archive-be.com » BE » A » ATMIRES.BE

Total: 57

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Advocatenkantoor Tremmery
  in teamverband gewerkt waarbij iedereen zijn eigen specialiteit heeft Kantoor Historiek Werking doelstelling Erelonen kosten Charter van de advocaat Medewerkers Jacques TREMMERY Jan DROOGNE Maaike TREMMERY Ellen MESTDAGH Orphée SAELENS Evelien CALLEWAERT Ingrid TREMMERY PARET Anne PLANCKAERT Nadia EL MHASSANI Dominique LIETAER Rechtstakken Adoptie Afstamming Beslagrecht Bouwrecht Burgerlijke en buitencontractuele aansprakelijkheid Echtelijke moeilijkheden Erfrecht Handelsrecht Huwelijk en huwelijksverplichtingen Huwelijksvermogensrecht Incasso Overeenkomsten Pacht woninghuur handelshuur Samenleven of huwen Sociaal recht arbeidsrecht

  Original URL path: http://tremmery.webhost01.atmires.be/ (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • Advocatenkantoor Tremmery
  in teamverband gewerkt waarbij iedereen zijn eigen specialiteit heeft Kantoor Historiek Werking doelstelling Erelonen kosten Charter van de advocaat Medewerkers Jacques TREMMERY Jan DROOGNE Maaike TREMMERY Ellen MESTDAGH Orphée SAELENS Evelien CALLEWAERT Ingrid TREMMERY PARET Anne PLANCKAERT Nadia EL MHASSANI Dominique LIETAER Rechtstakken Adoptie Afstamming Beslagrecht Bouwrecht Burgerlijke en buitencontractuele aansprakelijkheid Echtelijke moeilijkheden Erfrecht Handelsrecht Huwelijk en huwelijksverplichtingen Huwelijksvermogensrecht Incasso Overeenkomsten Pacht woninghuur handelshuur Samenleven of huwen Sociaal recht arbeidsrecht

  Original URL path: http://tremmery.webhost01.atmires.be/default.aspx?level1=kantoor (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Advocatenkantoor Tremmery
  materies Zo ook doet ons kantoor met toestemming van de cliënt soms beroep op een andere confrater Er werd hierboven al gewezen hoe echtscheidingsrecht en vennootschapsrecht soms samenlopen In dezelfde procedure kunnen zich echter ook fiscale of arbeidsrechterlijke problemen voordoen Voor een eerste aanpak kan men steeds terecht bij de specialist binnen het kantoor maar voor hoogtechnische problemen kan men terugvallen op het netwerk van gespecialiseerde correspondenten In de medische wereld is dat consulteren van specialisten al lang gebruikelijk Ook hier is het echter vaak nuttig dat één advocaat het overzicht behoudt en alles coördineert Het belang van de cliënt staat inderdaad centraal en wij pogen hem optimaal te helpen welk juridisch probleem hij ook voorlegt Vertrekpunt is en blijft dat elk dossier zoveel mogelijk in teamverband wordt behandeld Daarom wordt er bv ondanks de huidige communicatiemiddelen voor gekozen de advocaten in hetzelfde gebouw onder te brengen Zo kan bij twijfel onmiddellijk advies ingewonnen worden bij diegene die op dat vlak gespecialiseerd is of waarvan men weet dat hij met een gelijkaardig probleem werd geconfronteerd Om de ideale mix van ervaring en jong dynamisme te bekomen wordt er meestal voor gekozen dat ieder dossier in principe twee titularissen heeft De hoofdtitularis behandelt het dossier overweegt de te volgen tactiek en is in ieder geval verantwoordelijk voor de manier waarop het dossier aangepakt wordt Daarnaast is er een tweede titularis die zorgt voor de procedurele opvolging het tijdig aanvragen van fixaties sturen van rappels enz en die ook vaak binnen de aangegeven krijtlijnen de besluiten uitwerkt stukken verzamelt enz Wanneer bv de problematiek van onderhoudsgeld ter sprake komt dan verlangt de rechtbank tal van elementen en bewijsstukken De tweede titularis is meestal belast met het verzamelen daarvan Hij maakt daar dan een synthese van die besproken wordt met de hoofdtitularis Samen

  Original URL path: http://tremmery.webhost01.atmires.be/default.aspx?level1=kantoor&level2=historiek (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Advocatenkantoor Tremmery
  eenvoudig U hebt een probleem wij helpen U het op te lossen Vaak zit U zo tot over Uw oren in de zorgen dat U vooral op korte termijn denkt Het is onze taak U aan te zetten de lange termijn niet uit het oog te verliezen er moet dus steeds onderzocht worden of een onderhandse oplossing niet mogelijk is Ten onrechte denkt men dat advocaten altijd vechters zijn Soms moet dat maar vaak loont het de emoties even aan de kant te zetten om na te gaan hoe met het minste oksten men en een oplossing en zoveel mogelij sereniteit kan terugvinden Toch stel ik vast dat als wij dat doen de cliënt soms de wenkbrauwen fronst en zich afvraagt of we niet samenhokken met de vijand Men vraagt geen vliegen met azijn kent iedereen als spreuk maar vergeet dit soms in de dagelijkse realiteit Moet het dan gaan we ervoor U hebt de keuze tussen een stap voor stap interactieve samenwerking U volgt alles op de voet Dit is de beste manier van samenwerking maar ook de duurste Wij werken op basis van een presatieboekhouding vermeerderd met een kostenvergoeding bijvoorbeeld per brief zie verder een soort algemene volmacht binnen het afgesproken actieplan Natuurlijk bevragen en rapporteren we U telkens dit nodig of nuttig is U krijgt rapport telkens U erom verzoekt Sommige vragen hierom EN om kostenbeperkend te werken EN omdat zij de psychologische druk van de procesvoering niet aankunnen alle tussenvormen zijn mogelijk maar onthoud dat wie onredelijk veeleisend wat communicatie betreft rsikeert onredelijk hoge ereloonstaten te veroorzaken Onze telefooncentrale noteert bijvoorbeeld alle telefoongesprekken met tijdsduur Hoe blijf ik op de hoogte van de ontwikkeling van mijn zaak Tenware u daar uitdrukkelijk anders om verzoekt wordt u steeds per brief e mail enz op de hoogte gehouden van alle enigszins belangrijke ontwikkelingen in uw dossier Daarnaast wil u vaak bijkomende uitleg Probleemstelling In de eerste plaats moeten wij werken om uw probleem zo goed mogelijk oplossen Dat vraagt tijd en die is schaars door tal van andere verplichtingen Daarnaast hebben wij er begrip voor dat het voor u belangrijk is te weten waar u staat Toch is het niet altijd mogelijk efficiënt werk en optimale communicatie te verenigen Advocaten zijn enorm veel uithuizig om te pleiten maar ook te wachten op de rechtbank expertises bij te wonen notariële werkzaamheden te volgen enz Hoewel er de laatste tijd veel inspanningen werden gedaan om iets te verhelpen aan de archaïsche organisatie van de rechtbanken is het nog altijd zo dat veel Magistraten geen oog hebben voor de kostprijs uiteindelijk te dragen door de cliënt van de tijd die advocaten verliezen omdat bv 15 zaken op hetzelfde uur gefixeerd zijn zij niet verwittigd worden van uitstellen ja zij zelfs aanwezig moeten zijn als zij weten dat de zaak bijna zeker zal uitgesteld worden op verzoek van één der partijen enz Reken daar de verplaatsingen bij de verplichte bijscholing studiedagen enz en dan komt u al aan een normale volledige werkweek

  Original URL path: http://tremmery.webhost01.atmires.be/default.aspx?level1=kantoor&level2=werking (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Advocatenkantoor Tremmery
  maar vooral de advocaat die ze heeft geleverd Ervaren advocaten kunnen soms in één uur een advies afronden waar anderen een veelvoud van tijd zouden aan besteden Ook zij moeten echter soms een jongere medewerker vragen een laatste stand van de rechtspraak op te zoeken in de bibliotheek of in online databanken wat aan een minder tarief gebeurt U betaalt in ieder geval steeds de concrete prestaties in Uw dossier Daarnaast doet iedere medewerker een zelfstudie zowel vrijwillig als opgelegd door de balie Vele medewerkers publiceren boeken en artikels in tijdschriften Dat vraagt zeer diepgaande studie waarvan U profiteert maar die U natuurlijk niet helpt betalen Dit uurloon kan gecorrigeerd worden naar boven doch tevens naar beneden door allerlei factoren zoals de aard van het werk het spoedeisend karakter de moeilijkheidsgraad het financiële belang van de zaak de vermogenstoestand van de cliënt de specialisatie van de advocaat Op de inleidende consultatie kan mogelijks een prijsafspraak gemaakt worden en een ereloonovereenkomst ondertekend worden in samenhang met hoe u wenst dat de zaak behandeld wordt Elke ereloonstaat die door ons wordt opgemaakt is conform de reglementering van de Vlaamse Orde der Advocaten zoals uiteengezet in haar aanbevelingen In principe wordt in België niet het systeem van no cure no pay gehanteerd zoals bijvoorbeeld in de Verenigde Staten waarbij de cliënt het ereloon van de advocaat niet hoeft te betalen als hij zijn zaak verliest In de Amerikaanse juridische wereld worden dan ook meestal astronomisch hoge erelonen gevraagd om dit te compenseren en worden aan de zaken waar slechts een waterkans bestaat om te winnen bitter weinig aandacht besteed Wat echter wel mogelijk is is dat in concrete zaken zoals bijvoorbeeld inzake schade uit een verkeersongeval er een afspraak wordt gemaakt waarbij het ereloon bestaat uit een percentage van de uitkering Ook dit is in overeenstemming met de reglementen van de Orde die dit als een uitzondering heeft opgenomen 3 Success fee Eerder uitzonderlijk wordt een success fee aangerekend wanneer Uw zaak een uitzonderlijk goede afloop heeft gehad gerelateerd aan de bijzondere juridische kennis en onderlegdheid van de behandelende advocaat Hoewel het principe no cure no pay zoals gezegd door onze deontologie verboden is kunnen we op voorhand overeenkomen dat U een lager uurloon wordt aangerekend slechts op te waarderen met een success fee mits goed resultaat Kosten De kosten zijn de aanwijsbare uitgaven die de advocaat maakt voor rekening van de cliënt en die al of niet duidelijk verband houden met zijn dossier Kantoorkosten De vaste kosten Hier betreft het kosten die niet aan een bepaalde zaak zijn verbonden en die worden verdeeld over de diverse dossiers zoals kosten ivm het kantoorgebouw onroerende voorheffing verwarming electriciteit verzekering onderhoud enz documentatiekosten leveringen abonnementen op boeken en tijdschriften online bestanden semenaries en studiedagen aankoop en onderhoud van kantoormateriaal en meubilair bezoldigingen aan personeel voor niet dossier gebonden prestaties Voor deze kosten wordt forfaitair 4 5 van de prestaties aangerekend De variabele kosten per dossier Vooraf De wet heeft die kosten per dossier forfaitair begroot

  Original URL path: http://tremmery.webhost01.atmires.be/default.aspx?level1=kantoor&level2=erelonen (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Advocatenkantoor Tremmery
  van de advocaat De advocaat houdt zijn cliënt nauwgezet op de hoogte van de evolutie van de hem vertrouwde opdracht De advocaat zorgt ervoor steeds zijn kennis te vervolmaken teneinde de complexiteit en de evolutie van het recht te beheersen De advocaat volgt de maatschappelijke ontwikkelingen Hij moet op de hoogte zijn van de internationalisering van het recht en richt zijn praktijk hiernaar De correct uitvoering van het beroep van

  Original URL path: http://tremmery.webhost01.atmires.be/default.aspx?level1=kantoor&level2=charter (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Advocatenkantoor Tremmery
  Daarnaast beschikken we over een netwerk van correspondenten die vaak onder vorm van wederkerigheid sterk gespecialiseerd advies kunnen verstrekken Kantoor Historiek Werking doelstelling Erelonen kosten Charter van de advocaat Medewerkers Jacques TREMMERY Jan DROOGNE Maaike TREMMERY Ellen MESTDAGH Orphée SAELENS Evelien CALLEWAERT Ingrid TREMMERY PARET Anne PLANCKAERT Nadia EL MHASSANI Dominique LIETAER Rechtstakken Adoptie Afstamming Beslagrecht Bouwrecht Burgerlijke en buitencontractuele aansprakelijkheid Echtelijke moeilijkheden Erfrecht Handelsrecht Huwelijk en huwelijksverplichtingen Huwelijksvermogensrecht Incasso

  Original URL path: http://tremmery.webhost01.atmires.be/default.aspx?level1=medewerkers (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Advocatenkantoor Tremmery
  116 Menen Email law partners tremmery be Studies Grieks Latijn in het Sint Aloysiuscollege te Menen Kandidaat in de rechten KUL Doctor in de rechten eerste laureaat RUG 1964 Licentiaat in het notariaat Bijzondere specialisatie Strafrecht assisen en correctioneel Verzekeringen en verkeersrecht Burgerlijke aansprakelijkheid Familierecht Huwelijk en de gevolgen ervan Echtelijke moeilijkheden Huwelijksvermogensrecht Feitelijk en wettelijk samenwonenden Vennootschappen en verenigingen Andere functies Plaatsvervangend Ere Vrederechter te Menen Lid van de Commissie Humanisering van het personen en familierecht en de Commissie Echtscheidingsrecht Herhaaldelijk opgeroepen om advies te geven aan de Commissie Justitie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers bij het tot stand komen van de nieuwe wet over de objectivering van het onderhoudsgeld voor kinderen Zie o a evocatieprocedure Belgische Senaat zitting van 27 juli 2009 In Wallonië werd vooral de methode Renard gevolgd in Vlaanderen de methode Tremmery en deze van de Gezinsbond wetgevingsstuk nr 4 1357 3 Advies van de Hoge Raad van Justitie dat verwijst naar de methode Tremmery Talen Nederlands Frans Publicaties Vereffening verdeling tussen echtgenoten Praktische handleiding met rekenblad Maklu 2005 Onderhoudsgeld voor kinderen Praktische handleiding met rekenblad Maklu 2005 Roman Kom op mijn schoot uitgegeven door Jain en gedistribueerd door Maklu Andere publicaties in diverse tijdschriften

  Original URL path: http://tremmery.webhost01.atmires.be/default.aspx?level1=medewerkers&level2=jacques_tremmery (2016-04-30)
  Open archived version from archive