archive-be.com » BE » A » ATMIRES.BE

Total: 57

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Advocatenkantoor Tremmery
  gedeeltelijk hetzij tijdelijk uit het arbeidsproces uitgesloten zijn Juridisch gezien gaat het bij arbeidsrecht om alle bepalingen en gevolgen van de overeenkomst tussen de werkgever en de werknemer namelijk de arbeidsovereenkomst Bij het sociaal zekerheidsrecht gaat het om de verhouding tussen de uitkeringsgerechtigde en de overheid Kantoor Historiek Werking doelstelling Erelonen kosten Charter van de advocaat Medewerkers Jacques TREMMERY Jan DROOGNE Maaike TREMMERY Ellen MESTDAGH Orphée SAELENS Evelien CALLEWAERT Ingrid

  Original URL path: http://tremmery.webhost01.atmires.be/default.aspx?level1=rechtstakken&level2=sociaal_recht (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • Advocatenkantoor Tremmery
  Onderzoeksrechter Opsporingsonderzoek door de Procureur Gerechtelijk onderzoek door de Onderzoeksrechter wanneer er dwangmaatregelen moeten genomen worden vb huiszoeking aanhouding Beslissing van de Procureur niet vervolgen of verwijzing naar de Correctionele Rechtbank Procedure voor de rechtbank Soorten misdrijven overtreding wanbedrijf misdaad waarbij kan rekening gehouden worden met verzachtende omstandigheden rechtvaardigingsgronden of verschoningsgronden Strafuitvoering geldboete gevangenisstraf alternatieve straffen Kantoor Historiek Werking doelstelling Erelonen kosten Charter van de advocaat Medewerkers Jacques TREMMERY Jan

  Original URL path: http://tremmery.webhost01.atmires.be/default.aspx?level1=rechtstakken&level2=strafrecht (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Advocatenkantoor Tremmery
  vennootschap wordt bepaald door het doel van de vennootschap In geval van twijfel telt de effectief uitgeoefende activiteit Wat de verenigingen betreft staat de vereniging zonder winstoogmerk VZW centraal die geregeld wordt door de wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 De VZW is een samenwerking tussen ten minste drie personen die overeenkomen om binnen een bepaald tijdsbestek gemeenschappelijke doelstellingen te realiseren en waarin commerciële belangen of doelstellingen sterk ondergeschikt zijn aan het eigenlijke doel De VZW heeft een onderscheiden rechtspersoonlijkheid en heeft een eigen vermogen dat afgescheiden wordt van de vermogens van de individuele leden Een feitelijke vereniging ontstaat wanneer een aantal personen overeenkomen om op geregelde en duurzame wijze een aantal initiatieven te nemen In tegenstelling tot de VZW geniet een feitelijke vereniging geen rechtspersoonlijkheid en kunnen de leden individueel aansprakelijk gesteld worden De taak van de advocaat en notaris bestaat er in om in het bos van de verschillende soorten vennootschappen en verenigingen deze te kiezen die het meest op het lijf geschreven staat van de cliënt Dit onderstelt een grondige studie van de doelstellingen die de cliënt met de oprichting van een vennootschap of vereniging op het oog heeft Vennootschap

  Original URL path: http://tremmery.webhost01.atmires.be/default.aspx?level1=rechtstakken&level2=vennootschappen (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Advocatenkantoor Tremmery
  worden geacht gekend te zijn Het niet naleven ervan leidt vaak tot onverwachte gevolgen U vindt ze hier omschreven Het verkeersrecht krijgt van de wetgever steeds meer aandacht De bedoeling is hierbij om het aantal ongevallen te reduceren en het verkeer vlot te laten verlopen Daarom werd gekozen voor een grotere pakkans van de overtreders en een strengere bestraffing van de overtredingen zodat van de nieuwe wetgeving een afradend effect uitgaat Wanneer begaat men een overtreding Wat zijn de gevolgen van een ongeval Hoe werkt een verzekering Wat is de straf en hoe wordt die bepaald zware overtreding soorten en bestraffing gewone overtredingen soorten en bestraffing onopzettelijke slagen en verwondingen vluchtmisdrijf en het niet ter plaatse blijven bij een ongeval verval van het recht van sturen bij welke overtredingen burgerlijke aansprakelijkheid schade en plicht tot verzekeringen niet inschrijving van een voertuig het rijden zonder geldig rijbewijs verjaring van de verkeersmisdrijven samenvattend schema van overtredingen en hun bestraffing besluit Kantoor Historiek Werking doelstelling Erelonen kosten Charter van de advocaat Medewerkers Jacques TREMMERY Jan DROOGNE Maaike TREMMERY Ellen MESTDAGH Orphée SAELENS Evelien CALLEWAERT Ingrid TREMMERY PARET Anne PLANCKAERT Nadia EL MHASSANI Dominique LIETAER Rechtstakken Adoptie Afstamming Beslagrecht Bouwrecht Burgerlijke en buitencontractuele aansprakelijkheid

  Original URL path: http://tremmery.webhost01.atmires.be/default.aspx?level1=rechtstakken&level2=verkeerswetgeving (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Advocatenkantoor Tremmery
  er bestaan en waarop men moet letten als een verzekeringscontract wordt gesloten of wanneer er op een verzekeringscontract beroep moet gedaan worden De verzekeringen Kantoor Historiek Werking doelstelling Erelonen kosten Charter van de advocaat Medewerkers Jacques TREMMERY Jan DROOGNE Maaike TREMMERY Ellen MESTDAGH Orphée SAELENS Evelien CALLEWAERT Ingrid TREMMERY PARET Anne PLANCKAERT Nadia EL MHASSANI Dominique LIETAER Rechtstakken Adoptie Afstamming Beslagrecht Bouwrecht Burgerlijke en buitencontractuele aansprakelijkheid Echtelijke moeilijkheden Erfrecht Handelsrecht

  Original URL path: http://tremmery.webhost01.atmires.be/default.aspx?level1=rechtstakken&level2=verzekeringsrecht (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Advocatenkantoor Tremmery
  vreemdeling die zijn land van herkomst heeft verlaten en die niet meer kan terugkeren omdat zijn leven of zijn persoonlijke veiligheid in gevaar is kan in ons land bescherming genieten en recht op verblijf in België bekomen Om uit te maken of hij voor die bescherming in aanmerking komt moet hij een asielaanvraag indienen De persoon zal dan een asielprocedure doorlopen Sommigen kunnen het subsidiaire beschermingsstatuut aanvragen Bepaalde personen die zich in België bevinden zonder over een verblijfsrecht te beschikken kunnen een regularisatie van hun verblijf aanvragen Zij zullen wel moeten kunnen bewijzen dat ze niet kunnen terugkeren naar hun land van herkomst om de aanvraag te doen Sommige familieleden van Belgen of van iemand met verblijfsvergunning in België kunnen in bepaalde gevallen ook een verblijfsrecht bekomen in België Dit heet gezinshereniging Vreemdelingen die zich reeds in België bevinden kunnen om medische redenen een verblijfsrecht krijgen Bij een kortstondige ziekte vraagt men best een kort uitstel van vertrek aan Bij een zeer ernstige langdurige ziekte kan men een langer medisch verblijf aanvragen dat na vijf jaar definitief wordt Ook arbeidsmigranten studenten staatslozen en slachtoffers van mensenhandel en mensensmokkel kunnen onder bepaalde voorwaarden een verblijfsvergunning aanvragen in België Vreemdelingen die reeds

  Original URL path: http://tremmery.webhost01.atmires.be/default.aspx?level1=rechtstakken&level2=vreemdelingenrecht (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Advocatenkantoor Tremmery
  in het kader van een echtscheiding door onderlinge toestemming gewijzigd worden Kan de bijdrage voor kinderen gewijzigd worden Wijziging van de verblijfsregeling Als ouders uit elkaar gaan wordt naast een eventuele onderhoudsbijdrage ook een verblijfsregeling voor de kinderen overeengekomen of door de rechter opgelegd Ook hier kan een wijziging zich opdringen Wanneer kan een wijziging van de verblijfsregeling gevraagd worden Wat moet er gebeuren om de verblijfsregelint te wijzigen Kantoor

  Original URL path: http://tremmery.webhost01.atmires.be/default.aspx?level1=rechtstakken&level2=wijziging_na_echtscheiding (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Advocatenkantoor Tremmery
  rijke ervaring in het echtscheidingsrecht Tal van colloquia en lessenreeksen werden gegeven soms steunend op de uitgegeven werken soms met afzonderlijke syllabi Mr Jacques TREMMERY is redactielid van het Tijdschrift voor Gentse en West Vlaamse Rechtspraak Kantoor Historiek Werking doelstelling Erelonen kosten Charter van de advocaat Medewerkers Jacques TREMMERY Jan DROOGNE Maaike TREMMERY Ellen MESTDAGH Orphée SAELENS Evelien CALLEWAERT Ingrid TREMMERY PARET Anne PLANCKAERT Nadia EL MHASSANI Dominique LIETAER Rechtstakken

  Original URL path: http://tremmery.webhost01.atmires.be/default.aspx?level1=publicaties (2016-04-30)
  Open archived version from archive