboren dat moet haar echtgenoot op de hoogte gebracht worden Deze erkenning kan uiteindelijk opnieuw betwist worden maar dit komt uiterst zelden voor aangezien een moederlijke erkenning al zeer uitzonderlijk is Enkel de vader de erkennende vrouw zelf de persoon die het moederschap opeist en het kind kunnen de vordering instellen Kantoor Historiek Werking doelstelling Erelonen kosten Charter van de advocaat Medewerkers Jacques TREMMERY Jan DROOGNE Maaike TREMMERY Ellen MESTDAGH Orphée

  Original URL path: http://tremmery.webhost01.atmires.be/default.aspx?level1=rechtstakken&level2=afstamming&level3=afstamming_erkenning_moederschap (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • Advocatenkantoor Tremmery
  worden De erkenning kan ook niet doorgaan voor zover de man die wil erkennen wordt vervolgd wegens verkrachting van de moeder Tijdens de vervolging wordt de beslissing opgeschort bij schuldigverklaring wordt de erkenning niet toegelaten De erkenning kan ook gebeuren ten aanzien van een verwekt kind met de voorwaarde dat het kind daarna levend en levensvatbaar geboren wordt Die prenatale erkenning kan slechts geschieden met toestemming van de zwangere vrouw Indien het kind levensloos wordt geboren kan enkel melding worden gemaakt van de naam van de vader in de akte van aangifte gezien er geen geboorteakte wordt opgemaakt Deze vaderlijke erkenning kan op zijn beurt opnieuw betwist worden voor zover er geen bezit van staat is en het kind levend en levensvatbaar wordt geboren Deze betwisting kan enkel gevoerd worden door de moeder het kind de man die het kind heeft erkend en de man die het vaderschap opeist De termijn bedraagt 10 jaar na de opmaak van de erkenningsakte Indien een erkenning zonder de vereiste toestemmingen is gebeurd kan die worden nietig verklaard door het minderjarig niet ontvoogd kind van 12 jaar dan wel zijn ouder of wettelijke vertegenwoordiger Kantoor Historiek Werking doelstelling Erelonen kosten Charter van de advocaat

  Original URL path: http://tremmery.webhost01.atmires.be/default.aspx?level1=rechtstakken&level2=afstamming&level3=afstamming_erkenning_vaderschap (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Advocatenkantoor Tremmery
  de op basis van de geboorteakte vastgestelde moederlijke afstamming De vordering zal enkel worden toegelaten voor zover er geen bezit van staat is tussen moeder en kind De vrouw die het moederschap succesvol kan betwisten brengt niet automatisch de vaststelling van het moederschap met zich mee Kantoor Historiek Werking doelstelling Erelonen kosten Charter van de advocaat Medewerkers Jacques TREMMERY Jan DROOGNE Maaike TREMMERY Ellen MESTDAGH Orphée SAELENS Evelien CALLEWAERT Ingrid

  Original URL path: http://tremmery.webhost01.atmires.be/default.aspx?level1=rechtstakken&level2=afstamming&level3=afstamming_betwisting_moederschap (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Advocatenkantoor Tremmery
  dat deze brief geldt als ingebrekestelling Levert de ingebrekestelling niet het verwachte resultaat op dan dient men te zorgen voor een uitvoerbare titel alvorens men kan overgaan tot uitvoering op het vermogen van de schuldenaar Indien de overeenkomst met tussenkomst van een notaris in een authentieke akte werd gesloten dan is deze akte onmiddellijk uitvoerbaar Bewarende maatregel Omdat het bekomen van een uitvoerbare titel enige tijd kan in beslag nemen en de schuldenaar die tijd kan gebruiken om goederen weg te maken of zijn vermogen uit te hollen voorziet het gerechtelijk wetboek het bewarend beslag De schuldeiser kan in spoedeisende gevallen m n wanneer de vrees bestaat dat de solvabiliteit van de schuldeiser in het gedrag komt en wanneer hij over een schuldvordering beschikt die vaststaand zeker en opeisbaar is de beslagrechter toestemming vragen bewarend beslag te leggen op bestanddelen van het vermogen van de schuldenaar Naargelang het bestanddeel waarop het beslag gevraagd wordt spreekt men van bewarend beslag op onroerend goed bewarend beslag op roerend goed bewarend beslag onder derden De schuldenaar verliest dan het beschikkingsrecht over die bestanddelen van zijn vermogen De beslagene kan het goed niet meer verkopen of wegschenken hij kan het ook niet meer bezwaren met een of andere zekerheid Het bewarend beslag kan op het ogenblik dat de schuldenaar zijn uitvoerbare titel bekomen heeft omgezet worden in een uitvoeren beslag Bekomen van een uitvoerbare titel Is de overeenkomst niet in een authentiek akte hoofdzakelijk notariële akte vastgelegd dan dient de schuldeiser de schuldenaar te dagvaarden teneinde hem te laten veroordelen tot uitvoering van de overeenkomst Het vonnis dat ofwel uitvoerbaar verklaard werd bij voorraad ofwel in kracht van gewijsde getreden is na het verstrijken van de termijn voor het aantekenen van hoger beroep geldt als uitvoerbare titel Gedwongen uitvoering Wanneer de veroordeelde schuldenaar het

  Original URL path: http://tremmery.webhost01.atmires.be/default.aspx?level1=rechtstakken&level2=beslagrecht&level3=beslagrecht_schuldeiser (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Advocatenkantoor Tremmery
  rechtbank gedagvaard werd teneinde u te horen veroordelen tot betaling van uw schuld kunt u de rechter verzoeken u betalingsfaciliteiten toe te kennen Collectieve schuldenregeling Wanneer de schulden echter zo omvangrijk zijn dat zij zelfs met betalingsfaciliteiten onmogelijk kunnen worden betaald dan kan de schuldeiser een verzoek indienen bij de voorzitter van de Arbeidsrechtbank van zijn woonplaats om toegelaten te worden tot de collectieve schuldenregeling Dit staat echter enkel open

  Original URL path: http://tremmery.webhost01.atmires.be/default.aspx?level1=rechtstakken&level2=beslagrecht&level3=beslagrecht_schuldenaar (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Advocatenkantoor Tremmery
  hun overeenkomst niet in een geschrift hebben vastgelegd In die gevallen gaat het echter om een kwijtende verjaring m a w de schuldenaar wordt na verloop van termijn geacht zijn schuld te hebben voldaan De schuldeiser kan evenwel het tegenbewijs leveren Alleen het opstarten van een gerechtelijke procedure of het leggen van bewarend of uitvoerend beslag kan de verjaringstermijn stuiten Dit houdt in dat de verworven verjaringstermijn teniet wordt gedaan

  Original URL path: http://tremmery.webhost01.atmires.be/default.aspx?level1=rechtstakken&level2=beslagrecht&level3=beslagrecht_verjaring (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Advocatenkantoor Tremmery
  dor diegene die beweert eigenaar te zijn van de in beslag genomen goederen zonder dat hij of zij schuldenaar is van de beslaglegger Samen met dit dagvaardingsexploot dienen alle bewijsstukken van eigendom zoals bijvoorbeeld facturen of andere bewijzen van verkrijging van de in beslag genomen goederen te worden voorgebracht Kantoor Historiek Werking doelstelling Erelonen kosten Charter van de advocaat Medewerkers Jacques TREMMERY Jan DROOGNE Maaike TREMMERY Ellen MESTDAGH Orphée SAELENS

  Original URL path: http://tremmery.webhost01.atmires.be/default.aspx?level1=rechtstakken&level2=beslagrecht&level3=beslagrecht_revindicatieprocedure (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Advocatenkantoor Tremmery
  van een procedure zijnde de kost van deskundigen en advocaten en de procedurekosten van deurwaarders en andere Meestal blijft ze beperkt tot de gevallen waarbij iemand in een proces buitencontractueel schade lijdt of aangesproken wordt Er is een verzekering wanneer twee of meer personen een contract sluiten waarbij zij overeenkomen dat de verzekeringsmaatschappij tegen de betaling van een prijs het in het verzekeringscontract omschreven risico zal vergoeden Voor de verzekering is de prijs die de verzekeringsnemer betaalt de premie Om zekerheid te hebben dat de maatschappij ook zal tussenkomen wanneer het onbekende schadegeval zich mocht voordoen is het belangrijk dat het risico langs beide kanten omschreven goed wordt bij de contractsluiting De premie staat in verhouding tot de waarschijnlijkheid en de omvang van het risico Hoe groter het risico hoe hoger de premie De verzekeringsmaatschappij zal alleen tussenkomen wanneer het voorval waarvoor zij wordt aangesproken beantwoordt aan het bij de contractsluiting voorziene risico Anders kan de verzekeringsmaatschappij zijn tussenkomst weigeren Bij de door de wet verplichte verzekeringen zoals de autoverzekering zal de maatschappij steeds tussenkomst moeten geven maar zal deze laatste zal dan de uitbetaalde schadevergoeding volledig recupereren van de dader ervan In een aantal andere gevallen kan de maatschappij ook contractueel dekking weigeren voor de gevallen in de wet bepaald Ook kan de verzekeraar in die gevallen waar ze dekking moet bieden en de schade aan derden moet uitbetalen waarborgen dat ze de uitbetaalde schadevergoeding kan recupereren op de verzekerde wanneer die een onverschoonbare fout beging zoals dronkenschap Dat noemt men het regres of het recht van verhaal van de verzekeringsmaatschappij Ook daar treedt de wetgever regelgevend op en zijn zowel de redenen van verhaal als de bedragen waarvoor verhaal kan worden uitgeoefend wettelijk beperkt Een advies van uw raadsman kan bij de contractsluiting of zeker bij het zich

  Original URL path: http://tremmery.webhost01.atmires.be/default.aspx?level1=rechtstakken&level2=verzekeringsrecht&level3=verzekeringsrecht_verzekeringen (2016-04-30)
  Open archived version from archive